Hur man registrerar och kontrollerar online för BST-mottagare av socialministeriet

Rancakmedia.com – Du är en del av ministeriet för sociala BST-mottagare och vill veta resultatet? Om så är fallet, bör du veta hur du registrerar och kontrollerar ministeriet för sociala BST-mottagare online, eftersom det kommer att gå snabbare och snabbare.

Ja, online behöver du inte längre lämna ditt hus för att komma till den statliga myndigheten du behöver. Det är bara att registrera och kontrollera från din smartphone eller PC om du är mottagare av Socialdepartementets BST 2021. Du kan se stegen för att registrera och kontrollera Socialdepartementets BTS online nedan.

Socialhjälp Granskning från Socialdepartementet BST

Den indonesiska regeringen har alltid ägnat sig åt att hjälpa de fattiga och de som riskerar att hamna i fattigdom, antingen genom utdelning av socialbidrag eller andra former av socialbidrag som tillhandahålls av socialministeriet. Egentligen har detta program pågått under en lång tid, och fortsätter än i dag.

Indonesien är som vi vet ett utvecklingsland. Det stora antalet individer som fortfarande lever i fattigdom eller vid eller under fattigdomsgränsen är ett allvarligt problem i utvecklingsländerna.

Fattigdom är inte för att människor inte arbetar, utan systemisk fattigdom. Andra problem som bristande tillgång till utbildning kommer sannolikt att förvärra saken. Därför måste regeringen, om man vill det eller inte, gå in.

Medan den indonesiska regeringen arbetar hårt för att utveckla sociala sysselsättningsmöjligheter, tillhandahåller den också regelbundet kontanter och grundläggande förnödenheter till behövande. Det var länge sedan, men Covid-19-pandemin har verkligen skakat om det.

Den indonesiska regeringens sociala stöd under Covid-19-pandemin

Alla känner till Covid-19-pandemin 2019, som verkar skaka grunden för regeringen och samhället. Denna pandemi riktar sig till alla områden, inte bara folkhälsan, utan även ekonomin och andra viktiga sektorer.

Den indonesiska regeringens sociala stöd under Covid-19-pandemin

För att begränsa den allt mer skenande spridningen av Covid-19 har den indonesiska regeringen infört sociala restriktioner. Tills vidare kommer sociala aktiviteter i samhället att avbrytas under en obestämd tid.

Människor som arbetar eller söker arbete kommer definitivt att känna av effekterna. På grund av dessa begränsningar får de inte längre lämna huset för att arbeta. Uppsägningar förekom överallt, eftersom fabriker var tvungna att sluta helt och tvingades säga upp personal.

Som ett resultat av Covid-19 och dessa regleringar blir fattiga och utsatta indoneser alltmer marginaliserade. Med hänsyn till förutsättningarna ovan tar regeringen nu initiativ till att ge socialbidrag eller socialbidrag till områden som drabbats av katastrofer.

Man tror att det sociala biståndet de får kommer att göra det möjligt för dem att leva sina sista dagar i en mer bekväm miljö. Än så länge är socialbidrag till individer som drabbats av Covid-19 mycket fördelaktigt för behövande.

Typer av socialt bistånd BST Socialdepartementet

Är det en ära för dig att få socialdepartementets BST socialbidrag? För att komma igång bör du vara medveten om att socialbidrag finns i många former. Här är förklaringen:

Hope Family Program

Family Hope-programmet, ofta kallat PKH, är ett statligt styrt socialbidragsprogram som startade 2007. Socialt bistånd från PKH syftar till att minska den svåra fattigdomen i Indonesien.

Sedan sjukdomspandemin har antalet personer som är berättigade till socialt stöd från PKH ökat dramatiskt. Antalet personer som är berättigade till gratis eller lågkostnads PKH-vård har vuxit markant. Följande är det nominella beloppet eller det nominella PKH-socialstödet från regeringen 2021:

 1. Kvinnor som är gravida eller precis har fött barn får årligt socialbidrag på 3 000 000 IDR.
 2. Små barn (0-6 år) har rätt till 3 000 000 IDR i form av årligt socialt stöd.
 3. Grundskolebarn/motsvarande får social ersättning på 900 000 Rp.
 4. Utbildning Gymnasieelever/motsvarande får socialt ekonomiskt bistånd på 1 500 000 Rp per år.
 5. Utbildning Barn som har avslutat gymnasiet eller motsvarande har rätt till ett årligt social-monetärt bistånd på 2 000 000 IDR.
 6. Personer med funktionsnedsättning får socialbidrag i form av kontanter till ett belopp av 2 400 000 Rp.
 7. De äldre får kontant socialbidrag på 2 400 000 IDR.

Program för matkort

Sedan finns det Basic Food Card Scheme, som skiljer sig mycket från PKH-programmet. Det nominella stödbeloppet för Sembako Card-programmet minskas när beloppet för PKH-stöd är högt. Tanken är att drabbade individer kan få de grundläggande förnödenheterna för att försörja sig.

Varje hushåll får en grundläggande förmån för matkortsprogram på 200 000 Rp. per månad. Detta belopp är utformat för att hjälpa tillräckligt för att köpa matvaror i 1 månad.

Kontant socialt bistånd (BST)

Sedan finns det BST eller Cash Social Assistance, där mottagaren får 300 000 IDR per månad. Denna hjälp förväntas lätta bördan för människor som drabbats av covid-19-pandemin.

Himbaras medlemsbanker kan ta emot alla socialbidragsmedel på följande sätt:

 1. BNI
 2. BRI
 3. Mandiri Bank
 4. BTN

Du kan gå direkt till banken om du har registrerat dig och blir antagen. Glöm inte att ta med dina personuppgifter för att undvika problem med betalningsförfarandet.

Rice Aid

Slutligen ger Rice Assistance-programmet 10 kg ris per hushåll till behövande. I motsats till ekonomiskt bistånd kommer 10 miljoner PKH-mottagare och 10 miljoner BST att få risstöd från Perum Bulog.

Krav för mottagare av kontant socialbidrag (BST) Socialdepartementet

Innan man går in på detaljerna om hur socialministeriets BST-mottagare kan registrera sig och kontrolleras online är det viktigt att känna till förutsättningarna. Här är kraven som du måste fylla i om du vill registrera dig som mottagare av 2021 Social Ministry of Social BST:

Krav för mottagare av kontant socialbidrag (BST) Socialdepartementet

 1. Potentiella BST-mottagare inkluderar personer som anses vara fattiga eller sårbara för fattigdom.
 2. Kandidater för BST-mottagare inkluderar inte statligt anställda, medlemmar av den nationella polisen och medlemmar av TNI.
 3. Alla personer som drabbats av Covid-19 eller de som har förlorat sina jobb eller riskerar att förlora sina jobb är berättigade till BST.

Om du uppfyller de tre kraven ovan kan du registrera dig direkt som en potentiell BST-mottagare offline eller online. Om du föredrar ett offline-tillvägagångssätt kan du besöka bykontoret närmast din nuvarande plats eller använda Cak Bansos-applikationen för att komma in på den officiella webbplatsen för socialministeriet.

Hur man registrerar och kontrollerar ministeriet för sociala BST-mottagare online

För att komma i fråga för Socialdepartementet BST måste du först lämna in en ansökan. Ja, du måste registrera dig först så att ditt namn registreras i DTKS som betyder integrerad socialvårdsdata.

Mottagare av socialt bistånd, empowerment och potential, samt PSKS ingår i PPKS (Social Welfare Service Requirements) DTKS (Social Welfare Source). Har du anslutit dig till listan har du rätt till kontant socialbidrag från Socialdepartementet.

Följande är proceduren för att registrera BST-mottagare från Socialdepartementet:

 1. Människor (fattiga/sårbara) besöker byns/kelurahans kontor enligt deras hemvist för att registrera sig genom att ta med sig sin KK och KTP.
 2. Uppgifterna som tillhandahålls av ministeriet för sociala BST-registranter kommer att beskrivas, verifieras och valideras av tjänstemannen.
 3. Resultaten av registreringen kommer att kontrolleras på by/kelurahan-nivå för att avgöra om de verkligen är berättigade att registreras som kandidater för mottagare av socialministeriet.
 4. Bymötet kommer att göra en giltig officiell rapport eftersom den är undertecknad av bychefen/Lurah.
 5. Senare kommer dessa resultat att utgöra den slutliga förlistan.
 6. Dinas Sosial kommer att basera sitt beslutsfattande på preliminära resultat från lokala debatter.
 7. Socialkontoret kommer att använda den slutliga förlistan för verifiering och validering, inklusive ett omfattande DTKS-instrument (besök i samhällets hus/direkt undersökning).
 8. De uppgifter som har kontrollerats och bekräftats kommer att läggas in i SIKS Offline-applikationen som utförs av By-/distriktsoperatören.
 9. Data som har matats in i SIKS kommer att importeras till SIKS Online-applikation.
 10. När uppgifterna har verifierats kommer regenten/borgmästaren att meddelas om resultaten.
 11. Efter att regenten/borgmästaren är klar med att verifiera och validera alla giltiga uppgifter kommer de att skicka dem till guvernören för godkännande.
 12. Guvernören lämnade sedan uppgifterna till socialministern, i det här fallet Tri Rismaharini.
 13. Slutligen kommer data från verifierings- och valideringsresultaten att läggas in i SIKS Online för att slutföra inlämningen.
 14. Ladda upp regentens/borgmästarens godkännandebrev och Musdes/Muskels protokoll för att göra detta.
 15. Det är sant att handlingen är krystad. Men oroa dig inte, de svåra sakerna ovan är inte ditt jobb. Ditt ansvar är endast begränsat till registrering genom att visa dina personuppgifter, särskilt Familjekortet (KK) och KTP.

Låt sedan tjänstemannen bedöma om du är berättigad att bli godkänd som mottagare av Socialministeriet eller inte. Kanske måste du vänta lite innan du kan kontrollera resultaten online på den officiella webbplatsen för socialministeriet eller ansökan om socialförsäkringskontroll.

Hur man registrerar sig för socialdepartementet BST Online

Utöver alternativen ovan kan du även nominera eller registrera dig som BST-mottagare av Socialdepartementet online. Hur? Metoden är enkel, du kan använda ansökan om socialbidragskontroll eller den officiella webbplatsen för ministeriet för socialbidragskontroll.

För att göra saker enklare rekommenderas det att använda Check Bansos-applikationen exklusivt. Denna applikation byggdes specifikt av Socialdepartementet som vill ansöka/registrera eller kontrollera socialbidrag. Denna enkla app finns på Google Play utan kostnad.

Check Bansos-applikationen är lätt att använda, så du behöver inte oroa dig. Förutom att vara lätt belastar inte programmet Social Assistance Check det interna minnet eller RAM-minnet i HP-minnet.

Dokument inklusive dina personuppgifter, såsom KK och KTP, krävs tidigare. Så här registrerar och kontrollerar du socialministeriets BST-mottagare online med hjälp av applikationen för socialförsäkringskontroll:

 1. För att komma igång, gå till Google Play och ladda ner appen Social Security Check.
 2. Installera sedan Jamsostek Check-applikationen tills den är installerad på smarttelefonen.
 3. Om så är fallet, starta och kör programmet Social Security Check.
 4. Om du aldrig har registrerat dig tidigare kan du klicka på Skapa nytt konto.
 5. Nästa steg är att tillhandahålla din personliga information som inkluderar ditt KK-nummer, NIK, fullständiga namn som visas på KTP-dokumentet, provins, distrikt/stad, underdistrikt, by och KTP-adress (RT, RW), samt mobiltelefonnummer, e-postadress och ditt användarnamn och lösenord.
 6. För att undvika problem i framtiden, se till att ingen data går förlorad.
 7. Du ska bara lämna över ditt ID-kort och ta en selfie med honom om du är helt säker på att inget är fel.
 8. Klicka slutligen på Skapa nytt konto.
 9. Gå direkt till menyn Förslagslista efter att du har registrerat dig och besök huvudsidan för ansökan om socialbiståndskontroll.
 10. Efter det, klicka på "Lägg till förslag" och se till att du har angett all relevant information.
 11. Klart, nu är det bara att vänta på att Socialdepartementet granskar listan med rekommendationer du gav tidigare.
 12. Kan du berätta om proceduren har slutförts? Socialdepartementet måste kontrollera din begäran om att komma in som socialdepartementets BST-mottagare, så det är inte ett alternativ. Glöm inte att kolla ofta, så att du inte missar några nyheter.

Otroligt nog är registrering och kontroll av BTS-mottagare från Socialdepartementet ganska lätt, eftersom du kan göra det online. Socialministeriets officiella webbplats och applikationen Social Assistance Check på Google Play kan användas för detta ändamål.

Hur man kontrollerar ministeriet för sociala BST-mottagare online

Så här kontrollerar du 2022 års socialministeriums BST-mottagare.

Hur man kontrollerar ministeriet för sociala BST-mottagare online

Kolla socialministeriets BST via hemsidan

Registrering och kontroll av BST-mottagare av socialministeriet kan göras online via den officiella webbplatsen för ministeriet för socialbidragskontroller. Att använda en webbläsare som Google Chrome, Mozilla Firefox eller andra är allt du behöver göra. Kan vara via HP, surfplatta eller PC.

Se till att du har kopplat gadgeten du använder till en anständig internetanslutning. Så att biståndsinspektionen ska vara fri från hinder och hinder på grund av ett instabilt internetnät.

Så här gör du:

 1. Öppna den webbläsare du väljer och besök den officiella webbplatsen för socialministeriet genom att klicka här.
 2. Efter att webbplatsen för socialbidragskontroll är öppen anger du din adressinformation, med början från provinsen, regenten/staden, distriktet och byn.
 3. Ange ditt namn exakt som det står på ditt ID om du har ett.
 4. Ange sedan captcha-koden korrekt. En ny captcha-kod kan begäras vid behov.
 5. Klicka slutligen på Sök data när allt är klart.
 6. Dina sökresultat kommer då att visas på sidan.
 7. Om du är mottagare av socialministeriets BST kan du omedelbart ordna fördelningen av socialbidraget. Du måste kontrollera saker för att se till att du inte missar nyheterna som levereras, men inga pengar stjäls.

Kontrollera ministeriet för sociala BST-mottagare genom ansökan

Hur man registrerar och kontrollerar den andra onlineministeriet för sociala BST-mottagare kan göras genom ansökan om socialbiståndskontroll. Om det är första gången du använder appen måste du registrera ett konto. Förbered dokument som KK och KTP för att göra det enkelt.

Förutom att fylla i registreringsformuläret måste du även skicka in ett selfiefoto med ditt ID-kort och ett foto på ditt ID-kort. Men om du har registrerat ett konto tidigare kan du komma direkt åt det för att kolla Socialdepartementets BST online.

 1. Se till att enheten är ansluten till internet för att kunna använda Check Bansos-applikationen.
 2. Om så är fallet, starta och kör programmet Social Security Check.
 3. Ange alternativet Kontrollera Bansos från huvudapplikationssidan.
 4. Ange din fullständiga adress, börja med din provins och sluta med din regency och by.
 5. Efter det anger du namnet på ID:t som användarnamn.
 6. Ange sedan captcha-koden, klicka på Ladda om om captcha-koden inte är tydlig.
 7. Om det är korrekt klickar du bara på Sök data och väntar på resultaten.
 8. Efter att resultaten har kommit kan du veta om ditt namn är registrerat som mottagare av Socialministeriet eller inte.

Varför heter jag som BST-mottagare av Socialdepartementet

Socialdepartementet tar inte emot alla anmälningar. Om ditt namn inte nämns tyder det på att du inte uppfyller de krav som Socialdepartementet ställt. Men misströsta inte, för du kanske fortfarande försöker.

Om du tror att du är berättigad till socialministeriets BST måste du gå till byns/Kelurahan-kontoret och ansöka om status för socialministeriet. Om du uppfyller kraven kommer handläggaren att utvärdera din ansökan igen.

Men om ditt namn visas kan du göra betalningar direkt till Himbaras medlemsbanker eller postkontoret beroende på var du bor. Du behöver bara visa ett inbjudningsbrev från byn som en förutsättning för att betala ut socialministeriet.

Hur man registrerar och kontrollerar för socialministeriets BST-mottagare är ganska enkelt online, du kan använda ansökan om kontroll av socialbidragsministeriet eller ansökan om socialbiståndskontroll. Så det finns ingen anledning att komma till byns/Kelurahan-kontoret, speciellt vid denna tidpunkt rasar Covid-19-pandemin fortfarande.

Vad händer om namnet inte är tillgängligt som BST-mottagare av Socialdepartementet

Alla anmälningar som görs kommer inte att erkännas av Socialdepartementet vidare, om ditt namn inte finns med betyder det att du inte uppfyller de krav som Socialdepartementet fastställt.

Om du verkligen uppfyller kraven för att få Socialministeriets BST kan du ansöka som mottagare av Socialministeriets BST till Village/Kelurahan Office.

Betalning kan behandlas till Himbaras medlemsbank eller postkontor beroende på var du bor om ditt namn finns på listan; Du behöver bara visa ett inbjudningsbrev från byn för att få BST från socialdepartementet.

BST, eller kontant socialbidrag, är en typ av statligt stöd som ges till vissa grupper av individer i tider av ekonomiska svårigheter.

För den som vill få denna hjälp kan du prova Socialdepartementets onlineregistrerings- och kontrollrutiner för BST-mottagare enligt ovan.

Slutsats

Socialministeriet BST har ägnat sig åt att hjälpa de fattiga och de som riskerar att drabbas av fattigdom. Detta program har pågått under en lång tid och fortsätter än i dag. För att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin har den indonesiska regeringen infört sociala restriktioner.

Regeringen tar initiativ till att ge socialt stöd eller socialt bistånd till katastrofdrabbade områden. Socialhjälp kommer i många former och syftar till att minska den svåra fattigdomen i Indonesien.

Kolla andra Rancakmedia.com nyheter och artiklar på Google Nyheter

Tillbaka till toppen-knappen

Annonsblockering upptäckt

Vänligen stäng AV din AdbLock-webbläsare för att fortsätta. Tack / Stäng av ditt AdBlock först. Tack