Gửi bài đăng của khách trên Rancak Media

Gửi bài của khách di Rancak Media – Bạn có muốn gửi một bài đăng hoặc bài viết về hàng hóa/dịch vụ của bạn để đăng trên trang web của chúng tôi không? Nếu "CÓ", chúng tôi hy vọng bạn đọc và tuân thủ các tiêu chí bên dưới để bài viết của bạn được Nhóm Rancakmedia chấp thuận xuất bản.

Rancakmedia.com là một ấn phẩm trực tuyến bao gồm tất cả các khía cạnh của công nghệ tiên tiến, bao gồm các tiện ích, điện thoại di động, phương tiện truyền thông xã hội, trò chơi, ứng dụng và phần mềm.

Đây là cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ ai hiện đang tiếp thị sản phẩm hoặc phát triển trang web/blog và cần một “Miền chất lượng”. Tất nhiên, có những quy tắc và hạn chế cũng như nguyên tắc dành cho việc đăng bài mà bạn nên biết, được liệt kê bên dưới.

Điều khoản và Điều kiện để gửi bài viết của khách trên Rancakmedia

Sau đây là các điều khoản và điều kiện mà tất cả người dùng dịch vụ này phải chú ý:

  1. Chủ đề hoặc bài đăng phải liên quan đến chuyên môn của trang web của chúng tôi, cụ thể là Công nghệ, kinh doanh, tài chính và ô tô, bao gồm các danh mục phụ về tiện ích, điện thoại di động, mạng xã hội, trò chơi, ứng dụng và phần mềm.
  2. Bài viết phải có ít nhất 300 từ và không chứa tài liệu trùng lặp.
  3. Bạn sẽ nhận được tối đa một liên kết trong mỗi bài viết được xuất bản.
  4. Chúng tôi rất cẩn thận về những bài viết nào chúng tôi xuất bản và chúng tôi mong muốn cung cấp nội dung chất lượng cao, nguyên bản và hữu ích.
  5. Chúng tôi từ chối tài liệu trong “CÁ BẠC VÀ KHIÊU DÂM".
  6. Ngoài ra, chúng tôi từ chối các đánh giá liên quan đến sản phẩm bất hợp pháp, chất bị cấm và những thứ tương tự.
  7. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ mà không cần đưa ra lời giải thích.

Nếu bạn chấp nhận và thực hiện các điều khoản và điều kiện nêu trên, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Trang Facebook hoặc trung tâm của chúng tôi qua email để đàm phán thêm:

Fb: facebook.com/rancakmedia

Biên tập viên Rancak Media: rancakmedia.com/biên tập/