5 sposobów działania planowania zasobów przedsiębiorstwa

Rancakmedia.com – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to oprogramowanie w chmurze przeznaczone do tworzenia ujednoliconej bazy danych, usprawniania procesów i usprawniania planowania zasobów organizacyjnych. ERP to system automatyzacji i integracji, który umożliwia firmom śledzenie przepływów pracy i eliminację nieefektywnych metod ręcznych.

Zalety ERP to nie tylko efektywność procesów i oszczędności kosztów, ale także dostarczanie pojedynczych danych w czasie rzeczywistym, a także poprawa obsługi klienta i zadowolenia klienta. Docelowo ten system informacyjny ma na celu zwiększenie konkurencyjności firm.

Sam ERP ma długą historię jako zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. W latach 60. opracowano system planowania przemysłowej działalności produkcyjnej w fabrykach.

Następnie, na początku lat 70., SAP wypuścił oprogramowanie do udostępniania danych w czasie rzeczywistym, które zapoczątkowało system automatyzacji planowania zasobów przedsiębiorstwa. Od tego czasu oprogramowanie ERP na miejscu staje się coraz bardziej popularne.

Pod koniec lat 90., wraz z rozwojem technologii internetowej, ERP zaczął pojawiać się w formie oprogramowania w chmurze, które następnie rozwijało oprogramowanie na miejscu. W XXI wieku, kiedy technologia cyfrowa stała się podstawą biznesu, ERP rozwinął się w elastyczny i wieloplatformowy system.

Zasady działania planowania zasobów przedsiębiorstwa lub ERP

Zasada działania planowania zasobów przedsiębiorstwa polega na definiowaniu przepływów pracy i automatyzacji procesów za pomocą odpowiedniej bazy danych. ERP korzysta z pulpitu nawigacyjnego, który ułatwia użytkownikom przeglądanie danych zebranych w czasie rzeczywistym z procesów biznesowych we wszystkich działach.

Na przykład, gdy ERP otrzyma zamówienie klienta, automatycznie wyśle informacje do najbardziej wydajnego centrum dystrybucyjnego, aby zrealizować zamówienie na czas. ERP może analizować poziomy zapasów, czasy dostaw i inne czynniki, aby zdecydować, które centrum dystrybucyjne jest najbardziej wydajne i opłacalne w realizacji tych zamówień.

Zasada działania planowania zasobów przedsiębiorstwa lub ERP

Sposób, w jaki działa planowanie zasobów przedsiębiorstwa, umożliwia udostępnianie i udostępnianie danych z różnych działów wszystkim osobom w organizacji. A więc ERP bez wszystkich z jednego źródła. To tylko zabiera czas pracy i skraca czas pracy, ale także daje przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną.

Niektóre systemy ERP w chmurze można dostosować do konkretnych potrzeb przemysł poprzez dodanie specjalnych funkcji, w zależności od dostawcy oprogramowania. Firmy mogą też korzystać z systemu modułowego, który pozwala im wybierać funkcje, z których korzystają, i usuwać te, których nie potrzebują.

Ogólnie rzecz biorąc, ERP ma następujące główne cechy:

Księgowość

Ten moduł pomaga firmom zredukować kwoty, które księgowi wydają na zadania ręczne. Wszystkie prace mogą być wykonywane automatycznie i zintegrowane, na przykład wysyłanie faktur do klientów z zaległymi saldami. Moduł uzyska dostęp do historii danego klienta i poda informację o kwocie należności automatycznie przed wysłaniem faktury.

Zasoby ludzkie

Ten moduł pomaga działowi HR śledzić aplikacje kandydatów, urlopy pracowników i inne zadania. Firmy, które mają politykę obliczania urlopów przenoszonych na następny rok, na koniec roku używają ERP do automatycznego obliczania liczby pozostałych dni, które zostaną zgromadzone w następnym roku.

Produkcja

Moduł ten pomaga usprawnić procesy produkcji, zaopatrzenia w surowce oraz procesy dystrybucji. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa polega na dostarczaniu informacji o produkcji w czasie rzeczywistym na hali produkcyjnej i ułatwianiu firmom łączenia towarów i korzystania z zapasów.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Moduł CRM jest przydatny we wzmocnieniu relacji klienta z firmą i zapewnieniu mu pozytywnych doświadczeń z usługami firmy. CRM zapewnia historyczne informacje o klientach, które umożliwiają firmom wysyłanie ukierunkowanych reklam dla rodzajów produktów, na które jest największy popyt.

Zarządzanie zapasami

Ten moduł pomaga zautomatyzować każdy zapas, przewiduje, kiedy elementy się wyczerpią, i automatycznie zmienia zamówienia na podstawie tej prognozy. Moduł inwentaryzacji podpowiada również, jakie produkty powinny być umieszczone obok siebie w oparciu o zwyczaje zakupowe klientów, co pomaga usprawnić proces dystrybucji.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to oprogramowanie w chmurze opracowane z myślą o ogólnym budowaniu baz danych, procesach biznesowych i planowaniu zasobów organizacyjnych. ERP to automatyzacja i integracja systemów, która pozwala firmom usprawnić procesy i uniknąć marnotrawnych technik ręcznych.

Korzyści z ERP to nie tylko wydajność i oszczędności w procesach, ale także jednorazowe dostarczanie danych w czasie rzeczywistym oraz lepsza obsługa i satysfakcja klienta. Ten system informacyjny docelowo ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy.

Sam system ERP ma długą historię jako zintegrowane podejście do zarządzania zasobami biznesowymi. W latach 60. opracowano metody planowania produkcji przemysłowej w fabrykach.

Pod koniec lat 70. firma SAP opracowała oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, które uruchomiło system automatyzacji planowania zasobów przedsiębiorstwa. Od tego czasu oprogramowanie ERP na miejscu stało się bardziej powszechne.

ERP został opracowany pod koniec lat 90. wraz z technologiami internetowymi jako oprogramowanie w chmurze, które później zastąpiło oprogramowanie lokalne. ERP rozwija się w elastyczny i adaptowalny system w XXI wieku, gdy technologia cyfrowa staje się podstawą biznesu.

Jak działa planowanie zasobów biznesowych

Koncepcja funkcji planowania zasobów biznesowych polega na usprawnieniu przepływów pracy i automatyzacji operacji za pośrednictwem jednej bazy danych. ERP wykorzystuje dashboardy, które pozwalają użytkownikom przeglądać dane z działów - łatwe operacje biznesowe w czasie rzeczywistym.

Na przykład, gdy system ERP otrzymuje zamówienie klienta, automatycznie wysyła informacje do najbardziej wydajnego centrum dystrybucyjnego, aby zrealizować zamówienie na czas. ERP może badać poziomy zapasów, ramy czasowe dostaw i inne zmienne, aby określić, które centrum dystrybucyjne jest najbardziej wydajne i produktywne, aby zrealizować te zamówienia.

Sposób działania Enterprise Resource Planning umożliwia udostępnianie i dostęp do danych ze wszystkich działów w organizacji. ERP łączy wszystko w jednym zasobie. To nie tylko upraszcza procedury i skraca czas pracy, ale także zapewnia firmom przewagę konkurencyjną.

Niektóre systemy ERP w chmurze można dostosować do unikalnych wymagań określonego sektora, w zależności od dostawcy oprogramowania. Firmy mogą też korzystać z systemu modułowego, aby wybierać i eliminować elementy, które nie są potrzebne.

ERP obejmuje ogólnie następujące główne cechy:

Księgowość

Moduł ten pomaga firmom zminimalizować czas poświęcany na czynności manualne. Każde zadanie można wykonać automatycznie i zintegrować, na przykład wysyłając weksel należny klientowi. Moduł uzyska dostęp do historii klienta i automatycznie poda informację o kwocie do zapłaty przed wystawieniem rachunku.

Zasoby ludzkie
Ten moduł pomaga HR monitorować aplikacje, urlopy i inne zadania dla kandydatów. Pod koniec roku firmy, które mają politykę urlopową z wyprzedzeniem, używają ERP do automatycznego obliczania liczby dni odpoczynku, które zostaną skumulowane w następnym roku.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Moduł ten wspomaga operacje produkcyjne, zaopatrzenie w surowce i procedury dystrybucji. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa działa poprzez dostarczanie informacji o produkcji w czasie rzeczywistym i ułatwianie monitorowania przepływu towarów i wykorzystania zapasów przez firmy w hali produkcyjnej.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Moduł CRM jest bardzo pomocny we wzmocnieniu relacji klienta z firmą i zagwarantowaniu przyjemnego korzystania z usług firmy. CRM oferuje informacje o historii klientów, umożliwiając firmom dostarczanie spersonalizowanych reklam dla produktów, którymi są najbardziej zainteresowane.

Zarządzanie zapasami Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Ten moduł pomaga automatycznie monitorować zapasy, przewidywać, kiedy artykuł się skończy i automatycznie resetować w zależności od tego oszacowania.

Moduł inwentaryzacji podpowiada również, które produkty umieścić obok siebie na podstawie wzorców zakupowych klientów, co może usprawnić proces dystrybucji.

Przykłady ERP można uzyskać zarówno z oprogramowania bezpłatnego, jak i komercyjnego. SAP, Oracle i Microsoft to niektórzy programiści, którzy tworzą ERP.

SAP ERP. Firma ma ponad 40-letnie doświadczenie w obsłudze ponad 50 000 klientów oprogramowania ERP. Oprogramowanie SAP ERP oferuje rozwiązania zakupowe, produkcyjne, serwisowe, sprzedażowe, finansowe i HR dla 25 różnych sektorów. Dla 25 różnych branż.

E-biznes Oracle. Jest to zintegrowane i kompleksowe narzędzie, które pomaga firmom podejmować lepsze decyzje, oszczędzać koszty i poprawiać wydajność. Oracle pomaga w planowaniu zapotrzebowania na zasoby w różnych sektorach, od CRM po łańcuch dostaw.

Microsoft NAV Dynamics. To oprogramowanie do zarządzania biznesem obejmuje pełen zestaw funkcji, w tym finanse, łańcuch dostaw i produkcję. Microsoft Dynamics oferuje lepszą widoczność i zarządzanie wszystkimi operacjami biznesowymi.

Wise 100. Ten system ERP pomaga małym i średnim firmom, które rozwijają się w przystępnej cenie, w pełnym zarządzaniu swoją działalnością. Sage 100 łączy przedsiębiorstwa z chmurą i oferuje dostęp online i mobilny, aby operacje biznesowe były bardziej elastyczne.

Jest to w pełni zintegrowane, konfigurowalne oprogramowanie typu open source, które obejmuje setki aplikacji biznesowych. Odoo może spełnić większość wymagań biznesowych, w tym CRM, sprzedaż, projekty, produkcję, inwentaryzację i księgowość.

Mądry. Oprogramowanie obejmuje 8 komponentów do zarządzania klientami i 45 aplikacji do kontroli produkcji, takich jak konfiguracja produktów, metryki mobilne i kontrola hali produkcyjnej (SFC). WorkWise jest łatwy w użyciu i może działać na smartfonach.

Sieć ERP. Jest to kompleksowe i skalowalne rozwiązanie chmurowe dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Netsuit pomaga zautomatyzować zarządzanie finansami, przychodami, środkami trwałymi, zamówieniami, rozliczeniami i zapasami.

Automatyzacja w Recruitment Headhunter Usługi planowania zasobów przedsiębiorstwa

Skuteczni rekruterzy wykorzystują obecnie automatyzację, aby uprościć swoją pracę i poprawić wyniki rekrutacji. Podobnie jak Glints TalentHunt, ten łowca głów wyszukuje najlepsze talenty dla firm korzystających z technologii automatycznego przesiewania opartej na sztucznej inteligencji.

Proces rekrutacji jest nie tylko inteligentny i wolny od uprzedzeń, ale trwa tylko dwa tygodnie, aby był szybszy i bardziej wydajny. Algorytmy uczenia maszynowego mogą wybrać z bazy danych Glints dużą liczbę kandydatów, zweryfikowanych przez ponad 130 000 najlepszych talentów.

Oprogramowanie generuje również najwyższe rankingi, a zespół rekrutacyjny TalentHunt wybiera i rekomenduje najlepszych kandydatów na stanowiska, których poszukuje firma.

Oprócz tej korzyści TalentHunt to 90-dniowa usługa gwarancyjna. Jeśli pracownik nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, zespół TalentHunt bezpłatnie znajdzie kandydata zastępczego. Chroni to klientów przed niebezpieczeństwem niewłaściwego zatrudnienia i nieefektywności kosztowej.

Wniosek:

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) to oprogramowanie w chmurze opracowane z myślą o ogólnym budowaniu baz danych, procesach biznesowych i planowaniu zasobów organizacyjnych.

Korzyści z ERP to nie tylko wydajność i oszczędność kosztów w procesach, ale także dostarczanie danych jednorazowych iw czasie rzeczywistym. Ten system informacyjny docelowo ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy.

Oprogramowanie Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) można uzyskać zarówno z bezpłatnego, jak i komercyjnego oprogramowania. SAP, Oracle i Microsoft to niektórzy programiści, którzy tworzą ERP.

Przycisk Powrót do góry