Definicja kapitału początkowego i sposób jego obliczania

Rancakmedia.com – Rozpoczynając działalność gospodarczą, musisz najpierw wiedzieć, jakie znaczenie ma kapitał początkowy, aby Twoja firma w przyszłości szybko się rozwijała. W tym celu przeczytaj poniższy artykuł, aby lepiej go zrozumieć.

W rzeczywistości nie wszystkie firmy potrzebują kapitału. Jednak mając początkową inwestycję w formie kapitału, możesz rozpocząć działalność gospodarczą zgodnie z tym, co Cię interesuje lub do czego aspirujesz.

Począwszy od tego, jak gromadzić kapitał, kończąc na tym, jak skutecznie i efektywnie wykorzystać kapitał początkowy, a następnie dowiedzieć się, jaką docelową wielkość obrotu musisz osiągnąć w każdym okresie.

Oprócz kapitału początkowego istnieje również kapitał końcowy, który jest realizowany przez świat biznesu. Jaka jest zatem różnica między kapitałem początkowym a kapitałem końcowym? Jak sama nazwa wskazuje, kapitał początkowy to kapitał potrzebny do założenia firmy. Kapitał obrotowy, kapitał operacyjny i kapitał inwestycyjny są częścią kapitału początkowego.

Definicja kapitału początkowego

Właściwie jaki jest sens Kapitał początek? Kapitał początkowy to zbiór środków wykorzystywanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, aby lepiej prowadzić działalność gospodarczą należy wcześniej zapoznać się z różnymi rodzajami kapitału w sektorze biznesowym.

Wszystkie wydatki niezbędne do zapewnienia zwiększonego zapotrzebowania na towary i surowce do rozszerzenia działalności są uważane za kapitał obrotowy. Kapitał obrotowy, kapitał inwestycyjny i kapitał operacyjny to trzy rodzaje kapitału, które składają się na kapitał początkowy.

Co to jest kapitał początkowy

Kapitał końcowy to wszystkie pieniądze lub zasoby otrzymane po obliczeniu wyniku końcowego poprzez dodanie kapitału początkowego plus zyski (jeśli biznes jest rentowny) lub odjęcie kapitału początkowego od kwoty strat biznesowych (jeśli biznes ponosi straty).

Wszystkie wymienione powyżej formy kapitału są uwzględniane w kalkulacji kapitału początkowego. Kapitał początkowy to z definicji wydatki związane z założeniem firmy, które będą wykorzystywane przez znaczny okres czasu.

Dlaczego trzeba obliczyć kapitał początkowy?

Przy opracowywaniu strategii biznesowej bardzo ważne jest oszacowanie kapitału początkowego. Jeśli ten plan jest dobrze ustrukturyzowany, można go uwzględnić w ofercie, która pomoże w rozwoju Twojej firmy w przyszłości.

Obliczenie kapitału początkowego jest bardzo ważne z dwóch powodów, w szczególności:

 1. Bardzo pomocne będzie oszacowanie całkowitej kwoty potrzebnego kapitału. Stąd możesz określić, czy możesz pozyskać kapitał wewnętrznie, czy też musisz szukać kapitału zewnętrznego (inwestorów).
 2. Obliczanie potencjalnego zysku. Możesz oszacować zysk uzyskany z zarządzanego biznesu, znając kapitał początkowy. W języku indonezyjskim wystarczy wziąć dochód z kapitału.
 3. Znając zysk netto, możesz przewidzieć perspektywy biznesowe na przyszłość.

Dlaczego trzeba obliczyć kapitał początkowy

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Obliczenia kapitału początkowego można dokonać na cztery różne sposoby. Brak jest zasad regulujących sposób obliczania kapitału początkowego. Ale najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że zależy to od tego, jak duży jest biznes.

Im większy prowadzony biznes, tym więcej trzeba obliczyć i zapłacić. Formuła staje się wtedy coraz trudniejsza. Omówmy je jeden po drugim.

Jak obliczyć metodę kapitału początkowego 1

Za pomocą tej metody dość łatwo obliczyć kapitał początkowy. odpowiedni dla małych firm i początkujących przedsiębiorców. Obliczenie kapitału początkowego metodą 1 wygląda następująco:

Kapitał założycielski = kapitał inwestycyjny + kapitał obrotowy + kapitał operacyjny

Kapitał inwestycyjny, kapitał obrotowy i kapitał operacyjny to trzy różne formy kapitału.

Jak obliczyć metodę kapitału początkowego 2

Kapitał początkowy obliczany jest metodą 2 wraz z elementami kapitału końcowego, zysku i priv. Całkowita kwota funduszy w przedsiębiorstwie, która jest generowana przez dodanie kapitału początkowego, zysku lub straty, a następnie odjęcie całkowitej kwoty wstępnej, jest znana jako kapitał końcowy.

Zysk to kwota dochodu netto firmy. Prive to określenie wypłat biznesowych dokonywanych przez właścicieli firm w celach osobistych lub innych.

Formuła obliczania kapitału początkowego dla metody 2 jest następująca:

Kapitał początkowy = Kapitał końcowy – (Zysk + Prive)

Jak obliczyć metodę kapitału początkowego 3

Duże jednostki biznesowe i przedsiębiorcy powinni stosować tę metodę obliczania kapitału początkowego. Obliczenie kapitału początkowego dla metody 3 wygląda następująco:

Kapitał początkowy = kapitał końcowy – (przychody + wydatki + podatki + premia)

Wydatki to rodzaj wydatków, z których korzystają firmy.

Wynagrodzenia pracowników, płatności dla dostawców, rachunki za wodę i prąd, czynsz za biuro i inne wydatki to tylko niektóre przykłady wydatków.

Zgodnie z prawem firma jest zobowiązana do płacenia podatków na rzecz państwa.

Podatki obejmują podatek od osób prawnych PPh 21 (podatek od dochodów z wynagrodzeń, honorariów, dodatków i innych płatności), który jest rodzajem podatku.

Jak obliczyć metodę trzecią

Jak obliczyć metodę kapitału początkowego 4

Ta metoda kapitału początkowego jest porównywalna z podejściem, jednak terminologia jest inna, wykorzystując koszty kapitału i koszty operacyjne. Kapitał jest wykorzystywany do utrzymania ciągłości biznesowej poprzez nakłady kapitałowe. Na przykład maszyna, która jest stale używana

Kapitał początkowy potrzebny na potrzeby operacyjne przedsiębiorstwa to koszty operacyjne. Na przykład koszt wynajmu obiektów, płacenia pracownikom, zużycia energii lub telefonu oraz inne koszty.

Formuła obliczania kapitału początkowego dla metody 4 jest następująca:

Kapitał początkowy = wydatki kapitałowe – wydatki operacyjne

Przykład obliczenia początkowego kapitału biznesowego

W poniższym przykładzie wyjaśniamy, jak zastosować metodę 1 do obliczenia kapitału początkowego firmy.

PT Dua Sejoli Jaya rozpocznie nową działalność, korzystając z następujących informacji kapitałowych.

Kapitał na inwestycje

Poniżej znajduje się wyjaśnienie kapitału na inwestycje biznesowe, a mianowicie:

 1. 500 000 IDR za laptopa
 2. 750 000 IDR za drukarkę
 3. Telefon komórkowy za 3 000 000 IDR.
 4. 500 000 IDR za połączenie z Internetem
 5. 1 250 000 IDR za licencję biznesową
 6. 75 000 000 IDR za samochód służbowy
 7. KWOTA wynosi: 85 500 000 IDR

Kapitał obrotowy

Obliczanie kapitału obrotowego, na przykład w następujący sposób:

 1. 210 000 IDR za tusz do drukarki.
 2. 175 000 IDR za papier
 3. Łączna kwota to 385 000 IDR

Kapitał operacyjny

Poniżej znajduje się model operacyjny, a mianowicie:

 1. 8 000 000 IDR to całkowita miesięczna pensja pracownika.
 2. Miesięczny czynsz za pokój wynosi 1 000 000 IDR.
 3. Zapłać 500 000 IDR.
 4. Zapewnienie PAM 300 000 IDR.
 5. Benzyna samochodowa 500 000 IDR.
 6. Na jedzenie wydano 300 000 IDR.
 7. Razem 10 600 000 IDR

Mając powyższe informacje kapitałowe, PT Dua Sejoli Jaya wymaga kapitału założycielskiego w wysokości:

Kapitał założycielski = kapitał inwestycyjny + kapitał obrotowy + kapitał operacyjny

85 500 000 IDR + 385,00 IDR + 10 600 IDR = 85 500 000 IDR + 385,00 IDR + 10 600 IDR

Tak więc 95 985 000 IDR to pełna kwota kapitału początkowego dla PT Duo Sejoli Jaya.

Rodzaj kapitału początkowego

Rodzaj kapitału początkowego

Istnieją dwie kategorie kapitału początkowego, a mianowicie:

Inwestycja początkowa

Taka inwestycja powinna zostać zaplanowana przez właściciela firmy poprzez sporządzenie budżetu i określenie najlepszego rozwiązania. Dla niektórych pracowników wynajęcie małego biura i praca z domu zamiast bardzo dużej powierzchni może być bardziej opłacalna.

Kapitał obrotowy

Są to środki, których firma potrzebuje, aby kontynuować działalność. Innymi słowy, musisz być w stanie poradzić sobie z bezpośrednimi wydatkami, takimi jak płacenie dostawcom i pracownikom. Aktywa obrotowe są odejmowane od zobowiązań bieżących w celu obliczenia kapitału obrotowego.

Korzyści z obliczania kapitału początkowego

Dlaczego lepiej obliczyć kapitał początkowy przed rozpoczęciem działalności? Przyszłe operacje biznesowe będą pośrednio uzależnione od sposobu obliczania kapitału początkowego. Obliczenie kapitału początkowego zapewni ludziom biznesu co najmniej dwie korzyści.

 1. Pomoc przedsiębiorcom w oszacowaniu całkowitego kapitału potrzebnego do ustalenia, czy kapitał może być sfinansowany samodzielnie, czy też potrzebny jest dodatkowy kapitał (inwestorzy).
 2. Obliczenie kapitału początkowego pomaga przedsiębiorcom obliczyć potencjalny zysk lub stratę, jaką firma uzyska w tym czasie. Sekret polega na zmniejszeniu początkowych przychodów i kosztów. W ten sposób można również przewidzieć perspektywy biznesowe.

Często zadawane pytania

Oto kilka pytań i odpowiedzi dotyczących znaczenia kapitału początkowego, aby uzyskać informacje, patrz poniżej:

Jakie są rodzaje kapitału obrotowego?

Istnieją dwa rodzaje kapitału obrotowego, a mianowicie:

 1. Całkowity kapitał obrotowy
 2. Kapitał obrotowy netto

Wniosek

Kapitał początkowy jest kapitałem niezbędnym do rozpoczęcia działalności. Kapitał początkowy składa się z kapitału obrotowego, kapitału operacyjnego i kapitału inwestycyjnego.

To wszystkie informacje na temat znaczenia kapitału początkowego, mam nadzieję, że powyższe informacje mogą być pomocne i przydatne dla was wszystkich.

Stąd artykuł o znaczeniu kapitału początkowego i sposobie jego obliczania, mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się przydatne i pomocne dla Was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry