Najłatwiejszy sposób na przezwyciężenie oszustw związanych z kartami kredytowymi

Rancakmedia.com – W tym artykule omówimy, jak radzić sobie z oszustwami karta kredytowa najprostsza rzecz, którą możesz zrobić w domu 100% działa, powodzenia!

W tej wspaniałej epoce wielu złych aktorów hakuje karty kredytowe i popełnia oszustwa tożsamości. Zamrożenie kredytu to prosty sposób na ochronę przed takimi oszustwami dotyczącymi tożsamości.

W przypadku kradzieży tożsamości skontaktuj się z odpowiednim bankiem. Mogą to być rozmowy telefoniczne, e-maile i inne. Jeśli nie zostanie rozwiązany, może zniszczyć ocenę kredytową i utrudnić.

Wydany z Real Simple, poniedziałek (12.1.2021), proces zamrożenia kredytu jest łatwy, ale wadą jest to, że musisz „odmrozić” zamrożenie, gdy wymaga sprawdzenia zdolności kredytowej. Na przykład przy zakupie samochodu, złożeniu pożyczki lub podpisaniu umowy najmu.

Gdyby nie pilne sprawy, takie jak hakowanie tożsamości, nie każdy mógłby zamrozić kredyt. W szczególności osobom, które często wnioskują o zadłużenie, często zmieniają pracę, odradza się zamrażanie kredytu. Ponieważ musisz znosić zamrożenie kredytu za każdym razem, gdy starasz się o pracę.

Jeśli chcesz przywrócić zamrożenie kredytu, można to zrobić w odpowiednim banku i nie zajmuje to dużo czasu. Czas odzyskiwania może żądać natychmiastowej wypłaty przez określony lub ustalony okres czasu.

Oto jak pokonać oszustwa związane z kartami kredytowymi

Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą oszustwa związanego z kartami kredytowymi, zwłaszcza przez telefon, podejmij następujące działania:

Oto jak pokonać oszustwa związane z kartami kredytowymi

1. Skontaktuj się z wystawcą karty kredytowej

Jak zgłosić oszustwo związane z kartą kredytową przez telefon lub Internet. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest powiadomienie wystawcy karty kredytowej i poproszenie go o zablokowanie karty kredytowej, aby uniemożliwić dalsze korzystanie z karty kredytowej.

2. Zgłoś się na posterunek policji

Po skontaktowaniu się z bankiem złóż doniesienie na komisariacie policji. Istnieje kilka kroków, które należy podjąć, zgłaszając się na policję:

Zabierz ze sobą dowód, na przykład Dowód elektronicznego konta czekowego i pokwitowania używane w transakcjach. Policja sporządzi protokół zawierający tożsamość składającego skargę i składającego skargę. – Po wypełnieniu raportu otrzymasz List Akceptacji Raportu (STPL).

Niniejsze pismo potwierdzające akceptację zgłoszenia (STPL) jest dowodem na to, że zgłosiłeś oszustwo, którego doświadczyłeś. Poczekaj na rozpatrzenie sprawy przez policję. Następnie otrzymasz list z powiadomieniem o postępach w wynikach dochodzenia (SP2HP).

3. Zgłoś e-mailem

Oprócz udania się bezpośrednio na posterunek policji, możesz również zgłosić oszustwo związane z kartą kredytową, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] Ten raport e-mailowy może ułatwić pracę tym z Was, którzy nadal muszą zgłaszać przestępstwa, których są świadkami.

Witryna kieruje do udostępniania szczegółów sprawy. Podaj szczegółowe informacje o tym, jak myślisz, że padłeś ofiarą oszustwa, i dołącz dowody potwierdzające, na przykład nagrane rozmowy. W przypadku oszustwa telefonicznego należy podać numer telefonu komórkowego sprawcy. Po prostu poczekaj w domu, policja natychmiast rozpocznie dochodzenie.

Jak zgłosić oszustwo związane z kartami kredytowymi bankom i policji. Pamiętaj, aby zachować czujność w przypadku podejrzanych połączeń, które rzekomo pochodzą od wystawcy karty kredytowej z prośbą o prywatny dostęp. Ponieważ osobisty dostęp nie powinien być znany nikomu, nawet bankowi.

Wybierz wiarygodne, bezpieczne i wygodne miejsce do ubiegania się o kartę kredytową, która ma najnowszą technologię i jest zarejestrowana w Urzędzie Nadzoru Finansowego (OJK), aby zapewnić sobie spokój ducha.

Wniosek

To jest artykuł o tym, jak radzić sobie z oszustwami związanymi z kartami kredytowymi. Jeśli tego doświadczasz, możesz skorzystać z samouczka, który udostępniliśmy powyżej, to wszystko, co możemy powiedzieć, mam nadzieję, że informacje będą przydatne.

Przycisk Powrót do góry