Czym jest uczciwość, cechy charakterystyczne, korzyści i przykłady

Rancakmedia.com – Ci z Was, którzy nie wiedzą, czym jest uczciwość, mogą dowiedzieć się z poniższego artykułu o znaczeniu uczciwości, jej cechach, zaletach i przykładach.

Uczciwość to zdolność do konsekwentnego i stanowczego utrzymywania wzniosłych ideałów i zasad. Uczciwość można również zdefiniować jako związek między własnym zachowaniem a ideałami i zasadami.

Uczciwość, używana w etyce, to uczciwość, aby być uczciwym i poprawnym w swoim zachowaniu. Hipokryzja (hipokryzja lub hipokryzja) jest przeciwieństwem uczciwości.

Uważa się, że osoba ma „uczciwość”, jeśli jej działania są zgodne z wyznawanymi przez nią wartościami, przekonaniami i zasadami. O uczciwości człowieka decydują tylko twoje słowa i czyny, w przeciwieństwie do wady charakteru kogoś, kto składa obietnice, których nie możesz dotrzymać.

Osoba uczciwa nie jest wieloaspektową postacią, która zmienia swój wygląd zgodnie z własnymi celami i zainteresowaniami.

Uczciwość jest ważne cechy lidera. Pracownicy będą bardziej uczciwi wobec twojego szefa, jeśli będzie uczciwy. Liderzy, którzy są uczciwi, cieszą się zaufaniem, ponieważ to, co mówisz, jest również twoim działaniem.

Co to jest integralność

Uczciwość jest jedną z najważniejszych cech, jakie powinien posiadać lider. Kiedy mówimy o uczciwości, mówimy o wszystkim, od tego, jak się zachowujemy, po to, w co wierzymy i jak załatwiamy sprawy.

Uczciwość jest definiowana jako cecha bycia godnym zaufania i pewnym siebie. Sama integralność pochodzi od łacińskiego „integrować”, co oznacza:

silna determinacja, by nie korumpować, trzymać się zasad i stać się podstawą odnoszenia się do siebie jako wartości moralnej

Jakość, natura lub stan, który pokazuje jednolitą całość, ma potencjał i umiejętność promieniować autorytetem, autorytetem i uczciwością.

W tym przypadku uczciwość to nie tylko słowne pozory; przejawia się to również w czynach. Uczciwość, wiarygodność i niezliczone inne wzniosłe ideały muszą być podstawą charakteru przywódcy.

Wybrany człowiek Al Mustafa Muhammad SAW, który będzie najlepszym przykładem człowieka, z pewnością pójdzie w ślady tego wielkiego człowieka.

Definicja uczciwości według ekspertów

Uczeni próbowali wyjaśnić znaczenie słowa integralność w następujący sposób:

Według Henry'ego Clouda

Uczciwość, zdaniem Henry'ego Clouda, nie może być oddzielona od wysiłku stania się jednostką, która w pełni ucieleśnia się w wielu osobach osoby, z których każda jest w pełni funkcjonalna i wypełnia swoje obowiązki zgodnie z przypisaną jej rolą.

Uczciwość jest dużą częścią tego, co czyni osobę całością i użyteczną jako osoba.

Według KBI

Wielki słownik indonezyjski mówi, że „uczciwość” jest jedną z cech charakteru, która może sprawić, że inni ludzie będą szanowani i uczciwi.

Według Ippho Santoso

Uczciwość, według słów Ippho Santoso, to „małżeństwo idei, słów i czynów, które tworzy reputację i zaufanie”. Jeśli spojrzysz na korzenie tego słowa, definicja „integralności” ma mówić całkowicie i całkowicie.

Według Andreasa Harefy

Według Andreasa Harefy na uczciwość składają się trzy elementy, którymi można się kierować, w tym okazywanie uczciwości, wypełnianie zobowiązań i konsekwentne wykonywanie zadań.

Według Stephena R. Coveya

Jak mówi przysłowie: „uczciwość to mówienie prawdy; uczciwość to dopasowanie naszych słów do rzeczywistości; Uczciwość to dotrzymywanie zobowiązań i spełnianie oczekiwań”. Jego słowa odpowiadają rzeczywistości, którą rozumiemy przez „uczciwość”.

Uczciwość pokazuje, że jego czyny odpowiadają słowom. Ludzie, którzy mają uczciwość i uczciwość, są ludźmi niezależnymi. Pokazujesz swoją uczciwość jako osoba odpowiedzialna i oddana.

Według (Jacobs, 2004)

Uczciwość opisywano również, podkreślając moralną spójność, integralność osobistą lub uczciwość (na przykład w kategoriach akademickich).

Według Butlera i Cantrella (1984, w: Hosmer, 1995)

powiedzieć, że czyjaś uczciwość to twoja reputacja osoby uczciwej i godnej zaufania, aby zdefiniować słowo „zaufanie” w ustawieniach organizacyjnych.

Cechy integralności

 1. Ludzie bez maseczek.
 2. Dotrzymujesz złożonych obietnic.
 3. To samo dotyczy przodu i tyłu.
 4. Bądź konsekwentny między tym, w co wierzysz, a tym, jak się zachowujesz.
 5. Spójny między przyjętymi zasadami życia i życiem przeżywanym.

Korzyści z uczciwości

 1. Będziemy w bardzo dobrej formie, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.
 2. Intelektualnie nasze umysły są wykształcone, aby myśleć naukowo.
 3. Emocjonalnie stajemy się napędzanymi ludźmi, gotowymi dostosować się do każdego scenariusza.
 4. Dzięki naszej duchowości możemy interpretować nasze doświadczenia i uzyskać pełniejsze i bardziej wszechstronne zrozumienie wielu aspektów życia.
 5. Zdolność do budowania relacji międzyludzkich wzrasta w wyniku postępu technologicznego.

Przykład uczciwości dla pracowników

Zakładowy „władca” i decydent jest bliski jednemu z pracowników. Jest „rzetelny” i „uczciwy”.

Zakład przeżywał pewne trudności, co doprowadziło do walki między miejscowymi a ekspatriantami, którzy akurat byli ówczesnymi władzami.

Obawiając się, że jego „miękka” pozycja może być zagrożona, pracownik ten postanowił zgodzić się z władzami urzędu, co było ewidentnym błędem, łamiąc zasady i raniąc miejscowych kolegów.

Można powiedzieć, że ci „uczciwi” pracownicy wydają się nie być uczciwi, ponieważ zachowujesz się we własnym interesie.

Drugi prawdziwy przykład

Pracownik, który jest „uważany za najbardziej uczciwego”, ale spotyka innego pracownika, który jest jego największym wrogiem. Ci tak zwani „uczciwi” pracownicy boją się konkurencji.

Wymyślając historie i rozpowszechniając plotki, manipuluje swoimi współpracownikami przeciwko tobie. Po raz kolejny okazało się, że uczciwość i uczciwość nie zawsze są synonimami.

Naszym zdaniem tylko czas ujawni prawdziwą uczciwość danej osoby. Po burzy i problemach w życiu zawodowym kwestionowana jest jego uczciwość.

Korzyści z uczciwości

Uczciwość ma następujące zalety:

Korzyści fizyczne

Będziemy czuć się sprawni, zdrowi i fit. Jeśli chodzi o poradzenie sobie z codzienną rutyną i pójściem do pracy, jesteśmy zawsze pod ręką.

Korzyści intelektualne

Dzięki inteligencji i informacjom możemy zwiększyć potencjał naszego mózgu.

Korzyści emocjonalne

W spotkaniach zawodowych człowiek staje się bardziej zmotywowany, samoświadomy, wrażliwy, sympatyczny, solidarny i pełen emocjonalnego ciepła.

Korzyści duchowe

Poznaj siebie lepiej, myśląc o dobrych i złych rzeczach, które przydarzyły Ci się w życiu i ucz się z nich.

Świadczenia społeczne

Będziemy w stanie budować silne relacje w naszym środowisku, wspólnie pracować nad projektami, które wymagają pracy zespołowej i współpracy, a także mieć współczucie i empatię, aby zawsze robić miejsce w naszych sercach na potrzeby innych.

Często zadawane pytania

Kilka innych terminów związanych z uczciwością omówiono w poniższych pytaniach i odpowiedziach:

Jakie są przykłady uczciwości?

Niezależnie od zajmowanego stanowiska w organizacji dawanie dobrego przykładu współpracownikom jest rodzajem uczciwości.

Kiedy przychodzi osobisty telefon, odebranie go podczas przerwy jest przykładem uczciwości. W nagłych przypadkach możesz najpierw skontaktować się z szefem i poprosić o pozwolenie.

Kim jest osoba uczciwa?

Osoba uczciwa oznacza uczciwą postawę i silny charakter. Kiedy używamy terminu „uczciwość”, mamy na myśli stanowczy stosunek do zasad, nie chcący ulec korupcji oraz podstawę do przywiązywania do siebie wartości moralnych.

Jaki jest cel uczciwości?

Celem uczciwości jest między innymi osiągnięcie osiągnięcia lub sukcesu. aby ludzie mogli przewodzić i być prowadzeni. Proces zaszczepienia w kimś wiary. Aby przynieść sukces.

Celem integralności jest:

 1. Jako jeden z sekretów sukcesu lub sukcesu,
 2. Jako cecha, która pozwala ludziom przewodzić i podążać.
 3. Jako ten, który rodzi zaufanie.
 4. Uczciwość jest bardzo ważna, aby zbudować sobie markę i osiągnąć swoje cele.

Wniosek

Dlatego tak ważna jest integralność. Uczciwość jest bardzo ważna, aby zbudować sobie markę i osiągnąć swoje cele. Tak więc artykuł, który podsumowaliśmy powyżej.

Przycisk Powrót do góry