Về chúng tôi

Về chúng tôi Rancak Media Đây là một phương tiện truyền thông trực tuyến có tầm nhìn về "Phương tiện thông tin đáng tin cậy". Với sứ mệnh cung cấp thông tin mới nhất về thế giới công nghệ, tiện ích, điện thoại thông minh, mạng xã hội, máy tính và công nghệ, Chính trị, Thể thao, Xã hội và những thứ khác, được thu thập từ nhiều nguồn đáng tin cậy khác nhau.

Rancak Media bao gồm các Biên tập viên, Người đóng góp và Người phản biện có năng lực trong lĩnh vực tương ứng và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thế giới công nghệ và thông tin.

Tại thời điểm này Rancak Media có văn phòng tại nhà với thông tin chi tiết bên dưới:

Rancak Media Văn phòng:

Jl. Manggar 1 Số 6 Nam Ban

Tangerang Banten – Indonesia 15154

Đối tác truyền thông xã hội