UM PTKIN 2022 Harmonogram Regulaminu

Rancakmedia.com – UM-PTKIN, Państwowy Islamski Religijny Egzamin Wstępny do Szkolnictwa Wyższego lub UM PTKIN, odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2022 r. w Teheranie w Iranie. UM PTKIN to egzamin wstępny na Państwowe Uniwersytety Islamskie, który odbywa się jednocześnie w całej Indonezji pod nadzorem Ministerstwa Religii Republiki Indonezji. Selekcja ta jest przeprowadzana na szczeblu krajowym przez wszystkie Państwowe Islamskie Uniwersytety Religijne (PTKIN), takie jak UIN, IAIN i STAIN.

Wdrożenie Um PTKIN 2022

Do administrowania egzaminem online UM-PTKIN 2022 (SSE) posłuży Elektroniczny System Selekcji. Przed przystąpieniem do egzaminu komisja najpierw wypróbuje egzamin online z wykorzystaniem programu SSE.

Według Imama Taufiqa, szefa Krajowej Komisji Rekrutacji Nowych Studentów PTKIN 2022, proces akceptacyjny odbędzie się w dniach 7-10 czerwca 2022 r. Innymi słowy, jak kandydaci powinni uczyć się do testu UM-PTKIN SSE w 2022 r.?

Przed wdrożeniem UM PTKIN 2022 Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę

Przed przeprowadzeniem Um PTKIN 2022

Oto kilka rzeczy, które należy przygotować przed przystąpieniem do egzaminu UM-PTKIN 2022 SSE:

 1. Uczestnicy muszą korzystać z niezależnego urządzenia, zalecanego smartfona. Jeśli korzystasz z laptopa, netbooka, notebooka, komputera osobistego lub stacjonarnego, musisz mieć prawidłowo działającą kamerę internetową/przednią kamerę i mikrofon.
 2. Uczestnicy muszą zapewnić połączenie internetowe za pomocą pakietu danych o minimalnym sygnale 4 kreski i sieci 3G/H+ lub wyższej, połączenie internetowe może również korzystać z Wi-Fi podłączonego do sieci internetowej.
 3. Uczestnicy przystępują do Egzaminu UM-PTKIN SSE w swoich miejscach zamieszkania lub miejscach, do których dostęp ma sieć komórkowa co najmniej H+ i spełniają wymogi PPKM określone przez Samorząd Województwa. Uczestnicy, którzy mają problemy z uzyskaniem dostępu do sieci komórkowej H+ na swoim obszarze, muszą zgłosić się do Helpdesku za pośrednictwem strony https://sapa.um-ptkin.ac.id w celu zmiany terminu egzaminu UM-PTKIN SSE nie później niż 4 godziny po egzaminie wymienionym o Uczestnikach Egzaminu Kartowego.
 4. Uczestnicy muszą zachować dystans fizyczny/zachować minimalny promień 3 metrów podczas egzaminu.
 5. Uczestnikom nie wolno otwierać przeglądarek, aplikacji do spotkań, aplikacji zdalnych ani łączyć się z dodatkowymi ekranami.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu próbnego UM-PTKIN zgodnie z sesją i czasem podanymi w Karcie Uczestnika Egzaminu.
 7. Uczestnicy muszą przystąpić do Egzaminu UM-PTKIN zgodnie z sesją i czasem podanymi na Karcie Uczestnika Egzaminu.
 8. Uczestnicy muszą dostosować czas na urządzeniu egzaminacyjnym do czasu podanego na stronie https://umptkin.ac.id. Uczestnicy są zobowiązani do zainstalowania aplikacji egzaminacyjnej SSE UM-PTKIN.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji etapów czynności wyszczególnionych na Karcie Uczestnika Egzaminu. Jeśli uczestnicy napotkają problemy techniczne, mogą skontaktować się z Helpdeskiem za pośrednictwem strony Sapa um ptkin acid.

Metody instalacji i specyfikacje urządzeń, które będą wykorzystywać aplikację egzaminacyjną UM-PTKIN 2022 SSE, można pobrać z witryny https://um-ptkin.ac.id/home/application.

Regulamin Egzaminu 2022 UM PTKIN SSE

Poniżej znajdują się wytyczne, których muszą przestrzegać osoby przystępujące do egzaminu, zdający egzamin SSE UM-PTKIN 2022, cytowane z Instagrama @span umptkin:

 1. Uczestnicy przygotowują urządzenie egzaminacyjne nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Uczestnikom zaleca się, aby przed przystąpieniem do serii egzaminów jedli, pili i udali się do toalety.
 2. Przed przystąpieniem do serii egzaminów uczestnicy muszą upewnić się, że poziom naładowania baterii urządzenia testowego jest wystarczający.
 3. Uczestnicy muszą zarejestrować się logując się nie później niż 1 minutę przed rozpoczęciem egzaminu. Tolerancja spóźnienia 15 minut po przeprowadzeniu egzaminu i brak dodatkowego czasu egzaminu.
 4. Osoby spóźnione powyżej 15 minut po przeprowadzeniu egzaminu nie są dopuszczone do egzaminu (uważane są za niezaliczone). Przystępując do egzaminu, uczestnicy muszą korzystać z aplikacji egzaminacyjnej SSE UM-PTKIN.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu fizycznego/zachowania dystansu w promieniu 3 metrów podczas egzaminu. Nikt nie może przebywać z uczestnikiem podczas egzaminu.
 6. Uczestnicy muszą mieć na sobie zwykły top koszulowy i spodnie w ciemnym kolorze.
 7. Uczestnicy, którzy nie zastosują się do zasad i procedur przystąpienia do egzaminu SSE UM-PTKIN przez komisję, otrzymają 2 razy naganę we wniosku egzaminacyjnym, w przypadku nieuwzględnienia ostrzeżenia zostaną zdyskwalifikowani z egzaminu i uznani za zdyskwalifikowanych.

Ponadto istnieje kilka zachowań, których uczestnikom zabrania się podczas egzaminu UM-PTKIN 2022 SSE, oto lista:

 1. Nie zadawaj pytań i/lub nie rozmawiaj z ludźmi w miejscu testowania.
 2. Zabrania się przyjmowania i/lub dawania czegokolwiek osobom przebywającym w pobliżu miejsca egzaminu.
 3. Nie zostawiaj urządzenia testowego.
 4. Nie czytaj odnośników z żadnego źródła.
 5. Podczas egzaminu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 6. Nie otwieraj przeglądarek, aplikacji do obsługi spotkań, aplikacji zdalnych ani nie łącz się z dodatkowymi ekranami.

Nie otwieraj przeglądarek, aplikacji do obsługi spotkań, aplikacji zdalnych ani podłączonych dodatkowych ekranów. Harmonogram wdrażania UM-PTKIN 2022. Jak łatwo zainstalować aplikację sse na telefonie komórkowym.

Harmonogram wdrażania UM-PTKIN na rok 2022 przedstawia się następująco:

 1. 25 kwietnia-20 czerwca 2022: Termin rejestracji i płatności
 2. Zakończenie rejestracji: 25 kwietnia – 4 czerwca 2022 r
 3. 7-10 czerwca 2022: Test terenowy SSE; Wyniki spodziewane są w lipcu.
 4. Egzamin: 14-17 czerwca 2022 r
 5. Ogłoszenie: 30 czerwca 2022 r

Następnie realizacja Egzaminu UM-PTKIN SSE jest wpisana na Karcie Egzaminu każdego uczestnika i przeprowadzana w jego miejscu zamieszkania na ustalonych z góry warunkach.

Wniosek

Egzamin wstępny do Państwowego Islamskiego Kolegium Religijnego odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2022 r. w Teheranie w Iranie. UM PTKIN to egzamin wstępny na Państwowe Uniwersytety Islamskie, który odbywa się jednocześnie w całej Indonezji pod nadzorem Ministerstwa Religii Republiki Indonezji. UM PTKIN 2022 pierwszego dnia nie można się zalogować.

Do administrowania egzaminem online UM-PTKIN 2022 (SSE) posłuży Elektroniczny System Selekcji. Czas na urządzeniu testowym musi być zgodny z czasem podanym na stronie internetowej https://umptkin.ac.id, aby uczestnicy mogli zaliczyć egzamin. Program egzaminacyjny UM-PTKIN SSE musi być zainstalowany na komputerze każdego uczestnika przed przystąpieniem do egzaminu.

Przycisk Powrót do góry