Rozwój technologii analogowo-cyfrowej

Rancakmedia.com – Wyjaśnienie rozwoju technologii analogowej na cyfrową, której wielu może szukać, aby poznać jej wpływ na obecną erę rozwoju cyfrowego. Zobaczmy poniżej!

Komponenty technologii cyfrowej obejmują komputery osobiste, sieci bezprzewodowe i urządzenia technologiczne, takie jak smartfony. Od czasu do czasu Indonezja nadążała za rozwojem, ale ograniczenia geograficzne nadal stanowią przeszkodę.

Technologia cyfrowa jest obecnie wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, biznes, opieka zdrowotna, rolnictwo, rząd, bankowość i wiele innych.

Zostanie podane wprowadzenie do historii technologii cyfrowej, a także przykłady jej wykorzystania i jej ogólny wpływ. Te recenzje są doskonałym źródłem informacji dla studentów informatyki.

Definicja technologii analogowej

Technologia analogowa to metoda dostarczania wiadomości w formie fal. Ciągłe fale dźwiękowe służą do przekazywania sygnałów analogowych (ciągła zmiana).

Kiedy osoba używa telefonu do komunikacji, dźwięk przesyłany przez sieć telefoniczną jest przesyłany falami.

A następnie, kiedy te fale są odbierane, są przekształcane z powrotem w dźwięk, dzięki czemu odbiorca może usłyszeć, co mówi drugi mówca w komunikacji.

Sygnał analogowy to wykorzystanie fal elektromagnetycznych. Na przykład transmisja mowy za pośrednictwem technologii telefonicznej opiera się na tych stale zmieniających się falach elektromagnetycznych.

Jeden pełny przebieg rozpoczyna się przy zerowym napięciu, przechodzi do najwyższego napięcia, spada do najniższego napięcia i powraca do zerowego napięcia. Herc (Hz) jest jednostką miary częstotliwości tych fal. Na przykład w ciągu jednej sekundy wysyłanych jest 10 fal. Nazywa się 10 Hz.

Definicja technologii cyfrowej

Cyfrowa technologia informacyjna jest to produkt technologiczny, który może przekształcić sygnał w mieszaną sekwencję zer i jedynek (również binarnie) w celu prostego, szybkiego i precyzyjnego przetwarzania informacji. Sygnał nazywa się bitem. Ten sygnał cyfrowy ma wiele cech, których nie można znaleźć w technologii analogowej, takich jak:

 1. Jest w stanie przekazywać informacje z dużą prędkością bez uszczerbku dla jakości dostarczanych informacji lub danych.
 2. Na jakość i ilość samych informacji nie ma wpływu częstotliwość ich wykorzystywania.
 3. Różne formaty informacji mogą być tworzone po prostu przez ich przetwarzanie i przekształcanie.

Potrafi przetwarzać ogromne ilości informacji i przekazywać je w sposób interaktywny. Kompresja i przenośność to dwie zalety informacji cyfrowych. Technologia internetowa wykorzystuje tę korzyść między innymi poprzez umieszczanie ich na stronach internetowych.

Transakcje te są znane jako „online” w świecie cyfrowym. Cyfrowy system transmisji zapewnia:

 1. Szybsza transmisja informacji.
 2. Będzie większa wymiana danych między stronami.
 3. Wzrost gospodarczy.

Systemy analogowe mają wyższy stopień niedokładności. Na przykład komputery przetwarzają istniejące dane cyfrowo, wykorzystując otrzymywane lub przesyłane impulsy elektryczne.

Komputer rozróżnia tylko dwa stany: włączony i wyłączony, zwykle oznaczane cyfrą 1 (jeden) lub 0 (zero).

To właśnie ta kombinacja włączania i wyłączania umożliwia komputerowi wykonywanie różnorodnych zadań, w tym rozpoznawanie interesującego tekstu, obrazów, dźwięku, a nawet filmów w formacie cyfrowym.

Zmiana technologii analogowej na cyfrową

Technologii nie można oddzielić od technologii analogowej do cyfrowej. Obecnie prawie nie stosuje się czystej technologii analogowej.

Tymczasem technologia urządzenie analogowe Nadal używany do robienia notatek za pomocą pióra, jest przykładem czystej technologii analogowej w działaniu.

Wykorzystanie technologii analogowej stało się z czasem mniej efektywne i wydajne, a pojawienie się technologii cyfrowej, uważanej za bardziej praktyczną, zaczęło zastępować technologię analogową.

Dzięki technologii cyfrowej dźwięk, obrazy i tekst mogą być cyfrowo konwertowane i przechowywane na komputerze. Bardziej praktyczne zastosowanie technologii cyfrowej pozwala na szerokie zastosowanie tej technologii w życiu codziennym.

Przykładem wykorzystania technologii cyfrowej jest wysyłanie listów pocztą elektroniczną. Wysłanie listu e-mailem jest znacznie szybsze i tańsze niż wysłanie listu pocztą, którego dotarcie do celu zajmuje kilka dni.

Technologia stosowana w przeszłości różniła się od technologii stosowanej obecnie, poza tym oczywiście. Zanim rozwinęła się technologia cyfrowa, korzystanie z technologii analogowej było powszechnie wykorzystywane przez społeczeństwo do wykonywania swoich obowiązków.

Jednak ludzka potrzeba szybkiego załatwiania spraw powoduje, że stosowanie technologii analogowej jest zastępowane technologią cyfrową, a nie całkowicie zastępowaną. Technologia analogowa jest nadal używana, chociaż w znacznie ograniczonej pojemności.

Jeśli wcześniej robiłeś notatki długopisem, teraz możesz używać laptopa do robienia notatek.

Inny problem, gdy np. chcemy z kimś porozmawiać, jeśli nadal stosujemy systemy technologii cyfrowej, będziemy mieli wyzwania, zwłaszcza w procesie przekazywania i odbierania informacji w postaci dźwięku.

Kanał, przez który przesyłane są wiadomości, jest główną różnicą między technologiami analogowymi i cyfrowymi. Jeśli technologia analogowa wykorzystuje fale, to w technologii cyfrowej używanym medium są komputerowe sygnały elektryczne.

Po dotarciu do komunikatora sygnał ten przetwarza dane wysłane przez komunikator na binarną liczbę całkowitą. Technologia cyfrowa ma tę zaletę, że zapewnia użytkownikom większą swobodę i wydajność.

Dane można zmieniać lub nimi manipulować dzięki możliwości adaptacji technologii cyfrowej. Na przykład zdjęcia można edytować za pomocą określonych aplikacji na komputerze.

Technologia analogowa nie jest w stanie tego zrobić. W technice analogowej zdjęcia są widoczne tylko wtedy, gdy są wydrukowane z klisz, a ten druk nie pozwala na żadne przeróbki. W tym scenariuszu technologia cyfrowa jest wyraźnie bardziej elastyczna niż technologia analogowa.

Technologia cyfrowa zapewnia również wydajność w zakresie przechowywania. To rewolucyjna przemiana. Tak duża powierzchnia magazynowa nie byłaby potrzebna, gdyby wszystkie książki drukowane zostały zamienione na cyfrowe (e-booki).

Zamiast tego przechowywanie tych elektronicznie wyprodukowanych książek może być skutecznie przechowywane na dysku flash lub dysku twardym. Łatwiejszy w transporcie i łatwiejszy w przechowywaniu.

Rozwój technologii analogowo-cyfrowej ma tę zaletę, że jest jedynym formatem danych, który może być odczytywany przez komputer, a ponadto jest elastyczny w przetwarzaniu danych i wydajny w przechowywaniu. A wraz z rosnącym rozpowszechnieniem komputerów zmiana tych formatów również stała się koniecznością.

Wdrażanie rozwoju technologii analogowych i cyfrowych w życiu codziennym

Nie możemy twierdzić, że te dwie technologie mogą ułatwić nam życie na wiele sposobów. Często widzimy, że technologie analogowe i cyfrowe działają w następujący sposób:

Technologia analogowa

 1. Prędkościomierz pojazdu silnikowego
 2. Radio
 3. Zegarki (te z igłami)
 4. Talky Walky
 5. Itp

Technologia cyfrowa

 1. Telewizor LCD
 2. Aparaty cyfrowe
 3. mobilny
 4. komputery
 5. Itp

Wpływ rozwoju technologii analogowej na cyfrową

Postęp technologiczny jako całość musi mieć korzystny wpływ na życie człowieka. Dzieje się tak dlatego, że każdy postęp technologiczny będzie szedł w parze z wydajnością i efektywnością pracy.

Oto niektóre z korzyści płynących z postępu w technologii cyfrowej:

 1. Łatwość pozyskiwania i przekazywania informacji.
 2. Wspiera wysiłki komunikacyjne i dodatkowo maskuje element dystansu.
 3. Stwórz nowe możliwości pracy.
 4. Otwiera to wiele nowych możliwości ekonomicznych.
 5. Usprawnij różne usługi.
 6. Skuteczność w stosunku do upływu czasu.

Jednak rozwój technologii cyfrowej miał efekt obosieczny. Oprócz uproszczenia życia miało to również niezamierzone konsekwencje.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów negatywnych skutków rozwoju cyfrowej technologii analogowej:

 1. Zmniejsza się bezpośrednia socjalizacja między ludźmi.
 2. Uzależnienie od gadżetów.
 3. Ponieważ w wielu branżach zredukowano ludzką siłę roboczą, nie było wielu ludzi do obejścia.
 4. Nastąpił wzrost mowy nienawiści w Internecie, nękania i innych form cyberprzemocy.
 5. Aby ograniczyć jego szkodliwe skutki, umiejętności cyfrowe muszą być nauczane na wszystkich etapach edukacji. Im wyższy poziom umiejętności cyfrowych danej osoby, tym mądrzejsza będzie w korzystaniu z mediów cyfrowych.

Wniosek

To jest wyjaśnienie rozwoju technologii analogowej na cyfrową, a także przykłady jej wykorzystania i jej ogólny wpływ. Te recenzje są doskonałym źródłem informacji dla studentów informatyki.

Pojawienie się technologii cyfrowej zaczyna zastępować technologię analogową w wielu aspektach naszego codziennego życia, takich jak pisanie listów i robienie notatek za pomocą długopisów oraz używanie laptopów do robienia notatek.

Przycisk Powrót do góry