Co to jest recykling, rodzaje i 6 pełnych korzyści tutaj

Lutfi

Co to jest recykling

Rancakmedia.com – W dyskusji nad tym artykułem dowiesz się, czym jest recykling, wraz z rodzajami, korzyściami i przykładami, których musisz się nauczyć, patrz wyjaśnienie poniżej.

Definicja recyklingu to bardzo ważna forma ochrony przyrody.Recykling to sposób na ochronę środowiska.

Funkcja recyklingu jest inna niż konserwacja środowisko, Recykling może również zwiększyć wartość ekonomiczną. Zatem recykling jest jednym ze sposobów przetwarzania odpadów w nowe zastosowania.

Kolejną korzyścią jest strategia przetwarzania odpadów wymagająca dużej aktywności, polegająca na selekcji, zbieraniu, przetwarzaniu, dystrybucji, a także wytwarzaniu produktów lub materiałów, które zostały już wykorzystane.

Jednym z przykładów głównych elementów nowoczesnej gospodarki odpadami, przykładów przedmiotów, które nie są już używane i mogą zostać poddane recyklingowi, są papier, drewno, plastik, tkanina i wiele innych.

Zrozumienie recyklingu

Recykling to sposób na zebranie, a następnie przetworzenie materiałów, które należy wyrzucić, a następnie przekształcenie ich w nowe produkty, tak aby stanowiły wartość dodaną i mogły być korzystne dla społeczności lokalnej i środowiska.

Definicja recyklingu według ekspertów

Zatem definicja recyklingu według tych ekspertów jest następująca:

Wikipedia

Recykling jest formą procesu zmiany marnować materiały tak, aby stał się nowym materiałem lub przedmiotem, aby stał się sposobem na konwencjonalną utylizację odpadów. Metoda ta pozwala zaoszczędzić materiały, a także pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Duży słownik indonezyjski (KBBI)

Recykling to recyrkulacja masy, ponowne przetwarzanie wykorzystanych materiałów, takich jak włókno, papier i woda, w celu uzyskania nowych produktów. Tymczasem recykling oznacza przeprowadzanie, recykling lub ponowne przetwarzanie zużytych materiałów.

Rodzaje recyklingu

Poniżej przedstawiono dwa rodzaje operacji recyklingu:

Recykling wewnętrzny

Recykling wewnętrzny to ponowne wykorzystanie na etapie produkcyjnym materiałów będących odpadami powstałymi na tym etapie. Ogólny recykling wewnętrzny może mieć miejsce na przykład w przemyśle metalowym.

Produkcja rur miedzianych powoduje powstawanie dużej ilości odpadów w postaci końcówek rur i ozdób; Materiał ten jest topiony, a następnie odtwarzany. Inne formy recyklingu wewnętrznego można spotkać np. w przemyśle rafineryjnym, gdzie rozdrobnione pozostałości zbożowe po rafinacji suszy się i przetwarza na paszę dla zwierząt.

Innym przykładem jest zbieranie dużych ilości puszek aluminiowych, przetapianie ich w aluminium i ostatecznie wytwarzanie nowych puszek lub innych produktów aluminiowych z ulepszonego materiału.

Recykling zewnętrzny

Recykling zewnętrzny to odzyskiwanie materiałów z produktów, które uległy zużyciu lub zostały uznane za przestarzałe. Przykładem recyklingu poza zakładem jest zbiórka starych gazet i czasopism w celu ponownego przetworzenia lub recyklingu i dalszego przetwarzania na nowe produkty papierowe.

Butelki szklane i puszki aluminiowe to przykłady przedmiotów codziennego użytku, które są powszechnie poddawane ponownemu przetwarzaniu zewnętrznemu. Przedmioty te można zebrać jedną z trzech głównych metod:

 1. Centrum odbioru, które kupuje marnować materiały które zostały posortowane i przetransportowane przez konsumentów.
 2. Punkty zbiórki, w których konsumenci mogą składować odpady, ale nie otrzymują za to wynagrodzenia
 3. Używane towary są zbierane z poboczy dróg, domów lub firm, a następnie sortowane i przechowywane do odbioru przez agencje centralne.

Jakie są zalety recyklingu

Recykling papieru eliminuje zapotrzebowanie na energię związaną z cięciem drewna, transportem drewna i przekształcaniem papierówki w papier (co jest dość energochłonne).

Ponadto makulatury nie trzeba spalać. Podczas spalania papier uwalnia do atmosfery węgiel, który następnie łączy się z tlenem, tworząc dwutlenek węgla.

Krótko mówiąc, produkcja papieru makulaturowego wymaga od 70 do 90% mniej energii, a ponieważ dostępna energia nie zawsze pochodzi ze źródeł odnawialnych, pozwala to jeszcze bardziej ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Aby pomóc w promowaniu zrównoważonego rozwoju, nasze społeczeństwo musi poddawać recyklingowi swoje cenne i ograniczone zasoby.

Ponadto należy to zrównoważyć, unikając nadmiernego zużycia i, jeśli to możliwe, ponownego użycia. Zatem korzyści uzyskane z działalności recyklingowej są następujące:

 1. Zmniejsz wartość odpadów składowanych na składowiskach i spalarniach
 2. Ochrona zasobów naturalnych, takich jak drewno, woda i minerały
 3. Zwiększanie wartości ekonomicznej poprzez wykorzystanie krajowych źródeł materialnych
 4. Zapobiegaj zanieczyszczeniom, zmniejszając potrzebę gromadzenia nowych surowców.
 5. Oszczędzaj energię i zasoby
 6. Pomaga tworzyć miejsca pracy w branży recyklingu.

Dlaczego recykling jest ważny

Recykling to jedna z najprostszych i najbardziej znaczących codziennych czynności, jakie możemy wykonywać. Zatem każdy członek rodziny może wziąć udział, nawet najmniejsze gospodarstwo domowe może wziąć udział.

Chociaż za wytwarzanie dużych ilości odpadów odpowiedzialny jest człowiek, recykling jest także przykładem odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska. Czasami nadal nie zgadzamy się na recykling.

Dlatego musimy szkodzić sobie i środowisku jedynie w perspektywie krótkoterminowej i przyszłości. Jest to niepokojąca kwestia dla każdego ojca lub matki, te małe kroki są częścią odpowiedzialnej konsumpcji i pozwolą naszemu potomstwu cieszyć się zieloną i niebieską planetą.

Wszystkie miasta w naszym kraju do kontenerów na śmieci umieszczają pojemniki jednorazowe, czy to organiczne, papierowe, plastikowe czy szklane, możemy je sprowadzić. Istnieje również kilka punktów sprzątania, w których można odebrać przedmioty takie jak narzędzia lub drewno.

Z drugiej strony, możesz umieścić w swoim domu kosz na śmieci, aby zachęcić do prawidłowego recyklingu dóbr konsumpcyjnych, a także pomóc całej rodzinie w zdobyciu odpowiedniej edukacji i zmianie świadomości otaczających Cię ludzi.

Nawyki domowe

Przyjmując nawyki recyklingu w gospodarstwie domowym, możemy osiągnąć następujące korzyści:

 1. Zmniejsz zużycie energii. Poddając recyklingowi ograniczamy wydobycie, transport i przetwarzanie nowych surowców, znacznie zmniejszając energię potrzebną do tych procesów.
 2. Redukuje dwutlenek węgla w atmosferze. Kiedy zmniejsza się zużycie energii, zmniejsza się produkcja dwutlenku węgla, a także zmniejsza się efekt cieplarniany. Innymi słowy, recykling w domu oznacza pomoc planecie i walkę ze zmianami klimatycznymi.
 3. Zmniejsz zanieczyszczenie powietrza. Jest to ważne przy rozważaniu związku między jakością powietrza a zdrowiem. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) im niższy poziom tych substancji zanieczyszczających, tym zdrowszy jest nasz układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. Kiedy myślimy o powietrzu, którym oddychają nasi chłopcy i dziewczęta podczas zabawy w parku lub na ulicach dużych miast, jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać.

Przykłady towarów pochodzących z recyklingu

Poniżej znajdują się przykłady odpadów, które można poddać recyklingowi, w tym:

Papier

Poddając recyklingowi papier, chronimy milion drzew na ziemi, zapobiegając wylesianiu.

Obecnie firmy korzystają z papieru makulaturowego do wielu celów związanych z drukiem, takich jak: drukowanie na papierze ogólnym, wizytówki, pisanie ofert, pisanie notatek, czasopisma, gazety i książki również mogą być poddawane recyklingowi.

Ponowne przetwarzanie można przeprowadzić poprzez zbieranie odpadów papierowych, a następnie przekształcanie ich z powrotem w masę celulozową i przetwarzanie jak przy normalnej produkcji papieru. Ponadto papier można wykorzystać także do wyrobu rękodzieła, np. wykonywania rękodzieła ze starych gazet.

Pudełko kartonowe

Ponowne wykorzystanie jednej tony tektury jest równoznaczne z zaoszczędzeniem około dziewięciu metrów sześciennych powierzchni składowiska. Tektura jest powszechnie stosowana w domach i firmach. Służą do pakowania i wysyłki produktów. Zarówno duże, jak i małe pudełka nadają się do recyklingu, chociaż łatwo ulegają biodegradacji.

Wiele firm zajmujących się towarami i nieruchomościami negocjuje osobne pojemniki do recyklingu dla pudeł kartonowych. Zanim jednak ponownie poddamy recyklingowi tekturę, należy wykonać jeden ważny krok.

Należy je złożyć, aby zrobić więcej miejsca w koszu na śmieci. Metoda ta może również zmniejszyć problemy pracowników zajmujących się recyklingiem.

Stal

Stal jest uważana za materiał najbardziej nadający się do ponownego przetworzenia na świecie, ponieważ 100% nadaje się do recyklingu. Zaletą jest to, że stal nie gnije podczas procesu recyklingu.

Ponowne użycie stali pozwala zaoszczędzić prawie 74% siłę potrzebną do ponownego wytworzenia stali z surowców. Może to również zminimalizować emisję do powietrza, zanieczyszczenie wody oraz wydobycie i przetwarzanie rudy żelaza.

Puszki aluminiowe

Aluminium wykorzystuje się do produkcji pojemników na napoje, np. puszek po napojach i owocach. Każdego roku produkuje się i wykorzystuje miliardy puszek aluminiowych. Jedynym problemem związanym z produkcją puszek aluminiowych jest to, że uzyskanie surowca wymaga dużej ilości energii.

Produkcja puszek aluminiowych z puszek pochodzących z recyklingu wymaga jedynie około 5% energii, co daje oszczędność energii w wysokości 95%. Oprócz oszczędności energii, istnieją także oszczędności w wydatkach. Koszt recyklingu aluminium jest bardzo niski w porównaniu z produkcją nowego aluminium.

Szkło

Podobnie jak stal, szkło 100% również można poddać recyklingowi. Szkło poddane recyklingowi nie traci swojej jakości ani czystości, co oznacza, że można je poddawać recyklingowi wielokrotnie. Szkło pochodzące z recyklingu zapobiega emisji, oszczędza energię i zmniejsza zużycie surowców.

Szkło rozkłada się na wysypiskach śmieci przez miliony lat, a przetworzenie go w nowe szklane pojemniki lub butelki zajmuje kilka dni.

Drewno

Drewno jest odpadem, jeśli trafia na wysypisko, mimo że ulega biodegradacji. Jednak drewno to poddane recyklingowi może zostać wykorzystane jako materiał budowlany lub do produkcji papieru.

Drewno jest bardzo cennym materiałem nadającym się do recyklingu, ponieważ można je przetworzyć na różne produkty wtórne. Recykling zasobów drewna zmniejsza wartość konieczności wycinania drzew.

Na przykład poprzez kruszenie drewna na małe kawałki, które służą do wytwarzania nowych produktów lub mogą być również wykorzystywane do wyrobu rzemiosła, takiego jak samochody, domy itp.

Plastikowy

Plastik to główna forma odpadów stałych, która zalega na większości wysypisk śmieci i w oceanach, dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na działania związane z recyklingiem tworzyw sztucznych.

Plastik rozkłada się od 500 do 1000 lat i tworzy cenne składowiska śmieci, które zatykają przestrzeń i zanieczyszczają nasze oceany. W związku z niedawnym wzrostem konsumpcji tworzywa sztuczne unoszą się na powierzchni oceanu i niszczą ekosystem.

Recykling tworzyw sztucznych pozwala zaoszczędzić 80% całkowitej energii zużytej do wytworzenia nowych produktów z tworzyw sztucznych, chroniąc oceany i składowiska śmieci przed odpadami stałymi. Na przykład stosuje się go jako olej smarowy do butelek, toreb, butelek po napojach i tak dalej.

Tkaniny i tekstylia

Można przeprowadzić recykling tekstyliów i tkanin. Zużyte ubrania lub inne rodzaje tkanin są ponownie wykorzystywane do produkcji ubrań, pościeli, zasłon, a nawet mopów lub wycieraczek.

Tekstylia rozkładają się setki lat, dlatego lepiej jest je natychmiast poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Ostatnio wiele krajów utworzyło centra zbiórki odzieży w różnych miastach.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi definicji recyklingu, w tym:

Jaki jest cel procesu recyklingu odpadów?

Recykling pozwala ludziom wytwarzać te same przedmioty z surowców stałych. Może więc zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce naturalne i chronić zasoby naturalne.

Wykorzystywanie surowców pochodzących z recyklingu odpadów stałych może zaoszczędzić energię i koszty w porównaniu do wykorzystywania surowców pochodzących bezpośrednio z natury.

Jak poddać recyklingowi odpady?

Oto kroki, jak poddać recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych

 1. Używanie plastikowych pojemników na przekąski
 2. Zamień plastikowe butelki na podlewanie roślin
 3. Używana jako doniczka
 4. Używanie plastikowej butelki jako skarbonki
 5. Zrób zabawki z butelek po szamponie
 6. Tkanie plastiku w torby na zakupy
 7. Wyślij śmieci do banku śmieci
 8. Kolekcja

Dlaczego recykling oszczędza zasoby naturalne?

Jeśli poddamy recyklingowi, sprzęt można zaoszczędzić, ponieważ nie zbieramy/kupujemy materiałów, ale używamy materiałów używanych. Dlatego trzeba być oszczędnym.

Wniosek

Recykling to sposób na zebranie, a następnie przetworzenie materiałów, które należy wyrzucić, a następnie przekształcenie ich w nowe produkty, tak aby miały wartość dodaną i mogły przynieść korzyści lokalnej społeczności i środowisku.

Istnieją dwa rodzaje operacji recyklingu, o których wspomnieliśmy powyżej, a mianowicie wewnętrzne i zewnętrzne. Recykling zewnętrzny to odzyskiwanie materiałów z produktów przestarzałych lub średnio przestarzałych. Butelki szklane i puszki aluminiowe to przykłady przedmiotów codziennego użytku, które poddawane są intensywnej ponownej obróbce zewnętrznej.

A więc to są informacje na temat recyklingu, których musicie się nauczyć, aby chronić otaczające środowisko. To jest tym razem dyskusja. Mam nadzieję, że te informacje pomogą nam wszystkim chronić naszą ziemię, to wszystko i dziękuję.

Przeczytaj także

Udział:

Lutfi

Cześć, pozwól, że się przedstawię, Lutfi Hulasoh, jestem pisarzem i blogerem techno. Zacząłem tworzyć osobistego bloga, pisząc artykuły informacyjne na temat najnowszych trendów i osiągnięć technologicznych. Moje teksty obejmują szeroki zakres tematów, od aplikacji mobilnych po sztuczną inteligencję, a także mogę zapewnić łatwe do zrozumienia wyjaśnienia, które pomogą czytelnikom zrozumieć złożone koncepcje.