Co to jest rachunkowość podatkowa? Rodzaje i funkcje

Lovata Andrean

Co to jest rachunkowość podatkowa? Rodzaje i funkcje

Rancakmedia.com – W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest rachunkowość podatkowa, jakie rodzaje i funkcje warto znać. Aby uzyskać pełniejsze informacje, zapoznaj się z poniższym artykułem.

Rachunkowość zapewnia różnorodne specjalizacje, w tym rachunkowość podatkową, rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą. Rachunkowość podatkowa wymaga dobrych umiejętności badawczych oraz umiejętności nadążania za przepisami i zasadami, które zmieniają się z biegiem czasu.

Co to jest rachunkowość podatkowa? to ważna umiejętność, którą powinien znać każdy podatnik. Rachunkowość podatkowa jest bardzo ważna, aby móc sporządzać dokładne szacunki podatkowe.

Zasadniczo rachunkowość składa się z kilku części, które mogą być zrozumiałe tylko dla osób pracujących w terenie finanse. W świecie finansów przedsiębiorstw rachunkowość podatkowa to termin i koncepcja często omawiana i używana.

Co to jest rachunkowość podatkowa?

Rachunkowość podatkowa to proces i zbiór zasad służących do tworzenia deklaracji podatkowych i innych dokumentów wymaganych do przestrzegania przepisów podatkowych. W rezultacie doradcy podatkowi zapewniają strukturę i zasady niezbędne do generowania dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Polityka podatkowa każdego kraju różni się od ogólnie przyjętych zasad rachunkowości pod kilkoma względami. To kolejna rzecz, którą należy wziąć pod uwagę.

Różnice te prowadzą do powstania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Ponadto istnieją różne wymagania dotyczące księgowania podatku VAT (podatku od wartości dodanej), cen transferowych i transakcji transgranicznych, z których wszystkie są objęte przepisami rachunkowość podatkowa.

Rachunkowość obejmuje rachunkowość podatkową jako podkategorię. Rachunkowość to szeroki temat, który dotyczy finansów i raportów finansowych przedsiębiorstw i/lub spółek. Rachunkowość podatkowa natomiast dotyczy:

  1. Podatek
  2. Przygotowanie podatkowe
  3. Zwrot podatku
  4. Pająk pembayaran.

Księgowość podatkowa monitoruje i prowadzi ewidencję środków pieniężnych wychodzących lub wpływających do firmy. Księgowość podatkowa to procedura, która dotyczy zarówno przedsiębiorstw, firm, jak i osób. Stosowanie rachunkowości podatkowej jest w dużym stopniu uzależnione od wielkości wpływów i wypływów środków pieniężnych.

Funkcja rachunkowości podatkowej

Technicznie rzecz biorąc, ten obszar rachunkowości reguluje nie tylko wysokość podatku, jaki muszą zapłacić podatnicy. Oto kilka innych, równie ważnych zadań:

  1. Zapisy transakcji finansowych firmy każdego roku, które można wykorzystać do celów porównawczych i podatków historycznych.
  2. W celu przyciągnięcia inwestorów lub w innych celach wydawniczych możemy wykorzystywać je jako oficjalne sprawozdania finansowe.
  3. Jako narzędzie analityczne pozwalające określić wysokość podatku, jaki w przyszłości będą musiały zapłacić firmy lub instytucje finansowe.

Do celów oceny podatków i tworzenia planów długoterminowych. Biorąc pod uwagę wagę tych zadań, każde przetwarzanie danych i rejestracja finansowa muszą być przeprowadzone dogłębnie i szczegółowo, aby wyniki odpowiadały rzeczywistości i mogły być wyjaśnione. W rachunkowości podatkowej istnieje również coś, co nazywa się księgowaniem i ewidencją.

Rodzaje rachunkowości podatkowej

Rachunkowość podatkowa, jak wspomniano wcześniej, nie ogranicza się do jednego biznesu, ale obejmuje kilka z nich.

Indywidualna księgowość podatkowa

W przypadku osób płacących podatki rachunkowość podatkowa koncentruje się na płacach, innych dochodach, inwestycjach, dochodach osób prawnych, dochodach z najmu, odliczeniach i stratach.

Zasadniczo zgłaszane jest wszystko, co ma wpływ na koszty podatkowe jednostki. Jest to korzystne, ponieważ zmniejsza kłopoty związane z zeznaniami podatkowymi i pozwala zachować porządek. Z drugiej strony, często brane są pod uwagę wydatki osobiste, nawet jeśli nie mają one wpływu na podatki.

Księgowość podatkowa przedsiębiorstw

Księgowość dla celów podatkowych jest bardzo ważna dla dużych podmiotów, takich jak korporacje i przedsiębiorstwa. Ponieważ jednak odpowiedzialność korporacyjna i przejrzystość wypływów środków jest utrzymywana w sposób bardziej złożony niż w przypadku rachunkowości podatkowej osób fizycznych, dokumentowane są dochody i wypłaty gotówkowe.

W miarę rozwoju firm potrzebni są księgowi podatkowi, którzy będą mogli śledzić te problemy i zapobiegać konsekwencjom prawnym lub komplikacjom.

W funduszach tych uwzględnione jest wszystko, co jest przeznaczone na inwestycje lub udział akcjonariuszy, więc możesz lokować swoje pieniądze gdziekolwiek chcesz, o ile ma to coś wspólnego ze spółką.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje księgowości podatkowej?

Firmy zwolnione z podatku nadal muszą składać zeznania podatek roczny co roku, niezależnie od rodzaju organizacji. Ponieważ organizacje non-profit są zwolnione z płacenia podatków, rejestry te pokazują, gdzie zainwestowano pieniądze, w jaki sposób otrzymano datki i w jaki sposób fundusze zostały wykorzystane przez firmę.

Dla niektórych właścicieli firm, szczególnie tych prowadzących małe firmy, zatrudnienie księgowego, a dokładniej doradcy podatkowego, może wydawać się niepotrzebnym wydatkiem. Jest to zła inwestycja z następujących powodów:

Oszczędzanie czasu

Posiadanie firmy wymaga ogromnego poświęcenia osobistego. Odpowiadasz za wiele funkcji biznesowych, w tym za wszystko, od tworzenia budżetów po promocję i sprzedaż produktów. Angażując doradcę podatkowego, właściciele firm dołożą wszelkich starań, aby prowadzić firmę.

Przygotowanie podatku zostanie pozostawione profesjonalistom ze względu na brak czasu. Księgowy udziela ważnych porad. Nakłonienie przedsiębiorstw do płacenia niższych podatków jest ważną częścią szkolenia księgowego. Oszczędności, jakie właściciel firmy uzyska dzięki poradom księgowego, będą nieocenione.

Księgowy udziela bezcennych porad

Brak kompleksowej wiedzy podatkowej i nie oszukujmy się, złożoność opodatkowania może sprawić, że właściciele firm będą popełniać błędy, np. zgłaszając do celów podatkowych niewłaściwą kwotę dochodu.

Niestety, to przeoczenie nie umknęło uwadze fiskusów. Księgowy podatkowy ma doświadczenie w zakresie technik, które mogą zaoszczędzić pieniądze klientów i zminimalizować ryzyko błędów popełnianych przez klientów.

Pomaganie właścicielom firm w unikaniu kosztownych błędów

Płacenie podatków jest trudne. Prowadzenie firmy wymaga wypełnienia niezbędnych dokumentów i przedstawienia wielu szczegółów dotyczących przychodów, finansów, płac i kosztów. Zdejmij ciężar napięcia i pozwól profesjonalistowi zrobić to dobrze za pierwszym razem.

Księgowy podatkowy może natychmiast zobaczyć zwolnienia podatkowe

Osoba może odliczać pewne wydatki od podatku i może nie zdawać sobie z tego sprawy. Osoby, które są od kogoś zależne finansowo, nawet jeśli nie są jego biologicznym potomstwem, mogą mieć możliwość odliczenia części swoich wydatków.

Doradca podatkowy będzie w stanie określić, czy określone wydatki osobiste można odliczyć od podatku.

Bądź na bieżąco z nowymi przepisami podatkowymi

Nie jest niczym niezwykłym, że przepisy podatkowe zmieniają się z roku na rok. Niektórzy mogą nie być świadomi konsekwencji nowej polityki.

Posiadanie doskonałej wiedzy na temat zmian w przepisach podatkowych należy do obowiązków doradcy podatkowego. Za pomocą tego narzędzia właściciele firm będą zawsze otrzymywać najświeższe informacje.

Księgowemu można zaufać poza kwestiami podatkowymi

Oprócz podatków doradca podatkowy ma doświadczenie w różnych kwestiach finansowych, które mają wpływ na wyniki finansowe klienta.

Jest osobą odpowiedzialną za wszystko, od planowania finansowego, przez administrację nieruchomościami, po doradztwo w zakresie strategii emerytalnej.

Te umiejętności finansowe wymagają zaangażowania nie tylko doradcy podatkowego, ale także wykształconego partnera biznesowego.

Podstawy rachunkowości podatkowej

Celem wdrożenia rachunkowości podatkowej jest ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz podatku należnego poprzez dokonanie modyfikacji zysku księgowego osiąganego przy zastosowaniu zasad rachunkowości.

Wszystkie te zmiany i uzupełnienia są uwzględniane w zeznaniu podatkowym, które jest prowadzone na potrzeby przyszłych podatków. Omówiono tu różne elementy rachunkowości podatkowej, m.in.:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

powstaje w przypadku różnicy pomiędzy zyskiem księgowym a dochodem do opodatkowania wynikającym z problemów terminowych. Istnieją wydatki takie jak odpisy aktualizacyjne na należności, które traktuje się jako zmniejszenie wartości księgowej w roku bieżącym.

Dopuszczalna jest jednak możliwość odliczenia podatku jedynie w przypadku, gdy kwota ta zostanie zapisana jako dług nieściągalny, co może nastąpić w latach przyszłych. Jeżeli dochód podlegający opodatkowaniu przekracza zysk księgowy danej osoby, podatnicy płacą w tym roku więcej podatków.

W przypadku odrzucenia wniosku podatkowego, dodatkowe podatki zapłacone w wyniku odrzucenia zostaną ujęte w kolejnych latach.

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego powstaje, gdy osoba lub organizacja musi zapłacić w tym roku niższy podatek ze względu na różnice czasowe.

Na przykład aktywa o wartości 10.000.000 8 1.250.000 są amortyzowane metodą liniową w księgowości księgowej (SLM). W ciągu 10.000.000 lat roczna amortyzacja wyniesie 8 XNUMX XNUMX (XNUMX XNUMX XNUMX/XNUMX).

Jeżeli jednak zgodnie z przepisami podatkowymi składnik aktywów musi być amortyzowany stawką 20% (WDV), należy zastosować metodę wartości bilansowej. (20% przez pierwszy rok) = 8.000.000 20 1.600.000*XNUMX% = XNUMX XNUMX XNUMX).

Ze względów podatkowych organizacja otrzyma dodatkowe odliczenie w wysokości 350.000 1.600.000 (1.250.000 30 105.000-350.000 30 XNUMX). Jeśli przyjmiemy, że stawka podatku wynosi XNUMX procent, rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosi tutaj XNUMX XNUMX (XNUMX XNUMX*XNUMX procent).

Obliczanie podatku VAT

W większości krajów na prawie wszystkich fakturach wymagany jest podatek od towarów i usług (GST) lub podatek od wartości dodanej (VAT). Dlatego nie należy tego postrzegać jako wydatku, ponieważ organizacja otrzymuje ulgę podatkową od już wydanych pieniędzy.

Aby ubiegać się o takie dane, organy podatkowe nakładają określone standardy dotyczące rodzaju faktury, nazwy firmy i rejestracji, danych drugiej części itp. Wszystkie te standardy muszą spełnić pracownicy zajmujący się księgowością podatkową, zanim będą mogli ubiegać się o ulgę naliczoną z tytułu podatku VAT lub GST.

Cena przelewu

W obecnej dobie globalizacji wiele firm utworzyło oddziały w różnych regionach świata. Polityka monitorowania cen transferowych znana jest pod nazwą „Transakcji na warunkach rynkowych”, która promuje uczciwe regulacje handlowe na całym świecie.

Podkreśla się, że podmiotom trzecim nie wolno korzystać z produktów lub usług dostarczonych podmiotom powiązanym po cenach niższych niż ceny oferowane niepowiązanym podmiotom trzecim.

Ponadto, jeżeli organizacja posiada jedyne biuro zagraniczne, w którym pracuje personel i w tym kraju nie jest prowadzona żadna inna działalność, Spółka jest zobowiązana do zapłaty określonej części (8-15%) podatku od wydatków poniesionych na utworzenie oddziału zagranicznego w ramach polityki cen transferowych.

Ceny transferowe to jeden z najszybciej zmieniających się i wymagających elementów współczesnego świata

  1. Kategoryzacja dochodów
  2. Zysk księgowy oblicza się, biorąc pod uwagę wszystkie przychody i płatności.
  3. Jednak nie wszystkie rachunki są związane z działalnością gospodarczą, a stawki podatkowe różnią się w zależności od rodzaju paragonu.

Czym rachunkowość podatkowa różni się od rachunkowości finansowej?

Definicja dwóch słów Rachunkowość finansowa Jest to jedna z głównych dyscyplin rachunkowości, która obejmuje proces dokumentowania, podsumowywania i raportowania transakcji firmy.

Zdarzenia te skutecznie zarysowują tworzenie raportów finansowych organizacji, takich jak rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych i bilanse, które odzwierciedlają wyjątkowe wyniki firmy. Innymi słowy, rachunkowość finansowa gromadzi dane i informacje o firmie, a następnie tworzy raporty.

Rachunkowość dla celów podatkowych Jak sugeruje tytuł, koncentruje się ona na zeznaniach i płatnościach podatkowych, a nie na sporządzaniu publicznych sprawozdań finansowych.

Mówiąc najprościej, rachunkowość podatkowa to rachunkowość kasowa, w której główny nacisk kładziony jest na wpływy i płatności gotówkowe, a nie na sprzedaż lub zakupy.

Na przykład to, czy masz obowiązek zarejestrować się do celów podatku VAT w Indonezji, zależy od rodzaju płaconego podatku i charakteru Twojej firmy.

FAQ

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące rachunkowości podatkowej:

Jaki jest cel rachunkowości podatkowej?

Rachunkowość podatkowa to rachunkowość stosowana w celu ustalenia kwoty podatku, który podatnik musi zapłacić. W świecie podatków właściwie nikt nie pełni roli księgowego, a jedynie ewidencjonuje i prowadzi księgowość.

Wniosek

Księgowość Podatki wymagają dobrych umiejętności badawczych oraz umiejętności nadążania za przepisami i zasadami, które zmieniają się z biegiem czasu. Stosowanie rachunkowości podatkowej jest w dużym stopniu uzależnione od wielkości wpływów i wypływów środków pieniężnych.

To jest artykuł o rodzajach rachunkowości podatkowej i ich funkcjach. Miejmy nadzieję, że powyższy artykuł będzie pomocny i przydatny dla Was wszystkich.

Przeczytaj także

bagikan:

Lovata Andrean

Cześć, jestem Lovata, nie jestem Ai, ale jestem autorem treści z zakresu SEO, technologii, finansów, podróży, przepisów kulinarnych itp. Mam nadzieję, że będzie to przydatne dla wszystkich moich znajomych. Dzięki