Jak łatwo zarządzać utraconymi BPKB, warunkami i opłatami

Rancakmedia.com – Dla tych z Państwa, którzy zgubili BPKB lub (Książkę Właściciela Pojazdu Samochodowego), można skorzystać jak dbać o utracone BPKB które przedstawiliśmy poniżej.

Utrata BPKB lub akta zgłoszenia pojazdu silnikowego to problem, który często występuje w społeczeństwie.

BPKB to oficjalny dokument potwierdzający własność pojazdu i ważne jest, aby właściciele pojazdów przeprowadzali transakcje kupna-sprzedaży, zmieniali nazwy pojazdów, a także organizowali ubezpieczenie pojazdu.

Jednak utrata BPKB może spowodować różne przeszkody i problemy dla właścicieli pojazdów.

Ponadto w erze cyfrowej, takiej jak obecnie, transakcje bankowe są również w coraz większym stopniu zdigitalizowane. Wszystkie codzienne czynności są łatwiejsze i szybsze dzięki bankowości internetowej.

Co to jest BPKB?

Jednak wraz z rosnącym rozpowszechnieniem działalności bankowości internetowej zwiększa to również potencjał przestępstw w postaci oszustw lub oszustw popełnianych przez nieodpowiedzialne strony.

Dlatego klienci muszą zachować czujność i podjąć kilka środków ostrożności, aby uniknąć przestępstw związanych z bankowością internetową.

Podobnie jak w przypadku właścicieli pojazdów, konieczne jest podjęcie środków ostrożności, aby uniknąć utraty BPKB.

Co to jest BPKB?

BPKB jest oznacza „Księgę właścicieli pojazdów silnikowych”. BPKB jest jednym z ważnych dokumentów wydawanym właścicielom pojazdów silnikowych w Indonezji jako dowód prawnego posiadania pojazdu.

BPKB zawiera ważne informacje o pojazdach silnikowych, takie jak numer ramy pojazdu, numer silnika, numer policyjny, kolor pojazdu, rok produkcji, marka pojazdu.

Ponadto BPKB zawiera również informacje o właścicielu pojazdu, takie jak imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny.

BPKB jest bardzo ważny, ponieważ służy jako dowód legalnej własności pojazdów silnikowych i jest wymagany w wielu transakcjach związanych z pojazdami, takich jak kupno, sprzedaż i rozszerzenie podatków.

Dlatego bardzo ważne jest, aby właściwie konserwować BPKB i nie zgubić go ani nie uszkodzić.

Jeśli BPKB zostanie zgubiony lub uszkodzony, właściciel pojazdu musi natychmiast złożyć wniosek o wymianę BPKB w lokalnym biurze Samsat.

Proces wymiany BPKB wiąże się z kilkoma wymaganiami i kosztami administracyjnymi, które musi pokryć właściciel pojazdu.

Przyczyny utraty BPKB

Utrata BPKB lub akta zgłoszenia pojazdu silnikowego to problem, który często występuje w społeczeństwie.

Niektóre z przyczyn, które mogą spowodować utratę BPKB to:

Przyczyny utraty BPKB

1. Oszukiwanie

Kilka przypadków utraty BPKB miało miejsce w wyniku oszustwa lub oszustwa. Na przykład ktoś, kto pożycza BPKB od właściciela z różnych powodów, a następnie go nie zwraca, a nawet sprzedaje BPKB bez wiedzy właściciela.

2. Pożar lub klęska żywiołowa

Pożar lub klęski żywiołowe, takie jak powodzie lub trzęsienia ziemi, mogą uszkodzić lub zniszczyć BPKB.

Jest to oczywiście problem dla właścicieli pojazdów, którzy utracili BPKB, ponieważ nie mogą przeprowadzać transakcji kupna-sprzedaży ani zmieniać nazw pojazdów.

3. Zaniedbanie lub zaniedbanie

Zaniedbanie lub zaniedbanie właściciela pojazdu w prowadzeniu BPKB jest również głównym czynnikiem straty.

Na przykład przechowywanie BPKB w niebezpiecznym miejscu lub nawet zapomnienie o zapisaniu go po dokonaniu transakcji.

4. Kradzież lub utrata

Częste są również przypadki kradzieży lub zagubienia BPKB. Kradzież może mieć miejsce w domu, na parkingu pojazdu lub podczas noszenia BPKB.

Utrata BPKB może również wystąpić w wyniku pozostawienia w miejscu publicznym lub podczas podróży.

Aby uniknąć utraty BPKB, ważne jest, aby właściciele pojazdów byli bardziej ostrożni w przechowywaniu i korzystaniu z BPKB.

Oprócz tego ważne jest również zrobienie duplikatu BPKB jako kopii zapasowej na wypadek niechcianych rzeczy.

Brak wymaganych wymagań dotyczących zarządzania wymianą BPKB

BPKB to ważny dokument, który musi posiadać każdy posiadacz pojazdu mechanicznego.

BPKB jest wydawany przez Traffic Unit (SATLANTAS) i służy jako dowód własności pojazdu,

roczne płatności podatków i pięć lat. Ze względu na jego bardzo ważną funkcję, jeśli BPKB zostanie zgubiony, należy się nim natychmiast zająć.

Zanim omówisz, jak zająć się zgubionym BPKB, upewnij się, że przygotowałeś następujące ważne dokumenty jako wstępny etap organizowania wymiany utraconego BPKB:

Brak wymaganych wymagań dotyczących zarządzania wymianą BPKB

 1. Pismo o zagubieniu BPKB od policji
 2. Oświadczenie o utracie BPKB wraz z opłatą skarbową w wysokości 6000 IDR
 3. Oświadczenie o utracie BPKB z banku, które jest wyposażone w opłatę skarbową jako dowód, że jej nie ma Gwarancja BPKB
 4. Kserokopia KTP lub karty SIM
 5. Jeśli nie zmieniłeś nazwiska, dołącz oryginalny dowód zakupu pojazdu
 6. Pełnomocnictwo i kserokopia KTP dostarczone w przypadku przetwarzania dokumentów przez osobę trzecią wysłane przez pierwszą stronę
 7. Kserokopia STNK
 8. Kserokopia starego BPKB lub przynajmniej zapamiętanie numeru
 9. Formularz zgłoszeniowy
 10. Wyniki fizycznej kontroli pojazdu, który został zalegalizowany
 11. Zaświadczenie z Wydziału Kryminalnego
 12. Powiadomienie o utracie BPKB w prasie lub środkach masowego przekazu
  – Co najmniej dwa ogłoszenia w gazetach lub gazetach (dowód odbioru w załączeniu)
  – Co najmniej dwukrotne powiadomienie w radiu (dowód odbioru w załączeniu)

Opłata za utracone odszkodowanie BPKB

Być może zastanawiasz się, ile kosztuje utworzenie nowego BPKB.

Na podstawie rozporządzenia rządu nr. 76 z 2020 r., szczegóły kosztów zarządzania odtworzeniem utraconego BPKB przedstawiają się następująco:

 • W przypadku pojazdów 2- i 3-kołowych pobierana opłata wynosi 225 000 IDR
 • W przypadku pojazdów czterokołowych lub większych opłata wynosi 375 000 IDR
 • Należy pamiętać, że powyższe koszty są tożsame z kosztami wykonania nowego BPKB.

Jak zarządzać utraconymi BPKB

Jak wszyscy wiecie, opieka nad utraconym BPKB wymaga długiego kroku.

Mimo to powinieneś to zrobić, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Oto kroki, jak zająć się zagubionym BPKB, których należy przestrzegać:

1 Zgłoś zagubienie BPKB na najbliższym posterunku policji

Aby zająć się zagubionym BPKB, pierwszym krokiem jest zgłoszenie go na najbliższym komisariacie policji.

Funkcjonariusz sporządzi protokół kontroli (BAP) dotyczący zagubionego raportu BPKB.

Podczas procesu generowania raportu zostaniesz poproszony o wyjaśnienie chronologii utraconego BPKB.

Następnie zostaniesz poproszony o przeczytanie i podpisanie chronologii zapisanej w protokole.

Po sporządzeniu protokołu szkody należy również sporządzić oświadczenie o szkodzie od detektywa (Reskrim).

Proces jest podobny do sporządzania protokołu szkody, zostaniesz poproszony o wyjaśnienie chronologii powstania szkody.

Jak zarządzać utraconymi BPKB

2. Złóż imienne oświadczenie o utracie BPKB wyposażonego w pieczątkę

Po wypełnieniu protokołu szkody z policji i wymiaru sprawiedliwości kolejnym krokiem jest złożenie osobistego oświadczenia dotyczącego utraty BPKB.

Niniejsze oświadczenie składa się poprzez podpisanie istniejącego oświadczenia i jest obciążone opłatą skarbową w wysokości 6000 Rp.

3. Złóż oświadczenie, że BPKB nie jest gwarantowane przez bank ani firmę finansową

Jednym ze sposobów radzenia sobie z zagubionym BPKB jest złożenie oświadczenia stwierdzającego, że BPKB nie jest gwarantowane jako zabezpieczenie przez bank lub firmę finansową.

Aby otrzymać to pismo, możesz odwiedzić bank w swoim miejscu zamieszkania.

Podobnie jak imienne oświadczenie o utracie BPKB, tak i oświadczenie z banku musi być opatrzone pieczęcią.

4. Umieść zagubione reklamy w środkach masowego przekazu lub gazetach

Po przejściu przez wszystkie powyższe kroki postępowania z zagubionym BPKB, następnym krokiem jest umieszczenie ogłoszenia o zagubieniu w środkach masowego przekazu lub gazecie. Możesz reklamować się w radiu lub w gazetach.

Po opublikowaniu ogłoszenia zapisz klip i zrób 2-3 wycinki wraz z potwierdzeniem płatności jako konkretny dowód, że zamieściłeś ogłoszenie ze stratą.

5. Odwiedź najbliższe biuro Samsat

Ostatnim krokiem w pozbyciu się zagubionego BPKB jest odwiedzenie najbliższego biura Samsat.

Upewnij się, że odwiedzasz tego samego Samsata, który jest wymieniony w twoim BPKB.

Przynieś również wszystkie wymagane dokumenty, które przygotowałeś, aby ułatwić funkcjonariuszom Samsatu proces tworzenia nowego BPKB.

Następnie wykonaj fizyczną kontrolę pojazdu. Następnie możesz przejść bezpośrednio do stanowiska BPKB, aby wypełnić wniosek i dołączyć wymagane dokumenty.

Proces tworzenia nowego BPKB lub duplikatu utraconego BPKB trwa około 1 miesiąca, w zależności od daty, o której został poinformowany.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa BPKB

BPKB (książka właściciela pojazdu silnikowego) to ważny dokument, który należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Oto kilka wskazówek, jak zapewnić bezpieczeństwo BPKB:

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa BPKB

 • Przechowuj BPKB w bezpiecznym miejscu, chronionym przed wilgocią i uszkodzeniem. BPKB należy przechowywać w zamykanej szafce lub w sejfie.
 • Nie pozostawiaj BPKB w pojeździe, zwłaszcza jeśli pojazd jest zaparkowany w miejscu publicznym. BPKB należy zawsze zabierać ze sobą podczas jazdy.
 • Unikaj pożyczania BPKB innym osobom, zwłaszcza jeśli nie znasz ich zbyt dobrze.
 • Jeśli zgubisz BPKB, natychmiast zgłoś stratę policji i sporządź oświadczenie o stracie.
 • Nie publikuj ani nie udostępniaj zdjęć lub informacji BPKB w mediach społecznościowych lub innych platformach internetowych. Może to zagrozić bezpieczeństwu dokumentu.
 • Wykonaj kserokopię lub skan BPKB jako kopię zapasową i zapisz go w innym miejscu niż oryginalny BPKB. Może to pomóc w przypadku utraty lub uszkodzenia oryginalnego BPKB.

Dbając o bezpieczeństwo BPKB, możesz uniknąć ryzyka utraty lub niewłaściwego wykorzystania tych dokumentów.

Wniosek

BPKB jest oznacza „Księgę właścicieli pojazdów silnikowych”. BPKB jest jednym z ważnych dokumentów wydawanym właścicielom pojazdów silnikowych w Indonezji jako dowód prawnego posiadania pojazdu.

Jest to informacja o tym, jak łatwo zadbać o utracone BPKB, warunki i stawki. Mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry