Co to jest segmentacja rynku, rodzaje i pełne przykłady

Rancakmedia.com – Sprawdź ten pełny przegląd tego, czym jest segmentacja rynku, od definicji typów i przykładów, które powinieneś znać, a aby uzyskać informacje, przeczytaj poniższy artykuł.

Segmentacja rynku jest jedną z metod zaspokojenia rynku docelowego, nie każdy potrzebuje Twojego produktu, więc musisz kierować reklamy do osób, które wyraźnie potrzebują Twojego produktu, aby zdobyć klientów.

Możesz zawęzić grupę docelową do osób, które z największym prawdopodobieństwem zostaną lojalnymi klientami lub fanami treści Twojej marki poprzez segmentację rynku. Jeśli próbujesz dokonać segmentacji, podziel rynek na podzbiory o porównywalnej jakości.

Co to jest segmentacja rynku?

Segmentacja rynku to praktyka dzielenia rynku docelowego na mniejsze grupy o bardziej określonych cechach. Sam rynek docelowy to grupa klientów, do których skierowana jest oferta produktowa.

Ta metoda dzieli potencjalnych klientów lub odbiorców na mniejsze grupy w oparciu o takie czynniki, jak zainteresowania, dane demograficzne, położenie geograficzne lub inne nieokreślone wymagania lub pragnienia. Segmentacja

Korzyści z segmentacji rynku

Segmentacja firm ma wiele zalet i celów. Oto wyjaśnienie:

Bardziej ukierunkowana strategia marketingowa

Plany marketingowe stają się bardziej ukierunkowane, gdy zidentyfikujesz klientów, do których chcesz kierować reklamy. Będziesz w stanie dowiedzieć się, jaki rodzaj marketingu będzie najlepszy dla tej grupy demograficznej, a także jaki język i media będą używane. Reklama w mediach społecznościowych ułatwia określenie docelowych odbiorców reklamy.

Optymalizacja i efektywność kosztowa

Kiedy działania marketingowe są bardziej skoncentrowane, wydatki mogą zostać zmniejszone. Ze względu na potencjał znacznych przychodów z wysokiej sprzedaży wydatki na marketing stają się bardziej idealne i efektywne.

Ponieważ większość osób, które czytają Twoją reklamę, nie potrzebuje oferowanych towarów, Twoje szanse na pozyskanie klientów są znacznie zmniejszone, jeśli reklama ma wyraźne segmenty.

Łatwiejsze zarządzanie produktami

Segmentacja zapewnia firmom bardziej szczegółowe informacje o klientach. Kiedy lepiej znamy grupę docelową, możemy również tworzyć towary zgodnie z oczekiwaniami odbiorców.

Produkty dostosowane do konkretnych grup rynkowych to kolejna opcja dla firm. W rezultacie klienci będą bardziej zadowoleni z rezultatu.

Tworzenie możliwości rynkowych

Kolejnym krokiem w segmentacji rynku jest identyfikacja i rozwijanie nowych rynków. Podczas definiowania segmentów organizacja pozna wymagania każdego segmentu na podstawie istniejących konkurencyjnych produktów.

Korzystając z tych informacji, firmy będą mogły ocenić, jak bardzo ich klienci są zadowoleni z aktualnego stanu rzeczy. Niskie zadowolenie z istniejących na rynku towarów jest szansą dla nowych firm.

Zamiast konkurować z mniejszymi usługami sprzątania domu, które oferują tylko kilka możliwości, możesz zaproponować bardziej kompleksową usługę, która przyciągnie uwagę klientów.

Poznaj lepiej swoich klientów

Lepsza znajomość klientów to kolejna zaleta. Jeśli chcesz budować towary, które odpowiadają Twoim klientom, firma musi umieć postawić się w perspektywie klienta.

Solidne zrozumienie potrzeb i życzeń klientów jest niezbędne dla każdego biznesu.Dzięki temu poziomowi wiedzy zmniejsza się ryzyko niepowodzenia kampanii marketingowej.

Udana kampania z niskim prawdopodobieństwem niepowodzenia, jak wspomniano wcześniej, niewątpliwie obniży koszty marketingu.

Zwiększenie satysfakcji klienta

Im większe zadowolenie konsumenta, tym lepszy produkt. Zadowolenie klientów jest niewątpliwie jednym z głównych celów firmy. Można to osiągnąć poprzez marketing skierowany do wybranych segmentów docelowych.

Utrzymanie klientów

Im wyższy poziom zadowolenia klienta, tym większe prawdopodobieństwo, że klient rozważy ponowny zakup produktu w przyszłości. Można twierdzić, że ta segmentacja jest w stanie zatrzymać klientów i zdobyć lojalnych klientów.

Niewykluczone również, że ten klient będzie zainteresowany wypróbowaniem dodatkowych pozycji z tej samej firmy lub polecaniem marki osobom z jego otoczenia.

Warunki efektywnej segmentacji rynku

Aby segment odniósł sukces, należy wziąć pod uwagę różne warunki. Oto kilka przykładów:

Musi być mierzalny

Segmentacja może odnieść sukces tylko wtedy, gdy można ją ocenić. Rozmiar rynku i siła nabywcza konsumentów to tylko niektóre z zastosowanych wskaźników. Na przykład jeden z segmentów Twojej firmy jest „łowcą promocji”, co oznacza, że będą robić zakupy, gdy oferujesz promocje w postaci rabatów, zwrotu gotówki lub innych promocji.

Dostępny

Zrozumienie wymagań segmentu nie wystarczy; trzeba też pomyśleć o tym, jak do nich dotrzeć. Atrybuty i zachowania klientów mogą być wykorzystane do określenia, które podejście jest najskuteczniejsze.

Są klienci, z którymi łatwiej skontaktować się poprzez media społecznościowe czy e-mail, są też tacy, do których można dotrzeć jedynie za pośrednictwem środków masowego przekazu, takich jak telewizja czy radio.

Wystarczająco duży (istotny)

Celem segmentacji jest podzielenie klientów na mniejsze grupy. Jednak segment musi być wystarczająco duży, aby mógł służyć jako rynek docelowy. Oczywiście im mniejsza grupa, tym mniejsze prawdopodobieństwo pozyskania klientów.

różniczkowalna

Ta sama mieszanka marketingowa wywoła różne reakcje w różnych segmentach rynku. Jeśli oba segmenty reagują w ten sam sposób, muszą pozostać razem jako jeden segment.

Zaskarżalny

Segment musi nadawać się do działania lub obsługi przez personel biznesowy. Oczywiście, jeśli segment ma potrzeby lub oczekiwania przekraczające możliwości firmy, transakcja się nie powiedzie.

Rodzaje segmentacji rynku i przykłady

Istnieje kilka form segmentacji rynku. Oto przykład każdego typu:

Segmentacja geograficzna

Ta konkretna segmentacja jest prawdopodobnie uważana za jedną z najstarszych i najbardziej podstawowych. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie mieszkający w jednym miejscu mają zwykle inne wzorce zakupów niż w innych obszarach. Na przykład ludzie w miastach i na wsiach przejawiają różnorodne zachowania.

W obszarach metropolitalnych towary związane ze stylem życia mają bardzo duży rynek, ale na obszarach wiejskich są one mniej atrakcyjne. Innym przykładem jest sektor bankowy, gdzie banki oferują różne rodzaje oszczędności specjalnie dla obszarów wiejskich.

Segmentacja demograficzna

Wiek, płeć, dochód, zawód, status rodzinny i wykształcenie to jedne z najczęściej używanych cech w segmentacji demograficznej.

Nastolatki, dorośli i osoby starsze to przykłady segmentacji rynku ze względu na wiek. Studenci, gospodynie domowe, kobiety biznesu, rolnicy i pracownicy biurowi to przykłady zawodów, które mieszczą się w szerokich kategoriach „męskich” lub „kobiecych”.

Oprócz tego można go również podzielić w zależności od wysokości dochodów, np. dochód poniżej 5 mln rupii miesięcznie, dochód 5-10 mln rupii miesięcznie oraz dochód powyżej 10 mln rupii miesięcznie. Siła nabywcza danej osoby z pewnością będzie miała duży wpływ na ten dochód.

Jeden segment może składać się z wielu oddzielnych zmiennych. Na przykład produkty do pielęgnacji skóry przeznaczone dla młodych kobiet o dochodach gospodarstwa domowego poniżej 5 milionów rupii są przeznaczone na ten rynek.

Segmentacja psychograficzna

W tego rodzaju segmentacji konsumentów klienci są dzieleni na grupy na podstawie różnych cech psychologicznych, takich jak styl życia, cechy osobowości i osobiste preferencje. Segmentacja demograficzna, ze względu na swój niejednoznaczny charakter, jest uważana za trudniejszą niż ta.

Mimo to nie wykluczaj możliwości skorzystania z niego. Jeśli segment zostanie wykonany poprawnie, ludzie biznesu nadal mają możliwość zarobienia znacznych pieniędzy.

Segmentacja psychologiczna obejmuje takie rzeczy, jak marketing karmy dla zwierząt domowych dla miłośników zwierząt lub członkostwo w siłowni dla sportowców.

Segmentacja behawioralna

Segmentacja rynku według poziomu znajomości produktów, nastawienia i faktycznego ich wykorzystania jest tym, co rozumiemy przez tę segmentację.

To dobry sposób, aby dowiedzieć się, kto najprawdopodobniej kupi, ile i kiedy to kupi.

Na przykład linia lotnicza może rozróżnić pasażerów biznesowych i rekreacyjnych.

Segmentacja korzyści

Ogólnie rzecz biorąc, zachowanie klientów zależy bardziej od korzyści oczekiwanych w produkcie niż od względów demograficznych. Każdy klient chce czegoś innego niż jego zakup, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę konkurencyjny charakter rynku.

Na przykład, podczas gdy niektórzy klienci mydła są bardziej zainteresowani zapachem i konsystencją mydła, inni bardziej interesują się mydłem, które dobrze czyści.

Podczas korzystania z tego segmentu zaleca się wykorzystanie bieżącego segmentu, a następnie zbudowanie nowego segmentu. Może się zdarzyć, że firma potrzebuje wielu alternatywnych produktów, aby zapewnić wszystkie korzyści, których oczekują klienci.

Etapy segmentacji rynku

Istnieją różne procedury, których należy przestrzegać, aby opracować odpowiednią segmentację dla swojej organizacji. Oto kroki, które musisz wykonać:

Wypełnij ankietę

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest przeprowadzenie badań, aby lepiej poznać swoich klientów. Jedną z opcji jest przeprowadzanie ankiet poprzez wywiady lub dystrybucję kwestionariuszy.

Aby ułatwić tworzenie grup, po ogólnych pytaniach ankiety mogą pojawić się pytania bardziej szczegółowe. Celem przeprowadzenia ankiety jest poznanie motywacji i stosunku ludzi do produktu lub usługi.

Określ rodzaj segmentacji

Drugim krokiem, który należy wykonać, jest wybór rodzaju segmentacji. Czy chcesz podzielić klientów na segmenty według danych demograficznych, regionalnych, psychograficznych, behawioralnych lub innych?

Stwórz segmentację rynku

Kolejnym krokiem, jaki można podjąć, jest opracowanie segmentacji rynku w oparciu o dane otrzymane z pierwszego etapu.

Możesz użyć narzędzi statystycznych do tworzenia segmentów z nieprzetworzonych danych lub samodzielnie przeanalizować dane. Później firma będzie miała różne grupy segmentów na rynku.

Wykonaj test segmentacji

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy segment da się dobrze wykorzystać w firmie i przynieść oczekiwane efekty.

Jeśli segment nie jest powiązany z produktem i nie przynosi sprzedaży, oznacza to, że należy dokonać oceny i opracować segment w oparciu o inne kryteria.

Często zadawane pytania

Poniżej znajduje się przykład pytania i odpowiedzi dotyczącej segmentacji rynku:

Dlaczego najczęściej wybierana zmienna demograficzna wpływa na segmentację rynku?

Wiele firm wykorzystuje informacje demograficzne jako podstawę do segmentacji ze względu na różne korzyści. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że większość potrzeb i wymagań klientów można sklasyfikować zgodnie z ich danymi demograficznymi. Oznacza to, że podział rynku na podstawie czynników demograficznych jest najczęstszą praktyką.

Jak firmy dokonują segmentacji rynku?

Segmentacja rynku to docelowi lub docelowi klienci, którzy staną się nabywcami dostarczanych przez Ciebie towarów. Sposobem na określenie tego segmentu rynku jest sklasyfikowanie oferowanych towarów i modyfikacja ich zgodnie z zainteresowaniami, podobieństwami i wymaganiami klientów.

Wniosek

Segmentacja rynek to praktyka dzielenia rynku docelowego na mniejsze grupy o bardziej określonych cechach, takich jak zainteresowania, dane demograficzne, położenie geograficzne lub inne nieokreślone wymagania lub pragnienia. Segmentacja firm ma szereg zalet i celów, które sprawiają, że marketing jest bardziej precyzyjny i ukierunkowany.

To jest informacja o tym, czym jest segmentacja rynku, którą możemy przekazać. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie łatwe do zrozumienia!

Przycisk Powrót do góry