Editor Rancak Media

Editor Rancak Media ay isang technology news web portal na tumatalakay sa mga gadget apps, finance, lalo na sa fintech, impormasyon tungkol sa mundo ng cryptocurrency na kasalukuyang mainit na tinatalakay at malikhaing negosyo mula sa loob ng bansa at sa ibang bansa. Kung mayroon kang mga pangangailangan sa negosyo at gustong makipagtulungan sa amin, mangyaring makipag-ugnayan sa aming editoryal na contact sa ibaba.

May-ari ng Editoryal

  • Lovata Andrean (lovata789@gmail.com)

Punong Patnugot

  • Lovata Andrean (editoryal@rancakmedia.com)
  • Gunawan Pradjaja (mediarancak@gmail.com)

Editor at Tagalikha ng Nilalaman

  • Erlando Lesmana (erlando@rancakmedia.com)
  • Nafa Cahyani (nafa@rancakmedia.com)

Contributor

  • Sandy Zulfikar (sandy@rancakmedia.com)
  • Eko Setyawan (eko@rancakmedia.com)
  • Taufiq Nur Milad (taufiq@rancakmedia.com)