Cara Download Video Twitter, Tiktok, IG Story dan Facebook

Lutfi

Cara Download Video Twitter Tiktok IG Story dan Facebook
Cara Download Video Twitter Tiktok IG Story dan Facebook

Rancakmedia.com – Kamu ingin download video yang kamu tonton di Twitter, Tiktok, Facebook, atau IG Story, bukan? Jangan bingung! Dengan Savefrom.net, kamu tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan apa pun, dan tidak ada watermark pada foto kamu.

Situs web Savefrom.net dapat digunakan untuk mengunduh video Twitter, TikTok, Instagram, dan Youtube. Savefrom.net adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan video dari berbagai situs media sosial, termasuk TikTok, Youtube, Twitter, Instagram, dan Facebook.

Karena aplikasi Savefrom.net harus diunduh dari Play Store atau App Store, memori aplikasi kamu tidak akan dikenakan pajak.

Selain tidak harus mengunduh aplikasi, jika kamu mengunduh video menggunakan Savefrom.net, kamu dapat memilih kualitas atau format video yang ingin kamu simpan.

Tidak hanya itu, bahkan video yang kamu unduh dapat disimpan tanpa watermark dari situs Savefrom.net itu sendiri.

Cara Download Video TikTok dan Twitter Tanpa Aplikasi Menggunakan Savefrom.net:

 1. Untuk mengunduh video TikTok atau Twitter, pertama buka di browser web kamu.
 2. Tautan URL video harus disalin.
 3. Kemudian akses halaman Savefrom.net di browser kamu
 4. Gunakan editor teks bawaan situs web Savefrom.net untuk menyalin dan menempelkan URL.
 5. Klik “Unduh” atau unduh
 6. Video kemudian akan diputar dan opsi unduh akan muncul.
 7. Pilih resolusi dan kualitas video yang kamu inginkan.
 8. Klik panah bawah atau unduh
 9. Video akan disimpan ke memori penyimpanan HP setelah diunduh.

Tetapi jika kamu ingin mengunduh Instagram Story atau IG Story, ada teknik berbeda yang harus kamu lakukan.

Berikut Cara Download Foto dan Video IG Story:

 1. Cari istilah “Savefrom.net download IG Story”
 2. Klik tautan teratas dari Savefrom.net
 3. Masukkan nama akun Instagram ke kolom yang diberikan
 4. Klik Unduh
 5. Kemudian narasi saat ini akan ditampilkan
 6. Pilih kisah yang ingin kamu baca dari daftar yang muncul.

Setelah itu, file akan disimpan ke hard drive komputer kamu. Itulah cara download video Twitter dan TikTok dengan Savefrom.net tanpa aplikasi dan watermark, lugas dan sederhana.

Phần kết luận

Savefrom.net adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan video dari berbagai situs media sosial, termasuk TikTok, Youtube, Twitter, Instagram, dan Facebook.

Kamu tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan, dan tidak ada watermark pada foto kamu. Jika kamu ingin mengunduh Instagram Story atau IG Story, ada teknik berbeda yang harus kamu selesaikan.

Cũng đọc

Chia sẻ:

Lutfi

Xin chào, hãy để tôi tự giới thiệu, Lutfi Hulasoh, tôi là một nhà văn và blogger công nghệ. Tôi bắt đầu tạo một blog cá nhân, viết những bài báo thông tin về những xu hướng và sự phát triển mới nhất trong công nghệ. Bài viết của tôi bao gồm nhiều chủ đề, từ ứng dụng di động đến trí tuệ nhân tạo và tôi cũng có thể đưa ra những giải thích dễ hiểu để giúp người đọc hiểu các khái niệm phức tạp.