Pełne zrozumienie sieci lokalnej LAN

Rancakmedia.com – LAN to skrót od nazwy sieci lokalnej, jeśli chcesz uzyskać pełniejsze informacje na temat znaczenia sieci lokalnej, przeczytaj artykuł, który przygotowaliśmy poniżej.

sieć lokalna, sieć umożliwiająca sprzętowi i oprogramowaniu wzajemną komunikację na ograniczonym obszarze.

Dowiedz się, co to jest sieć LAN?

łan to rodzaj sieci komputerowej przeznaczonej do funkcjonowania na raczej małym i ograniczonym obszarze. Sieci lokalne są określane jako LAN.

Zwykle ta sieć LAN jest szeroko dostępna w budynkach firmowych, szkołach, gospodarstwach domowych i kawiarniach. Oprócz sieci LAN, MAN i WAN to dwa inne typy sieci, które należy wziąć pod uwagę.

Czym różnią się od siebie sieci LAN i WAN? Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz całe wyjaśnienie w następnym artykule. Pospiesz się!

Każda sieć, która rozciąga się tylko na małym obszarze, nazywana jest „LAN” (sieć lokalna). Sieci komputerowe w miejscach pracy, szkołach, kawiarniach i domach prywatnych to przykłady używanych sieci LAN.

Sieć lokalna (LAN) to rodzaj sieci komputerowej, w której do przesyłania danych na niewielkie odległości wykorzystywane jest szybkie połączenie o szybkości od 2 do 100 megabitów na sekundę (Mb/s).

W sieci LAN każdy komputer może uzyskać dostęp do zasobów w sieci LAN zgodnie z dozwolonym dostępem, który został wcześniej zdefiniowany. LAN umożliwia jednoczesne korzystanie z jednej drukarki i udostępnianie danych.

Tak więc, wykorzystując tę technologię LAN, nie musimy już zawracać sobie głowy ciągnięciem kabli w celu podłączenia komputerów lub innych urządzeń.

Różnica między LAN, MAN i WAN

MAN i WAN to terminy używane w technologiach sieci internetowych, które nie są często kojarzone z sieciami lokalnymi (LAN). Jaka jest więc różnica między tymi trzema?

Jak omówiono powyżej, sieć lokalna lub LAN to sieć komputerów, w której sieci mogą łączyć się ze sobą w zasięgu lokalnym. LAN to system komunikacji komputerowej, który jest ograniczony do odległości nie większej niż kilka kilometrów i wykorzystuje szybkie łącza o przepustowości od 2 do 100 Mb/s.

Metropolitan Area Network lub MAN to sieć komputerowa, w której sieć może obejmować większy obszar niż sieć LAN. Ponadto MAN stosuje dodatkowe najnowocześniejsze wyposażenie. Sieć MAN to połączenie wielu sieci LAN o zasięgu 10-50 kilometrów.

Podejście sieciowe MAN może być stosowane w sieciach biurowych lub agencyjnych, które są zlokalizowane w tym samym mieście. Do działania MAN potrzebny jest komputer z operatorem telekomunikacyjnym.

Tymczasem Vast Area Network lub WAN to sieć komputerowa o bardzo szerokim zasięgu, która może dotrzeć tylko do jednego kraju, przyjacielu.

Korzystanie z kabli światłowodowych, satelitów i mikrofal jest wymagane w przypadku sieci WAN. To sprawia, że sieci WAN są szeroko dostępne, ale oczywiście ponoszone koszty są również dość wysokie. WAN ma dość dużą prędkość transmisji, od 2 Mb/s do 625 Mb/s lub nawet więcej.

Funkcje sieci lokalnej

Oto niektóre cechy sieci LAN:

 1. Sieci LAN znajdują się na mniejszych obszarach geograficznych, takich jak miejsca pracy, kampusy, kawiarnie, szkoły i rezydencje.
 2. Sieć LAN charakteryzuje się dużą szybkością przesyłania danych.
 3. Sieć LAN może działać poprawnie bez potrzeby połączenia telekomunikacyjnego i nie wymaga połączenia z Internetem.
 4. Sieć LAN nadaje się do użytku osobistego lub wewnętrznego, ponieważ jest zarządzana przez lokalnego administratora.

Sieć lokalna Urządzenia sieciowe

Urządzenia sieci LAN to urządzenia, których potrzebujemy, aby można było zbudować sieć LAN. Co to za urządzenia? Oto lista, kolego.

 1. Routery
 2. Przełączniki
 3. Piasty
 4. Most
 5. Przekaźniki
 6. Karty interfejsu sieciowego
 7. Kabel UTP

Podstawowe składniki sieci lokalnej

Podstawowe składniki sieci LAN to niektóre z podstawowych składników sieci, które są zbudowane w taki sposób, że mogą łączyć wiele komputerów. Oto niektóre z podstawowych elementów sieci LAN.

Stacje robocze

System komputerowy służy jako host dla stacji roboczej.

serwery

Serwer to sprzęt używany do obsługi sieci i stacji roboczych podłączonych do sieci.

Połączyć

Łącze to składnik sieci lokalnej (LAN), który fizycznie łączy komputery, takie jak stacje robocze i serwery.

Karty interfejsu sieciowego

Istnieją obwody elektryczne zaprojektowane specjalnie do obsługi protokołów sieciowych na kartach interfejsu sieciowego (NIC).

Oprogramowanie sieciowe

Sieci LAN działają na oprogramowaniu sieciowym, które zapewnia, że wszystko działa tak, jak powinno.

Funkcje sieci lokalnej

Zasadniczo celem sieci LAN jest połączenie wielu komputerów w sieć, aby nasze procesy pracy stały się prostsze i szybsze. Istnieją jednak dodatkowe role w sieci LAN, jak pokazano poniżej.

Komputer zdalny

W sieci LAN zdalne zadania komputerowe mogą być wykonywane bez konieczności łączenia się z Internetem. Możesz korzystać z funkcji Remote Desktop Manager/Connection oferowanych przez systemy operacyjne firmy Microsoft.

Łączenie 2 komputerów lub więcej

Innym zastosowaniem sieci LAN jest bezpośrednie połączenie dwóch komputerów za pomocą kabla UTP podłączonego do obu komputerów.

Ale jeśli planujesz podłączyć więcej niż dwa komputery, będziesz potrzebować dodatkowych urządzeń, takich jak przełącznik lub koncentrator.

Przesyłanie plików z jednego komputera na drugi

Ponadto rolą sieci LAN jest umożliwienie łatwiejszego i prostszego przesyłania danych z jednego komputera do drugiego.

Wykorzystując technikę udostępniania komputera do udostępniania plików w lokalnej sieci komputerowej (LAN), można wyeliminować konieczność ciągłego przełączania się między komputerem a dyskiem flash.

Przesyłanie plików z jednego komputera na drugi

LAN lub sieć lokalna to system przesyłania danych między komputerami bez konieczności połączenia z Internetem. Ta funkcja nazywa się czatem LAN. Aby to osiągnąć, można użyć zwykłych aplikacji systemu operacyjnego Windows, takich jak winchat.exe lub inne oprogramowanie do czatu w sieci LAN.

Czaty w sieci lokalnej

Jak wyjaśniono wcześniej, funkcja sieci LAN to oprócz wymiany danych, możemy również udostępniać drukarki. Ponieważ jest to tak proste, może zaoszczędzić pieniądze.

Udostępnianie drukarek

Jak wyjaśniono wcześniej, funkcja sieci LAN to oprócz wymiany danych, możemy również udostępniać drukarki. Ponieważ jest to tak proste, może zaoszczędzić pieniądze.

Topologia sieci lokalnej

Wzorzec lub forma interakcji między węzłami w sieci nazywana jest topologią. Poniżej znajduje się przykład topologii sieci LAN:

Topologia siatki

Topologia siatki to sieć, w której komputery są połączone punkt-punkt (punkt-punkt) (punkt-punkt). Tak więc każde urządzenie może wchodzić w interakcje bezpośrednio, a wszystkie komputery będą połączone jeden po drugim bez przerw.

Topologia gwiazdy

Topologia gwiazdy to sieć łącząca wszystkie komputery i urządzenia z przełącznikiem lub koncentratorem. W architekturze scentralizowanej niektóre komputery działają jako serwery, a inne jako stacje robocze.

Topologia pierścienia

Sieć o topologii pierścienia to sieć, w której wszystkie komputery i urządzenia podłączone do kabla tworzą ciągłą pętlę. Ta topologia wykorzystuje zdecentralizowany układ sieci.

Topologia magistrali

Topologia magistrali to rodzaj topologii, która łączy wszystkie komputery szeregowo z głównym kablem jako centrum przepływu danych. Ta architektura jest używana głównie w sieciach o małej skali, w których wszystkie urządzenia sieciowe są połączone jednym kablem, czasami nazywanym magistralą, dzięki czemu wszystkie komputery są bezpośrednio podłączone do kabla. Ta topologia wykorzystuje zdecentralizowany układ sieci.

Topologia drzewa

Topologia drzewa to rodzaj topologii łączący topologię magistrali z topologią gwiazdy. Ta topologia jest również nazywana topologią wielopoziomową, ponieważ jest używana do łączności między niskimi hierarchiami dla niskich lokalizacji i wysokimi hierarchiami dla wysokich lokalizacji.

Przykład sieci lokalnej

Poniżej przedstawiono niektóre studia przypadków dotyczące sieci LAN. Pełna codzienna akcja z przykładami LAN. Cokolwiek?

 1. Telefon
 2. Ustawienia routera lub punktu dostępu
 3. Internet
 4. Udostępnianie danych
 5. Połączenie laptopa lub komputera z telewizorem

Zalety i wady sieci lokalnych

Termin „LAN” odnosi się do sieci ograniczonej do obszaru lokalnego. Mimo to LAN ma swoje zalety i wady, przyjacielu. Jakie są zalety i wady sieci LAN?

Zalety sieci lokalnych

Ponieważ obejmuje tylko ograniczony obszar i nie wymaga drogiego sprzętu, takiego jak światłowody czy satelity, nie wiąże się z wysokimi kosztami.

Nasze komputery będą mogły szybciej współdzielić zasoby i przesyłać dane dzięki lokalnej sieci komputerowej (LAN). LAN nie wymaga od operatora telekomunikacyjnego możliwości zbudowania sieci.

Dane sieci LAN są konsolidowane na jednym komputerze. Ten serwer wyświetla dane, które może zobaczyć każdy komputer.

Wady sieci lokalnych

 1. Ograniczony obszar połączeń.
 2. Bezpieczeństwo każdego komputera jest zagrożone, ponieważ każdy może je zobaczyć.
 3. Cała sieć LAN zostanie zakłócona, jeśli wirus zainfekuje centralny serwer.

Instalacja sieci lokalnej

Oto krótki samouczek, jak skonfigurować sieć lokalną (LAN) dla ciebie, kolego.

Instalacja kabla UTP

Okablowanie UTP służy do budowy sieci komputerowej. Ten kabel łączy sieć LAN komputera z resztą sieci.

Skonfiguruj ustawienia sieci lokalnej na komputerze

Jak skonfigurować ustawienia sieci LAN komputera, w szczególności:

 1. Najpierw kliknij Start w lewym dolnym rogu komputera, a następnie kliknij Panel sterowania.
 2. Następnie kliknij Połączenia sieciowe.
 3. Aby uzyskać dostęp do okna Właściwości, kliknij je.
 4. Kliknij Ogólne protokoły internetowe, a następnie Właściwości protokołu internetowego.
 5. Skonfiguruj adres IP routera i inne opcje.

Konfigurowanie adresów IP

Oto jak to się robi:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci.
 2. Ustawienia-IP-01
 • Jeśli masz połączenie z Internetem przez Wi-Fi, symbol będzie przypominał sygnał lub Wi-Fi.
 • W przypadku korzystania z kabla LAN pojawi się symbol:
 1. Po wyświetleniu monitu wybierz „Otwórz centrum sieci i udostępniania”.
 2. Ustawienia-IP-02
 3. Następnie wybierz sieć, z którą jesteś połączony, z wyświetlonego menu rozwijanego.
 4. Ustawienia-IP-03
 5. Następnie wybierz „Szczegóły”.
 • Metod 4 i 5 można użyć tylko wtedy, gdy dostępne jest połączenie internetowe; w przeciwnym razie przejdź do kroku 6.
 1. Ustawienia-IP-04
 2. Następnie zanotuj to w sekcji Adres IPv4.
 • Na tym etapie bardzo ważne jest zapisanie adresu IP i bramy, aby nadal można było łączyć się z Internetem.
 • Ustawienia-IP-05
 • Wybierz Właściwości
 1. Ustawienia-IP-06.
 2. Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) musi być wybrany lub dwukrotnie kliknięty, aby rozpocząć proces instalacji.
 3. Ustawienia-IP-07.
 4. Następnie kliknij „Użyj następującego adresu IP”.
 • Jeśli istnieje połączenie z Internetem, możesz wprowadzić adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną, jak pokazano powyżej (pod numerem 5).
 • 192.168.1.2 to adres IP.
  255.255.255.0 to maska podsieci.
  192.168.1.1 to standardowy adres protokołu internetowego.
  A w przypadku ustawień klienta można go wypełnić tak samo jak poprzednio, z wyjątkiem adresu IP, który można wprowadzić. możesz wprowadzić sekwencję 192.168.1.3 i tak dalej.
 • Po zakończeniu kliknij OK.
 • Ustawienie-IP-08.
 • Wybierz ponownie OK, adres IP został skonfigurowany na komputerze.

Udostępnianie folderów i drukarek

 1. Otwórz Panel sterowania
 2. Kliknij drukarkę prawym przyciskiem myszy, a następnie z wyświetlonego menu wybierz „Drukarka”. Wybierz Udostępnianie
 3. Następnie pojawi się karta Właściwości udostępniania. Wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę, nadaj jej nazwę i kliknij OK.

Następnie drugim krokiem jest skonfigurowanie drukarki na komputerze klienckim.Oto kroki:

 1. Przejdź do Panelu sterowania > Drukarki.
 2. Na karcie po lewej stronie wybierz Dodaj drukarkę.
 3. Kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć Kreatora dodawania drukarki.
 4. Wybierz typ drukarki, której chcesz użyć, upewnij się, że wybrałeś opcję Drukarka sieciowa > Dalej.
 5. Wyszukaj drukarki w sieci, upewnij się, że adres nie jest nieprawidłowy, i zakończ na Dalej.
 6. Komputer sprawdzi, czy ta drukarka sieciowa będzie drukarką podstawową, czy nie, i pobierze ją, jeśli to konieczne.
 7. Kliknij Zakończ, a następnie zamknij wszystkie poprzednio otwarte okna.

Często zadawane pytania

Poniżej przedstawiliśmy powiązane informacje o sieciach lokalnych.

Co oznacza technologia sieci LAN?

Sieć lokalna, często określana skrótem LAN, to sieć komputerowa obejmująca tylko obszar lokalny, na przykład sieć komputerowa w kampusie, budynku, miejscu pracy, domu, szkole lub mniejszej sieci.

Co oznacza LAN?

Sieć lokalna, termin komputerowy (sieć lokalna) Bezprzewodowa sieć lokalna (bezprzewodowa sieć LAN / WLAN, bezprzewodowa sieć lokalna).

Czy sieć LAN obejmuje Internet?

Możliwe jest połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci LAN, która jest rozszerzeniem sieci rozległej. za pomocą kabli UTP (nieekranowana skrętka), koncentratorów, routerów i innych urządzeń.
W pełni zrozum LAN (sieć lokalna)

LAN to rodzaj sieci komputerowej, która ma funkcjonować na dość małym i ograniczonym obszarze. Sieci lokalne są określane jako LAN. Zwykle ta sieć LAN jest szeroko dostępna w budynkach firmowych, szkołach, gospodarstwach domowych i kawiarniach.

Oprócz sieci LAN, MAN i WAN to dwa inne typy sieci, które należy wziąć pod uwagę. Czym różnią się od siebie sieci LAN i WAN? Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz całe wyjaśnienie w następnym artykule. Pospiesz się!

Wniosek

Sieć lokalna (LAN) to typ śieć komputerowa który ma działać na dość małym i ograniczonym obszarze. Zwykle ta sieć LAN jest szeroko dostępna w budynkach firmowych, szkołach, gospodarstwach domowych i kawiarniach.

Sieć lokalna (LAN) jest podobna do sieci rozległej lub WAN. Sieci LAN znajdują się w miejscach takich jak miejsca pracy, kampusy, kawiarnie, szkoły i rezydencje, które nie wymagają połączenia internetowego do wysyłania lub przesyłania danych. To jest nasza dyskusja o sieci LAN, mam nadzieję, że te informacje mogą pomóc.

Przycisk Powrót do góry