Aplikacja RupiahPlus ukarana przez OJK

Rancakmedia.com – Czy wiesz już, że aplikacja RupiahPlus jest sankcjonowana przez OJK lub organ usług finansowych do windykacji należności uznanych za problematyczne? Jeśli nie, zobacz pełne wyjaśnienie poniżej.

Aplikacja RupiahPlus to aplikacja zajmująca się technologią finansową (Fintech).Czy jesteś jednym z jej użytkowników?

Aplikacja RupiahPlus ze względu na surowe sankcje

Dyrektor ds. uzgodnień i nadzoru licencyjnego Fintech OJK Hendrikus Passagi powiedział, że jego partia ocenia wagę nałożonych sankcji, zgodnie z wynikami weryfikacji zaistniałych problemów.

Aplikacja RupiahPlus ze względu na surowe sankcje

„Sankcje muszą istnieć, jako organ regulacyjny podejmiemy sankcje, które są wymierne zgodnie z wynikami testu krzyżowego i wagą błędu, przestrzegając jednocześnie wymogów odpowiedniego prawa” – powiedział Hendrikus.

Niestety, nie chciał szczegółowo wyjaśnić, jakie sankcje nałoży OJK. Z pewnością wysokość sankcji ulegnie zmianie, jeśli zostanie wydany przez sąd wyrok skazujący mający trwałą moc prawną.

„Jeśli ktoś pozywa, musi udowodnić swoje oskarżenia w sądzie. Jednak czyny karalne należą do kompetencji sądu” – wyjaśnił.

Wcześniej Dyrekcja ds. Regulacji, Licencjonowania i Nadzoru OJK Fintech odbyła spotkanie i uzgodniła wyniki weryfikacji sprawy RupiahPlus. Spotkanie trwało dalej i wzięli w nim udział Rupiah Plus, Aftech czyli Stowarzyszenie Fintech oraz Departament Ochrony Konsumentów OJK.

Podczas tych dwóch sesji RupiahPlus przyznał się do błędu polegającego na naruszeniu procesu windykacji, w postaci surowych środków wobec dłużników w celu szybkiej spłaty pożyczek. Jednym ze sposobów jest usunięcie i dezaktywacja numeru telefonu komórkowego klienta.

Według Rupiah Plus naruszenie zostało popełnione przez osobę trzecią wynajętą przez podmiot biznesowy do windykacji. Dlatego Rupiah Plus podejmie stanowcze działania przeciwko każdemu, komu udowodniono, że dopuścił się naruszenia, w formie listu ostrzegawczego o rozwiązaniu stosunku pracy.

Nawet jeśli dojdzie do przyznania się do winy i naruszenia, nie oznacza to, że OJK może od razu nałożyć sankcje. W tym przypadku regulator nadal czeka na kontynuację procedur prawnych.

Kary w aplikacji Rupiah Plus

„Ich przyznanie się do winy nie było przyznaniem się do niezgodnego z prawem postępowania” – dodał.

W związku z tym Hendrikus zaapelował do każdego, kto czuje się urażony przez Rupiah Plus, o złożenie sprawy do władz. Dzieje się tak, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie danych komputerowych, zniesławienie i pomówienie są działaniami niezgodnymi z prawem.

„Obejmuje to skargi karne uregulowane w ustawie o informacjach i transakcjach elektronicznych oraz Kodeksie karnym” – powiedział.

Ponadto zaapelował również do wszystkich stron, aby nie rozpowszechniały wprowadzających w błąd informacji, ani za pośrednictwem mediów społecznościowych, ani tradycyjnych. Powodem jest to, że daje to dostawcom pożyczek fintech możliwość składania roszczeń wzajemnych i uznania ich za zniesławienie.

Rupia Plus Obietnica

Za naruszenie procesu rozliczeniowego Rupiah Plus przeprosił opinię publiczną za pośrednictwem komunikatów prasowych w różnych mediach drukowanych i elektronicznych.

Hendrikus stwierdził, że Rupiah Plus jest zaangażowany w poprawę standardów procesu rozliczeniowego, co będzie koordynowane z Indonezyjskim Stowarzyszeniem Fintech.

Rupia Plus Obietnica

Ponadto będą regularnie kontaktować się z Departamentem Ochrony Konsumentów OJK, aby niezależnie weryfikować jakość swoich operacji windykacyjnych w terenie.

Tymczasem, aby poprawić jakość sektora pożyczkowego fintech, Aftech zbuduje udostępniony cyfrowy mechanizm data center zawierający listę dłużników emisyjnych. Później dane te mogą być wspólnie wykorzystywane przez sektor finanse ocenić jakość kredytową każdego klienta.

Aftech zorganizuje również różne programy certyfikacji dla pracowników i członków stowarzyszenia, w tym program certyfikacji w zakresie windykacji.

Często zadawane pytania

Poniżej podsumowaliśmy niektóre często zadawane pytania dotyczące aplikacja RupiahPlus, jak następuje:

Co to jest aplikacja RupiahPlus?

RupiahPlus to fundusz inwestycyjny rynku pieniężnego z dywersyfikacją portfela poprzez inwestycje 100% w instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności krótszym niż jeden rok.

Wniosek

Financial Services Authority (OJK) nałoży sankcje na firmę technologia Finansowanie Rupiah Plus (fintech) dla procedur windykacji należności. Dyrektor OJK ds. umów licencyjnych i nadzoru Fintech Hendrikus Passagi powiedział, że jego partia ocenia wagę nałożonych sankcji.

Rupiah Plus podejmie zdecydowane działania przeciwko każdemu, komu udowodniono, że popełnił naruszenie, w formie listu ostrzegawczego o rozwiązaniu stosunku pracy. Hendrikus zaapelował również do wszystkich stron, aby nie rozpowszechniały wprowadzających w błąd informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych i tradycyjnych, ponieważ może to spowodować zniesławienie.

Tak więc artykuł o usankcjonowaniu aplikacji RupiahPlus przez OJK, mam nadzieję, że powyższe informacje mogą być przydatne i pomocne dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry