Jak zidentyfikować zasoby firmy

Rancakmedia.comIdentyfikując zasoby, ERP oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa, które jest często nazywane planowaniem zasobów przedsiębiorstwa w języku indonezyjskim. Definicja w słowniku Systemu Zarządzania Zapasami i Produkcją (APICS).

AS to księgowy system informacyjny służący do identyfikowania i planowania zasobów biznesowych w celu produkcji, wysyłki i rozliczania zamówień klientów za pośrednictwem ERP lub planowania zasobów przedsiębiorstwa. Ponadto definicja ERP na wikipedii to system informacyjny przeznaczony do integracji i automatyzacji działań biznesowych związanych z elementami operacyjnymi, produkcyjnymi i dystrybucyjnymi danej firmy, dla firm produkcyjnych i usługowych.

Niektórzy twierdzą również, że ERP to system planowania przedsiębiorstwa oparty na wbudowanym programie komputerowym zarządzającym wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami firmy. Jak zidentyfikować zasoby biznesowe obejmują aktywa fizyczne, zasoby finansowe, materiałowe i ludzkie.

Tak więc ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) integruje różne zadania zarządzania w zintegrowany system i umożliwia przepływ wszystkich informacji w tych działaniach związanych z zarządzaniem. ERP ma na celu automatyzację podstawowych operacji całej organizacji za pośrednictwem jednej bazy danych i eliminuje potrzebę wielu systemów zarządzanych przez różne jednostki biznesowe w organizacji.
Więc przeczytaj: Zrozumienie MRP (Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego).

Zalety ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa)

Zwykle mają oddzielne systemy bazodanowe w organizacjach lub firmach, które nie wdrażają systemu ERP. Każda jednostka pracy posiada własną bazę danych, taką jak baza marketingowa, dane produkcyjne, baza identyfikująca zasoby ludzkie lub HRD, baza zakupów oraz dział finansów z własną bazą finansową. Takie systemy mają wiele baz danych, a częste rozbieżności utrudniają zarządzanie. Ten ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) ma na celu zastąpienie tych różnych systemów i połączenie ich w celu zwiększenia wydajności i wydajności zarządzania nimi.

Zalety ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa)

Zalety skutecznego planowania zasobów ERP lub przedsiębiorstwa (Planowanie zasobów przedsiębiorstwa) Identyfikacja zasobów.

Dzięki lepszej integracji biznesowej i dokładności danych system ERP składa się z kilku modułów i podmodułów, które mogą reprezentować określone komponenty biznesowe. Po wprowadzeniu danych do modułu (np. danych przyjęcia materiałów) automatycznie aktualizowane są również inne moduły, takie jak „Płatność” i „Zapasy”. Ta aktualizacja odbywa się w „czasie rzeczywistym” lub w momencie transakcji.

Wprowadzane dane wymagają tylko jednego wejścia, zwłaszcza gdy ma miejsce transakcja, więc w innych modułach nie jest wymagane wprowadzanie danych. Może to wyeliminować (usunąć) potrzebę wielokrotnego wprowadzania danych i zmniejszyć ryzyko błędów typu danych i powielania danych. Scentralizowana struktura bazy danych pozwala również na lepsze zarządzanie i zabezpieczanie krytycznych danych lub ich utratę.

Systemy ERP oferują doskonałe narzędzia wspierające politykę, takie jak narzędzia do planowania i narzędzia do symulacji, które mogą pomóc menedżerom dokładniej identyfikować swoje zasoby, takie jak materiały, zasoby ludzkie oraz maszyny robocze lub sprzęt. Wysyłając raporty, system ERP może generować standardowe raporty wymagane przez kierownictwo, które w razie potrzeby może przeglądać te raporty.

Większa wydajność i produktywność, systemy ERP mogą poprawić wydajność codziennych rutynowych operacji, takich jak zamawianie, dostawa, wydajność dostawców, zarządzanie jakością, zarządzanie gotówką i realizacja sprzedaży oraz umożliwiają lepsze planowanie. Systemy ERP mogą skrócić czas cyklu sprzedaży do gotówki i płatności dla dostawców.

Systemy ERP oparte są na światowych najlepszych praktykach, które są akceptowane przez wdrażające je organizacje. Praca jest bardziej zorganizowana, więc nie zależy od konkretnej osoby czy pracownika.
Moduł główny ERP. Jak wspomniano powyżej, system ERP składa się z kilku modułów i podmodułów, które reprezentują komponenty przedsiębiorstwa. Te moduły i podmoduły można dobierać w zależności od potrzeb organizacji, która chce je wdrożyć.

Poniżej przedstawiono niektóre z głównych modułów lub modułów najczęściej spotykanych w systemie ERP Identyfikacja zasobów.

  • Moduł identyfikuje zasoby ludzkie (Moduł zasobów ludzkich)
  • Moduł zapasów (moduł zapasów)
  • Moduł sprzedaży i marketingu (moduł sprzedaży i marketingu)
  • Moduł zakupów (moduł zakupów)
  • Moduł Finanse i Księgowość
  • Moduł zarządzania relacjami z klientami (moduł zarządzania relacjami z klientami)
  • Moduł produkcyjny (moduł produkcyjny)
  • Moduł zarządzania łańcuchem dostaw (moduł zarządzania łańcuchem dostaw)
  • Oprócz modułów wymienionych powyżej, istnieje wiele innych modułów lub podmodułów, które są faktycznie produkowane zgodnie z potrzebami każdej organizacji.

Wniosek:

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to skrót od planowania zasobów przedsiębiorstwa, które w języku indonezyjskim jest często nazywane planowaniem zasobów przedsiębiorstwa. ERP ma na celu automatyzację podstawowych operacji całej organizacji za pośrednictwem jednej bazy danych i eliminuje potrzebę wielu systemów zarządzanych przez różne jednostki biznesowe w organizacji. System ERP składa się z kilku modułów i podmodułów, które reprezentują komponenty firmy. Poniżej przedstawiono niektóre z głównych modułów lub modułów, które są najczęściej spotykane w systemach ERP. Oprócz modułów wymienionych powyżej istnieje wiele innych modułów lub podmodułów, które są produkowane zgodnie z potrzebami każdej organizacji.

Przycisk Powrót do góry