Co to jest czarna skrzynka w samolocie, jej funkcje i zalety

Rancakmedia.com – W tym artykule omówimy, czym jest czarna skrzynka, jej funkcjami i zaletami. Aby poznać pełne wyjaśnienie, możesz zobaczyć artykuł, który udostępniliśmy poniżej, aż do jego zakończenia.

Czarna skrzynka lub czarna skrzynka to urządzenie powszechnie stosowane w przemyśle lotniczym.

Czarna skrzynka jest bardzo ważnym urządzeniem w samolocie, to urządzenie może pomóc w przeprowadzeniu dochodzenia w celu ustalenia zdarzeń przed wypadkiem.

Co to jest Czarna skrzynka

Co to jest Czarna skrzynka

Czarna skrzynka w samolocie to elektroniczne urządzenie służące do rejestrowania danych i dźwięku w samolocie podczas lotu.

Czarna skrzynka zasadniczo składa się z dwóch części, a mianowicie rejestratora danych lotu (FDR) i rejestratora rozmów w kokpicie (CVR).

FDR rejestruje ważne dane dotyczące lotów, takie jak prędkość samolotu, wysokość, ciśnienie barometryczne, temperatura, pozycja pojazdu i inne.

Dane te są wykorzystywane do wspomagania dochodzeń w sprawie katastrof lotniczych i mogą dostarczyć wskazówek na temat tego, co wydarzyło się przed katastrofą.

Tymczasem CVR rejestruje wszystkie dźwięki w kokpicie podczas lotu, w tym rozmowy między pilotem a drugim pilotem, a także inne dźwięki, takie jak alarmy i inne dźwięki samolotu słyszane przez radio.

Dane te mogą również pomóc śledczym zrozumieć, co wydarzyło się przed katastrofą lotniczą.

Czarne skrzynki na samolotach są zwykle wyposażone w materiały ognioodporne i wodoodporne i są instalowane z tyłu samolotu, w pobliżu ogona.

Chociaż określa się je jako „czarne skrzynki”, skrzynki te mają zwykle jasnopomarańczowy kolor, co ułatwia ich znalezienie po wypadku.

Ogólnie rzecz biorąc, czarne skrzynki w samolotach mają kluczowe znaczenie dla wspomagania dochodzeń w sprawie katastrof lotniczych i mogą zapewnić cenny wgląd w to, co wydarzyło się podczas lotu.

Korzyści z czarnej skrzynki

Czarna skrzynka zasadniczo odnosi się do systemu lub technologii, która może wykonywać określone zadanie lub funkcję, ale sposób jej działania nie jest dostępny ani zrozumiały dla użytkowników lub innych osób, które nie mają praw dostępu do systemu.

Chociaż czasami określa się to jako wadę, obecność czarnych skrzynek w rzeczywistości przynosi znaczące korzyści, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa, prywatności i wydajności systemu. Oto niektóre korzyści z posiadania czarnej skrzynki:

1. Bezpieczeństwo

Korzyści z czarnej skrzynki

System czarnej skrzynki może zapewnić lepsze bezpieczeństwo, ponieważ nie każdy może uzyskać dostęp do systemu lub go zmodyfikować. Tym samym osoby, które nie posiadają uprawnień dostępu lub nie są uprawnione do uszkodzenia lub zmiany systemu.

2. Prywatność

Czarna skrzynka może również chronić prywatność użytkownika lub klienta. Na przykład system przetwarzający dane osobowe użytkowników można skonfigurować jako czarną skrzynkę, tak aby tylko upoważnione osoby miały dostęp do tych danych.

3. Wydajność

Czarne skrzynki mogą również poprawić wydajność systemu, ponieważ szczegóły działania systemu nie muszą być znane użytkownikom ani innym niepowiązanym osobom. Pozwala to użytkownikowi skupić się na wynikach lub wynikach systemu, podczas gdy system może wykonywać swoją pracę bez przerwy.

4. Bezpieczeństwo intelektualne

Czarne skrzynki mogą pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa intelektualnego produktu lub technologii. Ukrywając szczegóły działania produktu lub technologii, czarne skrzynki mogą pomóc w zapobieganiu piractwu lub nieautoryzowanemu użyciu przez innych.

Należy jednak pamiętać, że posiadanie czarnej skrzynki ma również pewne wady, takie jak brak przejrzystości i brak zrozumienia, jak działa system w szczegółach.

Dlatego w niektórych przypadkach konieczna może być poprawa przejrzystości i zrozumienia działania systemu.

Funkcja czarnej skrzynki

Istnieje kilka głównych funkcji czarnej skrzynki, w tym:

1. Dochodzenie w sprawie incydentu lub incydentu

Czarne skrzynki są wykorzystywane do pomocy w badaniu incydentów lub incydentów na samolotach lub innych pojazdach. W takim przypadku dane zapisane na czarnej skrzynce mogą dostarczyć śledczym wskazówek na temat tego, co wydarzyło się w czasie incydentu.

2. Większe bezpieczeństwo

Dzięki istnieniu czarnej skrzynki może wystąpić zwiększone bezpieczeństwo podczas lotów lub podróży. Dane zapisane na czarnej skrzynce można wykorzystać do analizy i oceny, dzięki czemu można szybko znaleźć i rozwiązać pojawiające się problemy.

3. Rekordy danych

Oprócz tego, że jest narzędziem śledczym i poprawiającym bezpieczeństwo, czarna skrzynka pełni również funkcję narzędzia do rejestrowania danych. Dane zapisane na czarnej skrzynce mogą posłużyć do dalszej analizy i oceny osiągów samolotu lub pojazdu.

Jak działają czarne skrzynki

Czarna skrzynka w kontekście technologii odnosi się do systemu, który ma wyraźne wejścia i wyjścia, ale jak to działa, nie jest szczegółowo znane. Czarne skrzynki są często używane w kontekście przetwarzania sygnałów, komunikacji i uczenia maszynowego.

Ogólny sposób działania czarnej skrzynki jest następujący:

Jak działają czarne skrzynki

  • Sygnał wejściowy lub dane są podawane do czarnej skrzynki.
  • Czarna skrzynka wykonuje procesy, które są niewidoczne i nie są szczegółowo znane użytkownikowi.
  • Wyjście z czarnej skrzynki jest zwracane użytkownikowi.

Nawet jeśli użytkownik nie zna wewnętrznego działania czarnej skrzynki, nadal może wykorzystywać dane wyjściowe generowane przez czarną skrzynkę do podejmowania decyzji lub podejmowania dalszych działań.

W kontekście uczenia maszynowego czarna skrzynka często odnosi się do algorytmów, które mogą wykonywać złożone zadania, takie jak rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie mowy czy prognozy giełdowe.

Chociaż takie algorytmy mogą dawać bardzo dobre wyniki, użytkownicy często nie mogą zrozumieć, w jaki sposób algorytm zdecydował się dostarczyć dany wynik.

Dlatego uczenie maszynowe typu black box jest często tematem dyskusji w kontekście etyki i bezpieczeństwa danych.

Wykorzystanie czarnej skrzynki w innych branżach

Poza tym, że są używane w samolotach, czarne skrzynki są również używane w kilku innych gałęziach przemysłu, które wymagają systemów nagrywania głosu i danych. Poniżej znajduje się pełne wyjaśnienie wykorzystania czarnych skrzynek w innych branżach:

1. Transport morski

Czarne skrzynki są również używane na statkach do rejestrowania danych i dźwięku podczas rejsów.

Morskie rejestratory danych są zwykle wyposażone w czujniki, które mogą rejestrować pozycję statku, prędkość, kierunek i inne parametry związane z rejsami oceanicznymi.

Tymczasem pokładowy dyktafon rejestruje wszystkie dźwięki w sterowni statku.

Funkcja czarnej skrzynki na statku jest taka sama jak na samolocie, a mianowicie pomaga w badaniu wypadków na statku, a także w ocenie pracy załogi statku podczas rejsu.

2. Transport kolejowy

Czarne skrzynki są również używane w pociągach do rejestrowania danych i dźwięku podczas podróży pociągiem.

Rejestratory danych pociągu są zwykle wyposażone w czujniki, które mogą rejestrować prędkość, przebytą odległość i inne parametry związane z podróżą pociągu. Tymczasem dyktafon pociągu rejestruje wszystkie dźwięki w sterowni pociągu.

Transport kolejowy

Funkcja czarnej skrzynki w pociągach jest taka sama jak w samolotach i na statkach, a mianowicie pomaga w badaniu wypadków kolejowych, a także w ocenie pracy załogi pociągu podczas podróży.

3. Przemysł motoryzacyjny

Czarne skrzynki są również wykorzystywane w pojazdach silnikowych do rejestrowania danych i głosu podczas jazdy. Rejestratory danych pojazdów mechanicznych są zwykle wyposażone w czujniki, które mogą rejestrować prędkość, przebytą odległość i inne parametry związane z jazdą. Tymczasem dyktafon dla pojazdów silnikowych rejestruje wszystkie dźwięki w pojeździe.

Funkcja czarnej skrzynki w pojazdach silnikowych jest taka sama, jak w samolotach, statkach i pociągach, a mianowicie pomaga w badaniu wypadków samochodowych, a także ocenia zachowanie kierowcy podczas prowadzenia pojazdu.

4. Przemysł energetyczny

Czarne skrzynki są również wykorzystywane w przemyśle energetycznym, takim jak elektrownie i zakłady chemiczne, do rejestracji danych i dźwięku podczas pracy.

Rejestratory danych w energetyce są zwykle wyposażone w czujniki, które mogą rejestrować temperaturę, ciśnienie, przepływ i inne parametry związane z pracą w energetyce. Tymczasem dyktafon rejestruje wszystkie dźwięki w dyspozytorni energetycznej.

Funkcja czarnych skrzynek w energetyce jest taka sama jak w innych gałęziach przemysłu, a mianowicie pomoc w badaniu wypadków lub incydentów w energetyce, a także ocena pracy operatora podczas operacji.

Wniosek

Czarna skrzynka w samolocie to elektroniczne urządzenie służące do rejestrowania danych i dźwięku w samolocie podczas lotu. Czarna skrzynka zasadniczo składa się z dwóch części, a mianowicie rejestratora danych lotu (FDR) i rejestratora rozmów w kokpicie (CVR).

A więc informacje o tym, czym jest czarna skrzynka w samolocie, jej funkcjach i zaletach. Mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry