Metody i przykłady prostych raportów finansowych

Rancakmedia.com – W tym artykule omówimy sposoby i przykłady prostych sprawozdań finansowych. Dla tych z Was, którzy są ciekawi prostych raportów finansowych, mogą się Państwo dowiedzieć z artykułów, które udostępniamy poniżej.

W rzeczywistości raporty finansowe są bardzo ważne dla małych i dużych firm. Niestety, jest to nadal czasami wyjątek dla małych firm. Jednym z powodów jest przygotowywanie raportów finanse uważane za bardzo czasochłonne i skomplikowane.

Jak mogę wygenerować proste raporty finansowe

Chociaż istnieje wiele przykładów podstawowych raportów finansowych, które można wykorzystać jako odniesienia. Sprawozdania finansowe to oficjalne zapisy operacji finansowych przedsiębiorstwa.

Ten plan zawiera przegląd istniejącej małej firmy oraz zapewnia wizję i plan na przyszłość dla firmy.

Tworzenie raportów finansowych dla małej firmy zaczyna się od codziennej księgowości. Na podstawie tych zapisów będziesz rejestrować i kompilować swoje sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe są ważnym elementem biznesplanu, który pomaga Twojej firmie przyciągnąć inwestorów lub uzyskać kredyty bankowe.

Tymczasem sprawozdania finansowe dużych firm mogły być starannie ułożone, ponieważ są przeprowadzane przez profesjonalnych księgowych. Dla małych firm zapisy księgowe są wciąż zbyt obce. Nie ma się czym martwić, ponieważ poniżej podpowiemy, jak sporządzić podstawowe sprawozdanie finansowe i jak podać przykład.

Jak mogę generować proste raporty finansowe?

Chociaż wciąż w małej kategorii, przygotowanie sprawozdania finansowe nie może być ignorowane przez firmę. Większość z nich zajmuje się tylko dużą sprzedażą i nie dba o rzeczywisty proces przepływu gotówki. Łatwo jest tworzyć podstawowe raporty finansowe. Jest to łatwa metoda dla małych firm do generowania podstawowych raportów finansowych

1. Utwórz dziennik kosztów

Na początku powinieneś rozważyć prowadzenie oddzielnej księgi, zwłaszcza do śledzenia wydatków przy zakładaniu firmy. Wyraźnie zapisuj wszystkie wydatki, od towarów po wydatki. W ten sposób łatwiej będzie ustalić wysokość wyemitowanego kapitału spółki.

Przykład prostego raportu finansowego

2. Utwórz notatnik logowania

Nie tylko wydatki, ale także wszystko, co wiąże się z dochodami pieniężnymi, musi być odpowiednio udokumentowane. Uwzględnij przychody ze sprzedaży towarów do zobowiązań. Staraj się codziennie rejestrować ten dochód. Ułatwia to raportowanie miesięczne.

3. Utwórz główną książeczkę kasową

Ta księga kasowa jest mieszanką dzienników, które śledzą dochody i wydatki. Ta fuzja ma na celu dowiedzieć się więcej o stratach i zyskach firmy. Ponadto ta główna księga kasowa może służyć jako podstawa do przyszłego planowania strategicznego dla firmy.

4. Księga zapasów

Firma ewidencjonuje nie tylko pieniądze, ale także towary. Przepływ towarów musi odbywać się stale i codziennie. Logicznie rzecz biorąc, przepływ przychodzących i wychodzących towarów musi być również większy, jeśli sprzedaż jest wysoka.

Za pomocą tej księgi zapasów można również monitorować ilość zapasów. Ta książka może być również wykorzystana do zapobiegania oszustwom, których dopuszczają się czasem dostawcy lub pracownicy firmy.

5. Księga inwentaryzacji towarów

Ta księga rejestruje wszystkie towary będące własnością firmy. Zarówno kupować, jak i dbać. Ponadto ta książka może być również używana do zarządzania aktywami biznesowymi.

Przykład prostego raportu finansowego

Wcześniej wyjaśniono, co jest wymagane do sporządzenia podstawowych sprawozdań finansowych. Gdy wszystkie niezbędne dane są dostępne, możesz natychmiast wygenerować podstawowe raporty finansowe. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele podstawowych rodzajów raportów finansowych. Poniżej podano kilka przykładów podstawowych sprawozdań finansowych.

bilans

Bilans jest pierwszym sporządzanym sprawozdaniem finansowym. Ten bilans pokazuje, ile aktywów faktycznie posiada firma. I wysokość zaciągniętego długu. Pamiętaj, że suma aktywów i kapitału + dług w bilansie musi być taka sama.

Wniosek

Zysk i strata

Po prawidłowym utworzeniu bilansu kontynuuj kompilację oświadczenie o dochodach. Ten raport pokaże, jaki zysk faktycznie uzyskuje firma. Dodatkowo widać też wielkość strat, jakie musi ponieść właściciel małej firmy.

Przepływ gotówki

Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych można rozpocząć po utworzeniu rachunku zysków i strat. Celem tego raportu jest ustalenie, ile środków pieniężnych wpływa i wypływa.

Zmiany kapitałowe

Mimo, że jest to mała firma, ważny jest również raport o fluktuacjach kapitałowych. Niniejszy raport opisuje zmiany w kapitale spółki. Ponadto ten raport o podwyższeniu kapitału może również pokazać źródło zmian kapitału w firmie.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące sprawozdań finansowych:

Kiedy należy sporządzać sprawozdania finansowe?

Zwykle firmy sporządzają sprawozdania finansowe, gdy kończy się okres rozliczeniowy ich firmy. Ten okres rozliczeniowy jest określany przez każdą firmę. Niektóre są wykonywane pod koniec roku, inne co kilka miesięcy.

Wniosek

Sprawozdania finansowe są bardzo ważne dla małych i dużych firm. Niestety, jest to nadal czasami wyjątek dla małych firm. Istnieje wiele przykładów podstawowych sprawozdań finansowych, które można wykorzystać jako odniesienie.

Dzięki tym prostym krokom tworzenie podstawowych raportów finansowych jest łatwe. Gdy wszystkie niezbędne dane są dostępne, możesz natychmiast wygenerować podstawowe raporty finansowe.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje wiele podstawowych rodzajów raportów finansowych. Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych można rozpocząć po utworzeniu rachunku zysków i strat. Raporty o podwyższeniu kapitału mogą również pokazać źródło zmian kapitału w firmie.

Stąd artykuł o tym, jak i przykłady prostych raportów finansowych, mam nadzieję, że powyższe informacje mogą być przydatne i pomocne dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry