Definicja pragnień i potrzeb wraz z przykładami

Rancakmedia.com – W poniższym artykule wyjaśnimy znaczenie pragnień i potrzeb, a także różnice, w tym celu zapoznaj się z poniższymi informacjami, abyś mógł je łatwo zrozumieć.

W życiu codziennym nierzadko zdarza nam się znaleźć coś, czego potrzebujemy. Problem jednak w tym, czy naprawdę tego potrzebujemy? Często wydaje nam się, że czegoś potrzebujemy, ale tak naprawdę po prostu tego chcemy.

Chociaż często ma to miejsce w ekonomii, ważne jest, aby zrozumieć różnicę. Wiele pomysłów głosi, że potrzeby mają fundamentalne znaczenie w uzupełnianiu przetrwania i należy je natychmiast zaspokajać.

Zaspokajanie potrzeb istot żywych, zwłaszcza ludzi, jest fundamentalnym aspektem prowadzenia biznesu. Jeśli chodzi o ekonomię, istnieją różne poziomy satysfakcji, jeśli chodzi o zaspokojenie popytu na produkty i usługi. Te poziomy to pragnienia i potrzeby.

Jaka jest definicja potrzeby?

Zasadniczo pojęcie potrzeby zostało zdefiniowane przez KBBI, a mianowicie „wszystko, co jest konieczne lub niezbędne”. Konieczność jest wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do osiągnięcia sukcesu. Jeśli indywidualne potrzeby nie zostaną zaspokojone, ich życie może nie być pomyślne.

Każdy ma różne pragnienia i potrzeby, a są one określone przez poziom bogactwa i zadowolenia, jakie dana osoba ma w swoim życiu. Nawet we współczesnych czasach potrzeby człowieka zmieniają się z powodu ewoluującego ludzkiego myślenia, które zależy od środowiska i sytuacji.

Jaka jest definicja potrzeby

Czym jest Pragnienie?

Mieć lub osiągać swoje pragnienia to być w stanie pożądania. Jeśli pragniemy jakiejś rzeczy, mamy nadzieję, że uda nam się ją zdobyć i posiąść. Są to postrzegane potrzeby, które są kształtowane przez naszą wiedzę, kulturę, osobowość, marketing i preferencje.

Pragnienia, w przeciwieństwie do potrzeb, mają mniejsze znaczenie dla ludzkiej egzystencji. W najlepszym razie czujemy się niezadowoleni tylko wtedy, gdy ich nie zaspokajamy.

Następnie potrzeby stają się pragnieniami, gdy są skierowane na konkretną rzecz, która naszym zdaniem może zaspokoić nasze potrzeby. A to zwykle zależy od zasobów, którymi dysponujemy.

Na przykład chcemy produktów luksusowych, takich jak pojazdy sportowe lub turystyczne. Staje się pragnieniem, ponieważ nie mamy teraz odpowiednich zasobów (pieniędzy). I prawdopodobnie skończymy go, gdy będziemy mieli wystarczająco dużo pieniędzy.

Jaka jest różnica między potrzebą a pragnieniem?

Potrzeby i pragnienia to dwa odrębne terminy, ale często trudno je rozróżnić. Możemy łatwo źle to odczytać, zwłaszcza gdy coś kupujemy.

Nawet jeśli rzeczy, które kupujemy, tak naprawdę nie są nam potrzebne, wydajemy za dużo na rzeczy, których pragniemy.

I z takich powodów rozróżnienie między potrzebami a pragnieniami jest bardzo ważne. Wybieranie i ustalanie priorytetów, które są naszymi potrzebami, a które pragnieniami, staje się strategią efektywnego zarządzania naszymi wydatkami.

Dzięki temu możemy mądrzej wydawać pieniądze. Skoncentrujmy się na trzech elementach, aby odróżnić potrzeby od zachcianek.

Jaka jest różnica między potrzebą a pragnieniem

Po pierwsze, potrzeby są niezbędne dla naszego istnienia, podczas gdy pragnienia nie. Na przykład potrzebujemy jedzenia, napojów i odzieży, aby utrzymać nasze istnienie. Wszyscy chcemy smartfona, ale nie tak niezbędnego jak jedzenie, woda i odzież we współczesnym świecie.

Innymi słowy, nasze pragnienia często nie są naszymi podstawowymi potrzebami. Nie są one wiążące i nie musimy ich szybko wypełniać. Kiedy nasze główne i podstawowe potrzeby są zaspokojone, mamy mniej miejsca na pragnienia.

Artykuły pierwszej potrzeby powinny pokryć większość naszych wydatków. Ponieważ są potrzebne, stają się regularnymi wydatkami. Z drugiej strony pragnienia powinny stanowić tylko niewielki procent całkowitych wydatków. Przyczyniają się do naszego dobrego samopoczucia, ale jest w porządku, jeśli ich nie mamy.

Po drugie, pragnienie musi mieć skończony charakter. Zamiast tego pragnienie jest nieskończone. Posiadanie pragnień rzadko nam wystarcza, ciągle będziemy szukać więcej. Jest to nasz własny wybór i część naszej ludzkiej natury.

Na przykład nie kupujemy ubrań, gdy mamy dodatkowe pieniądze. Preferujemy jednak ubrania bardziej ekskluzywne, np. dlatego, że pasują do naszego stylu.

Po trzecie, potrzeby mają funkcje i nagrody mierzące ich spełnienie. Na przykład pożywienie jest uniwersalną potrzebą, którą należy zaspokoić, jeśli chcemy uniknąć głodu i śmierci.

Tymczasem trudno jest określić, czy potrzeba została zaspokojona, czy też nie, w oparciu o określone normy. Jest to kwestia osobistych preferencji, które różnią się w zależności od osoby.

Jaki jest związek między pragnieniem a ekonomią?

Ponieważ ludzkie pragnienia i potrzeby są nieograniczone, ekonomia musi przezwyciężyć niedostatek. Tymczasem zasoby, którymi dysponujemy, są ograniczone.

Nigdy nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Ponadto często wiąże się z sukcesem finansowym (zasobami, którymi dysponujemy).

Chcemy motocykl np. Kupimy, kiedy będzie nas na to stać. Ale kiedy już mamy pojazd, może być bardziej przydatny. Itp. Po zakupie pojazdu możemy chcieć prywatnego samolotu.

W obliczu niedoboru musimy oceniać, jak rozdysponować dostępne zasoby ekonomiczne, aby zaspokoić nasze potrzeby i pragnienia.

Jaki jest związek między pragnieniem a ekonomią

Konkretne przykłady potrzeb i pragnień

Oto kilka przykładów potrzeb i pragnień:

Potrzebować

Podczas wykonywania zadań potrzebujemy pożywienia jako źródła energii. Aby zaspokoić potrzeby żywieniowe, jemy tylko biały ryż, warzywa, mleko i dodatki, które mogą dostarczyć organizmowi składników odżywczych.

pragnienie

Jeśli chodzi o żywność, to nie tylko żywność jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb żywieniowych i odżywczych organizmu, ale także musi być smaczna, smaczna i wiele, co może zwiększyć przyjemność z jedzenia.

Rodzaje potrzeb

Ogólnie wiemy, że ludzkie potrzeby dzielą się na trzy kategorie: potrzeby podstawowe, potrzeby drugorzędne i potrzeby trzeciorzędne.

Podczas gdy Abraham Maslow (Prihartanta, 2015) twierdzi, że każdy ma jakieś podstawowe potrzeby, Maslow w wyniku swoich badań przedstawił hierarchię potrzeb człowieka składającą się z pięciu głównych kategorii: fizjologiczne, bezpieczeństwa, miłości lub wspólnoty, uznania i aktualizacja.

Poniżej znajduje się wyjaśnienie potrzeb podstawowych, drugorzędnych i trzeciorzędnych!

Podstawowe potrzeby

Przetrwanie jednostek zależy od zaspokojenia ich najbardziej podstawowych potrzeb, które są znane jako potrzeby podstawowe. Te podstawowe potrzeby mogą być również określane jako podstawowe potrzeby.

Rodzaje potrzeb

Istnieje wiele rodzajów podstawowych potrzeb, zwłaszcza odzież, jedzenie i schronienie. Przez ubranie rozumiemy coś, co faktycznie możesz założyć na swoje ciało.

Następnie jest żywność, która obejmuje stałe i płynne źródła energii dla ludzkiego ciała. Termin „schronienie” odnosi się do miejsca, które nazywa się domem i miejscem wypoczynku.

Potrzeba drugorzędna

W przeciwieństwie do potrzeb pierwotnych, które należy zaspokajać bez względu na konsekwencje ich niezaspokojenia, potrzeby drugorzędne mogą być zaspokajane jedynie jako uzupełnienie potrzeb podstawowych. Odzież, na przykład, jest potrzebą podstawową, ale projekt i kolor konkretnej odzieży jest potrzebą drugorzędną.

Aby zaspokoić drugorzędne potrzeby, w zależności od możliwości ekonomicznych osoby. Wbrew powszechnemu przekonaniu, te tak zwane „komplementarne potrzeby” idą w parze z potrzebami wynikającymi z kultury i sposobu życia ludzi.

Inne przykłady drugorzędnych potrzeb obejmują potrzebę posiadania lodówki, laptopa, telewizora itp.

Potrzeby trzeciorzędne

Potrzeby trzeciorzędne można nazwać potrzebami luksusowymi. Dzieje się tak, ponieważ celem zaspokojenia tego rodzaju potrzeb jest wyłącznie osobista przyjemność, a każda osoba ma inne potrzeby trzeciorzędne.

Posiadanie pojazdu, wyjazd na wakacje lub posiadanie instrumentu muzycznego to tylko kilka przykładów. Należy jednak pamiętać, że stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka zależy w dużej mierze od jego klasy społecznej i poziomu dochodów.

W przeważającej części te trzeciorzędne potrzeby przybierają formę dóbr luksusowych. Potrzeby dotyczące znaczenia edukacji policealnej są jednak bardzo zróżnicowane.

Laptopy znajdują się na liście trzeciorzędnych potrzeb, mimo że niektórzy nie uważają ich za niezbędne. Z drugiej strony laptopy mogą być koniecznością dla niektórych osób, które polegają na nich w pracy.

Zasadniczo potrzeby każdej osoby są wyjątkowe i zależą od poziomu osobistego bogactwa i satysfakcji. Im większe pieniądze, tym większa chęć zaspokojenia potrzeb, zarówno pierwotnych, drugorzędnych, jak i trzeciorzędowych.

Nadanie priorytetu naszym najbardziej podstawowym potrzebom jest czymś, do czego wszyscy powinniśmy dążyć, o ile mamy racjonalne nastawienie. Później zaspokajaj tylko drugorzędne i trzeciorzędne potrzeby, z wystarczającymi kwotami na wszystko inne.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się przykłady pytań i odpowiedzi dotyczących znaczenia pragnień i potrzeb:

Jakie są podobieństwa pragnień i potrzeb?

Pragnienie jest czymś, czego chcemy od siebie. Potrzeba jest czymś, czego potrzebujemy w życiu.

Jaki jest związek między ludzkimi potrzebami a pragnieniami?

Potrzebować jest wszystkim, czego człowiek potrzebuje, czego nie można odłożyć na później dla celu ludzkiego życia. Pragnienie jest czymś, czego szukają ludzie, co wciąż można odłożyć na później, a jeśli nie jest zaspokojone, również nie stanowi problemu.

Dlaczego potrzeby są ważniejsze niż pragnienia?

Ponieważ potrzeby muszą być zaspokojone, aby przetrwać, jednak pragnienia nie są tak ważne i nie ma znaczenia, jeśli nie zostaną zaspokojone. niezaspokojenie potrzeb może prowadzić do choroby lub śmierci.

Wniosek

Można stwierdzić, że potrzeby to wszystko, czego człowiek potrzebuje do osiągnięcia sukcesu, podczas gdy pragnienia są określane przez poziom zamożności i zadowolenia, jakie dana osoba ma w swoim życiu.

Stąd informacja o pełnym zrozumieniu pragnień i potrzeb, mam nadzieję, że powyższy artykuł okaże się przydatny i pomocny dla Was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry