Prezydent Jokowi wydaje dekret o urlopie z ASN

Rancakmedia.com – Jak wiemy, im bliżej święta, tym więcej osób czeka na wspólny urlop, prezes Jokowi wydał zarządzenie o urlopie z ASN wraz z wyjaśnieniem.

Dekret Prezydencki nr 4 z 2022 r. w sprawie urlopu dla pracowników Państwowego Aparatu Cywilnego (ASN) na rok 2022 został podpisany przez Prezydenta Joko Widodo (Jokowi).

W dekrecie prezydenckim wydanym 26 kwietnia 2022 r. wspólny urlop wejdzie w życie 29 kwietnia. Od 4 do 6 maja impreza odbywa się w całości.

Prezydent Jokowi wydaje Dekret Prezydencki 4/2022

Według strony internetowej JDIH Sekretariatu Rady Ministrów, rozporządzenie to zostało wydane z ostrożnością, aby osiągnąć wydajność i efektywność dnia pracy oraz wskazać agencjom rządowym wspólne korzystanie z urlopów w 2022 roku.

Ustalenie urlopu dla służby cywilnej na 2022 r., tj. 29, 4, 5 i 6 maja 2022 r. (piątek, środa, czwartek i piątek) jako łączny urlop na Id al-Fitr 1443 Hijriah. Cytował to Diktum Perda na stronie Sekretariatu Gabinetu JDIH, wtorek (26.04.2022).

Trzecie powiedzenie wyjaśnia, że coroczne uprawnienia ASN do urlopu nie zostaną zmniejszone w wyniku urlopu Eid al-Fitr.

„Pracownikom Państwowego Aparatu Cywilnego, którym ze względu na zajmowane stanowisko nie przysługują prawa do urlopów łączonych, przysługujące im urlopy roczne są zwiększane proporcjonalnie do liczby urlopów łączonych, które nie zostały udzielone” – czytamy w Trzecim Dictum Dekretu Prezydenta RP 4/2022.

Podobnie jak w przypadku pracowników prywatnych, wspólny urlop jest fakultatywny. W związku z tym realizacja wspólnych urlopów w firmach prywatnych jest fakultatywna i uzależniona od porozumienia między pracownikami a ich związkami zawodowymi.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące urlopów łączonych dla firm prywatnych, jest to zgodne z wydaniem Okólnika (SE) Ministra Sił Zbrojnych B.70/M.NAKER.PHIJSK-SES/V/2018 w sprawie realizacji urlopów łączonych w spółkach .

Różni się jednak od ASN tym, że dla pracowników korzystających z urlopu łącznego wymiar corocznego urlopu zostanie zmniejszony. Jeśli jednak nie weźmiesz wspólnego urlopu, zapewniony zostanie Ci dochód na zasadach biznesowych.

Wniosek

Ustalenie urlopu dla służby cywilnej na 2022 r., tj. 29, 4, 5 i 6 maja 2022 r. (piątek, środa, czwartek i piątek) jako łączny urlop na Id al-Fitr 1443 Hijriah.

W powyższym artykule omówiliśmy ustalanie urlopu wspólnego, o który w ostatnim czasie zabiegało wiele osób.

Tak więc artykuł o Prezesie Jokowi publikującym dekret urlopowy z ASN, mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla Was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry