Spełnij wymagania PPDB JATIM 2022 dla SMA-SMK

Rancakmedia.com – Jak wiemy, PPDB JATIM został otwarty w trzecim tygodniu maja, oto wymagania PPDB JATIM 2022, o których musisz wiedzieć, które cytowaliśmy juknisppdbjatim.

Wszystkie etapy rejestracji PPDB na SMA-SMK JATIM 2022 odbywają się online, w szczególności przez portal ppdb.jatimprov.go.id. Procedury online przeprowadzane są od etapu walidacji kart zgłoszeniowych do rejestracji.

Etapy PPDB JATIM 2022 dla SMA i SMK rozpoczną się od wprowadzenia kart raportów potencjalnych kandydatów w dniach 23-28 maja 2022 r. Szef SMP wprowadza wyniki do bazy danych za pomocą reportor.ppdb.jatimprov.go.id.

Następne w dniach 27-30 maja 2022 r., weryfikacja raportu mogą to zrobić kandydaci PPDB SMA-SMK JATIM za pośrednictwem strony internetowej ppdb.jatimprov.go.id.

W przypadku nieprawidłowych danych dotyczących ocen w świadectwie, funkcjonariusze z SMP/odpowiednika uczniów mogą dokonać poprawek w dniach 28-31 maja 2022 r. Udoskonalenia wpisów w świadectwach uczniów są również przeprowadzane online, w szczególności za pośrednictwem strony z świadectwami. ppdb.jatimprov.go.id.

Postanowienia dotyczące Rejestracji PPDB JATIM SMA-SMK

Potencjalni rejestrujący dla East Java PPDB SMA-SMK mogą następnie odebrać wymagany PIN do rejestracji online między 2 a 18 czerwca 2022 r. Ponadto, od 13 do 18 czerwca, zgodnie z oficjalnym komunikatem Urzędu ds. Biuro Edukacji Wschodniej Jawy.

Rejestracja online PPDB JATIM 2022 dla SMA i SMK zostanie otwarta około trzech tygodni po przesłaniu kart zgłoszeń. Istnieje 5 etapów harmonogramu rejestracji PPDB JATIM 2022, które odbędą się od 20 czerwca do początku lipca. Pięć etapów jest rozdzielonych w zależności od rodzaju procesu rejestracji PPDB dla SMA-SMK we wschodniej Jawie.

Rejestracja odbywa się online za pomocą strony internetowej ppdb.jatimprov.go.id. Wszyscy potencjalni studenci SMA i SMK we wschodniej Jawie, którzy chcą wziąć udział w PPDB 2022, muszą zwrócić uwagę na specjalny harmonogram rejestracji. Z tego powodu rejestracja jest ograniczona do dwóch dni na etap.

PPDB SMA-SMK 2022 we wschodniej Jawie jest jeszcze w fazie socjalizacji. W związku z tym oficjalna strona internetowa służąca do składania kart zgłoszeń i rejestracji na PPDB JATIM 2022 East Java jest obecnie nieaktywna”.

Postanowienia dotyczące Rejestracji PPDB JATIM SMA-SMK

Wymagania dotyczące rejestracji dla SMA-SMK zgodnie z instrukcją techniczną PPDB JATIM 2022 można obejrzeć pod następującym linkiem:

Wymagania dla PPDB East Java 2022 SMA i SMK PPDB East Java 2022 mają różne wymagania wstępne dla przyszłych uczniów państwowych szkół średnich i zawodowych we wschodniej Jawie. Istnieją ogólne i unikalne wymagania, o których należy pamiętać.

Wymagania dla PPDB JATIM SMA i SMK

Poniżej znajdują się niektóre wymagania dotyczące PPDB JATIM dla poziomów SMA i SMK, z których cytowaliśmy juknisppdbjatim, następująco:

 1. Potencjalni studenci SMA-SMK mają maksymalnie 21 lat na dzień 1 lipca 2022 r
 2. Wiek potwierdzony aktem urodzenia lub aktem urodzenia
 3. Akt urodzenia musi być zalegalizowany przez sołtysa/wójta według miejsca zamieszkania
 4. Przyszli studenci SMA-SMK ukończyli studia w klasie 9 SMP / odpowiednik
 5. Przyszli studenci SMA-SMK muszą posiadać dyplom lub świadectwo ukończenia studiów
 6. Przyszli studenci SMA-SMK kończący SMP/ekwiwalent w 2022 lub w poprzednim roku
 7. Przyszli studenci SMA-SMK muszą być zarejestrowani na Karcie Rodzinnej (KK)
 8. KK został opublikowany co najmniej 1 rok przed 20 czerwca 2022 r. (data wykazu fazy 1)
 9. KK wg danych ludnościowych i akt stanu cywilnego MSW
 10. Jeśli nie ma KK z powodu „pewnych okoliczności”, zastępowane jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania
 11. „Pewnymi Okolicznościami” mogą być klęski żywiołowe lub katastrofy społeczne (konflikty/zamieszki)
 12. Zaświadczenie o miejscu zamieszkania jest wydawane przez lurah / sołtysa lub innego upoważnionego lokalnego urzędnika, bez ograniczenia do okresu rozpoczęcia zamieszkania
 13. Do zaświadczenia o miejscu zamieszkania należy dołączyć kserokopię SK z lokalnego BPBD dotyczącą stanu klęski żywiołowej.
  Jeśli KK zostało wydane tylko na mniej niż 1 rok z powodu „czegoś”, dołączone jest oświadczenie szefa RT (znane szefowi RW i lokalnym lurah/kades). Co oznacza „coś” może być (1 ) dodanie/zmniejszenie liczby członków rodziny w KK lub (2) wydano nowe KK z powodu przeprowadzki
 14. Do zaświadczenia od kierownika RT należy dołączyć wyjaśnienie przyczyn zmiany KK
 15. Jeśli nowy KK jest wydawany z powodu powiększenia/zmniejszenia liczby członków rodziny, musi istnieć wyjaśnienie, że przyszły student wstąpił do KK co najmniej 1 rok przed 20 czerwca 2022 r. (data rejestracji PPDB JATIM 2022 Faza I). dzieci
 16. Specjalnie dla przyszłych uczniów z islamskich szkół z internatem / sierocińców / instytucji społecznych, należy kierować się miejscem zamieszkania instytucji, o czym świadczy zaświadczenie z instytucji
 17. Wymagania dotyczące wieku są zwolnione dla czterech kategorii szkół (szkoły prowadzące kształcenie specjalne; szkoły prowadzące kształcenie specjalne; szkoły na wyspach, w górach i w głębi kraju; szkoły na obszarach, na których populacja w wieku szkolnym nie jest w stanie sprostać przepisom dotyczącym liczby uczniów w jednym kółko naukowe)
 18. Potencjalni nowi studenci niepełnosprawni ukończyli SMP/inne formy równoważnych lub zaawansowanych efektów uczenia się, które są uznawane za równe lub równoważne z SMP lub MT
 19. Potencjalni nowi studenci niepełnosprawni posiadają wyniki wstępnej oceny (ocena fizyczna/psychologiczna, akademicka, funkcjonalna, sensoryczna i motoryczna przeprowadzona przez psychologa, psychiatrę, lekarza specjalistę) oraz certyfikat
 20. Dyrektor pierwotnej szkoły, który wyjaśnia grupę uczniów niepełnosprawnych
 21. Przyszli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/zawodowych ze szkół zagranicznych, poza spełnieniem warunków do ukończenia gimnazjum/równorzędnego, muszą uzyskać rekomendację dotyczącą pozwolenia na naukę oraz wniosek o wydanie rekomendacji na studia do dyrektora generalnego w odpowiedzialny za edukację wczesnoszkolną, podstawową i średnią dla przyszłych uczniów SMA oraz dyrektor generalny ds. kształcenia zawodowego dla przyszłych uczniów SMK
 22. W przypadku szkół, które przyjmują uczniów obcego obywatelstwa, muszą one posiadać świadectwo maturalne z nauczania języka indonezyjskiego przez co najmniej 6 miesięcy, które jest prowadzone przez daną szkołę
  Szkoły przyjmujące uczniów cudzoziemców, którzy nie wdrożą powyższego, będą podlegać sankcjom administracyjnym w postaci pisemnych ostrzeżeń
 23. Potencjalni nowi studenci, którzy obecnie nie uczestniczą w przestępstwach i nie nadużywają narkotyków, nie są wytatuowani i/lub nie mają kolczyków dla przyszłych nowych studentów płci męskiej i nie mają kolczyków nie na miejscu dla przyszłych nowych studentek, poprzez wypełnienie oświadczenia
 24. Poziomy SMK z określonymi obszarami wiedzy specjalistycznej, programami eksperckimi lub umiejętnościami kompetencyjnymi mogą określać dodatkowe specyficzne wymagania
 25. Specjalne wymagania, aby nie być daltonistami, dotyczą przyszłych uczniów zawodowych w następujących programach umiejętności: Kosmetologia włosów i skóry; krawiectwo, multimedia, technika inżynieryjna (z wyjątkiem inżynierii przemysłowej i technologii budowlanej); Apteka; Sztuka i branże kreatywne (z wyjątkiem rzeźby, sztuk muzycznych, sztuk karawitańskich, lalkarstwa, teatru aktorskiego, produkcji i nadawania programów radiowych i telewizyjnych)
 26. Specjalne wymagania dotyczące minimalnego wzrostu 153 cm (kobieta) i 158 cm (mężczyzna) dotyczą przyszłych uczniów zawodu w następujących programach: Turystyka Podróże Biznesowe; Terapia uzdrowiskowa i kosmetyczna; Gościnność; Kosmetologia włosów i skóry; Inżynieria sprzętu ciężkiego

Wymagania dla PPDB JATIM SMA i SMK

Centrum telefoniczne PPDB East Java 2022

Poniżej podajemy kilka numerów call center, za pomocą których można uzyskać powiązane informacje na temat PPDB JATIM 2022, w następujący sposób:

 1. WA 0811-3055-8880 (czat usługi publicznej)
 2. WA 0811-3055-8890 (specjalna usługa dla operatorów szkół)
 3. Tel 0811-3055-8881 (prace społeczne)
 4. Tel 0811-3055-8882 (prace społeczne)
 5. Tel 0811-3055-8883 (prace społeczne)
 6. Tel 0811-3055-8884 (prace społeczne)
 7. Tel 0811-3055-8885 (prace społeczne)
 8. Tel 0811-3055-8886 (prace społeczne)
 9. Tel 0811-3055-8887 (prace społeczne)
 10. Tel 0811-3055-8889 (prace społeczne)

Wniosek

W powyższym artykule nie tylko przedstawiamy wymagania PPDB JATIM, ale także informacje dotyczące przepisów PPDB, a także Call Center East Java PPDB, które mogą ułatwić ci wzięcie udziału w PPDB JATIM.

Jeśli mylisz się z jak zalogować się do PPDB JATIM, możesz łatwo dowiedzieć się z artykułów, które przygotowaliśmy wcześniej.

Tak więc artykuł dotyczący kompletnych wymagań PPDB JATIM 2022 dla SMA-SMK, mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry