Klęski żywiołowe mogą wpływać na zdrowie psychiczne

Wielokrotnie zbliżają się katastrofy, ostatnio w Malang było trzęsienie ziemi, które spowodowało straty materialne i oczywiście katastrofa odbiła się na psychice ofiar.

Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa Unair prof. Yusuf stwierdził, że katastrofy wpływają na presję psychiczną i dyskomfort, co z kolei ma wpływ na zdrowie psychiczne.

„Kryzysy środowiskowe, zarówno klęski żywiołowe, jak i spowodowane przez człowieka, mogą zmusić osobę do szukania pomocy u psychoterapeuty lub psychologa. Ten incydent spowodował depresję, złość i sprowokował sadyzm” – powiedział, cytowany ze strony internetowej ITS, czwartek (15/). 4/2021).

Stwierdził, że katastrofy wpływają na psychikę, a zaburzenia psychospołeczne to przypadki zaburzeń zdrowia psychicznego, które często występują w społeczeństwie po katastrofach wpływających na zdrowie psychiczne.

Katastrofa dotykająca psychikę o ciężkim nasileniu jest formą zaburzeń psychicznych i zaburzeń spowodowanych niewydolnością mechanizmu dostosowania funkcji psychicznych do bodźców zewnętrznych. Mamy więc do czynienia z zaburzeniem struktury psychicznej.

„Czynniki psychologiczne, które wpływają na jednostki, to zaburzenia psychiczne lub zaburzenia psychiczne. Podobnie jak schizofrenia, jest to zaburzenie, które wynika z reakcji adaptacyjnych mechanizmów funkcji umysłowych na bodźce” – wyjaśnił.

W zakresie problemów psychospołecznych, zgodnie z jego zindywidualizowaną organizacją, klęski żywiołowe wpływają na niezdolność umysłową do interakcji z otoczeniem, czego skutkiem jest niepełnosprawność intelektualna.

Niepełnosprawność intelektualna to stan zahamowania lub niepełnego rozwoju intelektualnego, charakteryzujący się ograniczoną możliwością postępu w trakcie rozwoju.

Niepełnosprawność intelektualna może wpływać na wszystkie poziomy inteligencji, takie jak: B. Umiejętności językowe, motoryczne, poznawcze i społeczne.

„Istnieje wiele problemów psychospołecznych, przed którymi stoi społeczeństwo w kryzysach środowiskowych, a mianowicie smutek, beznadziejność, stres i depresja, które prowadzą do niepełnosprawności intelektualnej” – wyjaśnił.

Katastrofa wpływa na psychikę

Klęski żywiołowe wpływają na mentalność.Podkreślił, że warunki środowiskowe mają duży wpływ na zdrowie psychiczne. Jako środek zaradczy, wiele z nich celuje w odzież, jedzenie i wyżywienie, które są najważniejszą częścią reagowania na oczekiwanie pojawienia się emocjonalnych problemów psychicznych w społeczeństwie.

Dlatego ma nadzieję, że nawiąże się współpraca między rządem a organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym, rodzinami i pracownikami służby zdrowia. Celem jest umieć sobie poradzić zdrowie psychicznie i skutecznie.

Dodał, że istnienie ciągłości programów, wymiany informacji i wzajemnej współpracy mogłoby zapobiec nakładaniu się realizacji programów zarządzania kryzysowego w środowisku.

Przycisk Powrót do góry