Konsep Pengenalan Persekitaran Sekolah

Lovata Andrean

Konsep Pengenalan Persekitaran Sekolah

Rancakmedia.com – Ini semua tentang mengenali satu sama lain dan bertukar-tukar maklumat tentang apa yang telah anda pelajari. Sekarang kami akan memberikan penjelasan berkenaan tempoh pengenalan kepada persekitaran sekolah untuk pelajar.

Contoh konsep MPLS ini mengangkat topik pengukuhan sahsiah pelajar berkarakter Pancasila. Konsep di sebalik cenderahati MPLS adalah untuk memastikan peserta mengingati masa yang anda habiskan bersama di acara MPLS apabila anda kembali ke sekolah.

Sebagai contoh, semalam pada hari pertama kami membawa masuk narasumber dari agensi TNI/POLRI untuk memberi penerangan tentang bahaya radikalisme dalam kalangan pelajar, "manakala bahan hari kedua mendapat penerangan khas daripada pihak sekolah."

“Untuk hari ketiga, kami mencipta konsep pidato ilmiah, jadi penyampai diwakili oleh ketua OSIS di setiap sekolah, kemudian digabungkan dengan kreativiti yang ditunjukkan oleh peserta.

Memahami Pengenalan kepada Tempoh Persekitaran Sekolah

Tempoh Pengenalan Persekitaran Sekolah (MPLS) ialah istilah yang diberikan untuk menganjurkan aktiviti pada tiga hari pertama persekolahan. Tempoh Orientasi Pelajar Baharu di Sekolah atau Tempoh Orientasi Pelajar (MOS) ialah nama sebelumnya untuk tempoh masa ini (MOPD).

Terdapat sudut pandangan yang berbeza antara MPLS dan MOS atau MOPD. MPLS yang sedang dilaksanakan pada masa ini lebih menumpukan kepada aktiviti instruktif dan kreatif untuk menjadikan sekolah sebagai persekitaran pembelajaran yang menyenangkan.

Ini berbeza dengan MOS atau MOPD yang cenderung disalahtafsirkan sebagai hazing pelajar baru oleh pelajar yang lebih tua.

Objektif Pengenalan kepada Tempoh Persekitaran Sekolah

Untuk lebih jelasnya, kedua-dua istilah ini mempunyai tujuan yang sama iaitu:

 1. Menyediakan pelajar dari segi mental dan emosi untuk peralihan ke sekolah baharu.
 2. Untuk membiasakan diri dengan sekolah baru, untuk belajar dengan cara yang mungkin berbeza daripada apa yang anda pelajari dalam pengajian terdahulu.
 3. Biasakan diri dengan peraturan dan peraturan yang akan membantu anda berjaya dalam usaha pendidikan baharu anda, seperti yang digariskan oleh matlamat pendidikan negara.

Walau bagaimanapun, MOS nampaknya telah disalahgunakan. Pelaksanaan MOS dilihat oleh beberapa pelajar baharu sebagai insiden hazing oleh warga emas yang ditugaskan melaksanakannya, sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Nombor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Alam Sekitar Sekolah Bagi Pelajar Baharu.

Malah, ia sering digunakan sebagai "balas dendam" terhadap pelajar baru. Akibatnya, operasi MOS menyimpang dari laluan awalnya.

Malah, dalam garis panduan ini, MOPD direka untuk perkara yang baik melalui aktiviti yang berguna, pendidikan dan kreatif, tidak membawa kepada tindakan yang merosakkan dan/atau tingkah laku lain yang memudaratkan pelajar baharu dari segi fizikal dan mental.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 55 Tahun 2014, yang mengawal selia minggu pertama persekolahan bagi pelajar baharu, garis panduan tersebut adalah seperti berikut:

 1. Setiap sekolah mempunyai tiga hingga lima hari orientasi pelajar untuk pelajar baharu pada minggu pertama persekolahan.
 2. Semasa tempoh orientasi, pelajar dimaklumkan tentang program sekolah, persekitaran sekolah, dan cara pembelajaran yang berbeza.
 3. Anda juga diajar tentang pengetahuan diri dan pengakap sebagai langkah pertama untuk mewujudkan budaya sekolah yang membantu pelajar belajar selaras dengan matlamat pendidikan negara.
 4. Sesi orientasi untuk pelajar baharu yang mengakibatkan tindakan keganasan, gangguan atau tingkah laku negatif lain oleh pelajar, sama ada di dalam atau di luar sekolah, adalah tidak dibenarkan.
 5. Sekolah dilarang mengenakan yuran dan membebankan ibu bapa dan pelajar dalam apa jua bentuk.
 6. Pengetua dan guru di sekolah berkenaan bertanggungjawab dan mesti mengikut peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri di atas, dan anda tidak boleh membenarkan peraturan ini diubah atau dilanggar.
 7. Jabatan pendidikan melihat pelajar baharu diperkenalkan kepada aktiviti yang berguna, mendidik dan kreatif.
 8. Ini bagi memastikan pelajar baharu tidak melakukan perkara yang tidak baik untuk kesihatan fizikal dan mental mereka.
 9. Bagaimanapun, pelaksanaannya masih jauh dari sasaran, malah ada yang terkorban.
 10. Maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru di Sekolah (MOPD) dibuang dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 Tahun. 2016 tentang Pengenalan kepada Alam Sekitar Sekolah.

Bahan Pengenalan Persekitaran Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2016 menyatakan bahawa matlamat Pengenalan kepada Alam Sekitar Sekolah (PLS) adalah untuk:

Mengiktiraf Potensi Pelajar Baharu

Membantu pelajar baharu menyesuaikan diri dengan sekolah dan persekitarannya, termasuk isu alam sekitar, perkhidmatan awam dan infrastruktur sekolah. Sebagai pelajar baharu, sediakan motivasi, semangat dan strategi pembelajaran yang berkesan.

Membangunkan Hubungan Antara Pelajar dan Warga Sekolah

membentuk tingkah laku yang membina, termasuk kejujuran, berdikari, saling menghormati, menghormati perbezaan dan perpaduan, berdisiplin, hidup bersih dan sihat bagi melahirkan pelajar yang mempunyai prinsip integriti, etika kerja dan semangat kerjasama.

Pengenalan Persekitaran Sekolah

Pengenalan penyesuaian ke dalam persekitaran sekolah merangkumi aktiviti wajib dan sukarela (disenaraikan dalam Lampiran I).

Sekolah boleh memilih daripada pelbagai aktiviti membiasakan alam sekitar, atau anda boleh melakukan sesuatu yang lain jika keadaan dan kualiti persekitaran sekolah membolehkan lebih fleksibiliti.

Pihak sekolah mengumpul data tentang keadaan peribadi dan sosial pelajar melalui pengenalan kepada persekitaran sekolah bagi pelajar baharu yang dilengkapkan oleh ibu bapa/penjaga pelajar yang mempunyai bebanan yang minimum:

 1. Profil pelajar, yang terdiri daripada identiti pelajar, sejarah kesihatan, potensi/bakat pelajar, dan perwatakan/tingkah laku pelajar.
 2. Profil ibu bapa/penjaga (contoh borang disenaraikan di Lampiran II).

Peraturan lama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahawa pelajar baru mesti diperkenalkan ke persekitaran sekolah selama tiga hingga lima hari pada minggu pertama persekolahan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baharu menyatakan pengenalan ini hanya boleh dijalankan pada waktu persekolahan dan pada hari persekolahan.

Pengecualian waktu pelaksanaan boleh diberikan kepada pondok pesantren dengan terlebih dahulu menyerahkannya ke dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, disertai dengan informasi tentang langkah-langkah memperkenalkan lingkungan sekolah.

Perkara semasa Pengenalan Persekitaran Sekolah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016:

 1. Pengetua sekolah ditugaskan untuk merancang, melaksana dan menilai bagaimana persekitaran sekolah berfungsi.
 2. Apabila pelajar baharu datang ke sekolah sendiri, pihak sekolah memberi ibu bapa atau penjaga anda rancangan untuk membiasakan anda dengan sekolah.
 3. Pengenalan kepada persekitaran sekolah hendaklah merangkumi aktiviti yang berguna, mendidik, kreatif dan menyeronokkan.
 4. Ibu bapa atau penjaga hendaklah dimaklumkan sejauh mana perkembangan pengenalan terhadap alam persekolahan, sama ada secara bertulis atau dalam mesyuarat selewat-lewatnya 7 (tujuh) hari bekerja selepas pengenalan kepada persekitaran sekolah berakhir.

Untuk melakukan ini, perkara berikut harus dipertimbangkan semasa memperkenalkan pelajar kepada persekitaran sekolah:

 1. Hanya pengajar yang mempunyai kuasa untuk membangunkan dan melaksanakan rancangan pengajaran.
 2. Sebagai penganjur, tiada pelajar senior (rakan sekelas) atau graduan boleh mengambil bahagian.
 3. Dijalankan dalam persekitaran sekolah melainkan sekolah kekurangan sumber yang mencukupi.
 4. Terpaksa mengejar ilmu sains.
 5. Dia dilarang daripada hazing atau tindakan keganasan lain.
 6. Mewajibkan pelajar dan kakitangan memakai pakaian keluaran sekolah.
 7. Memberi tugasan atau menggunakan kualiti yang tidak berkaitan dengan aktiviti pembelajaran pelajar adalah dilarang untuk pelajar baharu.
 8. Kerajaan boleh melibatkan kakitangan pendidikan yang berkaitan dengan bahan pengenalan kepada persekitaran sekolah.
 9. Kutipan yuran atau cukai lain adalah dilarang.

Berikut ialah contoh untuk pelajar darjah satu pendidikan khas untuk menunjukkan cara bersedia untuk perubahan:

 1. Membangunkan rancangan senaman.
 2. Makluman kepada ibu bapa/penjaga murid.
 3. Pelaksanaan aktiviti (hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3).
 4. Menganalisis hasil daripada tindakan yang diambil.
 5. Menyerahkan laporan hasil penilaian aktiviti kepada ibu bapa/penjaga kanak-kanak.

Contoh Aktiviti Pengenalan Alam Sekitar Sekolah

Contoh tindakan yang boleh disediakan dalam perancangan:

Hari pertama

 1. Memperkenalkan pelajar kepada pengajar anda.
 2. Perkenalan antara pelajar.
 3. Pengenalan kepada kelas dan sumbernya, seperti persekitaran yang ada.
 4. Pengenalan kepada persekitaran sekolah, termasuk tempat-tempat penting seperti bilik darjah lain, kantin, bilik air/WC, surau, dan sebagainya.
 5. Pengenalan ringkas kepada banyak jabatan dan unit sekolah.

Hari kedua

 1. Pengenalan kepada peraturan sekolah.
 2. Aktiviti ko-kurikulum.
 3. tabiat sekolah dan kelas.
 4. Mencipta jeritan dan kerjasama kelas.
 5. Pengenalan kepada proses pendidikan.

Hari ketiga

 1. Penyerahan rancangan pengajaran.
 2. Pengagihan buku teks.
 3. Buku teks diterangkan dalam bahagian ini.

Kesimpulan

Pengenalan kepada Persekitaran Sekolah (MPLS) ialah istilah penganjuran aktiviti tiga hari pertama persekolahan untuk pelajar baharu di Singapura.

MPLS lebih menumpukan kepada aktiviti instruktif dan kreatif untuk menjadikan sekolah sebagai persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan.

Baca Juga

Kongsi: