13 Przykłady interesujących i poprawnych listów aplikacyjnych o pracę

Rancakmedia.com – Poniżej znajduje się przykład dobrego i poprawnego podania o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracodawcy są teraz zobowiązani do przesyłania aplikacji o pracę pocztą elektroniczną. Ułatwia to zadania HRD, których nie trzeba drukować.

Rozwój technologiczny, który jest coraz bardziej złożony i skuteczny, zmienia sposób, w jaki człowiek wchodzi w interakcje. Istnieje wiele zalet szybkiego rozwoju technologii, którego możemy teraz doświadczyć. Jednym z nich jest pomoc komuś w znalezieniu pracy.

Co to jest podanie o pracę Co to jest podanie o pracę

Wiele firm ma obecnie obowiązek wysyłania aplikacji o pracę pocztą elektroniczną. To oczywiście ułatwia HRD i kandydatom, którzy nie muszą drukować listu motywacyjnego i oczywiście bez wysyłania go bezpośrednio do firmy, która zatrudnia.

Treść lub struktura listu motywacyjnego wysyłanego pocztą elektroniczną często niewiele różni się od zwykłego listu motywacyjnego. To, co czyni go wyjątkowym, to jego prostota i skuteczność. Następnie prześlemy e-mail z próbką podania o pracę, być może ten post pomoże Ci ubiegać się o pracę przez e-mail.

Co to jest list z podaniem o pracę

List z podaniem o pracę to pisemny dokument używany do złożenia podania o pracę do firmy lub organizacji. Listy motywacyjne zwykle zawierają informacje o doświadczeniu zawodowym kandydata, jego kwalifikacjach i motywacji do pracy w firmie lub organizacji.

List z podaniem o pracę może również zawierać dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i adres domowy wnioskodawcy, a także podpis wskazujący na powagę kandydata w ubieganiu się o pracę.

Listy motywacyjne są zwykle wysyłane wraz z CV (życiorys) i innymi dokumentami uzupełniającymi, takimi jak certyfikaty lub referencje, aby pomóc firmom lub organizacjom w wyborze najbardziej odpowiedniego kandydata na dostępne stanowisko.

Wskazówki dotyczące pisania odpowiedniego listu motywacyjnego

Napisanie skutecznego podania o pracę jest bardzo ważne w przyciąganiu uwagi firm lub organizacji poszukujących pracowników. Oto kilka wskazówek, jak napisać skuteczny list motywacyjny:

1. Korekta podań o pracę

Upewnij się, że Twoje podanie o pracę jest dostosowane do stanowiska, które jest obecnie potrzebne firmie lub organizacji, o którą się ubiegasz.

Wskazówki dotyczące pisania odpowiedniego listu motywacyjnego

W miarę możliwości używaj języka, który jest odpowiedni i konkretny, oraz przedstawiaj kwalifikacje, doświadczenie lub wiedzę specjalistyczną, które są odpowiednie dla stanowiska, o które się ubiegasz.

2. Podkreśl odpowiednie umiejętności i kwalifikacje

Pokaż umiejętności i kwalifikacje odpowiednie dla stanowiska, o które się ubiegasz, np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie lub posiadane certyfikaty. W miarę możliwości pokaż konkretne dowody swoich umiejętności i wiedzy.

3. Popraw gramatykę, interpunkcję i pisownię

Upewnij się, że gramatyka, interpunkcja i pisownia w liście z podaniem o pracę są poprawne i nie ma błędów. To pokaże, że jesteś osobą ostrożną i profesjonalną.

4. Używanie odpowiedniego tonu

W liście motywacyjnym używaj uprzejmego i profesjonalnego tonu. Nie bądź zbyt swobodny ani zbyt formalny.

Wybierz słowa odpowiednie do stanowiska, o które się ubiegasz, i unikaj słów niegrzecznych lub nieodpowiednich.

5. Pisz krótkie listy

Unikaj zbyt długiego lub zbyt krótkiego podania o pracę. Staraj się, aby było krótkie, ale jasne i zwięzłe.

Zbyt długi list z podaniem o pracę utrudni przeczytanie go firmie lub organizacji, a zbyt krótki list z podaniem o pracę sprawi, że nie będziesz wyglądać poważnie.

Przykład listu motywacyjnego wysłanego pocztą elektroniczną

Teraz wydaje się, że firmy również preferują technologię poczty e-mail do otrzymywania aplikacji o pracę. Możesz użyć tego przykładu listu z podaniem o pracę za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby wysłać aplikację pocztą elektroniczną do firmy.

Przykład listu motywacyjnego wysłanego pocztą elektroniczną

Poniżej znajduje się przykład listu z podaniem o pracę przy użyciu adresu e-mail, którego możesz użyć, w następujący sposób:

1. Przykład podania o pracę przesłanego pocztą elektroniczną jako projektant stron internetowych

Do: [email protected]

DW: [email protected]

Temat: Wewnętrzny projektant stron internetowych (kod stanowiska)

Z poważaniem,

Zgodnie z informacją na stronie internetowej, że PT. Kurnia Bangsa potrzebuje siły roboczej jako projektant stron internetowych, więc ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Julio Arman

Adres: ul. Generał dywizji Suprapto, nr. 15, Malang

data urodzenia: Malang, 27 stycznia 1991 r

Edukacja: Projektant stron internetowych D3, Instytut Sztuki

Zamierzają obsadzić wolne miejsca pracy.

Wraz z niniejszym listem załączam również życiorys i inne dane uzupełniające do rozpatrzenia w formie załącznika do pobrania.

Naprawdę mam nadzieję, że wezmę udział w zaproszeniu do testów i wywiadów, aby dokładniej wyjaśnić moje dane osobowe.

Dziękuję za uwagę.

Z poważaniem,

Julio Arman


2. Przykład podania o pracę jako Dział Obsługi Klienta

Do: [email protected]

cc : –

Temat: Podanie o pracę

Z poważaniem,

Niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Basnawi Umar

Miejsce, data urodzenia: Riau, 29 sierpnia 1994 r

Wiek: 27 lat

Męska płeć

Status: Niezamężna

Ostatnie wykształcenie: S1 Ekonomia Zarządzania

NIE. Telefon: 0822-9080-5409

Adres zamieszkania: ul. RA Kartini nr 77 Riau

Za pomocą tego listu motywacyjnego ubiegam się o pracę w firmie, którą kierujesz na stanowisko obsługi klienta.

Do rozważenia załączam kilka ważnych plików w następujący sposób:

 • Życiorys
 • Skan dowodu osobistego (KTP)
 • Skan ostatniego dyplomu
 • Skan zaświadczenia lekarskiego
 • Pas Zdjęcie w formacie .jpeg (1 plik)

To jest list z podaniem o pracę, który złożyłem, z tym podaniem mamy nadzieję, że zostaniemy zaakceptowani w firmie, którą kierujesz. Dziękuję

Z poważaniem,

Basnawi Umar


Przykładowy list motywacyjny do pracy jako dział obsługi klienta

3. Przykład podania o pracę jako mechanik

Do: [email protected]

DW: właś[email protected]

Temat: Oferta pracy dla mechanika

Z poważaniem

Za pośrednictwem tego listu motywacyjnego chciałbym ubiegać się o pracę w warsztacie, który prowadzisz, aby obsadzić potrzebne w tej chwili stanowisko, a mianowicie stanowisko personelu mechanika.

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Steven Austin

Miejsce, data: Padang, 19 lutego 1993 r

Męska płeć

Ostatnie wykształcenie: SMK kierunek mechanik

Adres: ul. Panglima Polim nr 19 Padang

Telefon: 0877-0908-0091

Jako materiał do rozważenia i uzupełnienia niektórych wymaganych danych, niniejszym załączam moje pełne dane osobowe w następujący sposób:

 • Najnowsze zdjęcie paszportowe
 • skan dowodu osobistego
 • Życiorys
 • Skan ostatniego dyplomu
 • Najnowsze skanowanie SKCK
 • Skan Certyfikatu Kompetencji
 • Skan PKL i zaświadczenia o stażu

Dlatego napisałem ten list motywacyjny zgodnie z prawdą i dziękuję za twoją uwagę i mądrość.

Z poważaniem

Stevena Austina


4. Przykładowy list z podaniem o pracę jako przełożony

Do: [email protected]

DW: właś[email protected]

Temat: Dyrektor ds. Finansów

Droga Kierownik Działu Zasobów Ludzkich (HRD)

PT Atmaja Abadi

w Madisonie

Z poważaniem,

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Rafiq Ardana

Miejscowość, data. urodzony: Magetan, 11 września 1991 r

Ostatnie wykształcenie: Rachunkowość S1

Adres: ul. Gatot Subroto nr. 80 magnesów

Telefon: 0823-0931-3323

Status: Niezamężna

Tym listem chciałbym ubiegać się o pracę w firmie, którą kierujesz jako szef finansów

Posiadam doświadczenie w pracy jako pracownik działu finansowego oraz nadzorca finansowy w prywatnej spółce majątkowej. Dzięki temu listowi motywacyjnemu jestem gotów wspomóc PT Atmaja Abadi, którą kierujesz.

Do rozpatrzenia załączam:

 • Rozmiar zdjęcia 4X6
 • Życiorys
 • skan dowodu osobistego
 • Skan ostatniego dyplomu
 • SKK Policja

Tak więc moje podanie o pracę, dziękuję za uwagę Panie/Pani.

Z poważaniem,

Rafika Ardana

Przykład podania o pracę jako Front Office Supervisor

5. Przykład podania o pracę w PT jako kasjer

Do: [email protected]

DW: hrd.Ku[email protected]

Temat: Podanie o pracę

Z poważaniem,

Niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Ananta Anggraeni

Miejsce, data urodzenia: Batam, 16 marca 1993 r

Wiek: 28 lat

Płeć żeńska

Status: Niezamężna

Ostatnie wykształcenie: Rachunkowość S1

NIE. Telefon: 0812-7688-0090

Adres zamieszkania: ul. Ogród imbirowy nr 98, Batam

Na podstawie informacji o wolnych stanowiskach pracy, w których poinformowano, że Bank Sejahtera poszukuje pracowników na stanowisko kasjera, niniejszym listem motywacyjnym składam podanie o pracę w firmie, którą kierujesz na stanowisko kasjera.

Do Twojej wiadomości załączam następujące ważne pliki:

 • Życiorys
 • Skan dowodu osobistego (KTP)
 • Skan ostatniego dyplomu
 • SKCK z Policji
 • Najnowsze zdjęcie paszportowe

To jest podanie o pracę, które napisałem. Mam ogromną nadzieję, że zostanę zaakceptowany w firmie, którą prowadzisz. Dziękuję.

Z poważaniem,

Ananta Anggraini


6. Przykład podania o pracę jako pracownik marketingu

Do: [email protected]

cc : –

Temat: Pracownicy marketingu

Droga Sinar Jaya Lider HR/HRD

w Garucie

Z poważaniem,

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Hani Ayunda

Miejscowość, data. Urodzony: Garut, 28 lipca 1991 r

Ostatnie wykształcenie: Zarządzanie marketingowe S1

Adres: ul. Salak nr 98 Garut

Telefon: 0899-7766-8989

Stan: żonaty

Na podstawie informacji o wolnych stanowiskach pracy opublikowanych w Morning Daily, gdzie London Boutique potrzebuje pracowników marketingu, niniejszym listem chciałbym ubiegać się o pracę w firmie, którą kierujesz jako personel marketingu.

Mam już doświadczenie w pracy jako personel marketingowy w kilku prywatnych firmach. Do rozpatrzenia dołączam kilka dokumentów potwierdzających, w tym CV i SKCK.

To jest moje podanie o pracę. Mam ogromną nadzieję, że będę mógł pracować w firmie, którą kierujesz. Dziękuję za uwagę Panie/Pani.

Z poważaniem,

Hani Ajunda

Przykładowy list motywacyjny jako pracownik marketingu

7. Przykład podania o pracę jako pracownik księgowości

Droga

Kierownik Działu Kadr

PT. Silniki Abadi

W Yogyakarcie

Z poważaniem,

Zgodnie z ogłoszeniem o pracę opublikowanym w gazecie Merdeka w dniu 6 czerwca 2017 r., gdzie PT. Abadi Motors poszukuje personelu księgowego, zgłosiłem się na ochotnika do zespołu marketingowego PT. Silniki Abadi.

Imię i nazwisko: Anindi Sulistia

Miejsce, data urodzenia: Yogyakarta, 1 kwietnia 1997 r

Ostatnie wykształcenie: Rachunkowość (S1)

Adres pochodzenia: ul. Teuku Umar Nie. 81 Madura

Telefon : 0856 5567 9081

E-mail: [email protected]

Jako materiał do rozpatrzenia załączam dokumenty uzupełniające w postaci życiorysu, skany świadectw licencjackich i transkryptów ocen, skany zaświadczeń o kursach/szkoleniach oraz kolorowe zdjęcie paszportowe 4×6. Możesz pobrać wszystkie te załączniki w załącznikach w tym e-mailu.

Mam nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić czas na rozmowę kwalifikacyjną, abym mógł bardziej szczegółowo wyjaśnić mój potencjał.

Stąd ten list motywacyjny i dziękuję za uwagę.

Z poważaniem,

Anindi Sulistia


8. Przykład podania o pracę jako pomocnik szefa kuchni

Do: [email protected]

Temat: Podanie o pracę jako pomocnik kucharza

Z poważaniem,

Zgodnie z informacją opublikowaną w gazecie Pagi Baru, wydanie czwartek, 1 grudnia 2017 r., gdzie poinformowano nas, że kawiarnia Stargazing potrzebuje pracowników na stanowisko Asystenta Szefa Kuchni, ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Firga Albert

Adres: ul. Wr. Supratman, nie 123, Banyuwangi

data urodzenia: Sleman, 7 maja 1990 r

Edukacja: Szkoła Zawodowa Purnama Bakti, Wydział Zarządzania Kulinarnego

Zamierzają obsadzić wolne miejsca pracy.

Wraz z niniejszym listem załączam również życiorys i inne dokumenty uzupełniające, takie jak życiorysy i listy polecające z poprzednich miejsc pracy, do wglądu.

Naprawdę mam nadzieję, że będę mógł pracować w twojej kawiarni i czekam na telefon testowy / rozmowę kwalifikacyjną z twojej strony.

Dziękuję za uwagę.

Z poważaniem,

Firga Albert


Przykład podania o pracę jako asystent szefa kuchni

9. Przykład podania o pracę jako pracownik magazynu

Do : [email protected]

cc : –

Temat: Pracownik magazynu

Droga Kierownik Działu Kadr

PT. Źródło właściwości

W Sidoarjo

Z poważaniem,

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Yugo Budianto

Miejscowość, data. urodzony: Sidoarjo, 27 maja 1995 r

Ostatnie wykształcenie: Systemy informacyjne S1

Adres: ul. Yusi Akmal nr 72 Swanliong, Sidoarjo

Telefon : 0832-5561-0927

Status: Niezamężna

Wraz z niniejszym listem składam podanie o pracę w firmie, którą kierujesz jako Pracownik Magazynu, zgodnie z informacją w rubryce z ofertami pracy na stronie internetowej www.kerjakerja.co.id

Niedawno ukończyłem studia z tytułem licencjata w dziedzinie systemów informatycznych. Jednak na studiach brałem udział w kilku programach stażowych i stażach w dziedzinie informatyki. Załączam dokumenty uzupełniające, które można pobrać wraz z niniejszym listem.

To jest moje podanie o pracę. Mam ogromną nadzieję, że będę mógł pracować w firmie, którą kierujesz. Dziękuję za uwagę Panie/Pani.

Z poważaniem,

Yugo Budianto


10. Przykład podania o pracę jako redaktor

Do: [email protected]

cc : –

Temat: Oferta pracy na stanowisko redaktora

Z poważaniem,

Niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Iwan Sucikwan

Miejsce, data urodzenia: Tasik 9 stycznia 1990 r

Wiek: 29 lat

Męska płeć

Stan: żonaty

Ostatnie wykształcenie: S1 Informatyka

NIE. Telefon: 0813-4531-7844

Adres zamieszkania: ul. Tendean Atmaja, No. 37, jezioro

Na podstawie informacji o wolnych stanowiskach pracy opublikowanych w gazecie Bernas, gdzie stwierdzono, że Wydawnictwo Wirabook wymaga pracowników na stanowisko redaktora, niniejszym listem motywacyjnym ubiegam się o pracę w firmie, którą kierujesz, na stanowisko redaktora.

Załączam kilka dokumentów potwierdzających, takich jak CV i inne, które można pobrać w tej wiadomości e-mail z podaniem o pracę i można je wykorzystać jako materiał do rozważenia.

To jest podanie o pracę, które napisałem. Mam ogromną nadzieję, że zostanę zaakceptowany w firmie, którą prowadzisz. Dziękuję.

Z poważaniem,

Iwan Sucikwan


11. Przykład podania o pracę jako kierownik recepcji

Do: [email protected]

cc : –

Temat: Kierownik recepcji

Z poważaniem

Na podstawie informacji uzyskanych z najnowszych mediów drukowanych lub gazet dotyczących wolnych miejsc pracy w hotelu, który prowadzisz. Za pośrednictwem tego listu motywacyjnego chciałbym ubiegać się o pracę w hotelu, którą kierujesz, aby obsadzić potrzebne w tym czasie stanowisko, a mianowicie stanowisko Front Office Supervisor.

Ja, niżej podpisany:

Imię: Nia Kania

Miejsce, data: Bandung, 7 lipca 1995 r

Płeć żeńska

Ostatnie wykształcenie: S1 Hotelarstwo

Adres: ul. P. Antasari nr 32 Bandung

Telefon: 0877-4531-0943

Jako materiał do rozważenia i uzupełnienia niektórych wymaganych danych, niniejszym załączam moje pełne dane osobowe w następujący sposób:

 • Najnowsze zdjęcie paszportowe
 • skan dowodu osobistego
 • Życiorys
 • Skan ostatniego dyplomu
 • Najnowsze skanowanie SKCK
 • Skan Certyfikatu Kompetencji

Dlatego napisałem ten list motywacyjny zgodnie z prawdą i dziękuję za twoją uwagę i mądrość.

Z poważaniem,

Nia Kania


Przykładowy list z podaniem o pracę jako przełożony

12. Przykład podania o pracę jako zbioru

Droga,

RZL PT. Anesta Alam

w Madisonie

Z poważaniem,

Zgodnie z ofertą pracy od PT. Anesta Alam, opublikowane w dzienniku Kompas w dniu 26 lutego 2019 r. Zgłosiłem się na ochotnika do zespołu windykacyjnego w PT. Anesta Alam.

Moje krótkie dane, jak pokazano poniżej.

Nazwa: Novel Yudistira

Miejsce, data urodzenia: Madiun, 1 maja 1997 r

Ostatnia edukacja: PGSD (S1)

Adres pochodzenia: ul. Tendean Atmaja No. 11 Madison

Telefon : 0856 3421 6689

E-mail: [email protected]

Mam bardzo dobry stan zdrowia i mówię dobrze po angielsku zarówno w mowie, jak iw piśmie. Moje wykształcenie jest bardzo zadowalające i mam dobre umiejętności zarządzania i marketingu. Jestem przyzwyczajony do pracy na komputerze.

Głównie działać aplikacja Pakiety MS Office, takie jak Excel, Word, Access, PowerPoint, OutLook, a także internet, a także korespondencja w języku angielskim.

Obecnie pracuję jako personel marketingu w PT. Piękna data. Uwielbiam się uczyć, potrafię pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

Na marginesie dołączam:

 • Życiorys
 • Skan dyplomu S-1 i transkrypcja ocen
 • Skan certyfikatu kursu/szkolenia
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe 4×6

Możesz pobrać wszystkie te załączniki w formacie pdf, tak jak w niniejszym liście przewodnim.

Mam nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić czas na rozmowę kwalifikacyjną, abym mógł bardziej szczegółowo wyjaśnić mój potencjał.

Stąd ten list motywacyjny i dziękuję za uwagę.

Z poważaniem,

Powieść Judhiszthira


13. Przykład podania o pracę jako pracownik finansowy

Do: [email protected]

DW: [email protected]

Temat: Personel finansowy

Z poważaniem,

Zgodnie z informacjami uzyskanymi za pośrednictwem targów pracy Andalan University w dniu 16 czerwca 2020 r., na których PT. Candrago Makmur otworzył stoisko i udzielał informacji na temat wolnych miejsc pracy jako pracownik finansowy, więc ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko: Dea Fitri

Adres: ul. Malahayati, nie. 10, Atak

data urodzenia: Serang, 12 kwietnia 1990 r

Wykształcenie: D3 Accounting, Padjadjaran Accounting Academy

Zamierzają ubiegać się o pracę w wakacie.

Wraz z niniejszym listem załączam również inne wymagane dokumenty uzupełniające, w tym życiorys i aktualne zdjęcie, które można wykorzystać jako materiał do rozważenia. Wszystkie załączniki wysłałem w formie załączników do pobrania.

Naprawdę mam nadzieję, że wezmę udział w zaproszeniu do testów i wywiadów, aby dokładniej wyjaśnić moje dane osobowe.

Dziękuję za uwagę.

Z poważaniem,

Dea Fitri

Wniosek

Rozwój technologia które z czasem stawały się coraz bardziej wyrafinowane i niedrogie, zmieniły sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje. Jedna z zalet szybkiego rozwój technologiczny jest ułatwienie komuś znalezienia pracy.

Wiele firm wymaga przesłania podania o pracę pocztą elektroniczną. To oczywiście ułatwia pracę HRD, a także aplikantom, którzy nie muszą drukować listu motywacyjnego i oczywiście bez wysyłania go bezpośrednio do firm, które otwierają oferty pracy.

Przycisk Powrót do góry