Definicja, funkcja i cel malarstwa

Rancakmedia.com – Czy wiesz, co to jest malarstwo? jeśli jeszcze tego nie wiesz, przeczytaj poniższy artykuł, aby lepiej zrozumieć i uzyskać pełne informacje.

Jednym z dzieł sztuki, które ma wysoką wartość handlową i może rozśmieszyć każdego, kto je zobaczy, jest malarstwo. Obrazy charakteryzują się dwuwymiarowymi dziełami sztuki. Malarze używają różnorodnych narzędzi i metod do tworzenia swoich obrazów, z których wszystkie składają się na wyjątkowość ich pracy.

Malarstwo według Wielkiego Słownika Indonezyjskiego (KBBI) jest jednym z typów sztuka polegające na nakładaniu farby lub tuszu na powierzchnię. Ogólnie rzecz biorąc, artysta, który maluje obraz, wyraża swoje myśli i emocje związane z jego obrazem na powierzchni płótna.

W procesie tworzenia sztuki artysta potrzebuje innowacyjnych pomysłów. To ona pozwala sztuce osiągać tak wysokie ceny na wolnym rynku. Wartość i jakość obrazu jest często używana do określenia ceny obrazu.

Definicja malarstwa

Malarstwo to dyscyplina artystyczna realizowana poprzez prace dwuwymiarowe z wykorzystaniem płótna lub innej płaskiej powierzchni. Po eksperymentach z farbami, barwnikami i innymi dodatkami do obrazu, materiały używane do malowania są na ogół wypełnione głównymi składnikami linii i koloru.

Dzieło malarstwa może zawierać obrazy świata przyrody, takie jak portrety ludzi i zwierząt, dzieła sztuki botanicznej, a nawet krajobrazy. Obrazy mogą również przedstawiać abstrakcyjne obrazy, które są redukcjami cech naturalnych.

Istnieją różne definicje malarstwa, według Soedarso Sp. malowanie to czynność polegająca na przetwarzaniu dwuwymiarowego medium lub płaskiej powierzchni trójwymiarowego przedmiotu w celu uzyskania określonego wrażenia. Soedarso dodał również, że dzieła sztuki są ściśle związane z pełnym zaangażowaniem ekspresji, emocji i idei twórcy.

Za pomocą malarstwa malarz może poprzez swoją pracę przekazać uczucia i uczucia swojej duszy. Malarstwo to nie tylko dzieło sztuki, które ma walory estetyczne. Malarstwo samo w sobie ma wiele celów dla społeczeństwa.

Funkcje religijne, handlowe i symboliczne to terminy używane do opisania tego rodzaju funkcji. Zasadniczo malarstwo jest rozwojem rysunku. Z drugiej strony malarstwo ma bardziej zniuansowaną estetykę. Malowanie może być bardziej zróżnicowane niż szkicowanie pod względem zastosowanych materiałów i metod.

Funkcja malowania

Ogólnie malarstwo ma funkcję, która dzieli się na 2 komponenty, a mianowicie funkcję społeczną i funkcję indywidualną.

Funkcja społeczna

Społeczna funkcja obrazu zostanie zrealizowana, jeśli przyniesie pożytek wielu ludziom. Dzieło sztuki może pełnić funkcję społeczną, przy założeniu, że artysta musi udowodnić swoją wartość społeczną lub przynajmniej zostać uznanym przez społeczeństwo. Istnieją 4 obszary funkcji społecznej uznawane przez społeczeństwo, a mianowicie:

Edukacja

W dziedzinie edukacji malarstwo jest medium edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym od przedszkola do przedszkola. Nauczanie dzieci sztuki ma na celu inspirowanie ich do generowania nowych i innowacyjnych pomysłów na ich projekty. Przedszkolne zajęcia malarskie mają na celu pomóc dzieciom poprawić pamięć w zakresie rozpoznawania kolorów i kształtów.

Religia

Malarstwo, jako dzieło sztuki stworzone przez człowieka, może funkcjonować jako narzędzie wyrażania oddania Bogu. Majestat Boga można ukazać społecznie poprzez sztukę religijną. Na przykład w islamie znasz sztukę kaligrafii.

Powszechnym zastosowaniem kaligrafii jest podniesienie estetyki budowli sakralnych poprzez oświetlanie ich słowem boskość. Mało tego, w hinduizmie powstaje wiele obrazów bogów z intencją modlitwy i modlitwy za zmarłych.

Rozrywka

Poza aspektami edukacyjnymi i religijnymi malarstwo jest w zasadzie doceniane przez publiczność, ponieważ pełni funkcję społeczną jako rozrywkę. W dziedzinie rozrywki dzieło sztuki może wywoływać ciekawe wrażenie i mieć korzystny wpływ na społeczeństwo. Istnieje wiele okazji, kiedy obraz będzie czymś więcej niż tylko dekoracją ścienną.

Przejrzystość treści

Obrazy spełniające element wyrazistości treści pokazują, że obraz może mieć wpływ społeczny lub funkcję społeczną. Przejrzystość treści sztuki jest wykorzystywana jako środek komunikacji. Dlatego umiejętność przekazywania informacji jest szczególną zaletą malarstwa.

Przykłady obrazów, które mogą zapewnić klarowność przekazu, takie jak plakaty, billboardy i malowidła ścienne wzdłuż ulic. Na pierwszy rzut oka obraz nie jest zbyt widoczny, ale przejrzystość materiału daje silny wpływ i znaczenie społeczne.

Funkcje indywidualne

Obrazy wykonane z myśli, uczuć i uczuć będą zawierać fizyczne i duchowe wymagania samego artysty. Inni ludzie lub miłośnicy sztuki mogą powiedzieć, że obraz należy do artysty, jeśli jest w nim określona ilość rupii.

Nagrody malarskie w Indonezji nie są tak wysokie jak we Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych i innych bogatych krajach. Nie stanowi to już jednak przeszkody w pracy, ponieważ w dzisiejszej dobie cyfrowej obrazy można publikować w dowolnym miejscu na świecie.

Oprócz satysfakcji fizycznej, malarstwo może zaspokoić potrzeby duchowe artysty. Oznacza to, że artysta może przekazać wszystkie swoje najskrytsze myśli i emocje podczas całego procesu tworzenia obrazu, niezależnie od tego, czy będzie on radosny, smutny czy zraniony. Malarstwo ma tę właściwość, że pozwala widzowi wyraźnie obserwować emocje artysty poprzez dzieło.

Cel malowania

Malowanie ma cel, w tym:

Cel religijny

Malarz ma zdolność tworzenia obrazów lub dzieł, które mają charakter majestatu Boga Wszechmogącego, przodków, praojców lub bogów. Malowidła jaskiniowe Leang w Maros w południowym Sulawesi pokazują, że miały one cel religijny.

Magiczne cele

Grafika ma magiczne i religijne znaczenie, a wiele obrazów zawiera zaklęcia. Każdy, kto to zobaczył, pozostawiłby zdezorientowane wrażenie z powodu szorstkiego charakteru obrazu.

Balijskie obrazy przedstawiające bóstwa-opiekunów świątyń są formą sztuki o charakterze mistycznym i enigmatycznym. To powiedziawszy, Balijczycy myśleli, że obraz będzie atrakcyjny dla danego obszaru.

Cel symboliczny

Malarz, który potrafi przekazać i odzwierciedlić zasady życiowe. W obrazach z wybitnymi postaciami wcielone zostaną w życie szlachetne idee. Przykład obrazu, który może przedstawiać charakter osoby, można zobaczyć na obrazie księcia Diponegoro dyskutującego z generałem de Kockiem.

Cel estetyczny

Artyści malarscy, którzy są w stanie zademonstrować cel estetyczny, zazwyczaj zwracają uwagę na siłę piękna krajobrazu danego obszaru. Cel estetyczny można zobaczyć na wielu obrazach w domach, miejscach pracy i miejscach publicznych. Typowymi tematami tej pracy są wiejskie wodospady, rzeki lub pola ryżowe.

Komercyjne cele

Obrazy do celów komercyjnych na ogół podkreślają wartość ekonomiczną w każdym ze swoich dzieł. Obrazy z szybkim i podstawowym wykonaniem często znajdują się w zatłoczonych miejscach. Publicznie dostępne są na przykład usługi malowania twarzy.

Cel wyrażenia

Wszyscy artyści dążą do wyrażania siebie poprzez swoją pracę, czy to na płótnie, papierze, czy w innych celach. Artyści, którzy są w wrażliwym stanie emocjonalnym i potrzebują platformy do wyrażania siebie, często czynią to swoim głównym celem.

Prawie każdy chyba maluje z zamiarem wyrażenia się w ten sposób. Malarstwo daje relaks i ulgę, dlatego uważa się, że może być psychologiczną terapią w chwilach stresu. Dlatego jakość tego obrazu można zaobserwować tylko poprzez użycie wzorów, kolorów, kształtów i mediów.

Elementy malarskie

W dobrym obrazie jest wiele elementów, jak poniżej:

Kompozycja

Kompozycja to sposób na uporządkowanie elementów, które nadadzą strukturę dziełu sztuki, takich jak kolor, linia, obszar, przestrzeń, ciemność i światło.

balansować

Równowaga to sposób na uporządkowanie rzeczy w taki sposób, aby były harmonijne dla oka i łatwe do zauważenia.

Równowaga symetryczna jest konsekwencją połączenia dwóch rzeczy poprzez równe podzielenie dwóch płaszczyzn. Tymczasem równowaga asymetryczna jest wynikiem mieszania różnych aspektów, takich jak odległość i rozmiar, aby wyglądał dobrze.

Proporcja

Malarstwo łączy zastosowanie proporcji i porównań. Zależność między rozmiarami i kształtami dwóch obiektów nazywana jest ich proporcjami. Widać to w obrazie, który we wszystkich częściach ma poczucie harmonii.

Rytm

Rytm to charakterystyczne dla artysty wrażenie ruchu wytwarzane przez powtarzanie linii, kolorów, kształtów, ruchu i faktury.

Jedność

Kiedy różne składniki są łączone, tworzą nową całość. W efekcie powstaje spójne wrażenie z wielu elementów, które są ze sobą powiązane.

Akcentowanie

Dodanie unikalnego akcentu lub symbolu do obrazu oznacza, że każda część obrazu wyróżnia się w jakiś sposób. Akcentowanie służy do tego, aby obraz nie wydawał się płaski lub pozbawiony życia.

Przepływ malarstwa

Każdy obraz ma niepowtarzalny styl, temat i sposób wykonania. Styl lub przepływ to terminy używane do opisania unikalnych cech obrazu. Ze względu na sposób wyrażania, kategoryzację stylów i gatunków dzieł sztuki można podzielić na trzy, a mianowicie: reprezentacyjny, deformacyjny i niereprezentatywny.

Przedstawiciel

Reprezentatywne lub ucieleśnienie pokazuje, że forma sztuki wykorzystuje naturalną rzeczywistość lub codzienne życie człowieka w społeczeństwie.

Strumień realizmu

Realizm to przepływ sztuka kto ma perspektywę, gdzie rzeczywistość jest bez złudzeń. Realistycznie, tematy lub malowane przedmioty będą wyświetlane tak, jak są, zgodnie z codzienną rzeczywistością, nie przesadnie, a nawet ograniczając się do obiektów, które mają estetyczny wygląd.

Romantyzm

Przepływ romantyzmu, który często się tak nazywa, nie jest w rzeczywistości do końca prawdziwy. Ten przepływ ukazany jest w wielu pracach w celu komunikowania rzeczy wciąż reprezentatywnych, ale w spektakularny sposób. Aby w ciekawy sposób przekazać ważne wydarzenie historyczne lub serię wydarzeń, stosuje się fabułę.

Wniosek

Malarstwo według Wielkiego Słownika Indonezyjskiego (KBBI) jest rodzajem sztuki, która polega na nakładaniu obrazu lub tuszu na powierzchnię.

Malarze używają różnorodnych narzędzi i metod do tworzenia swoich obrazów, z których wszystkie składają się na wyjątkowość ich pracy. Społeczna funkcja obrazu zostanie zrealizowana, jeśli przyniesie pożytek wielu ludziom.

Przycisk Powrót do góry