Przykłady oprogramowania komputerowego i ich funkcji

Rancakmedia.com – Oprogramowanie jest integralną częścią systemu komputerowego, jeśli chcesz poznać przykłady i szczegóły, zajrzyjmy do poniższego artykułu.

To oprogramowanie pomaga połączyć użytkownika ze sprzętem, dzięki czemu komputer może być używany do różnych celów.

Komputer, czy to laptop, czy PC, składa się z dwóch głównych komponentów, a mianowicie oprogramowania i sprzętu. Sprzęt to fizyczne komponenty komputera, takie jak płyta główna, pamięć RAM, dysk twardy i tak dalej.

Cóż, żaden z tych sprzętów nie będzie działał bez oprogramowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu, rzuć okiem na informacje o oprogramowaniu poniżej.

Definicja oprogramowania

Oprogramowanie lub oprogramowanie to zbiór kilku poleceń wykonywanych przez maszynę komputerową w celu wykonania podanych poleceń. Urządzeniami tego rodzaju są ewidencje sprzętu komputerowego do prowadzenia zleceń, papierów i innych ewidencji.

Oprogramowanie można również traktować jako dane elektroniczne przechowywane w ten sposób przez sam komputer. Jeżeli przechowywane informacje mają postać kodu wykonywalnego przez komputer, to kod ten może być wykorzystany do wykonania programów lub instrukcji.

Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie metodycznej strategii realizacji tego celu. Skompilowana logika jest przetwarzana za pomocą oprogramowania, które jest również znane jako program.

Przetwarzanie w tym oprogramowaniu obejmuje kilka rzeczy, takich jak programy, systemy operacyjne i dane. To oprogramowanie zostanie ustawione w taki sposób, aby istniejąca logika była zrozumiała dla maszyn komputerowych.

Funkcje oprogramowania

Rozwój tego oprogramowania z pewnością nie jest bezcelowy. Poniżej przedstawiono niektóre funkcje oprogramowania, które powinni znać wszyscy bracia i siostry.

 1. Przetwarzanie danych, instrukcji lub poleceń, w szczególności po to, aby użytkownik mógł sterować komputerem zgodnie z pożądanym wyjściem informacji.
 2. Identyfikowanie programów znajdujących się na komputerze
 3. Dowiedz się, jak tłumaczyć polecenia oprogramowania na język maszynowy, aby komputer mógł Cię zrozumieć.
 4. Używaj ról jako środka komunikacji między użytkownikami a używanym przez nich sprzętem.
 5. Zapewnia podstawową funkcjonalność sprzętu, dzięki czemu może on współpracować. Przykładem jest system operacyjny komputera.

Rodzaje oprogramowania

Poniżej wymieniliśmy rodzaje oprogramowania, patrz informacje.

Oprogramowanie układowe

Firmware to oprogramowanie do przechowywania tylko do odczytu. Oprogramowanie tego typu nie może być zmienione ani ulepszone, nawet jeśli nie działa poprawnie, ponieważ jest chronione patentami.

Ponieważ jest wbudowane w sprzęt, to oprogramowanie układowe nie jest często uważane za oprogramowanie samo w sobie.

Darmowe oprogramowanie

Aby skorzystać z oprogramowania, użytkownicy muszą najpierw zainstalować je na swoich komputerach. Nowy użytkownik może go następnie swobodnie powielać, rozpowszechniać i modyfikować.

Darmowe

W tym przypadku oprogramowanie jest bezpłatne i można z niego korzystać również bez określonego limitu czasowego. Większość oprogramowania jest tworzona dla określonej grupy osób, a prawa autorskie są egzekwowane, aby każdy miał dostęp do najnowszej wersji.

Złośliwe oprogramowanie

W przypadku niewłaściwego użycia oprogramowanie to jest często oznaczane jako złośliwe oprogramowanie. Celem tego wynalazku oprogramowania jest penetracja, a nawet narażenie na szwank systemów sieciowych. Zasadniczo złośliwe oprogramowanie jest zwykle używane w negatywnych intencjach.

Oprogramowanie open source

Jest darmowy i dostępny na licencji GNU General Public License (GPL). aby umożliwić majsterkowanie i dalszy rozwój oprogramowania oraz dystrybucję kodu źródłowego.

Licencja GPL jest używana przez społeczność do tworzenia oprogramowania przy użyciu tego jednego narzędzia, które zwykle jest dostępne za darmo.

Płatne oprogramowanie

To oprogramowanie musi zostać opłacone przez użytkownika, aby uzyskać dostęp do tego oprogramowania. Pomimo tego, że został zakupiony, użytkownicy nie otrzymają zgody na jego udostępnianie, co czyni takie zachowanie niezgodnym z prawem.

Oprogramowanie współdzielone

Darmowe oprogramowanie, które może być swobodnie dystrybuowane w określonym celu, jest znane jako „shareware”.

W większości przypadków oprogramowanie typu shareware jest oferowane jako ograniczona wersja próbna funkcji, która wygasa po pewnym czasie (zwykle od 15 do 30 dni). Po wygaśnięciu okresu próbnego użytkownicy muszą go kupić, aby nadal z niego korzystać.

Charakterystyka oprogramowania

Charakterystykę oprogramowania komputerowego można znaleźć w następujących informacjach:

Funkcjonalność

Cechy, które opisują, jak dobrze działa oprogramowanie w porównaniu z wyznaczonymi celami.

niezawodność

Charakterystyka oprogramowania odnosząca się do zdolności oprogramowania do zapewnienia żądanej funkcjonalności w określonych warunkach

użyteczność

Charakterystyki odnoszące się do stopnia, w jakim oprogramowanie może być łatwo używane

efektywność

Charakterystyka odnosząca się do możliwości korzystania z Oprogramowania
Zasoby systemowe w najbardziej wydajny i efektywny sposób.

Łatwość konserwacji

Charakterystyki związane z łatwością działania, funkcjonalnością i błędami systemu oprogramowania można ulepszać, rozszerzać i ulepszać.

Ruchliwość

Charakterystyka oprogramowania odnosząca się do łatwości twórców oprogramowania, którzy mogą przenosić oprogramowanie z jednej platformy na inną bez wprowadzania zmian.

Zasadniczo będzie to dotyczyło zdolności oprogramowania do poprawnego działania na różnych urządzeniach sprzętowych.

Rodzaje oprogramowania

Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby dowiedzieć się, co zawiera różne typy oprogramowania:

Oprogramowanie systemu operacyjnego

Oprogramowanie wewnętrzne system operacyjny Odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolowanie całego komputerowego systemu pracy. Ten rodzaj oprogramowania jest platformą, która umożliwia działanie innego oprogramowania lub aplikacji.

Zarządzanie wszystkimi operacjami, takimi jak tłumaczenie, dane wyjściowe, pamięć, kodowanie tabel itd., to sposób, w jaki system operacyjny wykonuje zadania. Innymi słowy, to urządzenie umożliwi użytkownikom równoczesny dostęp do sprzętu i oprogramowania.

Linux, Microsoft Windows, Apple iOS, Mac, Windows Phone OS i Google Android to wszystkie rodzaje oprogramowania systemu operacyjnego.

Oprogramowanie

Kiedy mówimy o „oprogramowaniu aplikacyjnym”, mówimy o zbiorze programów lub aplikacji zainstalowanych na komputerze i czasami określanych jako „programy”.

Oprogramowanie aplikacyjne stało się rodzajem oprogramowania najczęściej używanym przez ogół społeczeństwa. Te urządzenia są również niepotrzebne, dlatego należy je konfigurować i zarządzać nimi zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Przykłady tego oprogramowania aplikacyjnego obejmują oprogramowanie takie jak Skype, Adobe Photoshop, Ms. Excel, Adobe Premiere i wiele innych.

Oprogramowanie do programowania

Oprogramowanie programistyczne to oprogramowanie przydatne do tłumaczenia instrukcji z języka programu na kod języka maszynowego. Proces odbywa się za pomocą określonych procedur, aby mógł zostać odebrany i odczytany przez komputer.

Zwykle to oprogramowanie jest używane przez programistów do tworzenia, tłumaczenia, rozwijania, testowania i debugowania innego oprogramowania. PHP, Python, Java, Basic, C++, Fortran, Cobol i Pascal to wszystkie rodzaje oprogramowania tego typu.

Dodatkowe oprogramowanie/programy narzędziowe

To oprogramowanie to aplikacja, która pomaga w zadaniach związanych z zarządzaniem komputerem, takich jak ochrona systemu, kompresja plików, zarządzanie dyskami twardymi, kopiowanie danych, formatowanie dyskietek i tak dalej. Przykłady tego oprogramowania to Antivirus, Winzip, Norton Utility, Scandisk i Defragment.

 1. Język programowania
 2. Język niskiego poziomu (Język niskiego poziomu) (Język niskiego poziomu)
 3. Ten jeden język nazywa się językiem maszynowym, w którym kodowanie odbywa się za pomocą liczb 0 i 1.
 4. Język wysokiego poziomu (Język wysokiego poziomu)
 5. Ten język programowania używa kodowania z angielskimi słowami. Niektóre przykłady, takie jak Cobol, Basic, Fortran i tak dalej.
 6. Języki czwartej generacji (4GL)

Ten język jest bardziej zorientowany obiektowo lub tak zwanym programowaniem obiektowym (Oop) (Oop). Na przykład jak Visual Basic, Delphi i Visual C++.

Cóż, to jest wyjaśnienie oprogramowania komputerowego, a także innych rzeczy z nim związanych. Z tego jasno wynika, że oprogramowanie jest ważną częścią systemu pracy komputera.

Jeśli nie ma oprogramowania, sprzęt nie będzie działać. Oczywiście, jeśli tak się stanie, oczywiście komputer nie będzie dobrze używany.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się pytania, na które naprawdę możesz potrzebować odpowiedzi, patrz poniżej:

Czym jest 5 składników oprogramowania?

Oto składniki oprogramowania, które powinieneś znać:

System komputerowy

Początkowe oprogramowanie, które zostanie odczytane przez komputer podczas uruchamiania, jest podstawą do uruchomienia komputera i jest kluczowym elementem oprogramowania systemowego.

Przykład: Dos, Windows, Linux, Novell, Sunsoft, Unix itp

Informacja:

Różne systemy Windows: Windows 3.11, Windows 98, Windows Me, Windows 95, Windows 2000, Windows 2005, Windows 2000 Server, Windows Xp, Windows 8, Windows Vista, Windows 2010, Windows 2013.

Dystrybucje Linuksa obejmują Ubuntu, Mikrotik, Debian, Reolhal, Suse i inne.

Programy dodatkowe/programy pomocnicze (narzędzie)

Oprogramowanie systemowe z określonymi funkcjami, takimi jak sprawdzanie uszkodzonych dyskietek i ponowne ładowanie dysków twardych (partycjonowanie, defragmentacja).

Przykład: Norton Utilities.

Język komputerowy (język programowania)

Języki programowania służą do tworzenia programów komputerowych. Nazywa się go „językiem komputerowym”, ponieważ zawiera słownictwo i składnię, których musi przestrzegać każdy użytkownik, aby nie popełniać błędów.

Program aplikacyjny

To jest gotowe do użycia oprogramowanie, które będzie używane do pomocy w wykonywaniu pracy przez użytkownika. Ten program istnieje, ponieważ jest potrzebny użytkownikowi.

Rodzaje programów aplikacyjnych obejmują:

 1. Word Processing program do edycji rękopisów. Przykład: Microsoft Word, Word Star, Word Pad, Kward, Abi Word, Notatnik
 2. Program arkusza kalkulacyjnego, przykład: Microsoft Exel, Lotus 123, Lotus Improv, Simponi
 3. Program do przetwarzania prezentacji
  Program użytkowy używany do tworzenia projektów prezentacji w formie slajdów używanych do prezentowania czegoś na spotkaniu.
  Przykład: Microsoft Power Point, Open Office Impress, Kpresenter, Iwork Keynote
 4. Multimedialne programy użytkowe
  Oprogramowanie używane do łączenia komputerów ze sprzętem multimedialnym, takim jak audio, wideo lub obrazy.
  Przykład: Windows Media Player, Winamp, Odtwarzacz DVD, Gom
 5. Program użytkowy do projektowania graficznego
  Program, który pozwala stworzyć lub zaprojektować budynek w formie hali budynku, planu miasta lub czegokolwiek innego, co przyjdzie Ci do głowy.
  Przykład: Photoshop, Photo Paint, Corel Draw, Picasa itp.
 6. Antywirus
  Program, który wykrywa i usuwa istniejące wirusy lub zainfekowane pliki z komputera.
  Przykład: Avas, Avira, Smadav, Kospersky, Norton Antivirus, Avg Free, Mca Free, Pcmav, Norton Internet Security, Norton 360, Nod 32 i inne.

Co to jest przykładowe oprogramowanie?

Zwykle istnieją dwie główne klasyfikacje oprogramowania, a mianowicie oprogramowanie systemowe i oprogramowanie aplikacyjne.

Oprogramowanie systemowe

Oprogramowanie systemowe pomaga użytkownikom i sprzętowi funkcjonować i współdziałać ze sobą. Zasadniczo jest to oprogramowanie do zarządzania zachowaniem sprzętu komputerowego, aby mógł on zapewnić podstawową funkcjonalność wymaganą przez użytkownika.

Zasadniczo możemy powiedzieć, że oprogramowanie systemowe jest warstwą pośrednią lub środkową między użytkownikiem a sprzętem. To oprogramowanie komputerowe zapewnia platformę lub środowisko, w którym może działać inne oprogramowanie.

Właśnie dlatego oprogramowanie systemowe jest bardzo ważne w zarządzaniu całym systemem komputerowym. Przy pierwszym włączeniu komputera oprogramowanie systemowe jest inicjowane i ładowane do pamięci masowej systemu.

Oprogramowanie systemowe działa w tle i nie jest używane przez użytkowników końcowych. To jest powód, dla którego oprogramowanie systemowe jest również znane jako „oprogramowanie niskiego poziomu”.

Oprogramowanie

Oprogramowanie aplikacyjne, znane również jako programy użytkownika końcowego lub programy produktywności, to oprogramowanie, które pomaga użytkownikom w wykonywaniu zadań, takich jak prowadzenie badań online, robienie notatek, ustawianie alarmów, projektowanie grafiki, prowadzenie rachunków, wykonywanie obliczeń, a nawet granie w gry.

Siedzą na wierzchu oprogramowania systemowego. W przeciwieństwie do oprogramowania systemowego są używane przez użytkowników końcowych i mają określoną funkcję lub zadanie oraz wykonują zadanie, do którego zostały zaprojektowane.

Na przykład przeglądarka to aplikacja stworzona specjalnie do surfowania po Internecie, podczas gdy ms. Powerpoint to program służący specjalnie do przygotowywania prezentacji.

Oprogramowanie aplikacyjne, lub po prostu aplikacja, może być również nazywane oprogramowaniem nieistotnym, ponieważ jego wymagania są bardzo subiektywne, a jego brak nie wpływa na funkcjonalność systemu.

Wszystkie aplikacje, które widzimy na naszych telefonach, są również przykładami aplikacji. Niektóre programy, takie jak meteor i flutter, są tworzone specjalnie do tworzenia aplikacji. Jest to również przykład oprogramowania aplikacyjnego.

Jaka jest funkcja aplikacji?

Sri Widianti powiedział, że aplikacja jest oprogramowaniem używanym jako interfejs użytkownika. Jest to system służący do zarządzania danymi w celu uczynienia ich użytecznymi dla konsumentów.

Jak dokładnie działa aplikacja? Obecnie program oferuje autorom i użytkownikom kilka korzyści. Oto niektóre funkcje aplikacji:

Aby ułatwić pracę

Z aplikacją Twoja praca jest łatwiejsza. Po prostu wyszukaj w Sklepie Play lub App Store nazwę aplikacji lub funkcję.

Na przykład możesz chcieć zmodyfikować obraz, aby utworzyć tło bokeh. Możesz znaleźć aplikacje Bokeh w Sklepie Play i App Store, a następnie po prostu je pobrać i pozwolić aplikacji robić, co chcesz. Tak proste jak to. NIE?

Jako media rozrywkowe

Aplikacje, oprócz tego, że mogą wspierać Twoją pracę, mogą być również zabawnym narzędziem. Przykłady aplikacji rozrywkowych obejmują gry, aplikacje muzyczne i tak dalej.

Dzięki dostępności aplikacji jako nośników rozrywki nie będziesz się nudzić gdziekolwiek jesteś. Nic więc dziwnego, że obecnie wiele osób w oczekiwaniu nigdy się nie nudzi.

Aby otrzymywać aktualizacje wiadomości

Dzięki temu programowi możesz również otrzymywać najświeższe informacje. Cokolwiek? Na przykład aplikacje do czytania wiadomości lub podcastów. Dlatego pobierając tę aplikację, nie zostaniesz pominięty.

Możesz także ustawić alerty, aby nie przegapić najnowszych wiadomości w telefonie. Tak więc nadal możesz aktualizować aktualności, gdziekolwiek jesteś.

Dla przyjaźni lub środków komunikacji

Wiesz, ta aplikacja jest również w stanie zmniejszyć odległość między nami. Przykładami są WhatsApp, Line i inne. Dzięki temu programowi możesz rozmawiać nawet z tymi, którzy są daleko.

Nie musisz już być zdezorientowany, aby dowiedzieć się, jaki jest ktoś. Świat wydaje się teraz bliższy dzięki ciekawym aplikacjom na smartfony.

Uprość życie

Trzeba przyznać, że dostępność różnych aplikacji naprawdę pomaga nam w życiu, prawda? Na przykład aplikacje, które mogą nam pomóc przeglądać mapy, zamawiać jedzenie, kupować bilety i tak dalej. Wydaje się, że wszystko jest teraz w naszych rękach i nie musimy zawracać sobie głowy robieniem tam różnych rzeczy.

Wniosek

To jest dyskusja o oprogramowaniu (oprogramowaniu), które jest integralną częścią systemu komputerowego. To oprogramowanie pomaga połączyć użytkownika ze sprzętem, dzięki czemu komputer może być używany do różnych celów.

Przetwarzanie w tym oprogramowaniu obejmuje kilka rzeczy, takich jak programy, systemy operacyjne i dane. Oprogramowanie Open Source jest bezpłatne i dostępne na licencji GNU General Public License (GPL).

Przycisk Powrót do góry