Leg het concept van bedrijfsentiteiten in het boekhoudproces uit

Lovata Andreas

Leg het concept van bedrijfsentiteiten uit bij het uitvoeren van het boekhoudproces

Rancakmedia.com – Hieronder volgt een uitleg van het concept van bedrijfsentiteiten dat u moet kennen. De principes en basiselementen van de boekhouding vormen de basis en het basiskader voor het definiëren van bedrijfsactiviteiten, die culmineren in de vorm van financiële rapporten.

Sollicitatie boekhouding bij het ondersteunen van op winst gerichte en non-profitbedrijven kan niet los worden gezien van het basisbegrip van boekhouding. Hoe goed werken boekhoudkundige concepten bij het leren over uitgaven en bedrijfsentiteiten?

Als wij een bedrijfsactiviteit ten onrechte identificeren, rapporteer dit dan financiën, dat een samenvatting is van de activiteiten die in een bedrijf plaatsvinden, zou verkeerd zijn.

Daarom weten we dat toekomstige strategische analyses ook gebrekkig zullen zijn, wat zal resulteren in verliezen en zelfs omzet voor het bedrijf.

Deze week zullen we het hebben over uitgaven en bedrijfsentiteiten, twee fundamentele boekhoudkundige concepten.

unplash @anniespratt

Boekhoudkundig inzicht in kostenconcepten

Om het concept van kosten beter te begrijpen, kunt u het volgende voorbeeld overwegen:

Kostenconcept

Kostenconcept Dit heeft doorgaans gevolgen voor de winst en het verlies van de onderneming, omdat de omvang van de winst en het verlies van de onderneming sterk afhankelijk is van de omvang van de gemaakte kosten.

Eenvoudige boekhoudkundige vragen en antwoorden zijn onder meer de onderstaande vragen.
Als een stuk grond met een gebouw erop wordt verkregen voor Rp. 250.000.000, dan moet dit bedrag worden gedocumenteerd in de grond- en gebouwaankoopregistraties.

De verkoper kan een prijs van IDR 300.000.000 bieden. Kopers kunnen eerst bieden op grond en gebouwen voor Rp. 200.000.000.

En voor doeleinden van de grond- en bouwbelasting (PBB) kunnen grond en gebouwen ook worden getaxeerd op Rp. 225.000.000, en kopers kunnen ook aanbiedingen krijgen van andere partijen van Rp. 275.000.000,- na verwerving van grond en opstallen.

Omdat ze niet de waarde van gronden en gebouwen weerspiegelen zoals deze van verkoper naar koper zouden worden verhandeld, hebben bovenstaande waarden geen invloed op de boekhouding.

Het kostenconcept vormt de basis voor het berekenen van de ruilprijs van IDR 250.000.000 of de in de boekhouding gerapporteerde kosten voor de aankoop van grond en gebouwen.

Bijvoorbeeld een bod van Rp. 275.000.000,- voor de gronden en gebouwen die zijn verworven, toont aan dat de koper erin is geslaagd de gronden en gebouwen tegen een lage prijs, namelijk Rp, veilig te stellen. 250.000.000.

Als echter IDR 275.000.000 in de boeken wordt geregistreerd, worden inkomsten die niet hebben plaatsgevonden onjuist geregistreerd.

De koper kan een winst van 25.000.000 IDR erkennen en boeken als hij, na aankoop van de grond en het gebouw, het bod aanvaardt en deze voor 275.000.000 IDR aan een andere partij verkoopt.

De koper verwacht dat de kosten voor de aankoop van de grond en het gebouw IDR 175.000.000 zullen bedragen.

Relatie tussen het kostenconcept en andere boekhoudconcepten

Het gebruik van het kostenconcept combineert twee aanvullende basisboekhoudconcepten, namelijk:

 1. Objectiviteit
 2. Er zijn verschillende meeteenheden.
 3. Het concept van objectiviteit schrijft voor dat boekhoudkundige gegevens en rapportage gebaseerd moeten zijn op objectieve gegevens.

Elke keer dat er een transactie plaatsvindt tussen een koper en een verkoper, zijn beiden op zoek naar de beste deal. Om boekhoudkundige redenen kan alleen de uiteindelijk overeengekomen waarde als objectief worden beschouwd.

Wanneer boekwaardes vaak op en neer worden gewijzigd, afhankelijk van biedingen, waarderingen en meningen, kunnen boekhoudkundige rapporten onstabiel en onbetrouwbaar worden.

Het concept van de meeteenheid vereist dat economische gegevens worden vastgelegd in munteenheden zoals de Indonesische roepia, de Amerikaanse dollar en de Maleisische ringgit.

Geld is een meeteenheid die vaak wordt gebruikt voor standaarden voor de rapportage van financiële gegevens.

Voorbeelden van vragen en antwoorden over het kostenconcept

Om onze kennis opnieuw te testen, nemen we het voorbeeld van de boekhoudkundige vragen en antwoorden van servicebedrijven:

Problemen voorbeeld:

Management Finance Network (PT MFN) heeft op 20 maart 2021 een bod ingediend om een vastgoedblok in Oost-Soerabaja te kopen voor IDR 225.000.000, dat eerder door de eigenaar was aangeboden voor IDR 250.000.000.

Op 10 april 2021 kwamen PT Management Finance Network en de grondeigenaar een prijs van IDR 235.000.000 overeen.

De grond werd op 12 april 2021 door de belastingdienst getaxeerd op Rp 100.000.000 voor de berekening van de grond- en bouwbelasting (PBB).

Een ander bedrijf heeft op 21 april 2021 een grondbod ingediend bij PT Management Finance Network voor een bedrag van IDR 260.000.000.

Hoeveel grond moet er op 30 april 2021 op de PT Management Finance Network-rekening staan?

Vraag antwoord:

Op 30 april 2021 stond PT Management Finance Network genoteerd op Rp. 235.000.000. De waarde van de grond moet worden gedocumenteerd tegen ruilkosten, zoals wij het concept van kosten begrijpen.

Hoe, makkelijk toch?

Boekhouding begrijpen met betrekking tot het concept van bedrijfsentiteiten

Hieronder volgt een uitleg van het boekhoudconcept van bedrijfsentiteiten, waaronder:

Definitie van bedrijfseenheid

Business units zijn bedrijfsentiteiten die economische gegevens nodig hebben. Dit zou de winkel kunnen zijn, ik
chanicwinkel, autodealer of productiefaciliteit.

Accountingmedewerkers moeten weten welke economische gegevens ze moeten beoordelen, documenteren en samenvatten in rapporten, zodat u bedrijfsentiteiten kunt identificeren.

De introductie van boekhouding in het Business Enity Concept is erg belangrijk omdat dit concept de economische gegevens in het boekhoudsysteem beperkt tot de gegevens die rechtstreeks verband houden met de bedrijfsvoering.

Met andere woorden: een bedrijf wordt beschouwd als een entiteit die zich onderscheidt van zijn eigenaren, crediteuren of andere belanghebbenden.

Een boekhouder of accountant van een bedrijf dat eigendom is van één persoon (eenmanszaak) zal bijvoorbeeld alleen zakelijke acties registreren, niet de persoonlijke activiteiten, bezittingen of schulden van de bedrijfseigenaar.

Inzicht in de boekhouding over soorten bedrijfsentiteiten

Veel voorkomende soorten bedrijfsentiteiten in Indonesië zijn bedrijven:

 1. individueel.
 2. Federatie.
 3. Bedrijf.
 4. Coöperatief.

Hoe zou u de vier verschillende soorten entiteiten karakteriseren? Laten we om de beurt om beurten gaan.

Privé bedrijf

 1. Eigendom van één persoon.
 2. De meeste entiteiten in Indonesië en de rest van de wereld zijn eigendom van en worden beheerd door één bedrijf.
 3. Lage opstart- en beheerkosten.
 4. De financiële middelen van de ondernemer zijn een belangrijke overweging.
 5. Uitgevoerd door kleine bedrijven.

Gilde Compagnie

 1. Vergelijkbaar met een eenmanszaak, maar in handen van twee of meer personen.
 2. Het bedrijf en CV zijn een soort maatschap, zoals dat in Indonesië bekend is.
 3. Het combineren van de vaardigheden en middelen van meer dan één individu.

Zakelijk bedrijf

 1. Dit wordt middels wettelijke regelingen geregeld als een aparte rechtspersoon die belastingplichtig is.
 2. Hoeveel aandelen u bezit, hangt af van hoeveel er aan beleggers worden verkocht.
 3. Het uitgeven van aandelen is een goede manier om snel veel geld op te halen.
  uitgevoerd door grootschalige organisaties.

Coöperatief

Wanneer een groep individuen eigenaar is van een bedrijf, wordt u de eigenaar genoemd. Coöperaties worden uitsluitend bestuurd door en voor leden. Bijvoorbeeld werknemerscoöperaties, coöperaties van schoenen- en tassenzaken, visserscoöperaties.

Boekhouding begrijpen over soorten bedrijven

Welke soorten bedrijven kunnen worden beheerd door de vier bovenstaande bedrijfsentiteiten?

Laten we om te beginnen eens kijken naar de vele soorten bedrijven die er bestaan. Soorten bedrijven kunnen als volgt in drie brede categorieën worden onderverdeeld:

 1. Bedrijfsleven en dienstverlenende sector
 2. Commerciële zaken en handel
 3. Productiebedrijven en bedrijven

Commerciële of servicegerichte bedrijven

Klantgericht bedrijf.

Voorbeeld:

 1. Bank Mandiri, Financiële Diensten.
 2. Telkom, Telecommunicatiediensten.
 3. Hotel Indonesië, horecadiensten.
 4. PT Kereta Api, transport- en logistieke diensten.

Handelsbedrijf

Bedrijven die goederen van andere partijen verkopen aan klanten. Detailhandelaren zijn bedrijven die goederen en consumenten onder één dak samenbrengen.

Voorbeeld:

 1. Het verkopen van consumentengoederen is de kernactiviteit van Alfa Retailindo Tbk.
 2. Toko Gunung Agung Tbk is een bedrijf dat boeken en briefpapier verkoopt.
 3. Het bedrijf dat actief is in de kledingsector is Matahari Putra Prima Tbk.

Bedrijfs- of productiesector

Een bedrijf of bedrijf dat basisinputs omzet in goederen die aan individuele klanten worden verkocht.

Voorbeeld:

 1. Kalbe Farma Tbk, een productiebedrijf dat medicijnen produceert.
 2. Krakatau Steel wordt gemaakt door Krakatau Steel Tbk, een bedrijf dat staal maakt.
 3. Gudang Garam Tbk, een productiebedrijf dat sigaretten maakt.
 4. In principe kunnen vier vormen van bedrijfsentiteiten, namelijk individuen, partnerschappen, bedrijven en coöperaties, dienstverlenende, handels- en productiebedrijven uitoefenen.

Niet alle soorten bedrijven kunnen deze drie soorten entiteiten echter beheren. Neem als voorbeeld een productiebedrijf. Om een bedrijf in de productiesector te runnen zijn grote hoeveelheden contant geld nodig, dus de meeste van deze bedrijven zijn vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Op dezelfde manier worden grote winkels vaak geëxploiteerd door bedrijfsentiteiten in de vorm van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (PT).

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden:

unplash @jasongoodman

Vermeld wat inbegrepen is in een bedrijfsentiteit?

Individuele bedrijven. Dit type wordt op kleine bedrijfsschaal gebruikt ten behoeve van particulieren.
partnerschap bedrijf. In dit soort bedrijven worden het eigendom en het beheer van het bedrijf gedeeld door twee of meer mensen.

 1. Bedrijf.
 2. Coöperatief.

Wat houdt een entiteit in?

Individuen of natuurlijke personen zijn voorbeelden van entiteiten die geen rechtspersonen zijn. Ononderbroken opvolging. Om een idee te geven welke soorten rechtspersonen er bestaan, volgen hier enkele voorbeelden:

 1. PT (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
 2. CV (Commissie Bedrijf)
 3. Stevig.
 4. Fundering.
 5. Coöperatief.

Conclusie

Kennis en begrip van het concept van kosten en bedrijfsentiteiten is zeer noodzakelijk, zodat de bedrijfsactiviteiten goed en effectief kunnen worden uitgevoerd, zodat bedrijfsdoelen kunnen worden bereikt.

Zoals heel duidelijk was in de vorige discussie, zullen we onze slotverklaring beperken tot het herhalen van de noodzaak om de basisprincipes van elke wetenschappelijke discipline te leren, inclusief boekhouding.

Dat is de informatie over het concept van bedrijfsentiteiten in de boekhouding. Hopelijk kan het bovenstaande artikel nuttig en nuttig zijn voor jullie allemaal.

Lees ook

Deel: