Dobra wiadomość, 2,4 mln IDR UMKM ponownie w tym roku

Dobra wiadomość, 2,4 mln IDR UMKM ponownie w tym roku – Program Produktywny Banpres dla Mikro Przedsiębiorstw czyli BLT UMKM będzie kontynuowany w tym roku. Minister ds. spółdzielczości i MŚP Teten Masduki ujawnił sześć programów swojego ministerstwa na 2021 r. Obejmują one obszary spółdzielczości, mikroprzedsiębiorstw, MŚP, przedsiębiorczości, dystrybucji funduszy odnawialnych oraz wzmocnienia marketingu produktów.

„W dziedzinie spółdzielni naszym celem jest realizacja nowoczesnych spółdzielni” — powiedział minister ds. spółdzielni i MŚP Teten Masduki na spotkaniu roboczym z Komisją VI parlamentu indonezyjskiego w Senayan Dżakarta w czwartek (21.01.2021).

Powiedział, że nowoczesne spółdzielnie będą rozwijane poprzez rozszerzanie spółdzielczych modeli biznesowych i ułatwianie korzystania z technologii poprzez cyfryzację spółdzielni. Poza tym poprzez finansowanie i gwarantowanie spółdzielni programami kapitałowymi, wdrażanie dobrego ładu korporacyjnego spółdzielni poprzez zintegrowany system nadzoru oraz rozwój spółdzielczych zasobów ludzkich i stanowisk funkcjonalnych.

Tymczasem dla mikroprzedsiębiorstw należy mieć nadzieję, że efekt zostanie osiągnięty w postaci realizacji mikroprzedsiębiorstw klasy zmodernizowanej. Z tego powodu jego partia zachęca do finansowania mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwianie wzmocnienia kapitałowego, ułatwienia zezwoleń i ochrony w obszarze infrastruktury publicznej, rozwój łańcuchów dostaw mikroprzedsiębiorstw poprzez standaryzację i marketingowe schematy sieciowe. Następnie budowanie potencjału mikroprzedsiębiorstw poprzez transformację nieformalną do formalnej.

Obszar MŚP, którego wynikiem jest zachęcanie podmiotów do wchodzenia na rynek eksportowy poprzez rozwój inwestycji i MŚP poprzez systemy/systemy finansowania i potencjał inwestycyjny oraz rozwój zasobów ludzkich MŚP poprzez ułatwienia i pomoc w szkoleniach oraz rozwój obszarów/klastrów MŚP opartych na eksporcie. Ponadto rozwój regionalny i łańcuch dostaw MŚP w oparciu o potencjał regionalny i partnerstwa oraz rozszerzenie dostępu do rynku poprzez zwiększanie skali produktów MŚP.

Następnie dla sektora Przedsiębiorczość z wynikiem Podwyższenie wskaźnika przedsiębiorczości, który obecnie wynosi 3,47%.

„Skoncentrujemy się na doradztwie biznesowym i usługach pomocy biznesowej oraz rozwoju technologii informatycznych i inkubacji przedsiębiorstw poprzez ułatwienia” – powiedział.

Jest to wspierane przez rozwój ekosystemów biznesowych poprzez współpracę między światem biznesu a światem przemysłu, a także uniwersytety i finansowanie przedsiębiorczości poprzez rozszerzenie dostępu do finansowania i ułatwianie kapitału.

Tymczasem Instytucja Zarządzająca Funduszami Odnawialnymi dla Spółdzielni Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (LPDB-KUMKM) zostanie również wzmocniona w celu dystrybucji Funduszy Odnawialnych dla Spółdzielni Skierowanych do Sektora Realnego Skoncentrowanego na Sub.

Rolnictwo, leśnictwo (leśnictwo społeczne), hodowla zwierząt, rybołówstwo, plantacje i strategiczne sektory MŚP.

Co więcej, możliwości Instytucji Usług Marketingowych Spółdzielczych dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (LLP-KUMKM) zostaną zwiększone w obsłudze lokalnego, regionalnego i międzynarodowego marketingu i handlu. „Będziemy zachęcać do rozwoju SMESCO HUB we wschodniej Indonezji, wspieranego przez szkolenia i rozwój programu Sparc” — powiedział Teten.

Z drugiej strony dodał, że Productive Presidential Assistance for Micro Business Actors w 2020 r. zostało również rozesłane do 12 milionów mikroprzedsiębiorstw (100%) o wartości budżetu 28,8 bln IDR.

Jednak do tej pory nie całość została wypłacona przez banki, ponieważ nadal obowiązują ograniczenia społeczne. Dlatego zwracamy się do Ministerstwa Finanse w celu udzielenia koncesji na wypłaty do 31 stycznia 2021 r.

Na podstawie wyników badania monitorującego przeprowadzonego przez Krajowy Zespół ds. Przyspieszania Walki z Ubóstwem (TNP2K) Sekretariatu Wiceprezydenta Republiki Indonezji i Ministerstwa Spółdzielczości i MŚP, obejmującego łącznie 1261 respondentów, większość 88.5% Wykorzystano środki na działalność produkcyjną, zwłaszcza zakup surowców, a 69% wydano i 31% nie wydatkowano ograniczeń, które są nadal w procesie aktywacji i nie miały jeszcze czasu na wydatkowanie.

Źródła danych 12 mln mikroprzedsiębiorców zostały zaproponowane przez BUMN/BLU aż 5,4 mln, Służby Prowincjonalne/DI, Regencyjne i Miejskie Spółdzielnie i MMŚP aż 5,2 mln, Bankowość aż 868 tys., Spółdzielnie aż 294 tys., a ministerstw/instytucji 132 tys.

Badanie BRI wykazało, że wykorzystanie produktywnej pomocy prezydenckiej dla mikroprzedsiębiorstw wykazało, że 75,41 TP3T zostało wykorzystane na zakup surowców/nasion/artykułów kuchennych, a 44,81 TP3T respondentów MMŚP nadal działało ze względu na wzrost biznesu po otrzymaniu produktywnego dekretu prezydenckiego dla Micro Business Actors i 51,51 TP3T respondentów MMŚP, które były tymczasowo zamknięte, ponownie zaczęły działać.

Prezydencki Program Produktywnej Pomocy na 2021 r. dla mikroprzedsiębiorstw Ministerstwo Spółdzielczości i MŚP wysłało pismo do Ministerstwa Finansów pod numerem 79/M.KUKM/XII/2020, 14 grudnia 2020 r. w sprawie propozycji kontynuacji Produktywny program pomocy prezydenckiej dla aktorów mikrobiznesu TA. 2021, proponowany dodatkowy budżet to 28 800 000 000 000 IDR.

Ta liczba jest skierowana do 12 milionów mikroprzedsiębiorstw, które otrzymają bezpośrednią pomoc w wysokości 2,4 miliona IDR.

Dystrybucja prezydenckiego zakazu będzie traktowana priorytetowo z punktu widzenia równości między regionami i regionami, które nie otrzymały pomocy prezydenckiej, a te, które otrzymały pomoc prezydencką, zostaną skierowane w celu uzyskania dostępu do finansowania Micro People's Business Credit (KUR).

Źródło : okezone.com

Przycisk Powrót do góry