Co to jest e-Nofa Online i jak go zdobyć

rancakmedi.com – Czy wiesz, czym jest e-Nofa online? e-Nova to strona internetowa służąca do przesyłania numeru seryjnego faktury VAT DGT online, aby ułatwić PKP ręczne uzyskanie NSFP.

Istnienie e-Nofa uregulowane jest w Rozporządzeniu podatkowym nr PER-17/PJ/2014, Regulaminie dotyczącym drugiej zmiany Regulaminu podatkowego PER-24/PJ/2012, Formularzach, wymiarach, procedurach wypełniania informacji Procedury zgłaszania Faktoring, sprostowanie administracyjne lub metoda wymiany i proces zaopatrzenia

Co to jest e-Nofa Online

Online e-Nofa_ Procedura wystawiania faktur VAT online Wniosek o wydanie numeru seryjnego

e-Nofa to strona internetowa umożliwiająca wnioskowanie o numer seryjny faktury podatkowej online, wydawanej przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków (DGT), aby ułatwić przedsiębiorcom podlegającym opodatkowaniu (PKP) żądanie numeru seryjnego faktury podatkowej (NSFP), które wcześniej było wykonywane ręcznie.

Podczas gdy NSFP jest jednym z wymagań do wystawienia faktury VAT. Jak wspomniano powyżej, o ten numer seryjny można poprosić online za pośrednictwem e-Nofa.

PER-17/PJ/2014 zmienia dwa artykuły PER-24/PJ/2012 poprzedniego rozporządzenia w sprawie procedur podatkowych przez internet Aplikacja Numer kolejny i zastosowanie kodu aktywacyjnego i kodu przedsiębiorcy podlegającego opodatkowaniu (PKP). Poniżej wyszczególniono poprawki do PER-17/PJ/2012 do obu artykułów.

W procesie składania wniosków online, w odniesieniu do procedur, procedury i prośby o zmianę numeru seryjnego, wówczas przepisy regulujące przetwarzanie numerów seryjnych faktura VAT należy zmienić z PER-17/PJ/2014 na:

1. PKP może przekazać numer seryjny faktury VAT poprzez:

Przez KPP, gdzie PKP jest potwierdzone, oraz; przez DGT online lub na stronie eNofa

2. Procedura ubiegania się o numer seryjny faktury VAT:

Przez KPP, gdzie PKP potwierdza wniosek o podanie numeru seryjnego faktury VAT
Za pośrednictwem strony internetowej eNOFA lub strony internetowej DGT.

Co to jest e-Nofa Online

3. Numer seryjny faktury VAT może być nadany PKP, które spełniło następujące warunki:

  • Masz już kod i hasło do aktywacji
  • Aktywuj konto przedsiębiorcy podlegającego opodatkowaniu i
  • To ostatnie 3 (trzy) okresy rozliczeniowe okresowego raportu VAT SPT, które są należne kolejno po sobie w dniu złożenia przez podatnika przedsiębiorcy wniosku o numer seryjny faktury podatkowej.

Aplikacja kodu aktywacyjnego PKP, hasło i certyfikat elektroniczny

PKP musi posiadać kod aktywacyjny, hasło i certyfikat elektroniczny, który ma zostać przesłany do KPP, co do którego potwierdzono dostęp do usług elektronicznych DGT, takich jak serwis internetowy e-Nofa i aplikacja e-faktur.

Regulacja ta została uregulowana w art. 8 i art. 9A PER-17/PJ/2014 w sprawie wniosków o egzekucję kodów przedsiębiorcy podatnika, haseł i certyfikatów elektronicznych.

W związku ze zmianą lub dodaniem zasad dotyczących kodów aktywacyjnych i haseł:

  • Jeśli więc PKP złoży wniosek o kod aktywacyjny lub hasło do KPP, oprócz wypełnienia pisma PKP musi również podpisać pismo.
  • PKP musi okazać oryginalny KTP zgodny z tożsamością podaną w liście aplikacyjnym, gdy jest on składany bezpośrednio do KPP.
  • Jeżeli w określonym czasie wniosek podpisze osoba inna niż PKP, do pisma musi być dołączone pełnomocnictwo.
  • Ponadto PKP musi aktywować platformę DGT Electronic Taxable Account Account (ETS) za pośrednictwem KPP, po potwierdzeniu PKP lub na stronie internetowej wskazanej/dostarczonej przez DGT.
  • Aktywacji Konta Przedsiębiorcy Podatnika dokonuje PKP DGT, która przed 1 lipca 2014 r. uzyskała kod aktywacyjny i hasło.

Aplikacja kodu aktywacyjnego PKP, hasło i certyfikat elektroniczny

Ponadto, na podstawie art. 9A PER-1/PJ/2014, DGT dodatkowo zastrzega, że certyfikaty elektroniczne, które pełnią funkcję uwierzytelnienia użytkownika dla usług podatkowych świadczonych drogą elektroniczną przez DGT począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., wydawane są jako: DGT

  • Aplikacja numeru seryjnego faktury VAT online e-NOFA
  • Korzystanie z aplikacji e-Faktur

Złóż wniosek do Urzędu Skarbowego o uzyskanie elektronicznego certyfikatu, kodu aktywacyjnego i hasła potwierdzającego pobranie PKP i potwierdzenie za pomocą poniższego formularza.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące e-Nofa:

Dlaczego nie można uzyskać dostępu do E-Nofa?

Ogólnie rzecz biorąc, główną przyczyną nieudanego logowania do e-Nofa jest nic innego jak błąd podczas wprowadzania hasła lub nazwy użytkownika.

Wniosek

E-NOFA online to strona internetowa służąca do przesyłania numerów seryjnych faktur podatkowych DGT online, aby ułatwić PKP ręczne uzyskanie NSFP. Istnienie e-Nofa jest uregulowane w rozporządzeniu podatkowym nr PER-17/PJ/2014, które zmienia dwa artykuły poprzednich przepisów dotyczących procedur podatkowych online Stosowanie numerów seryjnych oraz kodów aktywacyjnych i haseł podatników.

Pełnomocnictwo (PKP) podpisane przez osobę inną niż PKP musi aktywować platformę Elektronicznego Konta Przedsiębiorcy (ETS) DGT za pośrednictwem KPP, po potwierdzeniu PKP. Zgodnie z art. 9A PER-1/PJ/2014 DGT zastrzega ponadto, że certyfikaty elektroniczne, które pełnią funkcję uwierzytelnienia użytkownika dla usług podatkowych świadczonych drogą elektroniczną przez DGT począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., wydawane są jako: DGT.

Przycisk Powrót do góry