Najnowsza aplikacja BOP PAUD Kemendikbud i jak z niej korzystać

Rancakmedia.com – W tym artykule omówimy nt Aplikacja BOP PAUD Ministerstwo Edukacji i Kultury, które może pomóc w zarządzaniu kosztami operacyjnymi, przeczytaj artykuł poniżej, aż się skończy.

Kadra dydaktyczna PAUD lub nauczyciele muszą wiedzieć o istnieniu tej aplikacji, ponieważ jest ona bardzo przydatna w zakresie prowadzenia dokumentacji i tak dalej.

Może po tym, jak wiesz, że ta aplikacja jest przeznaczona tylko dla nauczycieli PAUD, ale ta aplikacja jest bardzo ważna, ponieważ może pomóc nauczycielom PAUD w ich pracy.

Poznaj Aplikację BOP PAUD

Wniosek BOP PAUD to aplikacja służąca do zarządzania kosztami operacyjnymi (BOP) w placówkach Wczesnej Edukacji (PAUD).

Jak korzystać z aplikacji BOP 2022 PAUD

Ta aplikacja pomaga menedżerom PAUD rejestrować i obliczać wydatki związane z kosztami operacyjnymi, takimi jak wydatki na zajęcia dydaktyczne, koszty sprzętu, wynagrodzenia pracowników itp.

Aplikacja BOP PAUD może również pomóc menedżerom w uczynieniu raportów finansowych łatwiejszymi i dokładniejszymi.

Mamy nadzieję, że dzięki tej aplikacji menedżerowie PAUD będą mogli skuteczniej zarządzać finansami instytucjonalnymi oraz zapewnić właściwe i efektywne wykorzystanie budżetów.

Podejście edukacyjne w PAUD jest bardzo zabawne, ponieważ jest mieszanką nauki i zabawy jak dziecko.

Tak, że może pomóc w rozwoju mózgu ucznia. Po ukończeniu PAUD uczniowie przechodzą do Przedszkola (Kindergarten), następnie do Szkoły Podstawowej (Szkoła Podstawowa).

BOP to specjalna aplikacja wspomagająca wdrażanie (BOP) dostarczana przez Ministerstwo Edukacji i Kultury (Kemendikbud). Udzielanie pomocy operacyjnej Wdrożenie to jest realizowane bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji i Kultury.

Celem tej pomocy jest przekazanie przez pracowników i instruktorów PAUD bezpośrednio na konto fundacji PAUD. W rzeczywistości ta aplikacja działa od dłuższego czasu i działa bardzo dobrze do tej pory.

Funkcje i zalety Aplikacji BOP PAUD

Jak wyjaśniono wcześniej, aplikacja PAUD jest programem przeznaczonym specjalnie do użytku przez nauczycieli na poziomie PAUD. Dlatego ta aplikacja ma dla nich wiele ważnych funkcji, takich jak:

 1. Przetwarzanie danych
 2. Przepływ wypłaty środków BOP
 3. Nośniki raportów finansowych
 4. Pomoc w przygotowaniu streszczenia wniosku

Jeśli edukatorzy lub pracownicy PAUD złożyli wniosek, przysługuje im pomoc operacyjna.

Otrzymane przez fundację środki BOP bardzo wspomogą rozwój PAUD w przyszłości. Korzyści płynące ze środków BOP dla PAUD to m.in.:

 1. Utrzymanie obiektów i infrastruktury szkoły
 2. Alokacja rutynowych wydatków na energię i usługi
 3. Potrzeby administracji szkolnej
 4. Wypłata honorariów dla wychowawców i pracowników
 5. Potrzeba akceptacji nowych uczniów
 6. Implementacja multimedialnych narzędzi do nauki
 7. Potrzeba doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pedagogów
 8. Wdrażanie oceny i ewaluacji uczenia się

Po zapoznaniu się z wieloma korzyściami BOP dla PAUD i ich kadry nauczycielskiej jasne jest, że stosowanie BOP jest dla nich bardzo ważne.

Dlatego nie ma nic złego w tym, że dowiesz się również o BOP PAUD. Kto wie, może w przyszłości pomożesz swoim znajomym, którzy pracują w instytucjach PAUD.

Ile środków BOP PAUD

Ministerstwo Edukacji, Kultury, Badań Naukowych i Technologii (Kemendikbud Ristek) przyspiesza i zwiększa finansowanie wczesnej edukacji (PAUD) i edukacji na rzecz równości.

Jak korzystać z aplikacji BOP 2022 PAUD (2)

Fundusze PAUD BOP i Edukacja Równościowa są teraz dostosowane do specyfiki regionalnej. Wcześniej wartość opłaty jednostkowej na jednego studenta wynosiła 600 000 IDR rocznie. Obecnie koszt jednostkowy na jednego studenta sięga nawet 1,2 mln IDR rocznie.

Jak pobrać aplikację BOP PAUD

Aby korzystać z tej aplikacji, musisz uzyskać dostęp do przeglądarki internetowej Ministerstwa Edukacji i Kultury.

Ponieważ Sklep Play lub App Store nie ma tej aplikacji. Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci uzyskać to, czego potrzebujesz.

 1. Przede wszystkim otwórz przeglądarkę internetową w telefonie.
 2. Następnie wprowadź link aplikacji Kemendikbud BOP
 3. Następnie poczekaj, aż witryna zostanie w pełni załadowana i otwarta.
 4. Wystarczy otworzyć i korzystać z aplikacji BOP w celach służbowych dopiero po jej faktycznym otwarciu.

Jak korzystać z aplikacji BOP PAUD

Po pobraniu możesz teraz używać tej aplikacji do wspierania swojej pracy. Aby uzyskać więcej informacji, oto samouczek dotyczący korzystania z aplikacji.

 1. Proszę otworzyć stronę internetową
 2. Następnie możesz zalogować się na tej stronie, aby móc korzystać z tej aplikacji.
 3. To, na co musisz zwrócić uwagę, to staraj się korzystać z aplikacji w wolnym czasie, aby była bezpieczna i nie doświadczyła eksplozji użycia.
 4. Następnie możesz nacisnąć SSO, a następnie wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło, aby móc bezpośrednio wejść do aplikacji.
 5. Jeśli chcesz zobaczyć dodatkowe dane, musisz wiedzieć, że ta aplikacja ma dostępne pliki raportów danych i motywy wizualne.
 6. Wybierz Planowanie danych, a następnie Plan użytkowania, przewijając w dół strony.
 7. Następnie pojawi się Harmonogram działań i Budżet jednostki; proszę wprowadzić te dane tak dokładnie, jak to możliwe.
 8. Następnie zapisz wyniki, które wprowadziłeś wcześniej, jeśli chcesz zapisać dane.
 9. Na koniec otwórz aplikację BOP i kliknij Raportowanie danych.

Jak Sporządzić Plan w Aplikacji BOP PAUD

Przygotowując płatności BOP, każdy poziom PAUD, czyli TK, KB i SPS, ma obowiązek raportowania środków BOP PAUD. Musisz wypełnić raport online za pomocą aplikacji BOP z Ministerstwa Edukacji i Kultury.

Korzystanie z tej aplikacji jest dość łatwe, ponieważ Ministerstwo Edukacji i Kultury wydało już przewodnik dotyczący jej użytkowania. Jednak, abyście zrozumieli, jak dobrze by było, poniżej wyjaśniamy instrukcję korzystania z aplikacji BOP PAUD.

 • Otwórz aplikację BOP na stronie Ministerstwa Edukacji i Kultury
 • Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to złożyć wniosek BOP za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Kultury
 • Następnie wybierz login BOP za pomocą SSO Dapodik, który jest ciemnozielony. Następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Funkcje i menu aplikacji BOP PAUD

Po pomyślnym zalogowaniu się do aplikacji zobaczysz wiele opcji takich jak: dane dapodik, dane planistyczne, dane raportowe.

Liczba uczniów, którzy spełniają wymagania, nie spełniają kryteriów i wiele kryteriów jest uwzględniona w danych Dapodik. Studenci, którzy spełniają kryteria, to studenci, którzy spełniają wymagania do uzyskania pieniędzy BOP.

Funkcje i menu aplikacji BOP PAUD

Uczniowie, którzy nie spełniają kryteriów, to ci, których zapisy zawierają nieścisłości. Możliwe też, że młodzież jest za młoda. Tymczasem wielu uczniów to uczniowie jednocześnie zapisani do różnych szkół.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy istnieją wystarczające kryteria, czy nie, możesz to zobaczyć za pomocą danych Dapodik, przewijając w dół. Możesz również sprawdzić najnowsze dane o tym uczniu na stronie Vervalpd, szczególnie w menu pozostałości.

Sporządzony przez Ciebie wcześniej Plan Budżetu PAUD BOP jest jednym ze źródeł danych wykorzystywanych w procesie planowania. Dane raportowe to raporty z realizacji, które są zgodne z przygotowanym przez Ciebie planem budżetu.

Jak sporządzić plan budżetu funduszu BOP

Musisz przygotować RAD BOP PAUD zanim będziesz mógł wprowadzić lub wypełnić dane budżetowe. Plan budżetu we wniosku BOP nie może zawierać nieścisłości.

Gdy dane będą dostępne, wybierz opcję danych planowania i przewiń w dół. Zobaczysz menu planowania, które wygląda mniej więcej tak:

 1. Różne komponenty obejmują wdrażanie działań operacyjnych związanych z uczeniem się, wdrażanie działań wspierających naukę oraz wypełnianie obowiązków administracyjnych jednostki edukacyjnej.
 2. Zależy od typu elementu, przeznaczenia.
 3. Nazwa zakupionych towarów/usług
 4. Liczba zakupionych produktów
 5. Cena za jednostkę
 6. Wykorzystanie piasku kinetycznego, globusów, kart z obrazkami zwierząt i puzzli to tylko kilka przykładów materiałów, które można włączyć do operacyjnych zajęć edukacyjnych.
 7. Może być również w postaci replik samochodów, elementów pojazdów, tradycyjnych strojów, tradycyjnych instrumentów muzycznych, sprzętu kulinarnego, reprodukcji żywności.

Oprócz nauki i zabawy, powiązany sprzęt i zasoby. Jedną z wielu funkcji wspierających naukę w aplikacjach BOP jest zapewnienie pożywnej żywności, wykrywalnych narzędzi i środowiska sprzyjającego doskonaleniu osobistemu.

Ponadto organizowanie spotkań z rodzicami uczniów, przyznawanie honorariów. Ponadto należy zapewnić dodatkowe zasoby, aby wspomóc działania edukacyjne i rekreacyjne dzieci.

Realizacja zadań administrowania jednostkami oświatowymi w zakresie korzystania z towarów i usług polega na pozyskiwaniu narzędzi administracyjnych, leków, środków higieny lub wyrobów medycznych. Zapewnienie sprzętu do utrzymania budynków i infrastruktury.

W tym przypadku uwzględnione jest również świadczenie usług i energii elektrycznej w postaci energii elektrycznej, internetu, telefonu, wody. Oprócz oferowania innych narzędzi związanych z edukacją.

W planie należy uwzględnić wszystkie dane dla każdego składnika produktu lub usługi. Po zakończeniu zapisz zaplanowane wyniki wprowadzania,

Po skompletowaniu danych planistycznych należy złożyć raport z aplikacji BOP, w którym szczegółowo opisano, w jaki sposób środki zostały faktycznie wykorzystane. W ten sam sposób, w jaki wypełniasz menu planowania, wypełniasz również menu raportów.

Oznacza to, że musisz wprowadzić typ komponentu, rodzaj użytkowania itd., zgodnie z wypełnionymi danymi planowania.

Jak sporządzić plan budżetu funduszu BOP

Jak wprowadzać raporty dotyczące wykorzystania środków PAUD BOP

Celem tego raportu jest zgłoszenie wykorzystania pieniędzy w Wydziale Edukacji. W rzeczywistości, kto otrzymał Darowizna Operacyjna lub BOP PAUD to Jednostka Edukacyjna. Aby uzyskać więcej informacji, oto kroki:

 • Najpierw otwórz aplikację SIMDAK lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Kultury Simdak
 • Następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło wymagane do konta dapodik, a następnie kliknij przycisk logowania.
 • Następna opcja to BOP PAUD.
 • Następnie wybierz Absorpcja BOP, aby sprawdzić dane dotyczące absorpcji BOP w jednostkach edukacyjnych.
 • Administrator okręgu lub operator wypełnił dane dotyczące absorpcji BOP, które zostaną wyświetlone w następnej kolejności.
 • W przypadku różnic w otrzymaniu kwoty pieniędzy, danych ucznia odbiorcy oraz dacie wpływu na konto, prosimy o poinformowanie administratora. Może to również odbywać się za pośrednictwem operatorów w odpowiednich obszarach miasta.
 • Jeśli chcesz przesłać raport, wybierz opcję Raport o wykorzystaniu środków, a następnie poczekaj kilka sekund, aż pojawi się format raportu dotyczący wykorzystania środków.
 • Następnie wybierz Semestr i naciśnij Szukaj, aby rozpocząć wprowadzanie danych raportu. Proszę chwilę poczekać, kwota wypłaconych pieniędzy pojawi się w kolumnie Dystrybucja w tabeli wyświetlania aplikacji BOP.
 • Prześlij raport wydatków dla każdego komponentu, naciskając przycisk edycji lub ikonę ołówka.
 • Po uzupełnieniu informacji na poniższym ekranie zostanie wyświetlony raport Plan działań związanych z budżetem jednostkowym.

Jak zweryfikować konto aplikacji BOP

Aby wypłata płatności przebiegła sprawnie, konto BOP musi zostać zweryfikowane. Jednak wiele PAUD, przedszkoli i porównywalnych poziomów edukacji nie może potwierdzić tej historii.

Celem tej weryfikacji jest sprawdzenie poprawności istniejących numerów kont w Dapodik i powiązanych bankach.

W przypadku rozbieżności w numerze konta w PAUD Dapodik aplikacja BOP wyświetli powiadomienie, że status szkoły nie został zweryfikowany.

W takim przypadku najlepiej od razu wprowadzić zmiany i przenieść dane z najnowszego Dapodika na konto szkoły. Oto jak uwierzytelnić konto BOP PAUD.

1. Przygotuj dokumenty uzupełniające

Do tej procedury weryfikacyjnej należy przygotować tylko jeden dokument, a mianowicie książeczkę szkolną. Księga rachunkowa, z której będziesz korzystać, musi zawierać nazwę szkoły. Zwróć także uwagę na numer konta. Użyj aktywnego numeru konta.

Jeśli przypadkowo numer konta nie jest już aktywny, należy zwrócić się o pomoc do banku CS w celu natychmiastowej reaktywacji numeru konta.

2. Popraw dane konta szkoły w aplikacji Dapodik PAUD

Gdy dostępne są dane potwierdzające w postaci numeru konta, wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer konta w aplikacji Dapodik. Oto przewodnik krok po kroku.

 • Następnie wprowadź swój adres e-mail lub nazwę użytkownika i hasło w aplikacji Dapodik
 • Następnie kliknij Zaloguj się.
 • Następnie wybierz opcję szkoły, a następnie przewiń w dół.
 • Wprowadź dane konta BOP szkoły, które zawierają: numer konta, nazwę banku, oddział kcp oraz rachunek w nazwie.
 • Następnie wybierz „zapisz”, aby zakończyć proces.
 • Następnie wyślij uzupełnione dane wybierając opcję walidacji i synchronizacji w aplikacji Dapodik

4. Weryfikacja na stronie wniosku BOP lub BOS Ministerstwa Edukacji i Kultury

Podczas uwierzytelniania na stronie internetowej BOP lub BOS Kemendikbud wystarczy dostarczyć migawkę szkolnej księgi rachunkowej BOP w formacie JPG. Fragment wyświetla numer i nazwę konta szkoły. Następnie zastosuj się do następujących wskazówek:

Weryfikacja na stronie wniosku BOP lub BOS Ministerstwa Edukacji i Kultury

 1. Najpierw proszę wejść na portal BOP lub BOS dla Ministerstwa Edukacji i Kultury w Ministerstwie Edukacji i Kultury boss go id
 2. Po wejściu na tę stronę wybierz typ logowania, czyli szkoła, a następnie wybierz login Dapodik SSO.
 3. Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail i hasło, a następnie wybierz Enter.
 4. Następnie wejdź do menu przesyłania konta oszczędnościowego/giro. Pamiętaj, że plik, który chcesz wysłać, nie może przekraczać jednego megabajta (MB). Fragment numeru konta i nazwa konta muszą być wyraźnie widoczne.
 5. Następnie proszę wejść do następującego menu, a mianowicie potwierdzenia
 6. Po wejściu do tego menu należy uzupełnić zaktualizowane dane. W przypadku zmiany numeru konta lub błędu prosimy o wpisanie kodu banku, numeru konta, nazwy konta i oddziału banku.
 7. Wybierz aktualizację jako ostatnią opcję.

Wykorzystanie BOP w czasie pandemii

Wiele osób może zastanawiać się, jak skorzystać z aplikacji BOP w czasie epidemii, biorąc pod uwagę obecną sytuację w ożywieniu. Nadal zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Odpowiedź jest prawidłowa, w czasie pandemii wykorzystanie procentu BOP było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Kultury z 2020 r., a dokładniej nr 20. W treści nie wykorzystano procentu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Kultury z 2020 r. Regulamin kultury nr 13.

Mało tego, w czasie pandemii z pieniędzy BOP można pokryć także pensje pracowników honorowych w szkołach. Opiera się to na Permendikbud numer 13 z 2020 r. i artykule 9 A ust. 1.

Ma to na celu udźwignięcie ciężaru zakupów, w tym systemu nauczania z domu w obecnej sytuacji związanej z pandemią. W rezultacie pojawił się temat aplikacji BOP. Mam nadzieję, że to ci wyjaśni.

Wniosek

Aplikacja BOP PAUD to aplikacja służąca do zarządzania kosztami operacyjnymi (BOP) w placówkach Wczesnej Edukacji (PAUD).

To jest informacja o najnowszej aplikacji Kemendikbud BOP PAUD i jak z niej korzystać, mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry