Jak w prosty sposób analizować sprawozdania finansowe

rancakmedia.com – Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jak analizować sprawozdania finansowe, dowiecie się z artykułu, który zamieszczamy poniżej. Słowo „sprawozdania finansowe” jest dobrze znane profesjonalistom biznesowym i musi mieć wiele wspólnego z księgowością.

Warto to zrozumieć, ponieważ jest to bezpośrednio związane ze sprawozdaniami finansowymi, a tym samym ma wpływ na przetrwanie i rozwój Twojej firmy. Poniżej znajduje się recenzja nt Analiza sprawozdania finansowego.

Definicja analizy sprawozdań finansowych

Definicja analizy sprawozdań finansowych

W analizie można interpretować identyfikację, obsługę, ocenę, badania, a nawet porównania. Analizuj raporty finanse to proces, za pomocą którego identyfikuje się, ocenia i porównuje sprawozdania finansowe. Porównanie to jest porównaniem wszystkich rodzajów sprawozdań finansowych za rok bieżący i lata poprzednie.

Zaletą badania sprawozdań finansowych dla firm jest poznanie różnych aspektów związanych z kondycją finansową firmy. Jakość informacji księgowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych można również określić poprzez badanie sprawozdań finansowych. Zwykle badane sprawozdania finansowe obejmują bilanse, rachunek zysków i strat, zmiany w kapitale, przepływy pieniężne i wiele innych raportów.

Cel analizy sprawozdania finansowego

Analiza sprawozdań finansowych firmy ma na celu:

 1. Wykrywanie zmian w kondycji finansowej firmy w określonym czasie.
 2. Aby ocenić wydajność zarządzania w bieżącym roku.
 3. Poznanie mocnych i słabych stron firmy.
 4. Przestudiowanie wszelkich niezbędnych korekt, które w naturalny sposób odnoszą się do sytuacji finansowej i wyników firmy.
 5. Pomóż kierownictwu dokonać ważnych wyborów.
 6. Jako czynnik inwestycyjny dla inwestorów w firmie.
 7. Poznaj błędy w sprawozdaniach finansowych.

Jak analizować sprawozdania finansowe

Istnieje wiele sposobów analizy sprawozdań finansowych, a jednym z nich jest:

Poziomy i pionowy

Analiza pozioma to porównanie danych finansowych z poprzedniego lub bieżącego roku z danymi finansowymi z poprzedniego roku. Ten rodzaj analizy jest również znany jako analiza trendów i jest często przedstawiany w procentach pieniężnych lub walutowych.

Porównanie kwot walutowych może dostarczyć informacji o czynnikach, które znacząco wpływają na sytuację finansową firmy.

Jak analizować sprawozdania finansowe

Tymczasem analiza pionowa to analiza przeprowadzana poprzez porównanie w jednym raporcie finansowym relacji między poszczególnymi składnikami i wszystkimi rachunkami. Ta analiza jest wykonywana poprzez pokazanie standardowych nagłówków jako proporcji całego rocznego obrotu firmy w rachunku zysków i strat.

Celem analizy wertykalnej jest ułatwienie pozyskiwania informacji w przypadku rozbieżności w podziale korzyści, kosztów i wydatków. Ponadto analiza ta jest przydatna do porównywania prognoz i identyfikowania pewnych wzorców w nadchodzących latach.

Wspólny rozmiar

Technika wspólnych miar to analityczne podejście do raportowania sprawozdań finansowych. Tam, gdzie prezentacja jest zwykle związana z czymś znaczącym i istotnym, w przypadku sprawozdań bilansowych aktywów lub sprzedaży w zamian.

Porównawczy

Metodologia ta jest porównywana poprzez porównanie danych w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok z danymi w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok. Takie podejście pozwala firmom porównać każdą z odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego. Ta technika jest również nazywana metodą analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe analizy wskaźnikowej można porównać między 2 kwotami. W odniesieniu do innych liczb stosunki zawsze reprezentują jedną liczbę. Wskaźniki, które są często używane w analizie sprawozdań finansowych, obejmują:

 • Wskaźnik płynności, oznaczający zdolność firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań.
 • Współczynnik wypłacalności to zasadniczo zdolność firmy do wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań krótko- i długoterminowych.
 • Stopa zwrotu to zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków w określonym czasie.
 • Wskaźnik aktywności to zdolność firmy do wykorzystania jej zasobów.

Szereg czasowy indeksu

Technika indeksowania szeregów czasowych to metoda, w której sprawozdania finansowe są indeksowane i wybierane jako rok bazowy. Wybrany lub przypisany rok bazowy ma zwykle indeks 100.

Cel analizy sprawozdania finansowego

Analiza sprawozdania finansowego

Poniżej znajduje się analiza sprawozdań finansowych, które musisz znać, a mianowicie:

Podstawowe informacje o firmie

Pierwszym krokiem w ocenie sprawozdań finansowych firmy jest zrozumienie tła firmy. Musisz zrozumieć strategię firmy, sprzedawane produkty, system dystrybucji, księgowość itp.

Celem jest zrozumienie operacji firmy, przepływów pieniężnych itd., dzięki czemu analiza stanie się prostsza do obliczenia i znalezienia wyników.

Uważaj na czynniki wpływające

Kolejną metodą oceny sprawozdań finansowych jest poznanie zmiennych, które wpływają na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Weźmy na przykład pod uwagę inflację, podatki, stopy procentowe, przeróbki zarządzania i tak dalej.

Uwzględniono również rozwój przemysłowy i techniczny, ponieważ dzisiejszego świata biznesu nie można oddzielić od tych dwóch elementów.

Przegląd sprawozdań finansowych

Należy również sprawdzić sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe można przeglądać na różne sposoby, na przykład, czy sprawozdania finansowe są sporządzone zgodnie ze Standardami Rachunkowości Finansowej (SAK), liczby w sprawozdaniach finansowych są dokładne lub w jaki sposób księgowy sporządza sprawozdania finansowe. .

Oczywiście poziom błędów spowodowanych błędem ludzkim jest większy, jeśli raporty finansowe są przygotowywane ręcznie w porównaniu z oprogramowaniem księgowym, takim jak Harmony.

Kolejną rzeczą, którą musimy wiedzieć, jest to, czy raporty finansowe są sporządzane przez (wewnętrznych) pracowników wewnętrznych, czy przez konsultantów firmy (źródło zewnętrzne). Jeśli jesteś zajętym biznesmenem i nie masz czasu na sporządzanie raportów finansowych, możesz skorzystać z innych usług biznesowych, takich jak Harmony Accounting Service, aby sporządzić raporty finansowe.

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

Kolejnym etapem jest analiza wskaźników finansowych. Jak wspomniano powyżej, można zastosować procedury lub podejścia analityczne.

Wyciąganie wniosków

Ostatnim etapem jest analiza w celu wyciągnięcia wniosków. Oczywiście wyniki uzyskasz po obliczeniu i ocenie wskaźników finansowych. Dlatego wyciągaj wnioski na podstawie obliczeń i wyników analiz.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące sprawozdań finansowych:

Jakie są narzędzia analityczne w analizie finansowej?

Istnieją 4 narzędzia pomiarowe, które można wykorzystać w analizie wskaźników finansowych, takich jak wskaźniki płynności, wskaźniki wypłacalności, wskaźniki rentowności, a także wskaźniki aktywności.

Wniosek

Analizować Sprawozdania finansowe to proces, za pomocą którego identyfikuje się, ocenia i porównuje sprawozdania finansowe. Istnieje wiele technik analizy sprawozdań finansowych, a mianowicie analiza pozioma i pionowa. Porównanie kwot walutowych może dostarczyć informacji o czynnikach, które znacząco wpływają na sytuację finansową firmy.

To jest artykuł o tym, jak w prosty sposób analizować sprawozdania finansowe, mam nadzieję, że powyższy artykuł może być przydatny i pomocny dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry