Informacje o przygotowaniu do UTBK 2022: Oto, co musisz wiedzieć

Rancakmedia.com – Jeśli jesteś uczestnikiem UTBK, istnieją ważne informacje dotyczące przygotowań do UTBK 2022, które uczestnicy muszą znać. Za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Instagramie LTMPT wydaje okólniki dotyczące dokumentów, które muszą przygotować uczestnicy.

College Entrance Test Institute, w skrócie HETI, jest agencją sponsorowaną przez instytucję odpowiedzialną za przeprowadzanie egzaminów wstępnych dla studentów szkół wyższych.

LTMPT wydaje okólniki dla uczestników UTBK-SBMPTN

W przypadku państwowego egzaminu wstępnego do szkolnictwa wyższego (SBMPTN) komputerowy egzamin pisemny odbędzie się od dzisiaj (17.05.) do 23 maja 2022 r.

Uczestnicy UTBK-SBMPTN muszą przygotować bardzo dużo dokumentów. Pierwsza tura UTBK 2022 rusza dziś, 17 maja. Wdrożenie podzielone jest na dwa okresy, a mianowicie poranny i wieczorny.

Od kilku dni Higher Education Entrance Test Institute (LTMPT) ogłosił różne rzeczy, takie jak poprawki do harmonogramów związanych z godzinami modlitwy, dokumentami do przyniesienia i tak dalej.

W związku z tym LTMPT wydało na swoim oficjalnym koncie na Instagramie szereg komunikatów dotyczących tego, co uczestnicy powinni zrobić po przybyciu na obiekty UTBK, a także czego mogą się spodziewać w trakcie i po egzaminie.

Na podstawie okólnika termin realizacji pakietu 1 UTBK-SBMPTN, który odbędzie się w dniach 17-23 maja 2022 r., nie uległ zmianie. Fala 2 nastąpi między 28 maja a 3 czerwca 2022 r.

Dokumenty, które należy przynieść na UTBK SBMPTN 2022

Poniżej podajemy, jakie dokumenty należy ze sobą zabrać, a mianowicie:

 1. Karta Uczestnika UTBK SBMPTN 2022
 2. Oryginał Świadectwa Ukończenia Klasy 12 (SKL) podpisany przez Dyrektora i zawierający: imię i nazwisko ucznia, NISN ucznia, NPSN szkoły, wraz z aktualnym kolorowym zdjęciem i opatrzoną pieczątką szkolną lub świadectwem ukończenia szkoły (SKL) ze zdjęciem lub bez lub legalizacją dyplomu /dyplom dla klasy 2022
 3. W przypadku absolwentów z roczników 2020 i 2021 należy okazać zaświadczenie SKL lub oficjalny dyplom

Regulamin UTBK SBMPTN 2022

 1. Uczestnicy muszą nosić maskę w miejscu egzaminu lub zachowywać dystans fizyczny
 2. Uczestnicy zobowiązani są do ubioru swobodnego (koszule lub koszule z kołnierzykiem), uprzejmości oraz butów

Postanowienia dotyczące wdrożenia UTBK SBMPTN 2022

Poniżej przedstawiono przepisy dotyczące wdrażania UTBK SBMPTN 2022, a mianowicie:

Po przybyciu do centrum UTBK

 1. Natychmiast udaj się do budynku lub miejsca przeprowadzania testów. Państwowa instytucja będąca sercem UTBK 2022 zapewnia również poczekalnię dla uczestników
 2. Uczniowie muszą wysiąść w strefie zrzutu znajdującej się najbliżej budynku lub sali egzaminacyjnej
 3. Przestrzegaj wszystkich protokołów zdrowotnych (prokes) wdrożonych przez komitet centralny UTBK
 4. Uczestnicy stosują się do poleceń opiekuna i wchodzą na salę egzaminacyjną w sposób punktualny i uporządkowany

Podczas egzaminów

 1. Przygotuj dokumenty do postawienia na stole do sprawdzenia przez przełożonego. Jeśli masz coś innego, włóż to do torby i umieść tam, gdzie potrzebujesz
 2. Przestrzegaj wszystkich zasad i warunków określonych przez szefa, zaczynając od tego, kiedy się zalogować, przećwiczyć pytania i tak dalej
 3. Nie rozmawiaj z innymi uczestnikami pod żadnym pozorem
 4. Ukończ egzamin zgodnie z instrukcją i bez zaniedbywania procedur
 5. Uczestnikom nie wolno opuszczać sali przed faktycznym zakończeniem sesji egzaminacyjnej
 6. Pytania niezwiązane z materiałem egzaminacyjnym można kierować do opiekuna przez podniesienie ręki

Po egzaminach

 1. Pozostań na miejscu, dopóki nie zostaniesz poproszony o opuszczenie pokoju po zakończeniu egzaminu
 2. Uczestnicy muszą przestrzegać protokołu nawet po opuszczeniu sali
 3. Pospiesz się do domu i posprzątaj po powrocie do domu.

Wniosek

Uczestnicy UTBK-SBMPTN muszą przygotować bardzo dużo dokumentów. Pierwsza tura UTBK 2022 rusza dziś, 17 maja. Wdrożenie podzielone jest na dwa okresy, a mianowicie poranny i wieczorny.

Tak więc artykuł o informacjach o przygotowaniu UTBK 2022: Oto, co musisz wiedzieć. Mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry