Biên tập viên Rancak Media

Biên tập viên Rancak Media là cổng thông tin điện tử công nghệ chuyên thảo luận về các ứng dụng tiện ích, tài chính, đặc biệt là fintech, thông tin về thế giới tiền điện tử đang được bàn luận sôi nổi và các hoạt động kinh doanh sáng tạo trong và ngoài nước. Nếu bạn có nhu cầu kinh doanh và muốn hợp tác với chúng tôi, vui lòng liên hệ với người liên hệ biên tập của chúng tôi bên dưới.

Chủ biên tập

  • Lovata Andrean (lovata789@gmail.com)

Trưởng ban biên tập

  • Lovata Andrean (biên tập@rancakmedia.com)
  • Gunawan Pradjaja (mediarancak@gmail.com)

Biên tập viên & Người tạo nội dung

  • Erlando Lesmana (erlando@rancakmedia.com)
  • Nafa Cahyani (nafa@rancakmedia.com)

Người đóng góp

  • Sandy Zulfikar (cát@rancakmedia.com)
  • Eko Setyawan (eko@rancakmedia.com)
  • Taufiq Nur Milad (taufiq@rancakmedia.com)