Zrozumienie zasad etyki biznesowej, korzyści i celu

Rancakmedia.com – W tym artykule szczegółowo wyjaśnimy zasadę działania etyka biznesu. Etyka musi być stosowana nie tylko w życiu codziennym, ale także w świecie biznesu.

Można powiedzieć, że etyka biznesowa jest również wytyczną dla firm, ponieważ dzięki etyce biznesowej w ogóle pracodawcy i pracownicy zrozumieją granice działania w prowadzeniu firmy.

Według dr. OP Simorangkir, że naturą etyki biznesu jest analiza założeń biznesowych, zarówno założeń moralnych, jak i poglądów z moralnego punktu widzenia.

Ponieważ biznes działa w ramach systemu ekonomicznego, częścią zadania etyki biznesowej jest zasadniczo stawianie pytań dotyczących ogólnych i szczegółowych systemów ekonomicznych, a to z kolei rodzi pytania o to, czy właściwe jest używanie języka moralnego do oceny systemów ekonomicznych, czy też nie. struktury biznesu.

Przykłady praktyk etyki biznesowej odnoszących się do moralności

Żaden członek kierownictwa firmy nie może wykorzystywać ani wypłacać pieniędzy firmy na własny użytek, co jest sprzeczne z etyką biznesową.

Posiadanie pieniędzy poprzez grabież lub oszustwo jest sprzeczne z moralnością. Świadome etyki biznesowej władze firmy ograniczą zabieranie pieniędzy firmowych na własny użytek.

Zasady etyki biznesowej

Definicja etyki biznesowej

Niepisane zasady dot jak zarządzać biznesem są dość znane jako „etyka biznesowa”, a zasady te opierają się na prawie danego kraju i nie zależą od statusu społecznego osoby lub firmy.

Etyka stosowana lub etyka zawodowa to gałąź etyki biznesu, która koncentruje się na zasadach i złożonych dylematach etycznych i moralnych, które rozwijają się w firmie.

Zasady etyki biznesowej

Etyka biznesowa zawiera zasady, które mają na celu zapewnienie ram dla działań, które firma musi podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Według Sonny'ego Kerafa (1998) istnieje pięć zasad, które służą jako punkt wyjścia dla zachowania kierującego praktykami biznesowymi, a mianowicie (Agoes i Ardana, 2009: 127-128).

Zasada autonomii

Definicja autonomii wskazuje na postawę niezależności, wolności i odpowiedzialności. Osoba niezależna to osoba, która może dokonywać wyborów i podejmować działania w oparciu o własne talenty zgodnie z tym, co myśli, wolna od nacisków, podżegania i zależności od innych stron.

Zasada uczciwości

Uczciwość opiera się na założeniu, że to, co się myśli, jest tym, co się mówi, a to, co się mówi, jest tym, co się robi. Z powodu takiego myślenia przyjmuje się, że wszystkie złożone obietnice, umowy i porozumienia muszą być dotrzymane.

Zasada wzajemnych korzyści

Idea sprawiedliwości sprawia, że ludzie myślą, że powinni traktować wszystkich tak samo, zwłaszcza jeśli nie czynią rozróżnień opartych na czynnikach ekonomicznych, prawnych lub innych.

Wzajemność jako zasada przewodnia w prowadzeniu biznesu, idea wzajemnych korzyści podkreśla znaczenie znalezienia rozwiązań, które przynoszą korzyści wszystkim.

Zasady uczciwości moralnej

Pojęcie uczciwości moralnej to pojęcie niekrzywdzenia innych we wszystkich podejmowanych przez siebie wyborach i działaniach biznesowych. Godność i wartość każdej osoby muszą być szanowane, zgodnie z koncepcją tego przewodnika.

Korzyści z etyki biznesowej

Poniżej przedstawiono niektóre korzyści płynące z etyki biznesowej, które zapewnią firmie sukces

Korzyści z etyki biznesowej

 1. Zapewnienie przewagi konkurencyjnej w oczach klientów.
 2. Zwiększenie zadowolenia pracowników.
 3. Przyciągnij więcej inwestorów.
 4. Poprawa Wiarygodności Firmy.
 5. Poprawa konkurencyjności firmy.
 6. Zwiększenie zaufania Inwestora do Spółki.
 7. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 8. Główne zadanie etyki biznesowej koncentruje się na znalezieniu sposobów pogodzenia strategicznych interesów firmy z wytycznymi moralności.
 9. Ta etyka biznesowa ma za zadanie dokonywanie zmian w świadomości społecznej na temat biznesu poprzez
 10. zapewnić zrozumienie, że biznesu nie można oddzielić od etyki.
 11. Posiadanie bardzo charakterystycznej kultury, co może być zaletą.
 12. Może maksymalizować zysk i minimalizować straty.

Cel etyki biznesowej

Przedsiębiorcy muszą zrozumieć etykę biznesową, aby zwiększyć świadomość moralną i ograniczyć swoją zdolność do prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Nie mogą na przykład angażować się w małpie interesy” lub „brudne interesy”. Może to jednak kosztować wiele zaangażowanych osób.

Etyka biznesowa to zestaw zasad, których właściciele i menedżerowie firm mogą przestrzegać, aby zapewnić, że firma jako całość zachowuje dobrą reputację i dobre zarządzanie.

Oszustwa i innych oszukańczych praktyk biznesowych można uniknąć, przestrzegając kodeksu postępowania. Firmy, które mają bardzo dobrą etykę, zazwyczaj nigdy nie będą w stanie zaszkodzić innym firmom, nie łamią obowiązujących przepisów i nie będą tworzyć niekorzystnego środowiska dla swoich konkurentów biznesowych, a także posiadają ważną licencję biznesową.

Przykłady etyki biznesowej

Poniżej znajduje się lista kilku przykładów doskonałej etyki biznesowej:

Wymawianie imion

Podczas poznawania nowych ludzi przedsiębiorca ma tendencję do używania ich pełnego imienia i nazwiska. Korzystając z tej taktyki, możesz pokazać, że postępujesz zgodnie z wysokimi zasadami etyki biznesowej.

Stanie podczas poznawania

Po przedstawieniu warto też wstać, aby móc okazać grzeczność i podkreślić swoją obecność. Ale jeśli nie jesteś w pozycji, która pozwala ci stać, możesz przedstawić się siedząc, ale spróbuj się trochę zgarbić. To zrobi wrażenie na Twoich partnerach biznesowych.

Powiedz dziękuję

Nie zapomnij wyrazić wdzięczności za zaproszenie, gdy odwiedzasz profesjonalną firmę. Pamiętaj jednak, że zbyt częste mówienie „dziękuję” sprawi, że znienawidzisz osobę, której dziękujesz.

Zapłać rachunek, gdy zaprosisz

Spotkania biznesowe odbywają się regularnie także poza miejscem pracy. jak w restauracjach, kawiarniach itp.

Jeśli to Ty chcesz zorganizować spotkanie, to Ty jako gospodarz musisz uiścić opłatę.

Przykłady naruszeń etyki biznesowej

Oto kilka przykładów naruszeń etyki biznesowej:

Przykłady naruszeń etyki biznesowej

Naruszenia prawa

Przykładem naruszenia prawa z etyki biznesu jest firma, która dokonuje zwolnień, ale w ogóle nie wypłaca odpraw. mimo że ustawa nr. Reguluje to 13 z 2003 r.

Naruszenie przejrzystości

Innymi słowy, klienci nie będą obciążani opłatami kredytowymi powyżej stawek firmy. Ponieważ nie zostało to wyjaśnione na wstępie, Klient może zgłosić sprzeciw.

Naruszenie uczciwości

Firma może naruszyć uczciwość, jeśli nie przekazuje klientom dokładnych informacji o kosztach i jakości sprzedawanych produktów.

Naruszenie empatii

Nawet jeśli firma grozi klientom, którzy spóźniają się z powodu choroby, firma nie zareaguje.

Często zadawane pytania

Przykładowe pytania i odpowiedzi dotyczące zasad etyki biznesowej są następujące:

Dlaczego firmy muszą stosować zasady uczciwości, sprawiedliwości i wzajemnych korzyści w zarządzaniu biznesem?

Ponieważ wdrażając uczciwość na każdym kroku, Twoja firma będzie cieszyła się większym zaufaniem klientów. Uczciwość musi być stosowana nie tylko w stosunku do klientów, współpracowników, osób z zewnątrz współpracujących z szerszą społecznością.

Jak stosować zasady etyki biznesu w działaniu?

Stosowanie zasad etyki biznesu w działaniu jest koniecznością, której muszą przestrzegać wszystkie elementy związane z firmą. Zasady etyki korporacyjnej obejmują szeroki zakres tematów, ale muszą być odpowiednio stosowane, aby stanowiły solidny fundament dla biznesu.

Wniosek

Zasady etyki biznesowej to spisane zasady, które zapewniają ramy dla działań, które firma musi podjąć, aby osiągnąć swoje cele.

Etyka zawodowa to gałąź etyki biznesu, która koncentruje się na dylematach etycznych i moralnych, które rozwijają się w firmie.

Oszustwa i innych oszukańczych praktyk biznesowych można uniknąć, przestrzegając kodeksu postępowania. Firma, która ma doskonałą etykę, nigdy nie zaszkodzi innym firmom ani nie złamie prawa.

To jest artykuł o znaczeniu, zasadach, korzyściach i celach etyki biznesowej. Mam nadzieję, że powyższy artykuł okaże się przydatny i pomoże wam wszystkim.

Przycisk Powrót do góry