Rejestracja stypendialna LPDP została oficjalnie otwarta

Rancakmedia.com – Wnioski o stypendium LPDP są przyjmowane w piątek, 25 lutego 2022 r. Oto informacje, których potrzebujesz, aby zacząć.

W dniu dzisiejszym, w piątek 25 lutego 2022 r., została otwarta rejestracja na stypendium LPDP. Osoby zainteresowane mogą bezpośrednio zarejestrować się TUTAJ.

Stypendium LPDP to wiodący program stypendialny, którego szuka wielu studentów. Stypendium to jest uruchamiane co roku z trzema klasami docelowymi, w tym stypendiami afirmacyjnymi, stypendiami docelowymi i stypendiami ogólnymi.

Definicja Programu Stypendialnego LPDP

Co oznacza LPDP, być może nadal są studenci, którzy nie wiedzą, czym jest LPDP. Instytucja Zarządzająca Funduszem Edukacyjnym znana jest jako LPDP. LPDP jest podmiotem, który działa pod nadzorem 3 ministerstw, a mianowicie: Ministerstwa Finanse, Ministerstwo Edukacji i Kultury, Ministerstwo Wyznań.

Istnieją tylko dwa programy stypendialne LPDP, a mianowicie programy magisterskie lub magisterskie, zarówno w kraju, jak i za granicą, oraz programy doktoranckie lub doktoranckie zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie ma więc programu stypendialnego na poziomie licencjackim lub magisterskim.

Maksymalna długość studiów na studiach magisterskich wynosi 2 lata, a na studiach doktoranckich 4 lata. W przypadku niedotrzymania terminu stypendysta lub instytucja przyznająca stypendium mogą zostać ukarani sankcjami.

To stypendium LPDP ma na celu zwiększenie dostępności indonezyjskich zasobów ludzkich (HR), które są wykształcone i kompetentne, mają ducha przywództwa i mają dobry wpływ na większe społeczeństwo i kraj w przyszłości.

Innymi słowy, z PPK w przyszłości skorzystają ci, którzy przeszli staranną selekcję i będą kontynuować naukę w kraju i za granicą na własny koszt, dzięki środkom przekazanym przez LPR.

Tak więc w tym roku rejestracja do programu stypendialnego LPDP będzie oferowana w dwóch etapach. Rejestracja rozpocznie się w sposób ciągły 25 lutego 2022 r. Natomiast druga część zostanie przeprowadzona w lipcu 2022 r. Poniżej znajduje się Wymagania i sposób rejestracji na stypendium LPDP 2022.

Selekcja administracyjna, talent naukowy i treść to trzy elementy procedury selekcyjnej na każdym etapie rejestracji.

Harmonogram rejestracji stypendiów LPDP 2022:

  1. Zostały już tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku o stypendium LPDP 2022.
  2. Proces wyboru nowego zarządu: 28 marca – 11 kwietnia 2022 r.
  3. Selekcja talentów szkolnych: 18 kwietnia 2022 r. – 22 kwietnia 2022 r.
  4. Wyniki procesu selekcji talentów zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2022 roku.
  5. Wybór substancji: 16 maja 2022 – 25 czerwca 2022.
  6. Data została ustalona na 30 czerwca 2022 roku, jako ostateczna data ogłoszenia.
  7. Rejestracja w fazie 1 musi zostać zakończona do sierpnia 2022 r., aby móc brać udział w zajęciach poza tymi terminami.

Etap 2 z aplikacja Stypendia LPDP będą dostępne od 4 lipca do 5 sierpnia 2022 r., a wnioski zostaną otwarte później.

Zgodnie z oficjalnym kontem LPDP w mediach społecznościowych, tylko podręcznik zostanie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej LPDP po otwarciu rejestracji, co zostało uwzględnione jako kompletne kryterium ubiegania się o stypendium LPDP 2022.

Wniosek

Stypendium LPDP to wiodący program stypendialny, którego szuka wielu studentów. Stypendium to jest uruchamiane co roku z trzema klasami docelowymi, w tym stypendiami afirmacyjnymi, stypendiami docelowymi i stypendiami ogólnymi.

W przypadku niedotrzymania terminu stypendysta lub instytucja przyznająca stypendium mogą zostać ukarani sankcjami. Zostały już tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku o stypendium LPDP 2022.

Rejestracja rozpocznie się w trybie rotacyjnym w dniu 25 lutego 2022 r. Rejestracja I etapu musi zostać zakończona nie później niż w sierpniu 2022 r., aby móc odbywać zajęcia poza tymi terminami.

Przycisk Powrót do góry