Musisz wiedzieć! Determinanty inwestycji w Indonezji

Rancakmedia.com – Przed rozpoczęciem inwestycji inwestorzy powinni poznać kilka czynników determinujących inwestycje w Indonezji. Jeśli jesteś początkującym inwestorem, musisz znać uwarunkowania inwestowania w Indonezji.

Inwestycje to jedna z miar wzrostu gospodarczego. Według OJK inwestycja jest długoterminową inwestycją mającą na celu uzyskanie kompletnych aktywów lub zakup akcji i innych papierów wartościowych w celu osiągnięcia zysku.

Przykładami instrumentów inwestycyjnych są fundusze inwestycyjne, akcje, depozyty, obligacje, akcje, metale szlachetne, grunty i budynki.

Wniosek

Inwestycja Można to zrobić indywidualnie lub w firmie. W tym inwestowanie rządu w kilka ministerstw w celu zapewnienia korzyści dla inwestycji.

Lista Uwarunkowań Inwestycyjnych

Aby osiągnąć inwestycję, zarówno ludzie, jak i organizacje komercyjne muszą wziąć pod uwagę różne czynniki. Ogólnie rzecz biorąc, czynniki wpływające na inwestycje są następujące:

1. Stopy procentowe

Na stan środowiska inwestycyjnego wpływają m.in oprocentowanie. Na stopy procentowe wpływa wiele czynników, w tym warunki światowe.

Jeśli stopy procentowe nie mogą zapewnić akceptowalnego zwrotu, zagraniczni inwestorzy mają możliwość wycofania pieniędzy z krajów rozwijających się.

2. Zasoby naturalne

Bogactwo zasobów naturalnych Indonezji może zachęcić międzynarodowych inwestorów do inwestowania. Indonezja ma dwa zasoby naturalne, a mianowicie ziemię kopalną i turystykę.

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to przykłady naturalnych paliw kopalnych. Tymczasem turystyka, podobnie jak naturalne piękno, jest główną atrakcją dla inwestycji. Widać to po nieustannej reklamie 7 nowych „Bali” w Indonezji.

3. Demografia

Jako kraj archipelagowy, Indonezja ma gęstą populację, która nawet wzrosła w ostatnich latach.

Dane BPS (2010-2020) pokazują, że populacja Indonezji wzrosła o 32 miliony ludzi. Istnieje więc możliwość ogromnego wzrostu populacji.

4. Praca

W Indonezji liczba kompetentnych pracowników w wieku produkcyjnym jest wciąż stosunkowo niewielka. Na dochód pracowników, dochód dla każdej prowincji lub regionu oraz dochód regionalny mają wpływ umiejętności siły roboczej.

Korzyści z kalkulacji kosztów pracy

Posiadanie dobrze wyszkolonej siły roboczej nie tylko wpływa na płace, ale może prowadzić do powstania dużej liczby nowych miejsc pracy.

5. Dobry klimat gospodarczy

Indonezja jest jedną z największych gospodarek regionu. Indonezja regularnie przeżywa światowe kryzysy gospodarcze.

Nie ma wątpliwości, że Indonezja może zbudować zdrowy klimat gospodarczy i inwestycyjny niezależnie od warunków ekonomicznych.

6. Wewnętrzna sytuacja polityczna

Od czasu reformy z 1998 r. wewnętrzne środowisko polityczne jest burzliwe. Jeśli rząd chce utrzymać stabilne środowisko inwestycyjne, w każdej chwili może powstrzymać zamieszki.

7. Polityka zagraniczna

Aby przyciągnąć międzynarodowych inwestorów, rząd musi również odgrywać aktywną rolę w budowaniu dobrych relacji z innymi krajami.

Zaufanie innych krajów do zarządzania pieniędzmi Indonezji można wzmocnić poprzez dobre stosunki, co jest długoterminową korzyścią dla Indonezji.

8. Biurokracja

Jedną z przyczyn spowolnienia inwestycji zagranicznych jest zagmatwana i czasochłonna biurokracja. W ostatnich latach rząd Indonezji zaczął wykorzystywać technologię do przyspieszenia biurokracji.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące inwestowania:

W jakim celu ludzie inwestują?

Celem inwestycji jest zapewnienie korzyści finansowych na przyszłe potrzeby.

Wniosek

Stąd artykuł o Must Know! Determinanty inwestycji w Indonezji, przed dokonaniem inwestycji należy poznać kilka czynników.

Po przeczytaniu powyższego artykułu, jakie czynniki zastosowałeś przy określaniu inwestycji?

Przycisk Powrót do góry