Jak się zalogować i sprawdzić dopłatę do wynagrodzenia na etapie 4 BLT w BPJS Employment

rancakmedia.com – Zaloguj się bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, aby uzyskać dotację do wynagrodzenia BLT BPJS Kontrola fazy IV zatrudnienia Rp. 1 milion BSU.

Dla informacji, subsydia do wynagrodzeń etapu 4 i 5 BLT będą wkrótce wypłacane na konta pracowników przez Ministerstwo Manpower bezpośrednio za pośrednictwem banku Himbara.

Osobne konta są tworzone dla pracowników, którzy nadal korzystają z prywatnych kont bankowych, aby wypłacać BSU o łącznej wartości 1 miliona rupii.

We współpracy z BPJS Employment and Business Managers lub HRD utworzenie wspólnego konta (burekol) jest realizowane przez Ministerstwo Zarządzania.

Po utworzeniu konta pracownicy mogą dokładnie sprawdzić dodatek BLT do wynagrodzenia na etapie 4 na stronie bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Jeśli pojawi się powiadomienie BSU „Już wypłacono”, możesz przyjść do banku Himbara, aby natychmiast wypłacić pomoc.

Poniższe kontrole BLT fazy 4 subsydiowania wynagrodzeń pod adresem URL bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id za pomocą eKTP_

Poniższe kontrole BLT fazy 4 subsydiowania wynagrodzeń pod adresem URL bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id przy użyciu eKTP:

 1. Zaloguj się na Bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
 2. Następnie jest sekcja „Sprawdź, czy jesteś potencjalnym odbiorcą BSU?”
 3. Wpisz swój numer KTP
 4. Wpisz całą nazwę
 5. Podaj swoją datę urodzenia
 6. Kliknij „Nie mam robota”
 7. Kliknij „Obserwuj”
 8. Następnie pojawi się, czy został zarejestrowany jako odbiorca BSU, czy nie.
 9. Jeśli nie jesteś zarejestrowany, pojawi się powiadomienie „Przepraszamy, nie znaleziono danych”.

Pracownik musi ustalić, czy dopłata do wynagrodzeń w fazie 4 BLT została wypłacona, czy nie:

 1. Status „Already Distributed” pojawia się podczas sprawdzania BSU na łączu Kemnaker.go.id
 2. Konto ma 1 milion IDR 2.
 3. Aktualizacja informacji w mediach społecznościowych Ministerstwa Manpower
 4. Aktualizowanie informacji o zatrudnieniu BPJS w mediach społecznościowych.

Ponadto 8,78 mln pracowników otrzyma od BSU 1 mln IDR w 2021 r. Obecnie darowizny przekazało 3,2 mln osób.

Pozostała kwota, która nie została wypłacona, przekracza 5,5 miliona osób, które zostaną skierowane na dotacje do wynagrodzeń na etapie 4 i 5 BLT.

Ta pomoc BSU wynosi Rp. 1 milion mogą uzyskać tylko pracownicy, którzy spełniają kryteria wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy nr 16 z 2021 r.

Oto jak sprawdzić subsydia płacowe BLT fazy 4, połączenie BSU BPJS Ketenagakerjaan, logując się do eKTP pod adresem bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Wniosek dotyczący dotacji do wynagrodzeń etapu 4 BLT:

Dotacje do wynagrodzeń etapu 4 i 5 będą natychmiast wypłacane przez Ministerstwo ds. Zasobów Ludzkich bezpośrednio na konta pracowników za pośrednictwem banku Himbara. Pracownicy, którzy nadal korzystają z prywatnego konta bankowego, utworzą nowe konto do wypłat BSU o wartości 1 miliona IDR. Jeśli pojawi się powiadomienie BSU „Już wypłacono”, możesz przyjść bezpośrednio do banku Himbara, aby wypłacić pomoc

Przycisk Powrót do góry