Najnowsze, oto pewny sposób wypłaty BLT UMKM 1,2 miliona rupii kwiecień 2021 r.

[id_ad =”1450″]

Oto jak sprawdzić odbiorców programu BLT UMKM BPUM w BRI, wraz z warunkami i sposobem rejestracji.

Warto zaznaczyć, że program BLT UMKM BPUM będzie kontynuowany w 2021 roku.

Plan budżetu BPUM na rok 2021 będzie skierowany do 12,8 miliona mikroprzedsiębiorców w całej Indonezji, z których każdy otrzyma 1,2 miliona IDR.

[irp][identyfikator reklamy =”1450″]

Całkowity przygotowany budżet to 15,36 bln IDR.

Później proces dystrybucji BPUM dla podmiotów mikrobiznesowych będzie prowadzony etapami do III kwartału 2021 roku.

W pierwszej fazie przewidziano budżet w wysokości 11,76 bln IDR dla 9,8 mln mikroprzedsiębiorców.

[irrrr]

Po zakończeniu pierwszego etapu dystrybucji zostanie uruchomiony budżet drugiego etapu w wysokości 3,6 bln IDR dla 3 milionów mikroprzedsiębiorców.

Cyt. z Rozporządzenia Ministra Spółdzielczości i MŚP Nr 2 z 2021 r. mikroprzedsiębiorcy otrzymujący BPUM muszą spełniać następujące wymagania:

1. Obywatel Indonezji (WNI)

[irrrr]

2. Mieć elektroniczny KTP

3. Mieć mikrofirmę, o czym świadczy list polecający dla potencjalnych odbiorców BPUM od wnioskodawcy BPUM i jego załączniki, które stanowią jedną całość.

[irrrr]

4. Nie jest Państwowym Aparatem Cywilnym, członkiem TNI/Polri, pracownikiem BUMN lub BUMD.

Jak zarejestrować BLT UMKM

Potencjalnych odbiorców BPUM proponuje agencja lub agencja odpowiedzialna za dzielnicowe/miejskie spółdzielnie i MMŚP.

Za poprawność proponowanych danych odbiorcy BPUM odpowiadają odbiorcy i wnioskodawcy BPUM.

[irrrr]

Wnioskodawcy BPUM składają propozycje potencjalnych odbiorców BPUM do agencji lub agencji odpowiedzialnej za wojewódzkie spółdzielnie i MMŚP.

Wnioski dla potencjalnych odbiorców przekazywane są do Ministerstwa Spółdzielczości i MŚP zawierające następujące dane:

1. NIK według Elektronicznego KTP

2. Numer karty rodzinnej (KK)

[irrrr]

3. Pełna nazwa

4. Adres

5. Sektor biznesowy

[irrrr]

6. Numer telefonu

Odbiorcy BLT UMKM w Banku BRI

Specjalnie dla klientów BRI, możesz to sprawdzić online za pośrednictwem strony eform.bri.co.id/bpum Lub Kliknij tutaj.

1. Otwórz stronę eform.bri.co.id/bpum.

[irrrr]

2. Wprowadź numer krajowego dowodu tożsamości (KTP) i kod weryfikacyjny.

3. Kliknij „Przetwarzaj zapytanie”.

4. Następnie pojawi się komunikat, czy numer KTP jest zarejestrowany jako odbiorca BPUM, czy nie.

Jeśli nie jesteś odbiorcą BPUM, pojawi się następujący tekst:

„Numer eKTP nie jest zarejestrowany jako odbiorca BPUM.”

[irp][identyfikator reklamy =”1450″]

Oprócz możliwości sprawdzenia online, odbiorcy BLT UMKM zostaną również poinformowani SMS-em przez bank dystrybucyjny.

Po otrzymaniu SMS-a odbiorca musi natychmiast zweryfikować go w wyznaczonym banku przekazującym, aby można było natychmiast wypłacić pomoc.[irp]

Preferowane kategorie otrzymują program BLT UMKM BPUM

Istnieją trzy kategorie priorytetów otrzymania BLT UMKM 2021.

„Dane wszystkim zainteresowanym mikroprzedsiębiorcom. Zarówno dla tych, którzy otrzymali w zeszłym roku, jak i dla tych, którzy nie otrzymali tych, które zostały zaproponowane lub które są obecnie przetwarzane” – powiedział Eddy Satriya na wirtualnej konferencji prasowej we wtorek (6.04.2021).

[irrrr]

„Istnieją więc trzy kategorie: ci, którzy otrzymali, a następnie ci, którzy nie otrzymali, ponieważ nie można ich jeszcze wypłacić”.

„Niektóre zostały zaproponowane, ale nie zostały przetworzone. Więc to jest nasz priorytet” – powiedział.

„Ten Banpres jest rzeczywiście przekazywany osobom dotkniętym chorobą, a plan jest taki, że w przyszłości, dopóki nie zostanie on później wypłacony, mamy nadzieję, że resztę przetworzymy tak szybko, jak to możliwe” – dodał.

[irrrr]

Tymczasem ci, którzy otrzymali BLT UMKM w zeszłym roku, nie wszyscy otrzymają go ponownie.

Wynika to z faktu, że Ministerstwo Spółdzielczości i MŚP oceni w 2021 roku beneficjentów, którzy mają braki.

„Jeden z nich był odbiorcą niewłaściwego celu, więc dane zostały wyczyszczone” – powiedział Eddy.

[irp][identyfikator reklamy =”1450″]
Przycisk Powrót do góry