Gastpost indienen op Rancak Media

Stuur een gastartikel in di Rancak Media - Bent u geïnteresseerd in het indienen van een bericht of artikel over uw goederen/diensten voor publicatie op onze website? Zo ja, dan hopen we dat u de onderstaande criteria leest en eraan voldoet, zodat uw artikel wordt goedgekeurd voor publicatie door het Rancakmedia-team.

Rancakmedia.com is een online publicatie die alle aspecten van de allernieuwste technologie bestrijkt, waaronder gadgets, mobiele telefoons, sociale media, games, apps en software.

Dit is een geweldige kans voor iedereen die momenteel een product op de markt brengt of een website/blog ontwikkelt en een “Kwaliteitsdomein” nodig heeft. Natuurlijk zijn er regels en beperkingen, en richtlijnen voor het posten van gasten waar je rekening mee moet houden, die hieronder worden vermeld.

Algemene voorwaarden voor het indienen van gastposts op Rancakmedia

Hieronder volgen de algemene voorwaarden waar alle gebruikers van deze dienst op moeten letten:

  1. Het onderwerp of bericht moet relevant zijn voor de specialisatie van onze website, namelijk technologie, zaken, financiën en auto-industrie, inclusief de subcategorieën gadgets, mobiele telefoons, sociale media, games, applicaties en software.
  2. Artikelen moeten minimaal 300 woorden bevatten en mogen geen dubbel materiaal bevatten.
  3. U krijgt maximaal één link per gepubliceerd artikel.
  4. We zijn heel voorzichtig met welke artikelen we publiceren en we streven ernaar om hoogwaardige, originele en nuttige inhoud aan te bieden.
  5. Wij wijzen materiaal af in de “GOKKEN EN PORNOGRAFIE'.
  6. Bovendien wijzen wij beoordelingen met betrekking tot illegale producten, verboden stoffen en dergelijke af.
  7. Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren zonder uitleg te geven.

Als u de bovenstaande algemene voorwaarden accepteert en hieraan voldoet, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via onze Facebook-pagina of onze hub via e-mail voor verdere onderhandelingen:

Fb: facebook.com/rancakmedia

Editor Rancak Media: rancakmedia.com/redactioneel/