Struktura i przykład tekstu raportu z eksperymentu

Rancakmedia.com – Poniżej znajduje się struktura i przykładowy tekst raportu z badania, który musisz znać, aby uzyskać pełniejsze informacje, przeczytajmy artykuł, który udostępniliśmy poniżej.

Celem raportu jest podzielenie się wynikami śledztwa z jak największą liczbą osób. Opierając się na tej koncepcji, eksperymentalny tekst raportu jest rodzajem pisma, które komunikuje swoim czytelnikom zjawisko wynikające z obserwacji.

Termin „tekst klasyfikacji” jest czasami używany do opisania tekstu raportu. To dlatego, że ten tekst klasyfikuje rzeczy na podstawie pewnych cech.

Tekst opisowy ma wiele wspólnego z tego typu tekstami, ale wyróżnia się jego przeznaczeniem. W przeciwieństwie do tekstu opisowego, który skupia się na konkretnych rzeczach, tekst raportu obejmuje szerszy temat.

Definicja tekstu raportu z badań

Tekst raportu z eksperymentu opisuje cel, metody i wyniki eksperymentu w tekście. Tekst raportu z eksperymentu to tekst, który mówi o testach przeprowadzonych przez badacza. Tekst raportu z eksperymentu jest często używany do zgłaszania wyników eksperymentów, artykułów naukowych lub raportów z ćwiczeń.

Definicja tekstu raportu z badań

Celem tekstu raportu z wynikami eksperymentu jest przekazanie czytelnikowi informacji o wynikach przeprowadzonych testów. Tekst wyników eksperymentu jest ogólny lub uniwersalny.

Struktura zawartości tekstowej raportu z eksperymentu

Poniżej przedstawiono podział struktury tekstu raportu z testu:

 1. Tytuł.
 2. Cel.
 3. Materiały i narzędzia.
 4. Kroki aktywności.
 5. Wyniki eksperymentu.
 6. Wniosek.

Charakterystyka tekstu raportu z badań

Oto kilka informacji na temat tekstu raportu z wynikami testu:

 1. Zgłoś wyniki testów.
 2. Eksperymenty naukowe są przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś.
 3. Tekst raportu z eksperymentu zaczyna się od wyjaśnienia celu eksperymentu.
 4. Opisz materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia.
 5. Opisz procedurę przeprowadzania eksperymentów i obserwacji.
 6. Przedstawia wyniki eksperymentów.
 7. Na końcu raportu przedstawiono wnioski z wyników eksperymentów na podstawie wyników analizy obserwowanych danych.
 8. Musi zawierać fakty
 9. bądź obiektywny
 10. musi być napisany perfekcyjnie i całkowicie
 11. nie obejmuje rzeczy, które odbiegają, zawierają uprzedzenia lub opowiadają się po jednej ze stron
 12. przedstawione w ciekawy sposób, zarówno pod względem klarownej gramatyki, wagi treści, jak i logicznego układu.

Charakterystyka tekstu raportu z badań

Zasady językowe tekstu raportu z eksperymentu

Poniżej znajduje się przewodnik językowy dotyczący tekstu raportu z testu.

Używanie synonimów i antonimów

Ogólnie rzecz biorąc, w tekście raportu eksperymentalnego występują synonimy i antonimy. Antonimy są przeciwieństwem synonimów. Synonimy i antonimy są często zawarte w części raportu dotyczącej etapów eksperymentu.

Korzystanie z liczb

Liczba słów w tekście raportu z eksperymentu wskazuje ilość materiału użytego w eksperymencie.

Używanie zdań poleceń

W tekście raportu z eksperymentu znajdują się zwroty takie jak „przygotowanie, mieszanie, unikanie, dodawanie, nalewanie, wybieranie, mieszanie i tak dalej”.

Używanie spójników

Oprócz słów poleceń tekst raportu z testu zawiera również spójniki. W tekście raportu z testu, na przykład i, ale, jeśli, kiedy, jeśli, tak, chociaż i inne.

Jak zrobić tekst raportu z testu

Poniżej przedstawiono sposób tworzenia tekstu raportu z testu w następujący sposób:

Jak utworzyć tekst

Pisanie struktury tekstu raportu z testów

Pierwszym etapem opracowywania tekstu raportu eksperymentalnego jest zbudowanie struktury tekstu raportu eksperymentalnego. Ten krok można rozpocząć:

 1. Napisz tytuł
 2. Cel eksperymentu
 3. Użyte narzędzia i materiały
 4. I pierwszy krok do końca eksperymentu.
 5. Zapisz wyniki eksperymentu w formie wykresów, tabel, wykresów lub zdjęć

ułatwiając czytelnikowi zrozumienie wyniku. Po wykonaniu wszystkich czynności wyciągnij wnioski z wyników przeprowadzonych testów.

Przekształcenie konspektu w tekst

Po ukończeniu konspektu rozwijasz go w tekst. Nie zapomnij zwrócić uwagi na to, w jaki sposób używany jest język, aby czytelnicy mogli łatwo zrozumieć tekst tego eksperymentu.

Cel tekstu raportu z eksperymentu

Oto niektóre z celów tekstu raportu, które należy znać:

Odpowiedzialność za działalność

Druga strona otrzymuje raport w tekście raportu. Zwykle techniki badawcze są zadaniami, tak że osoba przeprowadzająca eksperyment jest zobowiązana do podzielenia się wynikami z innymi. Dlatego skupiono się wyłącznie na samym eksperymencie.

Wyjaśnienie procedury

Aby osiągnąć cel, często metoda nie jest pojedyncza. Raport pokaże, że technika może być rozwiązaniem, które zakończy proces. Dlatego też opis techniki eksperymentalnej od początku do końca jest głównym elementem eksperymentu.

Używany jako odniesienie naukowe

Ponieważ jest to tekst naukowy, główną funkcją tekstu raportu eksperymentalnego jest wiarygodne źródło lub odniesienie. Dlatego tekst musi być napisany językiem technicznym i ekskluzywnym, opartym na faktach występujących w terenie.

Dokumentacja

Sprawozdanie będzie służyć jako ważny dowód na to, że dany eksperyment został przeprowadzony. Zakończenie zawiera podsumowanie wyników dla czytelnika. Zgłoszeniom towarzyszą zwykle dodatkowe informacje, takie jak zdjęcia, które potwierdzają fakty.
Przykład tekstu raportu z badań i jego struktury

Przykładowy raport z testu

Przykład raportu z próby, jak poniżej:

Przykładowy raport z testu 

Jak zrobić slime bez boraksu

Celem tworzenia śluzu bez boraksu jest bycie bardziej kreatywnym i zdolnym do wprowadzania innowacji w zakresie kreatywności. Jak zrobić slime jest dość proste i nie kosztuje dużo.

Narzędzia i materiały

 1. Povinal klej do smaku.
 2. Detergent w proszku do smaku.
 3. Płynny detergent do smaku.
 4. Odpowiednie czyszczenie podłogi.
 5. Wystarczająco wody.
 6. Mieszadło (mikser, łyżka lub ręka).
 7. Pojemnik na szlam (miska lub coś innego).

Kroki:

 1. Najpierw wymieszaj klej Povinal, środek do czyszczenia podłóg, detergent w płynie, detergent w proszku i odpowiednią ilość wody w pojemniku na szlam. Ta mieszanina nazywa się aktywatorem.
 2. Mieszaj mieszaninę, aż do równomiernego rozprowadzenia.
 3. Następnie dodaj klej Povinal do mieszaniny aktywatora.
 4. Mieszaj ponownie, aż struktura lub kształt będą grudkowate.
 5. Włóż do zamrażarki na pięć do dziesięciu minut.
 6. Po tym czasie wyjąć ciasto z zamrażarki.
 7. Mieszaj ponownie, aż będzie można grać.
 8. W slime bez boraksu też można grać.

Wyniki :

Po przeprowadzeniu tego eksperymentu możemy mieć śluz, który jest bezpieczny w użyciu bez użycia boraksu. Obecnie slime bez boraksu jest bardzo popularny wśród dzieci i młodzieży.

Wniosek :

Tworząc własny slime bez boraksu, zwiększysz swoją kreatywność i wiedzę. Ponadto ten szlam bez boraksu jest dość tani i niedrogi. Ten szlam jest również bezpieczny w przypadku kontaktu ze skórą, ponieważ nie zawiera boraksu.

Funkcja tekstowa raportu z testu

Po zapoznaniu się ze strukturą, przykładami i cechami tekstu raportu z testu, musisz również zrozumieć cel tekstu raportu z testu, w następujący sposób:

 1. Dokumentacja wyników eksperymentów Jako środek innowacji lub rozwoju technik eksperymentalnych Obiektywne przedstawianie danych i faktów Udoskonalenie wcześniejszych eksperymentów Forma odpowiedzialności za działalność badawczą lub pracę naukową.

Różnica między tekstem raportu z badania a raportem z obserwacji

Tekst raportu z eksperymentu to tekst, który zawiera raport na temat wyników eksperymentu określonego obiektu. Tymczasem tekst obserwacji lub raportu z obserwacji to tekst, który zawiera wyniki obserwacji konkretnego obiektu. Różnice między tymi dwoma rodzajami tekstu można rozpatrywać pod kątem ich celu, przedmiotu, natury, struktury i języka.

Wniosek

Tekst raportu z eksperymentu to tekst opisujący wyniki eksperymentu. Celem tekstu jest przekazanie czytelnikowi informacji o przeprowadzonych testach. Tekst raportu z eksperymentu jest często używany do zgłaszania wyników eksperymentów, artykułów naukowych lub raportów z ćwiczeń.

Celem tekstu raportu z wynikami eksperymentu jest przekazanie czytelnikowi informacji o wynikach przeprowadzonych testów. Tekst wyników eksperymentu jest ogólny lub uniwersalny.

To jest artykuł o strukturze i przykładowym tekście raportu z testów. Mam nadzieję, że powyższy artykuł może być pomocny i przydatny dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry