Łatwe sposoby łączenia plików PDF za pomocą HP i laptopa

Rancakmedia.com – Jak wiemy, pliki PDF mogą być wykorzystywane przez studentów, studentów, a nawet pracowników. Oto łatwy sposób łączenia plików PDF za pomocą telefonu komórkowego i laptopa, z którego możesz łatwo korzystać.

Portable Document Format lub PDF to format dokumentu używany do dystrybucji plików dokumentów bez żadnych zmian.

Format PDF ma na celu uniknięcie zmiany formatu pliku podczas procedury dystrybucji. Wadą tego formatu dokumentu jest to, że dodawanie plików lub stron jest trudniejsze w porównaniu z innymi formatami dokumentów.

Istnieją jednak różne techniki łączenia plików PDF, dzięki czemu możemy łączyć wiele plików PDF w jeden plik.

Łatwe sposoby łączenia plików PDF na Androida

Zalecamy korzystanie z oprogramowania Xodo PDF Reader & Editor. Oto kroki:

 1. Jeśli jeszcze nie mamy aplikacja to, pobierz najpierw z Google PlayStore.
 2. Najpierw kliknij ikonę „+” w prawym dolnym rogu aplikacji.
 3. Następnie wybierz „PDF z dokumentu” jako format wyjściowy.
 4. Kliknij „Dołącz” po wybraniu plików, które chcesz połączyć.
 5. Zmień nazwę nowo scalonego pliku.
 6. Następnie wybierz miejsce do zapisania folderu PDF, po czym pliki zostaną odpowiednio scalone.

Łatwe sposoby łączenia plików PDF offline na laptopach i komputerach PC

Zalecamy korzystanie z aplikacji Nitro PDF. Oto kroki:

 1. Najpierw pobierz aplikację z oficjalnej strony https://www.gonitro.com/, a następnie otwórz aplikację Nitro.
 2. Po otwarciu wybierz dokumenty do połączenia w plik PDF. Naciśnij klawisz Shift + lewy przycisk myszy na wszystkich wybranych dokumentach.
 3. Przenieś pliki do jednego dokumentu, aby ułatwić wyszukiwanie.
 4. Następnie po połączeniu plików PDF w jeden dokument ponownie otwórz aplikację i wybierz menu „Łączy pliki w NitroPDF”.
 5. Następnie posortuj dokumenty, sortując je po kolei. Możesz użyć przycisków „Przenieś w górę” i „Przenieś w dół”, aby przesuwać dokumenty w górę iw dół.
 6. Wybierz najlepszą jakość dla swojego dokumentu w „Utwórz pliki PDF”.
 7. Aby zapisać dokument, po prostu wybierz menu „Zapisz plik PDF w…” i wybierz miejsce przechowywania.

Jak scalić pliki PDF online

Zalecamy korzystanie ze strony Smallpdf. Oto kroki:

 1. Najpierw otwórz witrynę Smallpdf.
 2. Następnie możesz wybrać pliki do połączenia w opcji Wybierz plik lub przeciągając pliki PDF w tej sekcji.
 3. Po zakończeniu przesyłania możesz śmiało wybrać opcję scalania plików PDF w prawym dolnym rogu ekranu.
 4. Poczekaj na zakończenie procesu scalania.
 5. Po zakończeniu możemy bezpośrednio pobrać połączone pliki PDF lub wysłać je e-mailem.

Wniosek

W powyższym artykule przedstawiliśmy sposoby łączenia plików PDF za pomocą telefonu komórkowego i laptopa, poza tym zapewniamy również kilka sposobów łączenia plików PDF online i offline, które możesz wypróbować.

Tak więc artykuł o łatwych sposobach łączenia plików PDF za pośrednictwem HP i laptopa, mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomóc wam wszystkim.

Przycisk Powrót do góry