5 Funkcje sprzętowe routera i sposób jego działania

Rancakmedia.com – Router to ważny element sprzętu lub sprzętu, który zapewnia połączenie z Internetem w Twoim domu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o routerach, zacznijmy od przeczytania tego artykułu, miłej lektury.

Router to urządzenie komputerowe, które łączy różne sieci, te same lub różne sieci. Routery obsługują protokół dynamicznej konfiguracji hosta, często nazywany DHCP. Możesz skonfigurować tę technologię, aby móc udostępniać adresy IP.

Teraz sprzęt routera jest zwykle używany do poprawy dostępu do Internetu poprzez podłączenie go do modemu. Następnie udostępnij połączenie innym osobom, bezprzewodowo lub za pomocą kabla.

Aby dowiedzieć się więcej o routerach, takich jak ich funkcje i sposób obsługi, zobacz recenzję Tokopedii. Sprawdź cały artykuł!

Zapoznanie się z tym, czym jest sprzęt routera

Co to jest router? Definicja routera to fizyczne urządzenie w sieci komputerowej, które działa w celu łączenia wielu sieci, zarówno tej samej sieci, jak i różnych sieci pod względem technologicznym.

Zapoznanie się z tym, czym jest sprzęt routera

Wielu wyjaśnia również, że pojęcie routera to sprzętowe urządzenie sieci komputerowej, które działa w celu przesyłania pakietów danych przez sieć lub Internet z jednego urządzenia komputerowego do drugiego, gdzie proces ten nazywa się routingiem.

Funkcja DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na każdym routerze może zostać skonfigurowana tak, aby umożliwić wielu urządzeniom współdzielenie tego samego adresu IP. Funkcja NAT (Network Address Translator) w routerach umożliwia współdzielenie adresów IP lub połączeń internetowych z innymi adresami IP.

Funkcje sprzętowe routera

Oto zastosowania sprzętu routera:

Łączenie różnych informacji

Sprzęt routera ma na celu przesyłanie danych lub pakietów informacji przez Internet lub sieć z określonego punktu do innej sieci. To urządzenie jest wymagane do kierowania pakietów danych do sieci.

Funkcje zapory w routerze DSL

Jako zapora ogniowa będzie patrzeć na adresy źródłowe i docelowe pakietów, aby określić, co może, a czego nie może zostać przekazane. Routery, które zwykle pełnią tę rolę, są również nazywane routerami DSL. Jednak nie wszystkie routery służą temu samemu celowi.

Routery filtrujące pakiety

Router, który jest używany do wykonywania tej pracy, jest zwykle nazywany routerem filtrującym pakiety. Ten router odrzuci ruch danych wysyłany przez rozgłaszanie.

Aby uniknąć burz rozgłoszeniowych, które mogą powodować spowolnienie działania sieci.

Dogłębna analiza pakietu danych

Przychodzące pakiety danych mogą być również analizowane przez router. Badając pakiety danych, router wybierze te pakiety, aby wprowadzić najbardziej optymalną ścieżkę z jednej sieci do drugiej.

Dogłębna analiza pakietu danych

Następnie dane zostaną wprowadzone do tablicy routingu. Wyznaczanie tras statycznych i wyznaczanie tras dynamicznych to dwie metody stosowane podczas tej wyprawy.

Przekazywanie informacji

Kolejnym zadaniem sprzętu routera jest przesyłanie informacji lub danych. To narzędzie przeniesie informacje z określonej sieci do innej.

Ta funkcja jest podobna do mostu lub mostu sieciowego, czyli łączenia między urządzeniami.

Części sprzętowe routera

Poniższy element jest częścią sprzętu routera

Piasty

Hub jest pierwszym komponentem routera. Odbieranie sygnałów sieciowych i przekazywanie ich do innych komputerów to zadanie tego koncentratora.

Lokalny adres IP jest używany w tej części routera do łączenia się z siecią bazową. Hub będzie współdzielił przepustowość z każdym komputerem.

Współdzielona przepustowość zostanie zmaksymalizowana, jeśli używany jest tylko jeden komputer. Jeśli jednak korzystasz z wielu komputerów, przepustowość zostanie podzielona między istniejące komputery.

Przełączniki

Switch to urządzenie sieciowe, które działa jako łącze w sieci. Przełączniki sieci lokalnej (LAN) mogą być również używane do łączenia urządzeń w sieci (LAN).

Przełączniki, w przeciwieństwie do koncentratorów, są w stanie uporządkować dane, które chcą rozgłaszać.

Most

Dalej jest most. Głównym zadaniem mostu jest łączenie ze sobą różnych funkcji sieciowych. Ponadto most próbuje również uporządkować informacje sieciowe, aby były bardziej uporządkowane.

Przekaźniki

Repeater ma na celu rozbudowę sieci WiFi tak, aby mogła dotrzeć do miejsc, w których dostęp do sieci WiFi jest utrudniony. Ten repeater można aktywować za pomocą jednej z dwóch metod.

W szczególności klient to urządzenie, które odbiera sieć z serwera, a punkt dostępu to urządzenie, które propaguje sygnały bezprzewodowe.

Kontrolery interfejsu sieciowego

Kontroler interfejsu sieciowego lub NIC to element sprzętu, który działa jako pomost między komputerem a innymi sieciami komputerowymi.

Zadaniem tego urządzenia jest odbieranie danych przesyłanych kablem, które następnie zostaną zamienione na bity, tak aby były zrozumiałe dla komputera.

Jak działa sprzęt routera

Ważną częścią pracy routera jest łączenie wielu sieci i ułatwianie przesyłania danych między nimi. Każda sieć musi mieć co najmniej dwie karty NIC (Network Interface Cards), aby sprzęt routera działał prawidłowo.

Jak działa sprzęt routera

Konfiguracja dwóch oddzielnych sieci za pomocą jednego routera jest bardzo łatwa. Oczywiście warunki będą inne i trudniejsze w dużych i skomplikowanych sieciach.

Połączenie trzech sieci można wykonać na dwa różne sposoby, jak pokazano poniżej:

 1. Użyj dwóch urządzeń routera, aby połączyć je w łańcuch
 2. Do ich bezpośredniego połączenia potrzebne są trzy routery.

Typy sprzętu routera

Ogólnie routery można podzielić na różne kategorie. Poniżej wymieniono typy routerów, zgodnie z definicjami standardowymi:

Na podstawie aplikacji

Użytkownicy mogą zainstalować aplikację o nazwie „Application Router”, aby system operacyjny ich komputera działał jak router. Niektóre aplikacje obejmują

 1. Wingates
 2. WinProxy
 3. zwycięska trasa
 4. Spygate

Sprzęt routera z funkcjami podobnymi do routera jest określany jako z tymi cechami, urządzenia te mogą być używane do:

 1. Podziel adresy protokołu internetowego (IP) (adresy IP) na
 2. Hot Spot Area to segment sieci internetowej z własnym adresem IP i łączem internetowym, podobnie jak router.

W szczególności router komputerowy, komputer o wysokich specyfikacjach, który jest dostosowany tak, aby mógł działać jako router. Niektóre minimalne specyfikacje, które muszą istnieć na komputerze, obejmują;

 1. Procesor Pentium II, dysk twardy 10 GB i pamięć 64 MB
 2. Jest karta LAN.
 3. Router PC ma unikalny system operacyjny Mikrotik.

Na podstawie mechanizmu

 1. Router statyczny, czyli router zdolny do kierowania (blokowania) sieci, w którym proces ten jest wykonywany ręcznie przez administratora,
 2. Router dynamiczny administrator może skonfigurować router, taki jak router dynamiczny, w celu automatycznego i dynamicznego wykonywania procesów routingu (blokowania).
 3. Router bezprzewodowy, router, który może działać bez kabli, ponieważ do przesyłania pakietów danych opiera się wyłącznie na medium powietrznym.

Często zadawane pytania

Poniżej przedstawiliśmy również pytania i odpowiedzi, które nadal są związane z omawianiem sprzętu routera

Jaka jest różnica między modemem a routerem?

W porównaniu z modemami routery mają tę zaletę, że mogą dystrybuować Wi-Fi do wielu urządzeń jednocześnie, dzięki czemu mogą łączyć się z Internetem. Modem (znany również jako sieć rozległa lub WAN) często łączy się z routerem za pomocą zestawu oznaczonych kolorami połączeń Ethernet.

Czy router musi korzystać z modemu?

W procesie komunikacji z innymi urządzeniami i Internetem sprzęt routera potrzebuje modemu, niezależnie od tego, czy jest to modem kablowy, światłowodowy czy cyfrowy modem abonencki (DSL). Wiele portów w większości routerów umożliwia jednoczesne łączenie wielu urządzeń z Internetem.

Czy router musi korzystać z modemu

Router do routera za pomocą jakiego kabla?

Podłącz modem kablem Ethernet. W przypadku różnych typów i serii niektóre oferują już połączenie USB. Podłącz kabel do złącza routera lub tak zwanego WAN lub uplinku. W przypadku korzystania z sieci przewodowej do łączenia urządzeń upewnij się, że kable nie są podłączone luźno.

Wniosek

Co to jest sprzęt routera? Router to fizyczne urządzenie istniejące w sieci komputerowej, które służy do łączenia różnych sieci.

Routery zwykle używany do poprawy dostępu do Internetu poprzez podłączenie go do modemu i udostępnianie połączenia innym osobom, bezprzewodowo lub przez kabel. Dlatego omówienie sprzętu routera w tym artykule może być przydatne.

Przycisk Powrót do góry