Beneficjenci 13. uposażenia urzędników służby cywilnej do emerytury zostaną wypłacone w lipcu 2022 r.

Rancakmedia.com – Dobra wiadomość dla Ciebie PNS do Emerytury, teraz odbiorca 13-tej pensji PNS do Emerytury zostanie wypłacony w lipcu 2022 r.

Wypłata 13-tej pensji w lipcu została przeprowadzona w celu wsparcia potrzeb edukacyjnych dzieci ASN, TNI i Polri w sprostaniu potrzebom nowego roku szkolnego.

Wypłata trzynastego uposażenia uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów nr 75/PMK.05/2022 w sprawie Instrukcji Technicznej Realizacji Dodatków Wypoczynkowych i Trzynastego Uposażenia dla Aparatów Państwowych, Emerytów, Emerytów i Beneficjentów w 2022 r. Źródło: Dochody i Budżet Budżet Wydatki Państwa.

Artykuł 12 tego dekretu prezydenckiego stanowi, że 13. pensja zostanie wypłacona nie później niż w lipcu 2022 r. Jeżeli jednak 13. pensja nie zostanie wypłacona zgodnie z harmonogramem, może zostać wypłacona po lipcu.

Według ministra, zmieniono politykę przyznawania THR i 13. pensji Finanse Sri Mulyani Indrawati, wraz z ożywieniem gospodarczym i zwiększoną kontrolą Covid-19, a budżet państwa zaczyna wykazywać poprawę.

Minister finansów Sri Mulyani Indrawati powiedział, że wraz z ożywieniem gospodarczym i poprawą radzenia sobie z Covid-19, a budżetem państwa zaczynającym wykazywać poprawę, polityka przyznawania THR i 13. pensji była dostosowywana.

Wypłaty dla odbiorców 13. uposażenia dla urzędników służby cywilnej i emerytów oraz rencistów i rencistów są uregulowane w Rozporządzeniu Rządu nr 16 z 2022 r., które reguluje wysokość THR i wypłatę 13. uposażenia w 2022 r.

Na podstawie tego rozporządzenia wypłacana jest 13. pensja w wysokości wynagrodzenia zasadniczego lub emerytury i świadczeń związanych z wynagrodzeniem zasadniczym/emerytem oraz 50 proc. miesięcznego dodatku za wyniki dla osób pobierających dodatki za wyniki.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wysokość 13. uposażenia wynosi najwyżej 50 proc. dodatkowego dochodu przy uwzględnieniu regionalnych możliwości fiskalnych i zgodnie z przepisami ustawowymi.

XIII uposażenie i dodatki dla urzędników służby cywilnej

Poniżej przedstawiono podstawowe wynagrodzenie urzędników służby cywilnej, które jest jednym ze składników 13. wynagrodzenia:

Grupa I

 1. Grupa I: 1 560 800 IDR – 2 335 800 IDR
 2. Grupa Ib: 1 704 500 IDR – 2 472 900 IDR
 3. Klasa Ic: 1 776 600 IDR – 2 557 500 IDR
 4. Identyfikator grupy: 1 851 800 IDR – 2 686 500 IDR

Grupa II

 1. Grupa IIa: 2 022 200 IDR – 3 373 600 IDR
 2. Grupa IIb: 2 208 400 IDR – 3 516 300 IDR
 3. Grupa IIc: 2 301 800 IDR – 3 665 000 IDR
 4. Grupa IId: 2 399 200 IDR – 3 820 000 IDR

Grupa III

 1. Grupa IIIa: 2 579 400 IDR – 4 236 400 IDR
 2. Grupa IIIb: 2 688 500 IDR – 4 415 600 IDR
 3. Grupa IIIc: 2 802 300 IDR – 4 602 400 IDR
 4. Grupa IIId: 2 920 800 IDR – 4 797 000 IDR

Grupa IV

 1. Grupa Iva: 3 044 300 IDR – 5 000 000 IDR
 2. Grupa IVb: 3 173 100 IDR – 5 211 500 IDR
 3. Grupa IVc: 3 307 300 IDR – 5 431 900 IDR
 4. Grupa IVd: 3 447 200 IDR – 5 661 700 IDR
 5. Grupa IVe: 3 593 100 IDR – 5 901 200 IDR

Wykaz świadczeń urzędników służby cywilnej

Wynagrodzenie podstawowe urzędników służby cywilnej jest uzupełnione różnymi dodatkami. Oto niektóre z udogodnień dostępnych dla pracowników rządowych.

1. Dodatek za wydajność (Tukin)

Dodatek za wyniki jest zaliczany do największego rodzaju dodatku dla urzędnika służby cywilnej. Każda grupa PNS i organizacja, w której pracują, otrzyma inną wysokość zasiłku.

Niezależnie od tego, czy jest to organizacja ogólnopolska, czy regionalna. Największy dodatek za wydajność otrzymują obecnie urzędnicy w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków lub potocznie określany skrótem DGT.

Dodatki dla urzędników służby cywilnej, które powinien otrzymać DPJ, zostały uregulowane w rozporządzeniu prezydenckim nr 32 z 2015 r.

2. Świadczenia dla męża lub żony

Świadczenia dla męża lub żony, które zostały uregulowane w PP nr. 7 z 1977 r. W PP stwierdza się, że urzędnikom pozostającym w związku małżeńskim lub pozostającym w związku małżeńskim przysługuje dodatek w wysokości pięciu procent ich wynagrodzenia zasadniczego.

Świadczenia dla męża lub żony, które zostały uregulowane w PP nr. 7 z 1977 r. W PP stwierdza się, że urzędnikom pozostającym w związku małżeńskim lub pozostającym w związku małżeńskim przysługuje dodatek w wysokości pięciu procent ich wynagrodzenia zasadniczego.

Jeżeli jednak mąż lub żona mają porównywalne prace, świadczenia będą wypłacane tylko jednemu z nich zgodnie z najwyższym wynagrodzeniem zasadniczym uzyskanym przez współmałżonka.

3. Zasiłek rodzinny

Zasiłki na dzieci są uregulowane w PP nr. Urzędnikom posiadającym dzieci przysługują alimenty w wysokości 2% ich wynagrodzenia zasadniczego.

Jednak aby otrzymać alimenty, dziecko musi mieć mniej niż 18 lat, być stanu wolnego i nie mieć własnego źródła dochodu ani podlegać odpowiedzialności urzędnika służby cywilnej.

4. Dieta wyżywieniowa

Dieta obiadowa jest uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Finansów Republiki Indonezji nr 32/PMK/02/2018 w sprawie standardowych kosztów nakładów na rok podatkowy 2019, wydanym przez Ministra Finansów w dniu 29 marca 2018 r.

Wysokość zasiłku, który otrzyma urzędnik służby cywilnej, zależy od stopnia każdej klasy. Grupy I i II otrzymają po 35 000 IDR dziennie jako dodatek na lunch.

Grupa III otrzyma Rp. 37 000 dziennie w dodatku na obiad, podczas gdy Grupa IV otrzyma Rp. 41.000 dziennie diety.

5. Dodatek na stanowisko

Zgodnie z dekretem Prezydenta RP nr. 26 z 2007 r. wysokość miesięcznego odszkodowania wynosi:

 1. VA Echelon: 360 000 IDR
 2. Echelon IVB: 490 000 IDR
 3. IVAA Echelon: 540 000 IDR
 4. Echelon IIIA: 1 260 000 IDR
 5. Echelon IA: 5 500 000 IDR

6. Dodatki ogólne

Urzędnikom służby cywilnej i urzędnikom służby cywilnej, którzy nie otrzymują dodatków ze stanowiska strukturalnego, dodatków funkcjonalnych lub dodatków równoważnych z dodatkami za pracę, zostaną przyznane dodatki ogólne.

W Rozporządzeniu Prezydenta nr 12 z 2006 r. w sprawie dodatków ogólnych dla urzędników służby cywilnej stwierdza się, że wysokość dodatków ogólnych wynosi:

 1. Urzędnik IV klasy: 190 000 IDR
 2. Urzędnicy służby cywilnej klasy III: 185 000 IDR
 3. Urzędnicy służby cywilnej klasy II: 180 000 IDR
 4. Urzędnicy służby cywilnej klasy I: 175 000 IDR

Wniosek

W powyższym artykule podaliśmy wysokość otrzymywanych wynagrodzeń dla 13 emerytów i rencistów oraz urzędników służby cywilnej, a także zestawienie świadczeń, które będą udzielane przez urzędników służby cywilnej.

Jeśli chcesz wiedzieć kiedy dokładnej daty 13. uposażenia urzędników służby cywilnej do emerytury, możesz zobaczyć artykuł, który stworzyliśmy wcześniej.

Tym samym artykuł o 13 pensji urzędników do emerytury zostanie wypłacony w lipcu 2022. Mam nadzieję, że powyższy artykuł okaże się przydatny i pomocny dla Was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry