Jak zarejestrować się w programie kart przed zatrudnieniem na Prakerja.go.id

Rancakmedia.com – Ponownie otwiera się możliwość wzięcia udziału w programie Karta Przedzatrudnieniowa. Oto jak zarejestrować się w celu uzyskania karty przed zatrudnieniem, aby móc doskonalić swoje umiejętności w różnych dziedzinach.

Karta przed zatrudnieniem to rządowy program mający na celu poprawę zdolności pracowników, zwłaszcza świeżo upieczonych absolwentów lub tych, którzy zostali zwolnieni. Tym razem program kart przed zatrudnieniem osiągnął falę 20.

Jak zarejestrować się w programie Batch 20 Pre-Employment Card jest łatwe do zrobienia za pomocą telefonu komórkowego (telefonu komórkowego). Oto jak zarejestrować się w celu uzyskania karty przed zatrudnieniem partii 20 za pośrednictwem strony internetowej prakerja.go.id.

Zarząd wdrażający program kart przed zatrudnieniem (PMO) poinformował, że rejestracja do 20. programu kart przed zatrudnieniem została otwarta dzisiaj, w czwartek (9/9). „Dzisiaj o godzinie 12.00 WIB otworzymy rejestrację partii 20 z limitem 800 000 (odbiorców)” – powiedziała dziennikarzom szef komunikacji ds. kart przed zatrudnieniem PMO, Louisa Tuhatu, w czwartek (9/9).

Wcześniej dyrektor wykonawczy ds. wdrażania kart przed zatrudnieniem, Denni Puspa Purbasari, powiedział, że otwarcie tej karty przed zatrudnieniem było częścią wysiłków rządu na rzecz pomocy ludziom dotkniętym pandemią Covid-19.

Alokacja budżetowa na wdrożenie karty przedemerytalnej w drugim półroczu 2021 r. wynosi 10 bln IDR. „Dzięki dostępnym alokacjom budżetowym w drugim półroczu 2021 r. Program kart przedemerytalnych będzie w stanie udzielić pomocy co najmniej 2,8 mln beneficjentów podzielonych na kilka partii rejestracji” – powiedział Denni w pisemnym oświadczeniu, poniedziałek (16/8) ).

Jak zarejestrować się w programie kart przed zatrudnieniem

Tak jak poprzednio, dostępny limit dla programu kart przed zatrudnieniem partii 20 wynosi 800 000 osób. Rejestracji w celu uzyskania pakietu 20 kart przed zatrudnieniem można dokonać wyłącznie za pośrednictwem łącza www.prakerja.go.id.

Oprócz tego linku możesz być pewien, że jest on fałszywy lub fałszywy, nawet jeśli jest w nazwie karty przed zatrudnieniem. Dla uczestników, którzy wcześniej zarejestrowali się do selekcji grupowej i nie powiodło się, mogą wziąć udział ponownie bez konieczności powtarzania procesu rejestracji od początku.

Jak zarejestrować się w programie Batch 20 Pre-Employment Card Program

Przed zarejestrowaniem się w celu uzyskania kart przed zatrudnieniem partii 20 upewnij się, że masz już konto karty przed zatrudnieniem. Oto jak założyć konto Prakerja:

 • Jeśli nie masz konta karty przed zatrudnieniem, pierwszym krokiem, który należy zrobić, jest utworzenie konta przed zatrudnieniem na stronie https://www.prakerja.go.id.
 • Rejestrujący zostanie poproszony o podanie adresu e-mail, utworzenie hasła składającego się z co najmniej 6 znaków oraz potwierdzenie hasła (ponowne wpisanie hasła).
 • Następnie sprawdź poniższe oświadczenie, a następnie kliknij „Utwórz konto”.
 • Później rejestrujący otrzyma weryfikację konta za pośrednictwem zarejestrowanego adresu e-mail.
 • Otwórz wiadomość e-mail i zweryfikuj ją, klikając link przesłany pocztą e-mail. Konto karty przed zatrudnieniem jest już aktywne.

Jak zarejestrować się w programie Batch 20 Pre-Employment Card Program, jeśli masz już konto Pre-Employment:

Dla tych, którzy już mają konto i są zarejestrowani, wystarczy zalogować się na stronie https://www.prakerja.go.id/ za pomocą adresu e-mail i hasła.

 • Następnie kliknij „Dołącz”, aby wziąć udział w wyborze karty wstępnej.
 • Po pomyślnym utworzeniu konta i zalogowaniu się na konto Karty Przedemerytalnej, kandydaci proszeni są o zweryfikowanie swojego KTP, numeru NIK, numeru KK oraz daty urodzenia. Następnie kliknij „Dalej”.
 • W przypadku niepoprawnych pól rejestrujący jest proszony o ich ponowne wypełnienie.
 • Następnie uzupełnij swoje dane osobowe i prześlij zdjęcie KTP. W tej rubryce uzupełniane są dane tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres wg KTP, województwo, powiat, powiat, aktualny adres zamieszkania, płeć, ostatnie ukończone wykształcenie, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, status zatrudnienia, tematy szkoleń, w których chcesz uczestniczyć.
 • Po wypełnieniu prześlij zdjęcie lub skan swojego KTP w prawym dolnym rogu i kliknij lewe dolne pole z napisem: „Jestem gotów wypełnić wszystkie wymagane dane uczciwie i uczciwie”. Następnie kliknij „Kontynuuj”.
 • Kolejnym procesem jest weryfikacja numeru telefonu komórkowego. Zarejestrowani otrzymają wiadomość SMS zawierającą kod OTP za pośrednictwem zarejestrowanego numeru.
 • Po wpisaniu kodu jednorazowego kliknij „Wyślij”. Kolejnym krokiem jest wypełnienie oświadczenia wnioskodawcy: „Czy obecnie jesteś bezrobotny?”. Wypełnij wszystko, aż się skończy, a następnie kliknij „OK”.

Podstawowy test motywacji i zdolności do Programu Karty Przed Zatrudnieniem

Ten test jest częścią procesu rejestracji na karcie wstępnego zatrudnienia. Celem jest rozpoznanie kompetencji i potencjału. Podczas rozwiązywania pytań dozwolone jest używanie pomocy do pisania, takich jak papier, ołówki/długopisy.

Kliknij „Rozpocznij test teraz”, aby przystąpić do testu. Po zakończeniu testu wyniki testu zostaną ocenione. Ocena zwykle trwa maksymalnie 5 minut. Jeśli minęło 5 minut, ale nic się nie zmieniło, kliknij przycisk „Odśwież”.

W ten sposób można zarejestrować się w celu uzyskania pakietu 20 kart przed zatrudnieniem pod linkiem www.prakerja.go.id. Jak wiadomo, uczestnicy Pre-Employment Card otrzymają grant w wysokości 3,55 mln IDR. W rozbiciu fundusz szkoleniowy wynosi 1 milion IDR, dodatek motywacyjny po szkoleniu wynosi 600 000 IDR miesięcznie przez 4 miesiące, a dodatek motywacyjny na ankietę wynosi 50 000 IDR za trzy ankiety.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Koordynującego ds. Gospodarki nr 11 z 2020 r. wyjaśnia się, że jeśli posiadacz Karty Wstępnego Zatrudnienia nie wybierze Szkolenia w ciągu 30 dni, odbiorca Karty Wstępnego Zatrudnienia zostanie pozbawiony członkostwa.

Mamy nadzieję, że pomyślnie przejdziesz selekcję 20 kart przed zatrudnieniem i przejdziesz szkolenie podnoszące Twoje umiejętności w świecie pracy/biznesu.

Wniosek:

Karta przed zatrudnieniem to rządowy program mający na celu poprawę zdolności siły roboczej, zwłaszcza świeżo upieczonych absolwentów lub zwolnionych (PHK). Rejestracja na 20. program kart przedemerytalnych rozpoczyna się dzisiaj, w czwartek (9.09).

Dostępny limit dla tej partii wynosi 800 000, a rejestracji można dokonać tylko za pośrednictwem łącza www.prakerja.go.id. Uczestnicy, którzy wcześniej zarejestrowali się do fali selekcyjnej i nie zdali egzaminu, mogą ponownie wziąć w niej udział bez konieczności powtarzania procesu rejestracji.

 

Przycisk Powrót do góry