Uniwersytet Brawijaya ułatwia transport

Uniwersytet Brawijaya (UB) Brawijaya ułatwia transport uczestników testu, aby zapewnić bezproblemowe przeprowadzenie komputerowego egzaminu pisemnego (UTBK).

W UTBK 2021 w Ośrodku UTBK UTB wzięło udział 17 204 uczestników. Liczba ta składała się z 8526 grup naukowych, 7935 uczestników grup społecznych i public relations oraz 743 uczestników grup mieszanych.

Obiekty i infrastruktura Brawijaya ułatwiają pojazdy, Agian z UB, zindywidualizowana konstrukcja Huda, zapewniony transport dostarczy uczestników UTBK do miejsca testowego zgodnie z określoną strefą zrzutu.

Brawijaya ułatwia pojazdy w:

  1. Strefa zrzutu 1, Wydział Rybołówstwa i Nauk o Morzu (FPIK), Wydział Hodowli Zwierząt (Fapet), Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (FMIPA), Wydział Nauk o Kulturze (FIB) i Wydział Rolniczy (FP).
  2. Strefa zrzutu 2, Wydział Prawa (FH), Wydział Nauk Społecznych i Politycznych (FISIP), Wydział Inżynierii (FT) i ICT.
  3. Porzuć profesję Strefy 3
  4. Strefa zrzutu 4, Wydział Ekonomiczny (FEB), Wydział Nauk Administracyjnych (FIA) i Wydział Techniki Rolniczej (FTP).
  5. Strefa zrzutu 5, Wydział Informatyki (Filkom), Wydział Stomatologii (FKG) i Wydział Lekarski (FK).

Według Hudy, Brawijaya ułatwia korzystanie z pojazdów, które mogą być używane przez uczestników korzystających z transportu publicznego lub mogą być dostarczane i wysadzane przy bramie weterana.

„Każdy uczestnik, który przejdzie, od razu zapyta o miejsce egzaminu. Jeśli jest daleko, natychmiast poprosimy o transport, abyśmy mogli zabrać ich do odpowiednich lokalizacji testowych” - powiedział we wtorek (13 kwietnia 2021 r.) w tym samym czasie.

Tymczasem studenci lub importerzy, którzy przyjadą własnymi pojazdami, będą kierowani na parking. Kilka biur ogrodniczych, m.in. za FPIK i Fapet oraz budynek Samantha Krida.

Oszczędzanie czasu

Jeden z uczestników UTBK z Jombang przyznał, że ułatwienie pracy pojazdu przez Brawijaya bardzo mu pomogło, ponieważ zaoszczędziło więcej czasu. Na początku nie wiedziałem, że Brawijaya ułatwia pojazdy. Okazuje się, że mogę skorzystać z tego transportu, aby mój czas dotarcia na miejsce egzaminu był bardziej efektywny” – wyjaśnił.

Dodał, że Brawijaya ułatwiła transport zapewniany przez pojazdy HiAce. Zapewniony transport będzie na miejscu, kontynuował podczas dwóch porannych i wieczornych sesji.

„Rano o 5.15 będziemy przygotowywać się do popołudniowego spotkania o 11.00. Pojazdy są gotowe do odbioru uczestników” – podsumował.

Przycisk Powrót do góry