Jaka jest funkcja planowania produkcji? Oto wyjaśnienie!

Rancakmedia.com – Krótkie omówienie funkcji planowania produkcji, które dokładnie wyjaśnimy począwszy od definicji, a skończywszy na typach, tak aby uzyskać informacje, z którymi warto zapoznać się w poniższym artykule.

Znaczenie planowania produkcji we współczesnym biznesie wzrosło, ponieważ jego znaczenie dla biznesu zmieniło się znacząco w ciągu ostatnich kilku dekad. Istnieje wiele aspektów współczesnego życia, które kiedyś były nie do pomyślenia, a teraz są nieodzowne. Na dobre i na złe rzeczy, które kiedyś dominowały, szybko stają się reliktami przeszłości.

Nie każdy może nadążyć za duchem czasu, dlatego wiele firm nadal trzyma się harmonogramu produkcji z początku XX wieku. W tamtych czasach tylko osoby aktywnie zaangażowane w planowanie produkcji mogły liczyć na zarządzanie znaczącym przedsiębiorstwem, dysponującym liczną siłą roboczą i wymagającymi zadaniami.

Błędne przekonanie, że tylko duże firmy potrzebują lub są w stanie zarządzać planowaniem produkcji, jest prawdopodobnie nadal powszechne w dzisiejszym przemyśle. Tego rodzaju myślenie eliminuje możliwości wdrożenia w produkcji o małej lub średniej wielkości, co stawia Cię w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

Definicja planowania produkcji

Planowanie produkcji, w szerokim znaczeniu, to co plan wykonane w związku z wytwarzaniem czegoś. Oba są związane z tematyką, kształtem, smakiem i ilością produktu.

Planowanie produkcji to każdy plan sporządzony w odniesieniu do wytwarzania czegoś i może być używany w odniesieniu do każdego rodzaju planu, który jest opracowywany. Wszystko to odnosi się do koncepcji, kształtu, smaku i ilości produktu jako całości.

Definicja planowania produkcji

W organizacjach ten rodzaj planowania jest znany jako „planowanie operacyjne”. W związku z tym siatka musi być czytelna, aby mogła służyć jako podstawa do ustandaryzowanych wyborów i zasad dotyczących produktów.

Definicja planowania produkcji według ekspertów

Termin planowanie produkcji był różnie interpretowany przez różne dziedziny nauki. To jest definicja
mówią eksperci, a mianowicie:

Agus Ahyari

Agus Ahyari stwierdził, że planowanie produkcji to planowanie produktu w jakim zakresie i ile sztuk zostanie wyprodukowanych. Biorąc pod uwagę, że jest to plan, nacisk kładziony jest na produkt końcowy.

Nasucja

Nasution ma inne spojrzenie na planowanie produkcji. Jego zdaniem planowanie produkcji to nic innego jak zaimprowizowana czynność planistyczna, której głównym celem jest dopasowanie popytu na produkty do dostępnych zasobów firmy.

Cele planowania produkcji

Znając znaczenie planowania produkcji, musimy również znać jego cel, w następujący sposób:

Cele planowania produkcji

Prognozowanie popytu na produkty

Przewidywanie zapotrzebowania na produkty to pierwszy krok w procesie planowania produkcji. Oznacza to, że korporacja przygotowuje się do uwzględnienia poziomu zapotrzebowania potencjalnych klientów.

Dostęp do tych wzorów lub równań znacznie ułatwia firmom masową produkcję towarów. ponieważ ilość musi być tylko zmodyfikowana, aby zaspokoić popyt rynkowy.

Określ liczbę zamówień na surowce

Kolejnym celem jest określenie wymaganej ilości surowców. co może być denerwującym wyzwaniem, jeśli nie jest to wcześniej ustalone.

Przykładem jest złożenie zamówienia na określoną ilość potrzebnych surowców. Jednak po wyprodukowaniu produktu końcowego liczba sztuk jest nawet mniejsza niż to, co kupuje klient.

Lub może być na odwrót, gdy nabywa się zbyt wiele surowców, co prowadzi do nadmiernego zamówienia gotowego produktu.

Ustalenie równowagi potrzeb z technikami realizacji zamówień

Trzecim celem jest znalezienie równowagi między prośbami a sposobami realizacji zamówień. Uważa się, że straty są możliwe, ponieważ księgi są niezrównoważone.

Zachowanie zdrowej równowagi między nimi wymaga starannego planowania. Na tym planie spotykają się strategia dystrybucji i życzenia klientów dotyczące towarów rozłożonych na całym obszarze.

Funkcja Planowania Produkcji

Planowanie produkcji ma kilka celów oprócz planowania produkcji ma również kilka funkcji do realizacji.

Funkcja Planowania Produkcji

Zapewnienie planu produkcji i marketingu produktu

Dzięki dobrze przemyślanemu planowi produkcji firmy będą miały łatwiejsze planowanie sprzedaży towarów klientom i osiąganie ich celów.

Pomiar zdolności produkcyjnych zgodny z planami produkcyjnymi

Zdolność do wytwarzania towarów w określonym czasie można dokładnie oszacować za pomocą planowania produkcji.

Narzędzia do monitorowania wyników produkcji

Jeśli chodzi o nadzór lub ocenę sukcesu produktu, pierwszym krokiem jest zawsze zaplanowanie procesu produkcyjnego.

Wynika to z faktu, że wyznaczanie celów jest integralną częścią każdego planu. Powodzenie procesu produkcyjnego można ocenić na podstawie tego, jak ściśle odpowiada on sformułowanemu planowi.

Mechanizm planowania produkcji

Planowanie produkcji musi być wykonane ostrożnie. Jeśli chcesz, aby Twoje planowanie zadziałało, musisz aktywować kilka kluczowych procesów. Omawiany mechanizm opisano poniżej.

Rozgromienie

Routing to proces określania kolejności wykonywania zadań. Jakość surowców, jakość i ilość produktów, zasoby ludzkie i sprzęt operacyjny muszą być zaplanowane z wyprzedzeniem w tym procesie.

Routing to proces planowania, co, ile i gdzie produkt zostanie wyprodukowany. Jeśli produkt zostanie wyprodukowany zgodnie z planem, wtedy i tylko wtedy dostępne będą strategiczne wybory.
planowanie

Kiedy wszystko jest zaplanowane, ustalana jest data i godzina uruchomienia produktu lub rozpoczęcia naprawy uszkodzonego produktu. Oznacza to, że wszystkie harmonogramy operacyjne są odpowiednio zaplanowane i skoordynowane w ramach tej metody.

To tylko kwestia zapewnienia płynnego działania produktów i produktów. jak najszybciej trafiać w ręce klientów, aby można było z nich dobrze korzystać.

Mechanizm planowania produkcji

Dostawa

Następnie rozpocznie się wysyłka. Czas na realizację planu na tym poziomie. w tym sensie, że wspomniana wyżej strategia produkcyjna musi być realizowana przez przedsiębiorstwo.

Nie ma produkcji bez niezbędnych maszyn. Ponadto prezes wydał pilne polecenie rozpoczęcia produkcji.

Wykonaj planowanie

Planowanie obejmuje wybór godziny i daty uruchomienia produktu lub naprawy niedziałającego produktu. Oznacza to, że wszystkie harmonogramy funkcjonowania w ramach tego mechanizmu są odpowiednio zaplanowane i skoordynowane.

Głównym celem jest kontynuacja produktu w dotychczasowy sposób pod względem produktu i dystrybucji. Dla efektywnego użytkowania ważne jest, aby produkt jak najszybciej dotarł do klienta.

Wysyłanie

Kolejnym jest posiadanie doskonałych umiejętności prognozowania popytu. Dlaczego? Ponieważ są to surowe dane, które zostaną wykorzystane w kolejnym etapie planowania.

Byłoby idealnie, gdyby szacunki popytu opierały się na wiarygodnych informacjach. ponieważ możemy udoskonalić nasz plan produkcyjny.

Wskazówki dotyczące realizacji planowania produkcji

Zakładając, że znasz definicje, funkcje, cele i metody planowania produkcji, poniżej znajdziesz wskazówki, jak wdrożyć tę produkcję do planu. Przeczytaj kilka pomocnych wskazówek:

Szybko przewiduj popyt konsumentów

Pierwszą radą jest posiadanie bardzo dobrych umiejętności prognozowania popytu. Dlaczego? Ponieważ są to surowe dane, które zostaną wykorzystane w kolejnym etapie planowania.

Byłoby idealnie, gdyby szacunki popytu opierały się na wiarygodnych informacjach. Ponieważ możemy udoskonalić nasz plan produkcji.

Dobrze zarządzaj zasobami

Umiejętność efektywnego planowania produkcji opiera się na dobrym zarządzaniu zasobami. Obejmuje to takie rzeczy, jak energia, praca i sprzęt.

Zakładając efektywną alokację zasobów, plan naturalnie koncentrowałby się wyłącznie na taktyce operacyjnej.

Oznacza to, że przekształcenie surowców w produkty końcowe zajmuje mniej czasu i daje lepsze wyniki jakościowe.

Dobrze zarządzaj zasobami

Tworzenie Przyjaznych Przestrzeni Komunikacyjnych

Następnie upewnij się, że istnieje przyjazne środowisko do rozmowy. Przełamywanie barier między kierownictwem niższego i wyższego szczebla powinno znajdować się wysoko na liście priorytetów zespołu planistycznego.

Ponieważ nie można stwierdzić, czyje pomysły były najlepsze i najbardziej błyskotliwe, każdy musiał wnieść swój wkład.

Odpowiedzialność lidera w planowaniu wydarzeń polega na udzieleniu każdemu głosu. Gdy tylko plan produkcji zostanie wdrożony, nie trzeba robić nic innego poza planem. To sygnalizuje rozpoczęcie właściwej operacji produkcyjnej.

Rodzaje planowania w produkcji

Poniżej wyszczególniono pięć różnych obecnie stosowanych strategii produkcji i planowania:

Planowanie na podstawie pracy

Według zadania lub projektu Produkcja jest produktem służącym do wytwarzania określonych towarów i może być wykonywana przez osoby lub zespoły.

Ta forma planowania produkcji może być wykorzystana do zadań o prostej skali, takich jak produkcja jedynej w swoim rodzaju biżuterii. Budowa domu na miarę to przykład bardziej rozbudowanego i skomplikowanego przedsięwzięcia produkcyjnego.

Planowanie produkcji dla zadań o niskim wolumenie, które nie wymagają specjalistycznych narzędzi, jest łatwe

Dodanie tych funkcji pozwala producentom dostosować swoje towary do indywidualnych konsumentów i zwykle można je włączyć w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego przy minimalnych przerwach.

Metoda oparta na wsadach

Gdy wytwarzanie dużej liczby produktów na raz jest bardziej wydajne niż produkcja indywidualna lub ciągła, stosuje się produkcję seryjną.

Na przykład ciasteczka są produkowane masowo partiami, co oznacza, że każde ciasteczko przechodzi przez cały czas produkcji jednocześnie.

Aby mieć pewność, że wszystkie ciasteczka w partii zostaną wykonane w tym samym czasie, należy odmierzyć wszystkie składniki naraz, wymieszać je wszystkie, a następnie upiec wszystkie w tym samym czasie.

Planowanie produkcji wsadowej może być trudne, jeśli nie weźmie się pod uwagę ograniczeń na każdym etapie procesu, aby zmaksymalizować zasoby bez popadania w przesadę.

Może wystąpić wąskie gardło w produkcji, jeśli przez pewien czas możesz upiec tylko 300 ciast na raz, ale twój mikser do ciasta może pomieścić 100 ciast.

Metoda oparta na wsadach

Metody iteracyjne oparte na przepływie

Metoda przepływu to technika produkcji oparta na zapotrzebowaniu, zdefiniowana przez ciągły przepływ produktów przechodzących przez linię montażową.

Ta metoda jest często stosowana przy montażu telewizorów i innych urządzeń gospodarstwa domowego, które powstają w ramach skoordynowanych działań produkcyjnych, w których komponenty są płynnie przenoszone z jednej chwili do drugiej.

Korzystając z metody przepływu produkcji, firmy mogą zmniejszyć zapasy PWT i gotowe produkty, a także koszty i czasy realizacji nowych zamówień.

Metoda wytwarzania procesowego

Proces produkcyjny jest również obecny w produkcji masowej. W kontekście masowej produkcji podobnych produktów ten czas ma kluczowe znaczenie. W wyniku automatyzacji koszty pracy w przeliczeniu na jednostkę produkcji ulegają znacznemu obniżeniu w tej produkcji.

Posiadanie różnych linii montażowych dla różnych produktów na linii produkcyjnej może przyspieszyć czas realizacji i zwiększyć wydajność. Dzięki obniżeniu kosztów produkcji firmy mogą zwiększyć swoje zyski.

Często zadawane pytania

Zdania pytań i odpowiedzi dotyczące funkcji planowania produkcji, w następujący sposób:

Co się dzieje, gdy firma nie potrafi właściwie przeprowadzić planowania produkcji?

Jeśli firma nie jest biegła w przeprowadzaniu planowania produkcji, spowoduje to opóźnienia w dostawach i wysokie koszty.

Jakie problemy często pojawiają się w planowaniu produkcji?

Problemy, które często pojawiają się w planowaniu produkcji, w tym:

  1. tempo produkcji.
  2. Powinno być wystarczająco dużo miejsca do produkcji.
  3. Zapas produktów gotowych

Wniosek

Planowanie produkcji nic innego jak szybkie planowanie działań, których głównym celem jest wypracowanie polityk lub decyzji dotyczących zapotrzebowania na produkty, które są dopasowane do dostępnych zasobów biznesowych.

To są informacje, które możemy przekazać na temat funkcji planowania produkcji. Mam nadzieję, że powyższe informacje mogą być przydatne dla was wszystkich.

Przycisk Powrót do góry