Wymagania dotyczące listy dotacji do wynagrodzeń BSU 2022

Rancakmedia.com – Program subsydiowania wynagrodzeń BSU to bezpośrednie dotacje pieniężne (BLT), które zostały przyznane milionom uczestników zarejestrowanych w BPJS Ketenagakerjaan.

Okazuje się jednak, że można również zarejestrować się i uzyskać pomoc w stylu Dopłaty do wynagrodzeń BSU 2022 BLT, która będzie wypłacana bez BPJS Zatrudnienia.

Uczestnictwo w programie rządowym w stylu BLT Dotacja do wynagrodzeń BSU 2022, która jest wypłacana bez BPJS Employment, jest sposobem na zarejestrowanie się i uzyskanie pomocy w stylu BSU.

Szacuje się, że na realizację populacji docelowej 8 783 350 odbiorców BSU przeznaczono 8,7 bln IDR. Cytowane z kilku źródeł, każdy może otrzymać BSU Rp. 1 milion.

Aby zakwalifikować się do BSU, wszyscy pracownicy muszą być zarejestrowani jako uczestnicy BPJS Ketenagakerjaan, którego proces jest prosty.

Innym ważnym wymogiem jest to, aby pracownicy otrzymywali maksymalne wynagrodzenie w wysokości 3,5 miliona rupii miesięcznie w obszarach, w których płaca minimalna przekracza tę kwotę.

BSU to program pomocy w zakresie subsydiowania wynagrodzeń oferowany przez indonezyjskie Ministerstwo ds. Zasobów Ludzkich w celu wsparcia indonezyjskich pracowników podczas epidemii.

Pracownicy zarejestrowani w BPJS Ketenagakerjaan kwalifikują się do tego BSU, ale tylko wtedy, gdy spełniają określone wymagania.

Organizator, Ministerstwo Manpower, udostępniło oficjalne informacje o warunkach i trybie ubiegania się o BSU 2022.

Wymagania dla odbiorców subsydiowanych wynagrodzeń BSU w 2022 r

  1. Posiadanie NIK świadczy o tym, że dana osoba jest obywatelem Indonezji.
  2. Aktywni uczestnicy programu ZUS Zatrudnienie BPJS do czerwca 2021 r
  3. Możesz otrzymać do 3,5 miliona IDR miesięcznie jako maksymalne wynagrodzenie. Robotnicy/robotnicy pracują na obszarach, w których płaca minimalna w prowincji lub okręgu/mieście jest wyższa niż Rp. 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy rupii), wymóg dotyczący minimalnego wynagrodzenia/wynagrodzenia jest taki, że minimalna płaca w okręgu/mieście jest zaokrąglana w górę do pełnych stu tysięcy. Rozważmy na przykład następującą sytuację: Płaca minimalna w dystrykcie Karawang w wysokości 4 798 312 IDR jest zaokrąglana w górę do 4 800 000 IDR
  4. Stanowiska pracy w polach PPKM Poziom 3 i Poziom 4 określone przez rząd
  5. Preferowane będą osoby pracujące w branży dóbr konsumpcyjnych, transporcie, innych branżach, nieruchomościach, handlu i usługach z wyłączeniem edukacji i zdrowia (zgodnie z kategoryzacją danych sektorowych BPJSTK) (zgodnie z klasyfikacją danych sektorowych BPJSTK)

Wniosek

Program BSU to bezpośrednia pomoc pieniężna (BLT) dotowana do wynagrodzeń, która została rozesłana do milionów uczestników. Szacuje się, że na realizację populacji docelowej 8 783 350 odbiorców BSU przeznaczono 8,7 bln IDR.

Aby otrzymać BSU, wszyscy pracownicy muszą być zarejestrowani jako uczestnicy BPJS Employment. BSU to program pomocy w zakresie subsydiowania wynagrodzeń oferowany przez indonezyjskie Ministerstwo ds. Siły Roboczej.

Pracownicy zarejestrowani w BPJS Ketenagakerjaan kwalifikują się do tego BSU, ale tylko wtedy, gdy spełniają określone wymagania. Preferowane będą osoby pracujące w branży towarów konsumpcyjnych, transporcie i innych branżach.

Przycisk Powrót do góry