Poznaj porady dotyczące inwestycji w fundusze inwestycyjne, aby nie stracić

Rancakmedia.com – Jak wiemy, wskazówki dotyczące inwestycji w fundusze inwestycyjne muszą być zrozumiałe dla inwestorów, aby zapobiec stratom, ponieważ wiele osób wybiera teraz łatwiejszy dostęp do inwestowania w fundusze inwestycyjne w wyniku postępu technologicznego.

Lista porad dotyczących inwestycji w fundusze inwestycyjne

Zanim podejmiesz zły krok, warto najpierw przyjrzeć się podsumowanym przez nas wskazówkom dotyczącym inwestowania w fundusze inwestycyjne, w tym następującym:

1. Zapoznaj się z profilem ryzyka

Kiedy początkowo chcesz inwestować, inwestorzy muszą najpierw ocenić swój unikalny profil ryzyka. Wysoki poziom ryzyka częściej ponoszą doświadczeni inwestorzy w świecie inwestycji (agresywni).

Z drugiej strony, jeśli inwestor dopiero zaczyna i nie ma wcześniejszej wiedzy nt inwestycja, prostsza alokacja może być odpowiednia.

Profil ryzyka musi zostać zmieniony. To klucz do rozbudowy portfela.

2. Ustaw cele inwestycyjne lub wymagania

Po zrozumieniu profilu ryzyka inwestycyjnego inwestorzy mogą wyznaczać cele inwestycyjne krótkoterminowe, średnioterminowe lub długoterminowe.

Na przykład wyobraź sobie, że przeznaczasz 50 procent swojego kapitału inwestycyjnego na fundusz inwestycyjny. W przypadku celów długoterminowych posiadasz również 10 procent udziałów.

Tymczasem, aby zaspokoić średnioterminowe potrzeby, przeznaczacie 20 proc. na detaliczne SBN (Państwowe Papiery Wartościowe). W przypadku potrzeb krótkoterminowych lokujesz 20 procent swoich środków w funduszach inwestycyjnych rynku pieniężnego.

3. Odpowiednie instrumenty inwestycyjne

Akcje i fundusze udziałowe są instrumentami inwestycyjnymi wysokiego ryzyka, które należy przechowywać w celach długoterminowych.

Z drugiej strony detaliczny SBN może ułatwić jednorazową obsługę funduszy inwestycyjnych lub zdeponowanie dużej ilości gotówki na początku inwestycji. Detaliczny SBN jest instrumentem inwestycyjnym o niskim ryzyku, ponieważ jest emitowany przez rząd.

Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego są również instrumentami inwestycyjnymi niskiego ryzyka. Fundusze wspólnego inwestowania rynku pieniężnego przechowują środki w postaci depozytów, Certyfikatów Bankowych Indonezji (SBI) lub Obligacji Skarbu Państwa (SPN), które są SBN z terminem ważności krótszym niż jeden rok.

Dłużne papiery wartościowe (obligacje i sukuk) oraz fundusze inwestycyjne posiadające własność dłużnych papierów wartościowych, takie jak fundusze inwestycyjne o stałym dochodzie, to przykłady instrumentów inwestycyjnych niskiego ryzyka.

4. Ocena

Po określeniu profilu ryzyka i zrozumieniu celów inwestycyjnych inwestorzy powinni również dokonać oceny.

Decydując się na nabycie instrumentu inwestycyjnego, inwestorzy muszą przestudiować i wyszukać informacje o aktywach. Powodem, dla którego przegląd jest tak ważny, jest dostosowanie się do zapotrzebowania na płynność.

Ważne jest również, aby inwestorzy zachowali ostrożność podczas szukania porady inwestycyjnej. Nie pozwól inwestorom uzyskać niewłaściwych porad inwestycyjnych.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące funduszy wspólnego inwestowania:

Czy fundusze inwestycyjne muszą płacić co miesiąc?

Jednym z rodzajów inwestycji, który jest dość popularny wśród wszystkich środowisk, zwłaszcza wśród początkujących, są fundusze inwestycyjne. Jednak wielu wciąż jest zdezorientowanych co do tego, czy korzystać z funduszy wspólnego inwestowania, musisz wpłacać co miesiąc, czy nie, a odpowiedź brzmi, że nie musisz.

Wniosek

Tak więc artykuł o Znajomość wskazówek dotyczących inwestowania w fundusze inwestycyjne, aby nie stracić, możesz najpierw zrozumieć powyższy artykuł przed zainwestowaniem w fundusze inwestycyjne.

Mam nadzieję, że ten artykuł na temat wskazówek dotyczących inwestowania w fundusze inwestycyjne, aby nie stracić, może być pomocny i przydatny dla wszystkich, którzy chcą inwestować w fundusze inwestycyjne.

Przycisk Powrót do góry